13. touko, 2018

Apostolien teot luku 28

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 28: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja näiden jälkeen me opimme, että sitä saarta kutsuttiin ”Miletos”. Ja niillä barbaareilla, jotka siellä asuivat, oli paljon armoa meitä kohtaan, ja he sytyttivät tulen ja kutsuivat kaikkia, että lämmittelisimme sen runsaan sateen ja kylmyyden tähden, jota siellä oli. – Apt.28:1-2 aramea

Kun olimme pelastuneet, niin me sitten saimme tietää, että saaren nimi oli Melite. Ja sen asukkaat osoittivat meille suurta ystävällisyyttä: he sytyttivät nuotion ja ottivat meidät kaikki sen ääreen, kun oli ruvennut satamaan ja oli kylmä. – Apt.28:1-2 KR38

 

Ja Paulos kantoi paljon oksia, ja laittoi tulen päälle, ja niistä lähti myrkkykäärme, tulen kuumuudesta, ja se puri hänen käteensä. – Apt.28:3 aramea

Mutta Paavali kokosi kasan risuja, ja kun hän pani ne nuotioon, tuli kyykäärme kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä. – Apt.28:3 KR38

 

Ja kun barbaarit näkivät sen riippuvan hänen kädessään, he sanoivat, ”ehkä tämä mies on murhaaja, kun hän pääsi merta pakoon, eikä se oikeus salli hänen jäädä eloon”. Mutta hän, Paulos, karisti kättään ja heitti käärmeen pois, tuleen, eikä hänelle tapahtunut mitään huonoa. – Apt.28:4-5 aramea

Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisilleen: "Varmaan tuo mies on murhaaja, koska kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin merestä." Mutta hän pudisti elukan tuleen, eikä hänelle tullut mitään vahinkoa. – Apt.28:4-5 KR38 🤨

 

Mutta ne barbaarit luulivat, että hän hetkessä turpoaa ja putoaa kuolleena maahan. Ja kun he olivat kauan aikaa odottaneet ja näkivät, ettei mitään huonoa hänelle tapahtunut, he vaihtoivat sanansa ja sanoivat, että ”hän on jumala”. – Apt.28:6 aramea

Ja he odottivat hänen ajettuvan tai äkisti kaatuvan kuolleena maahan. Mutta kun he olivat kauan odottaneet ja näkivät, ettei hänelle mitään pahaa tapahtunut, muuttivat he mielensä ja sanoivat hänen olevan jumalan. – Apt.28:6 KR38

 

*  Mutta siinä paikassa oli pelto, se oli yhden miehen, jonka nimi oli Puplios, joka oli sen saaren johtaja, ja hän otti meidät iloisesti vastaan kotiinsa kolmeksi päiväksi. – Apt.28:7 aramea

*  Lähellä sitä paikkaa oli saaren ensimmäisellä miehellä, jonka nimi oli Publius, maatiloja. Hän otti meidät vastaan ja piti meitä ystävällisesti kolme päivää vierainansa. – Apt.28:7 KR38 🤨

 

Mutta Puplios’n isä oli kuumeessa ja sisäelinten kivuista sairaana, ja Paulos meni sisälle hänen luokseen ja rukoili ja laittoi kätensä hänen päälleen, ja paransi hänet. Ja kun tämä tapahtui, ne muutkin, jotka olivat sillä saarella sairaita, lähestyivät hänen luokseen ja tulivat tehdyiksi terveeksi. – Apt.28:8-9 aramea

Ja Publiuksen isä makasi sairaana kuumeessa ja punataudissa; ja Paavali meni hänen luoksensa, rukoili ja pani kätensä hänen päälleen ja paransi hänet. Kun tämä oli tapahtunut, tulivat muutkin sairaat, mitä saarella oli, ja heidät parannettiin. – Apt.28:8-9 KR38

 

Ja he kunnioittivat meitä valtavalla kunnioituksella, ja kun olimme lähdössä sieltä, he varustivat meidät. Mutta me lähdimme kolmen kuukauden jälkeen, ja matkustimme aleksandrialaisella laivalla, joka oli talvehtinut sillä saarella, ja sen päällä oli se kaksosten merkki. – Apt.28:10-11 aramea

