13. touko, 2018

Apostolien teot luku 26

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 26: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja Agrippus sanoi Paulos’lle, ”sinulla on lupa puhua sielusi puolesta”. Silloin Paulos viittasi kädellään ja puolustautui ja sanoi, Kaikesta siitä, josta juutalaiset syyttävät minua, kuningas Agrippee minä luulen sieluni olevan siunattu edessäsi tänään puolustautuessani, – Apt.26:1-2 aramea 👍

Niin Agrippa sanoi Paavalille: "Sinun on lupa puhua puolestasi." Silloin Paavali ojensi kätensä ja lausui puolustuksekseen: "Pidän itseäni onnellisena, kuningas Agrippa, kun sinun edessäsi tänä päivänä saan puolustautua kaikesta siitä, mistä juutalaiset minua syyttävät, – Apt.26:1-2 KR38

 

Erityisesti kun minä tiedän, että sinä olet varma niistä kaikista vaatimuksista ja juutalaisten kirjoitetusta sanasta. Tämän tähden minä pyydän sinulta, että kuulet minua kärsivällisesti. – Apt.26:3 aramea 👍

olletikin, koska sinä tarkkaan tunnet kaikki juutalaisten tavat ja riitakysymykset. Sentähden pyydän sinua kärsivällisesti minua kuulemaan. – Apt.26:3 KR38 🤨👎

 

Sillä me tiedämme, että nämä juutalaisetkin, jos he tahtovat, osaavat todistaa sen minun tieni, joka minulla on nuoruudestani ollut, kun he olivat alusta asti minun kanssani ja Jerusalemissa. Koska he ovat varmoja minun menneisyydestäni, ja he tietävät, että minä olen elänyt fariseusten johtavassa opetuksessa. – Apt.26:4-5 aramea 👍

Kaikki juutalaiset tuntevat minun elämäni nuoruudestani asti, koska alusta alkaen olen elänyt kansani keskuudessa ja Jerusalemissa. He tuntevat minut jo entuudestaan, jos tahtovat sen todistaa, että minä meidän uskontomme ankarimman lahkon mukaan olen elänyt fariseuksena  – Apt.26:4-5 KR38 🤨👎

 

Ja nyt, sen lupauksen toivon tähden, joka Jumalasta oli tullut meidän isillemme, minä seison ja minua tuomitaan. Sillä tätä toivoa ne meidän kaksitoista heimoamme toivovat saapuvaksi, säännöllisissä rukouksissa päivin ja öin, ja tämän toivon tähden minä olen juutalaisten käsistä syytettynä, kuningas Agrippee. – Apt.26:6-7 aramea

Ja nyt minä seison oikeuden edessä sentähden, että panen toivoni siihen lupaukseen, jonka Jumala on meidän isillemme antanut ja jonka meidän kaksitoista sukukuntaamme, yötä ja päivää herkeämättä palvellen Jumalaa, toivovat heille toteutuvan; tämän toivon tähden, kuningas, juutalaiset minua syyttävät. – Apt.26:6-7 KR38

 

Miten te tuomitsette, eikö meidän tule uskoa, että Jumala nostaa kuolleet? – Apt.26:8 aramea 👍

Miksi on teistä uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet? – Apt.26:8 KR38 🤨👎

 

Sillä minä olin ennen laittanut ajatuksiini, että harjoitan monenlaista Jeshuan, natsaretilaisen nimeä vastaan. Tätä minä olen tehnyt Jerusalemissakin, ja heittänyt monia pyhiä vankilaan sillä käskyvallalla, jonka minä sain ylipapeilta, ja kun osa heistä tapettiin, minä olin osanottajana niille, jotka heitä syyttivät. – Apt.26:9-10 aramea

Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen, Nasaretilaisen, nimeä vastaan, ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuuden, ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta. – Apt.26:9-10 KR38

 

Ja kaikissa kokouksissa minä kidutin näitä, kun ahdistin heitä, että pilkkaisivat Jeshuan nimeä, ja minä olin niin täynnä suurta vihaa heitä vastaan, että lähdin toisiinkin kaupunkeihin vainoamaan heitä. – Apt.26:11 aramea

Ja kaikkialla synagoogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta, ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka. – Apt.26:11 KR38 🤨

 

Ja kun minä olin tämän tähden menossa Darmsok’lle, ylipappien käskyvallalla ja vakuudella, Päivän jakaantuessa, sillä tiellä minä näin taivaista – oi kuningas – että aurinkoa suurempi valkeus loisti minun päälleni, ja kaikkien niiden päälle, jotka olivat kanssani. – Apt.26:12-13 aramea 🤨

Kun näissä asioissa matkustin Damaskoon ylipappien valtuudella ja suostumuksella, näin minä, oi kuningas, tiellä keskellä päivää taivaasta valon, auringon paistetta kirkkaamman, leimahtavan minun ja matkatoverieni ympärillä, – Apt.26:12-13 KR38 🤨

 

Ja me kaikki putosimme maan päälle, ja minä olin kuullut sen äänen, sanoen minulle hebreaksi, ”Shaul, Shaul, mitä sinä vainoat minua? Vaikea on sinulle potkia tutkainta”. Ja minä olin sanonut, ”kuka sinä olet, Herrani?” Ja meidän Herramme sanoi minulle, ”minä olen hän, Jeshua, natsaretilainen, jota sinä vainoat”. – Apt.26:14-15 aramea

ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebreankielellä: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.' Niin minä sanoin: 'Kuka olet, herra?' Ja Herra sanoi: 'Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. – Apt.26:14-15 KR38

 

