2. kesä, 2018

Galatalaiset luku 6

Uuden Testamentin käännösten vertailu Galatalaiset luku 6: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/galtija.pdf

 

Veljeni, jos joku ihminen teistä tulee rikkomuksen voittamaksi, te, jotka olette hengessä, palauttakaa hänet siinä nöyryyden hengessä, ja olkaa varovaiset, ettette myös te tulisi kiusatuiksi. Ja kantakaa toistenne taakkoja, sillä näin te täytätte Messiaan sanan. – Gal.6:1-2 aramea

Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. – Gal.6:-21 KR38

 

Sillä jos joku toivoo olevansa jotain, vaikka hän ei mitään ole, hän on oman sielunsa eksyttäjä. Vaan ihmisen tulee koetella omat tekonsa, ja silloin hänen kerskailunsa on hänen omalle sielulleen, eikä toisissa. Sillä jokaisen on kannettava oman sielunsa kuorma. – Gal.6:3-5 aramea

Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa, ja silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hänitse on, ei siinä, mitä toinen on; sillä kunkin on kannettava oma taakkansa. – Gal.6:3-5 KR38

 

Mutta joka sanaa kuulee, jakakoon hänelle, joka saarnaa, kaikkea hyvää. – Gal.6:6 aramea

Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa. – Gal.6:6 KR38

 

Älkää eksykö. Jumala ei mitään laita häpeään! Sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. – Gal.6:7 aramea 👍

Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. – Gal.6:7 KR38

 

Kuka lihassa kylvää, lihasta turhuuden niittää, ja kuka hengessä kylvää, hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme veltostuko, sillä tulee aika, että saamme niittää, kun emme väsy. – Gal.6:8-9 aramea 👍

Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. – Gal.6:8-9 KR38

 

Sen tähden, kun meillä on vielä aikaa, tehkäämme hyvää jokaiselle, erityisesti sen uskollisuuden perhekunnan lapsille. – Gal.6:10 aramea 👍

Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille. – Gal.6:10 KR38 🤨

 

Katsokaa, ne kirjoitukset minä kirjoitin teille oman käteni kautta. – Gal.6:11 aramea 👍

Katsokaa, kuinka suurilla kirjaimilla minä omakätisesti teille kirjoitan! – Gal.6:11 KR38 🤨

 

Nämä, jotka lihassa kehuskelevat, jotka kehottavat teitä ympärileikkaamaan, tahtovat sillä vain, ettei heitä Messiaan ristiinnaulitsemisen tähden vainottaisi. Sillä eivät edes nämä ympärileikatut pidä sitä kirjoitettua sanaa, vaan tahtovat, että teidät ympärileikataan, että saavat kehuskella teidän lihastanne. – Gal.6:12-13 aramea

Kaikki, jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, ne pakottavat teitä ympärileikkauttamaan itsenne vain siksi, ettei heitä Kristuksen ristin tähden vainottaisi. Eiväthän nekään, jotka ympärileikkauttavat itsensä, itse noudata lakia, vaan he tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsenne saadakseen kerskata teidän lihastanne. – Gal.6:12-13 KR38

 

Mutta minulla ei ole muuta kehuskeltavaa, vain Herramme Jeshuan, Messiaan, ristiinnaulitsemisessa, siinä, että maailma on hänen kauttaan ristiinnaulittu minulle, ja minä olen ristiinnaulittu maailmalle. – Gal.6:14 aramea

Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle! – Gal.6:14 KR38

 

Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. – Gal.6:15 aramea

Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. – Gal.6:15 KR38

 

Ja niille, jotka tälle polulle rauhassa astuvat, armo ja rauha on tuleva heidän ylleen, ja Jumalan Israelin ylle. – Gal.6:16 aramea 🙂

Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Jumalan Israelille! – Gal.6:16 KR38

 

Älkää siis kasvattako murheitani, sillä minä olen saanut ruumiiseeni Herramme Jeshuan arvet. Meidän Herramme, Jeshuan Messiaan siunaus, olkoon teidän henkenne kanssa, veljeni. Amen. – Gal.6:17-18 aramea

Älköön tästedes kukaan minulle vaivoja tuottako; sillä minä kannan Jeesuksen arvet ruumiissani. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa, veljet. Amen. – Gal.6:17-18 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/