*  He osoittivat meille myös monin tavoin kunniaa, ja lähtiessämme merelle he panivat mukaan, mitä tarvitsimme. Kolmen kuukauden kuluttua me purjehdimme sieltä aleksandrialaisessa laivassa, joka oli talvehtinut saarella ja jolla oli merkkinä Kastorin ja Polluksin kuva.  – Apt.28:10-11 KR38

 

Ja me tulimme Syrakusan kaupunkiin, ja viivyimme siellä kolme päivää. Ja sieltä me kiersimme, ja saavuimme Regionin kaupunkiin, ja yhden päivän jälkeen meille puhalsi etelän tuuli, ja toisena päivänä me tulimme Italian kaupunkiin, Putielos’iin. – Apt.28:12-13 aramea

Ja me laskimme maihin Syrakuusassa ja viivyimme siellä kolme päivää, ja sieltä me kierrettyämme saavuimme Reegioniin, ja kun yhden päivän perästä nousi etelätuuli, tulimme seuraavana päivänä Puteoliin. – Apt.28:12-13 KR38

 

Ja me löysimme siellä veljiä, ja he pyysivät meitä, ja me olimme heidän luonaan ne seitsemän päivää, ja sitten me menimme Roomaan. – Apt.28:14 aramea

Siellä tapasimme veljiä, jotka pyysivät meitä viipymään heidän tykönänsä seitsemän päivää. Ja sitten me lähdimme Roomaan. – Apt.28:14 KR38

 

Ja kun ne veljet kuulivat, jotka siellä olivat, he lähtivät meitä vastaan sille kadulle saakka, jota kutsuttiin ”Appis Forus”, ja kolmelle majatalolle saakka, ja kun Paulos näki heidät, hän kiitti Jumalaa ja sai voimaa. – Apt.28:15 aramea

Ja kun veljet siellä saivat kuulla meistä, tulivat he meitä vastaan Appii Forumiin ja Tres Tabernaen kohdalle saakka; ja heidät nähdessään Paavali kiitti Jumalaa ja sai rohkeutta. – Apt.28:15 KR38

 

Ja hän meni Roomaan sisälle, ja se sadanpäämies salli, että Paulos sai asua, missä halusi, sen sotilaan kanssa, joka vartioi häntä. – Apt.28:16 aramea

Ja kun tulimme Roomaan, sallittiin Paavalin asua erikseen häntä vartioivan sotamiehen kanssa. – Apt.28:16 KR38

 

Ja kolmen päivän jälkeen Paulos lähetti kutsun juutalaisten johtajille, ja kun he kokoontuivat, hän sanoi heille, ”miehet, minun veljeni, minä en missään noussut kansaa vastaan, ja minun isieni sanaa vastaan. Minut on kahleissa luovutettu Jerusalemissa roomalaisten käsiin”. Ja nämä, kun tutkivat minut, tahtoivat vapauttaa minut, koska he eivät löytäneet minusta mitään rikosta, joka olisi kuoleman arvoinen. – Apt.28:17-18 aramea

Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui kokoon juutalaisten ensimmäiset. Ja kun he olivat kokoontuneet, sanoi hän heille: "Miehet, veljet! Vaikka en ole mitään tehnyt kansaamme tai isiemme tapoja vastaan, annettiin minut kuitenkin Jerusalemista vankina roomalaisten käsiin. Ja kun he olivat minua tutkineet, tahtoivat he päästää minut irti, koska en ollut tehnyt mitään kuoleman rikosta. – Apt.28:17-18 KR38

 

Ja kun juutalaiset nousivat minua vastaan, minut ahdistettiin huutamaan, vetoamaan keisariin, ei niin, että minulla olisi jotain syytettävää minun kansani lapsia kohtaan. Tämän tähden minä olen pyytänyt teitä tulemaan, ja että saisin nähdä teidät, ja kertoa nämä teille, sillä Israelin toivon tähden minä olen vanki, näissä kahleissa. – Apt.28:19-20 aramea

Mutta kun juutalaiset sitä vastustivat, oli minun pakko vedota keisariin; ei kuitenkaan niin, että minulla olisi mitään kannetta kansaani vastaan. Tästä syystä minä nyt olen kutsunut teidät, saadakseni nähdä ja puhutella teitä; sillä Israelin toivon tähden minä kannan tätä kahletta." – Apt.28:19-20 KR38

