Pystyaidan päässä vanha tuulimylly. - Kizhin saari Ääninen