7. touko, 2018

Efeso luku 4

Uuden Testamentin käännösten vertailu Efeso luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/efesos.pdf

 

Sen tähden minä pyydän teistä – minä, vanki meidän Herrassamme – että vaeltaisitte niin kuin on sopivaa kutsumukselle, johon teidät on kutsuttu. Kaikessa ajatusten nöyryydessä ja levollisuudessa, ja hengen laajuudessa, ja olette kestäviä toinen toisellenne, rakkaudessa. – Ef.4:1-2 aramea 👍

Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa  – Ef.4:1-2 KR38

 

Ja olkaa ahkerat varjelemaan sitä hengen yhteyttä, rauhan siteiden kautta. Että olisitte yhdessä ruumiissa ja yhdessä hengessä, niin kuin teidät on kutsuttukin siinä yhdessä teidän kutsumuksenne toivossa. – Ef.4:3-4 aramea

ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; – Ef.4:3-4 KR38

 

Sillä hän, Herra on yksi, ja on yksi uskollisuus ja yksi kaste. Ja Jumala on yksi, kaiken isä, ja yli kaiken, ja kaiken kanssa, ja meissä kaikissa. – Ef.4:5-6 aramea

yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.  – Ef.4:5-6 KR38

 

Mutta meistä, toinen toisillemme on annettu hyvyyttä Messiaan lahjasta, mitan mukaan. Tämän tähden sanotaan, että ”hän nousi korkeuteen ja vangitsi sen vangitun, ja antoi lahjoja ihmislapsille.” – Ef.4:7-8 aramea 👍

Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille." – Ef.4:7-8 KR38

 

Mutta että hän kohosi ylös, mitä se on, paitsi että hän ensin myös laskeutui alas, alempiin, joka on maa? Se, että hän on laskeutunut, on, että hän myös kohosi ylemmäs kaikkia taivaita, että kaikki asetettaisiin ennalleen. – Ef.4:9-10 aramea 👍

Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. – Ef.4:9-10 KR38

 

Ja hän antoi olemaan apostoleja ja profeettoja, ja toivon sanoman saattajia, ja paimenia ja opettajia.  Tekemään pyhiä täydellisiksi; tekemään palvelutyötä sille rakennukselle, joka on Messiaan ruumis. – Ef.4:11-12 aramea 👍

Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, – Ef.4:11-12 KR38

 

Kunnes me kaikki tulemme olemaan yhtä, uskollisuudessa ja Jumalan pojan tuntemisessa, ja yksi täydellinen mies, Messiaan täyteydessä pysymisen mitan kautta. – Ef.4:13 aramea 👍

kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, – Ef.4:13 KR38 🤨👎

 

Emmekä olisi alaikäisiä, jotka horjuvat ja vaivaantuvat kaikista ovelien ihmisten opetusten tuulista, näiden, jotka heidän juoniensa kautta suunnittelevat eksytyksiä. Vaan me olemme rakkaudessamme tosissamme, että kaikki meillä kasvaisi Messiaan kautta, joka on se pää. – Ef.4:14-15 aramea 👍

ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,  – Ef.4:14-15 KR38

 

Ja hänestä koko ruumis rakentuu, ja liittyy kaikessa yhteen, kun päästätte vapaaksi sen teille mitalla annetun lahjan mukaan, että kaikki osat kasvattaisivat hänen ruumistaan, että se hänen rakennuksensa tulisi rakkauden kautta täydelliseksi. – Ef.4:16 aramea 👍🙂

josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. – Ef.4:16 KR38 🤨

 

Mutta tämän minä sanon ja minä todistan Herran kautta, ettette tästä alkaen olisi vaelluksessanne niin kuin ne muut kansakunnat, jotka vaeltavat heidän ajatustensa turhuudessa. – Ef.4:17 aramea

Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa,  – Ef.4:17 KR38

 

Ja he ovat pimentyneet heidän mielessään, ja he ovat muukalaisia Jumalan elämästä, koska heissä ei ole sitä tuntemista, ja sydämen paatumuksen tähden. He ovat leikanneet poikki heidän toivonsa, ja luovuttivat sielunsa hillittömyyteen ja viljelemään kaikkea saastaisuutta heidän ahneutensa kautta. – Ef.4:18-19 aramea

nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa. – Ef.4:18-19 KR38

 

Mutta te ette ole sillä tavalla oppineet olemaan Messiaan omia. Jos te todellakin olette häntä kuulleet, ja hänen kauttaan oppineet, niin kuin Jeshuassa on se totuus, vaan että laitatte sivuun teistä ne entiset elämäntapanne, sen vanhan ihmisen, joka on turmeltunut eksytyksen himoissa. Ja uudistaisitte teidän mielenne, hengen kautta. – Ef.4:20-23 aramea 👍🙂

Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa: että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä  – Ef.4:20-23 KR38

 

Ja pukeutukaa siihen uuteen ihmiseen; se, joka on Jumalan kautta luotu, vanhurskaudessa ja totuuden suojeluksessa. – Ef.4:24 aramea 👍

ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. – Ef.4:24 KR38

 

*  Tämän tähden, laittakaa sivuun teistä valheellisuus, ja puhukaa totta, jokainen lähimmäisensä kanssa! Sillä me olemme toinen toisemme osia! Vihastukaa, älkääkä tehkö syntiä. Ja älköön aurinko laskeko teidän vihastuksenne ylle. Älkääkä antako tilaa paholaiselle. – Ef.4:25-27 aramea

Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. "Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne yli, älkääkä antako perkeleelle sijaa.  – Ef.4:25-27 KR38

 

Ja sellainen, joka varasti, älköön sen tähden varastako, vaan raatakoon käsiensä kautta, ja tuottakoon hyvää, että hänellä olisi antaa sille, jolla on puute. Mikään inhottava puhe älköön lähtekö teidän suustanne ulos, vaan sellainen, joka on kaunista ja hyödyllistä rakentumiselle, että siunaus annettaisiin niille, jotka kuulevat. – Ef.4:28-29 aramea 👍

Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. – Ef.4:28-29 KR38

 

Älkääkä murehduttako sitä Jumalan pyhää henkeä, jolla teidät on sinetöity, lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, ja suuttumus ja viha, ja viettelys ja pilkkaamiset, poistakaa teistä, kaikkien muidenkin pahuuksien kanssa. – Ef.4:30-31 aramea

Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. – Ef.4:31 KR38

 

Ja olkaa ystävällisiä toinen toisellenne, ja armahtavaisia, ja olkaa vapauttamassa toinen toistanne, samoin kuin Jumala, Messiaan kautta, vapautti meidät. – Ef.4:32 aramea

Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. – Ef.4:32 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/