Ja hän sanoi minulle, ”nouse jaloillesi, sillä tämän tähden minä näyttäydyn sinulle, että minä nostan sinut olemaan palvelija, ja todistaja siitä, että olet nähnyt minut, ja olet tuleva näkemään minut”. Ja minä pelastan sinut juutalaisten kansasta, ja toisista kansakunnista, joiden luokse minä lähetän sinua. – Apt.26:16-17 aramea

Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän – Apt.26:16-17 KR38

 

Että sinä avaisit heidän silmänsä, että he palaisivat pimeydestä valkeuteen, ja satanan käskyvallasta Jumalan luokse, ja saisivat vapautukset synneistä ja sen osan pyhien kanssa, siinä uskollisuudessa, joka on minussa. – Apt.26:18 aramea

avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.' – Apt.26:18 KR38

 

Tämän tähden, kuningas Agrippee, minä en noussut riitelemään taivaallista näkyä vastaan. Vaan olen julistanut ensimmäisestä lähtien näille, jotka olivat Darmsok’ssa, ja näille, jotka olivat Jerusalemissa ja niissä kaikissa Jehud’n kylissä, ja olen niille kansakunnillekin julistanut, että kääntyisivät ja palaisivat Jumalan luokse ja tekisivät niitä tekoja, jotka ovat sen kääntymyksen arvoisia. – Apt.26:19-20 aramea 👍

Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. – Apt.26:19-20 KR38

 

Ja minun kasvojeni tähden nämä juutalaiset ottivat minut temppelissä kiinni, ja tahtoivat tappaa minut. – Apt.26:21 aramea

Tämän tähden juutalaiset ottivat minut kiinni pyhäkössä ja yrittivät surmata minut. – Apt.26:21 KR38

 

Mutta Jumala auttoi minua tähän päivään saakka, ja katso, minä seison ja evankelioin vähäisiä ja suuria, enkä minä puhu Moshen tai profeettojen ulkopuolisia, vaan minä sanon näitä, joita he sanovat, että ne tulevat tapahtumaan. Että Messias on kärsivä, ja oleva ylösnousemuksen alkuperä, joka on kuolleista, ja että hän on tuleva julistamaan valkeutta sille kansalle ja muille kansakunnille. – Apt.26:22-23 aramea

Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan, että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille." – Apt.26:22-23 KR38

 

Ja kun Paulos puolustautui siten, huusi Fehostus korkealla äänellä, ”hullu sinä olet, Paulee! Liikaa kirjoja on tehnyt sinut hulluksi!” – Apt.26:24 aramea 👍

Mutta kun hän näin puolustautui, sanoi Festus suurella äänellä: "Sinä olet hullu, Paavali, suuri oppi hulluttaa sinut." – Apt.26:24 KR38

 

Paulos sanoi, ”en minä ole hullu, loistelias Fehostus, vaan minä puhun totuuden sanoja, ja rakentavaa”. Ja kuningas Agrippuskin erityisesti tietää näistä, että ne ovat näin, ja tämän tähden minä puhun julkisesti hänen edessään, koska en luule yhdenkään näistä sanoista eksyneet häneltä, sillä eivät ne ole salassa harjoitettuja. – Apt.26:25-26 aramea 👍

*  Mutta Paavali sanoi: "En ole hullu, korkea-arvoinen Festus, vaan puhun totuuden ja toimen sanoja. Kuningas kyllä nämä tietää, jonka tähden minä puhunkin hänelle rohkeasti. Sillä minä en usko minkään näistä asioista olevan häneltä salassa; eiväthän nämä ole missään syrjäsopessa tapahtuneet. – Apt.26:25-26 KR38 🤨

 

Uskotko sinä, kuningas Agrippee, profeettoja? Minä tiedän, että sinä uskot.  Agrippus sanoi hänelle, ”noin vähälläkö sinä vakuutat minut kristityksi?” – Apt.26:27-28 aramea

Uskotko, kuningas Agrippa, profeettoja? Minä tiedän, että uskot." Niin Agrippa sanoi Paavalille: "Vähälläpä luulet taivuttavasi minut kristityksi." – Apt.26:27-28 KR38

 

Ja Paulos sanoi, ”minä olen pyytänyt Jumalalta, vähällä tai paljolla, ei ainoastaan sinua varten, vaan myös kaikille niille, jotka tänään kuulevat minua, että he olisivat niin kuin minä, ilman näitä kahleita” – Apt.26:29 aramea 👍

Mutta Paavali sanoi: "Toivoisin Jumalalta, että, olipa vähällä tai paljolla, et ainoastaan sinä, vaan myös kaikki te, jotka minua tänään kuulette, tulisitte semmoisiksi, kuin minä olen, näitä kahleita lukuunottamatta." – Apt.26:29 KR38

 

Ja kuningas nousi, ja se hallitusmies ja Veronika, ja ne, jotka istuivat heidän kanssaan. Ja kun he poistuivat sieltä, he puhuivat toinen toisensa kanssa ja sanoivat, että ”se mies ei tehnyt mitään, mikä olisi kuoleman tai kahleiden arvoista”. Ja Agrippus sanoi Fehostus’lle, ”tämän miehen olisi voinut vapauttaa, jos ei hän olisi vedonnut keisarin kutsuun”. – Apt.26:30-32 aramea

Niin kuningas nousi ja maaherra ja Bernike sekä ne, jotka istuivat heidän kanssansa. Ja mennessään he puhuivat keskenänsä sanoen: "Tämä mies ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsisi kuoleman tai kahleet." Ja Agrippa sanoi Festukselle: "Tämän miehen olisi voinut päästää irti, jos hän ei olisi vedonnut keisariin." – Apt.26:30-32 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/