7. touko, 2018

Efeso luku 5

Uuden Testamentin käännösten vertailu Efeso luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/efesos.pdf

 

Sen tähden, olkaa Jumalan jäljittelijöitä, niin kuin rakkaat lapset. Ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin myös Messias rakasti meitä, ja antoi oman sielunsa meidän kasvojemme tähden, lahjaksi ja uhriksi Jumalalle, suloisenatuoksuna. – Ef.5:1-2 aramea

Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset, ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuinKristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi." – Ef.5:1-2 KR38

 

Mutta haureutta ja kaikkea saastaisuutta, ja ahneutta älkää edes nimeltä mainitko keskuudessanne, niin kuin on sopivaa pyhille. Eikä loukkaamista, eikä arvotonta puhetta, tai hävettävää, tai tyhjänpäiväistä, näitä, joita ei kaivata, vaan näiden sijasta olkaa kiitolliset. Mutta olkaa tietoiset tästä, että jokainen, joka on huorintekijä tai saastainen, tai ahne – joka on epäjumalien palvelija – hänelle ei ole sitä perintöosaa Messiaan ja Jumalan kuningaskunnassa.  – Ef.5:3-5 aramea

Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne - niinkuin pyhien sopii - älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. – Ef.5:3-5 KR38

 

Älköönkä kukaan teitä eksyttäkö, tyhjänpäiväisten sanojen kautta, sillä näiden tähden tulee se Jumalan viha, tottelemattomien lasten ylle. Sen tähden, älkää olko heidän osanottajiaan.  – Ef.5:6-7 aramea

Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia; älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan.  – Ef.5:6-7 KR38

 

Sillä teillä oli ennen pimeyttä, mutta nyt valkeutta, meidän Herrassamme. Niin kuin valkeuden lapset, sen tähden, sillä tavalla vaeltakaa. Sillä valkeuden hedelmää on kaikessa hyvyydessä ja vanhurskaudessa ja totuudessa. Ja erottakaa, mikä on kaunista meidän Herramme edessä. – Ef.5:8-10 aramea

Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina - sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä - ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle; – Ef.5:8-10 KR38

 

Älkääkä menkö yhteistyöhön pimeyden työntekijöiden luokse, sillä heissä ei ole hedelmää, vaan olkaa ojentamassa heitä. Sillä se, mitä he salassa tekevät, on kauhistuttavaa edes puhua siitä. – Ef.5:11-12 aramea 👍

älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät;  – Ef.5:11-12 KR38

 

Sillä kaikki oikaistaan siitä valkeudesta, ja tulee paljastetuksi. Ja kaikki, mitä paljastuu, on valkeutta. Tämän tähden sanotaan, että ”herätys, joka nukut, ja nouse kuolleiden huoneesta, ja Messias on valaiseva sinua.” – Ef.5:13-14 aramea

mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!" – Ef.5:13-14 KR38

 

Sen tähden katsokaa, samoin te vaeltakaa loisteliaasti, älkää niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat.  Jotka ostavat onnettomuuttaan, koska päivät ovat pahoja. – Ef.5:15-16 aramea 👍

Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. – Ef.5:15-16 KR38 🤨

 

Tämän tähden, älkää olko mieleltänne puutteellisia, vaan ymmärtäkää, mikä on Jumalan tahto. Älkääkä olko viinin kautta juovuksissa, sillä siinä on irstaus, vaan täyttykää hengen kautta! – Ef.5:17-18 aramea

Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, – Ef.5:17-18 KR38

 

Ja puhukaa teidän sielujenne kanssa psalmeilla ja ylistyksillä, ja hengen lauluilla, ja laulakaa sydämissänne Herralle. Ja olkaa kiitollisia koko ajan jokaisen kasvoista, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, isälle Jumalalle.  – Ef.5:19-20 aramea 🙂👍

puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. – Ef.5:19-20 KR38

 

Ja olkaa toinen toisellenne alamaisia, Messiaan rakkauden kautta. – Ef.5:21 aramea 👍

Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. – Ef.5:21 KR38 🤨👎

 

Naiset, olkaa aviomiehillenne alamaisia, niin kuin meidän Herrallemme. Koska mies, hän on vaimon pää, samoin myös Messias, hän on seurakunnan pää, ja hän on se ruumiin eläväksi tekijä. Vaan samoin kuin seurakunta on alamainen Messiaalle, siten myös naiset joka asiassa heidän aviomiehilleen.  – Ef.5:22-24 aramea 👍

Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. – Ef.5:22-24 KR38

 

Miehet, rakastakaa teidän naisianne, niin kuin myös Messias rakasti seurakuntaansa, ja luovutti oman sielunsa sen kasvojen tähden. Että pyhittäisi ja puhdistaisi sen, vedellä pesemisen kautta, ja sanan kautta.  Ja hän on tukeva seurakuntaa omaa sieluaan varten, kirkastetuksi, eikä siinä ole tahraa eikä ryppyä, eikä näiden kaltaista, vaan se on oleva pyhä, ilman virhettä. – Ef.5:25-27 aramea

Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.  – Ef.5:25-27 KR38

 

Siten miesten tulee rakastaa heidän naisiaan, niin kuin omia ruumiitaan, sillä joka rakastaa vaimoaan, hän rakastaa omaa sieluaan.  – Ef.5:28 aramea

Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. – Ef.5:28 KR38

 

Sillä ei kukaan milloinkaan inhoa omaa ruumistaan, vaan antaa sille ravintoa ja pitää huolta siitä, mikä on hänen. Samoin Messias tekee seurakunnalleen. Sillä me olemme hänen ruumiinsa osia, ja me olemme hänen lihastaan ja hänen luistaan. – Ef.5:29-30 aramea 👍

Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. – Ef.5:29-30 KR38

 

Tämän tähden, ”mies jättäköön taakseen isänsä ja äitinsä, ja liittyköön vaimoonsa, ja heistä kahdesta tulee yksi liha”. Tämä salaisuus on suuri, mutta minä puhunkin Messiaasta ja hänen seurakunnastaan. – Ef.5:31-32 aramea 👍

"Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. – Ef.5:31-32 KR38

 

Vielä myös, te kaikki, toinen toisenne kanssa, siten armahtakaa jokainen vaimoaan, kuin omaa sieluaan. Mutta vaimo kunnioittakoon omaa aviomiestään. – Ef.5:33 aramea

Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. – Ef.5:33 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/