Udmurtian tasavallan vaakunassa on kolme kannuksenpyörää eli pykäläristiä. Myös Parikkalan uudessa ja vanhassa vaakunassa on kolme pykäläristiä. - Izhevsk Udmurtia, Venäjä