 

Nämä sanoivat hänelle, ”me emme ole saaneet sinusta kirjettä Jehud’sta, eikä kukaan niistä veljistä, jotka tulivat Jerusalemista, ole sanonut meille mitään pahaa sinusta”. Mutta me tahdoimme kuulla sinulta sen, mitä sinä ajattelet tämän opetuksen suhteen. Me tiedämme, ettei kukaan ota sitä vastaan. – Apt.28:21-22 aramea 👍

Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole saaneet kirjeitä sinusta Juudean maalta, eikä kukaan tänne saapunut veli ole ilmoittanut eikä puhunut sinusta mitään pahaa. Katsomme kuitenkin syytä olevan kuulla sinulta, mitä sinun mielessäsi on; sillä tästä lahkosta on meillä tiedossamme, että sitä vastaan kaikkialla kiistetään." – Apt.28:21-22 KR38 🤨

 

Ja he nostivat hänelle päivän, ja he kokoontuivat ja tulivat hänen luokseen, monet siellä asuvat, ja hän paljasti heille Jumalan kuningaskuntaa todistaen ja vakuuttaen heille Jeshuasta, siitä Moshe’n kirjoitetusta sanasta ja profeetoista, aamusta iltaan saakka. – Apt.28:23 aramea

Ja he määräsivät hänelle päivän, ja silloin tuli heitä vielä useampia hänen luoksensa majapaikkaan. Ja näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta, lähtien Mooseksen laista ja profeetoista, saadakseen heidät vakuutetuiksi Jeesuksesta. – Apt.28:23 KR38

 

Ja jotkut heistä olivat vakuuttuneita hänen sanoistaan, ja toiset eivät olleet vakuuttuneita. – Apt.28:24 aramea

Niin se, mitä sanottiin, sai toiset vakuutetuiksi, mutta toiset eivät uskoneet. – Apt.28:24 KR38

 

Ja he hajaantuivat hänen luotaan, kun eivät rauhoittuneet toisiinsa, ja hän, Paulos, sanoi heille tämän sanan, ”kauniisti pyhyyden henki puhui profeetta Ishaia’n suun kautta teidän isiänne vastaan”, Kun sanoi, että ”mene tämän kansan luokse ja sano heille, kuulkaa, että he kuulisivat eivätkä ymmärtäisi, ja he näkisivät, eivätkä käsittäisi”. – Apt.28:25-26 aramea

Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, erosivat he toisistaan, Paavalin sanoessa ainoastaan nämä sanat: "Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Esaiaan kautta teidän isillenne, sanoen: 'Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö. – Apt.28:25-26 KR38

 

Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja he ovat tukkineet heidän kuulemisensa, ja sulkeneet silmänsä, etteivät näkisi silmillään ja kuulisi korvillaan, ja ymmärtäisi sydämillään, ja kääntyisi minun luokseni, ja etten minä vapauttaisi heitä. – Apt.28:27 aramea 👍

Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.' – Apt.28:27 KR38

 

Sen tähden, tietäkää te tämä, että tämä Jumalan lunastus on lähetetty muille kansakunnille, sillä nämä myös kuulevat häntä. – Apt.28:28 aramea

Olkoon siis teille tiettävä, että tämä Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille; ja he kuulevat sen." – Apt.28:28 KR38

 

Ja kun hän sanoi nämä, juutalaiset menivät pois, ja monet väittelivät heidän keskellään. – Apt.28:29 aramea

Jae puuttuu  [Jae 29 puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Se kuuluu:"Paavalin sanottua tämän juutalaiset lähtivät pois keskenään kiivaasti väitellen."][ Ap. t. 3:26+]  – Apt.28:29 KR38 🤨

 

Ja Paulos vuokrasi kodin, joka oli hänen omansa, ja oli siinä kaksi vuotta, ja otti siellä vastaan ne kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. Ja hän julisti sitä Jumalan kuningaskuntaa, ja opetti julkisesti meidän Herrastamme Jeshuasta, Messiaasta, ilman esteitä. – Apt.28:30-31 aramea 👍

Ja Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan kaksi täyttä vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykönsä tulivat; ja hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella, kenenkään estämättä. – Apt.28:30-31 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/