7. touko, 2018

Johannes luku 21

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 21: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Näiden jälkeen Jeshua taas ilmoitti sielunsa oppilailleen Tiberiaan meren päällä, mutta se oli näin; - Joh.21:1 aramea

Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan järven rannalla; ja hän ilmestyi näin: – Joh.21:1 KR38

 

He olivat siellä kuin yhtenä; Shimeon Keefa ja Thoma, jota sanottiin kaksoseksi, ja Nathanael, hän, joka oli Galilean Katna’sta, ja Zebadi’n pojat ja toiset kaksi hänen oppilaistaan. - Joh.21:2 aramea

Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, ja Natanael, joka oli Galilean Kaanasta, ja Sebedeuksen pojat sekä kaksi muuta hänen opetuslapsistaan olivat yhdessä. – Joh.21:2 KR38

 

*  Shimeon Keefa sanoi heille, ”minä menen saamaan kalaa.” He sanoivat hänelle, ”mekin tulemme sinun kanssasi.” Ja he lähtivät ja nousivat veneeseen, eivätkä saaneet sinä yönä mitään. – Joh.21:3 aramea

Simon Pietari sanoi heille: "Minä menen kalaan." He sanoivat hänelle: "Me lähdemme myös sinun kanssasi." Niin he lähtivät ja astuivat venheeseen; mutta eivät sinä yönä saaneet mitään. – Joh.21:3 KR38

 

Mutta kun oli aamu, Jeshua seisoi meren laidalla, eivätkä oppilaat tunteneet, että hän oli Jeshua. Ja Jeshua sanoi heille, ”lapset, onko teillä siellä mitään syötävää?” He sanoivat hänelle, ”ei...” – Joh.21:4-5 aramea

Ja kun jo oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Niin Jeesus sanoi heille: "Lapset, onko teillä mitään syötävää?" He vastasivat hänelle: "Ei ole." – Joh.21:4-5 KR38

 

Hän sanoi heille, ”heittäkää verkkonne veneen laidan oikealle puolelle, ja te löydätte!” Ja he heittivät, eivätkä pystyneet vetämään sitä verkkoa niiden saamiensa kalojen paljouden tähden – Joh.21:6 aramea

Hän sanoi heille: "Heittäkää verkko oikealle puolelle venhettä, niin saatte." He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden. – Joh.21:6 KR38

 

Ja se oppilas, joka oli rakas Jeshualle, sanoi Keefa’lle, ”tämä on meidän Herramme.” Mutta Shimeon sen kuullessaan, että ”meidän Herramme”, hän otti vaatteensa, vyötti lantionsa, koska oli alasti, ja heittäytyi veteen, tullakseen Jeshuan luokse. – Joh.21:7 aramea

Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille: "Se on Herra." Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, vyötti hän vaippansa ympärilleen, sillä hän oli ilman vaatteita, ja heittäytyi järveen. – Joh.21:7 KR38

 

Mutta toiset veneessä olleet oppilaat eivät tulleet, sillä he olivat kovin kaukana maasta, noin kaksisataa kyynärää, ja he olivat vetämässä sitä kalaverkkoa. – Joh.21:8 aramea

Mutta muut opetuslapset tulivat venheellä ja vetivät perässään verkkoa kaloineen, sillä he eivät olleet maasta kauempana kuin noin kahdensadan kyynärän päässä. – Joh.21:8 KR38

 

Mutta noustessaan maalle he näkivät hiilet asetettuna, ja kalat asetettuna niiden päälle, ja sen leivän. Ja Jeshua sanoi heille, ”tuokaa niistä kaloista, joita nyt saitte.” – Joh.21:9-10 aramea

Kun he astuivat maalle, näkivät he siellä hiilloksen ja kalan pantuna sen päälle, sekä leipää. Jeesus sanoi heille: "Tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte – Joh.21:9-10 KR38

 

Ja Shimeon Keefa nousi, ja he vetivät sen verkon maalle, sen ollessa täynnä valtavia kaloja, sata ja viisikymmentäkolme, ja kaikesta tästä painosta se verkko ei repeillyt. – Joh.21:11 aramea

Niin Simon Pietari astui venheeseen ja veti maalle verkon, täynnä suuria kaloja, sata viisikymmentä kolme. Ja vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko revennyt. – Joh.21:11 KR38

 

Ja Jeshua sanoi heille, ”tulkaa, aterioikaa!” Mutta kukaan oppilaista ei uskaltanut kysyä häneltä, että kuka hän on, sillä he tunsivat, että hän on se meidän Herramme. Mutta Jeshua lähestyi, ja otti leivän ja kalat, ja antoi heille. Tämä oli kolmas kerta, kun Jeshua näyttäytyi oppilailleen noustuaan kuolleista. – Joh.21:12-14 aramea

Jeesus sanoi heille: "Tulkaa einehtimään." Mutta ei kukaan opetuslapsista uskaltanut kysyä häneltä: "Kuka sinä olet?", koska he tiesivät, että se oli Herra. Niin Jeesus meni ja otti leivän ja antoi heille, ja samoin kalan. Tämä oli jo kolmas kerta, jolloin Jeesus noustuaan kuolleista ilmestyi opetuslapsillensa. – Joh.21:12-14 KR38

 

Mutta heidän aterioidessaan Jeshua sanoi Shimeon Keefa’lle, ”Shimeon, Bar-Jona, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä?” Hän sanoi hänelle, ”niin, minun Herrani, sinä tiedät, että minä rakastan sinua.” Hän sanoi hänelle, ”ruoki minun karitsoitani.” – Joh.21:15 aramea

Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas." Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun karitsoitani." – Joh.21:15 KR38

 

Taas hän sanoi hänelle, toisen kerran, ”Shimeon, Bar-Jona, rakastatko sinä minua?” Hän sanoi hänelle, ”niin, minun Herrani, sinä tiedät, että minä rakastan sinua.” Jeshua sanoi hänelle, ”ruoki minun karitsoitani.” – Joh.21:16 aramea

Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas." Hän sanoi hänelle: "Kaitse minun lampaitani." – Joh.21:6 KR38

 

Hän sanoi hänelle kolmannen kerran, ”Shimeon, Bar-Jona, rakastatko sinä minua?” Ja Keefa’lle tuli suru, että hän sanoi hänelle kolmannen kerran, että ’rakastatko sinä minua’, ja hän sanoi hänelle, ”minun Herrani, sinä olet joka asiassa viisas, sinä tiedät, että minä rakastan sinua!” Jeshua sanoi hänelle, ”ruoki minun lampaitani.” – Joh.21:17 aramea

Hän sanoi hänelle kolmannen kerran: "Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?" Pietarituli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle: "Olenko minä sinulle rakas?" ja vastasi hänelle: "Herra, sinä tiedät kaikki; sinä tiedät, että olet minulle rakas." Jeesus sanoi hänelle: "Ruoki minun lampaitani. – Joh.21:17 KR38

 

Amen, amen, minä sanon sinulle, että kun olit lapsi, sinä itse sidoit kupeesi ja vaelsit, minne tahdoit, mutta kun sinä vanhenet, tulet ojentamaan kätesi ja toinen on sitova sinun kupeesi, ja saattaa sinut sinne, minne sinä et tahdo.” – Joh.21:18 aramea

*  Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit, minne tahdoit; mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo." – Joh.21:18 KR38

 

Mutta tämän hän sanoi, että millaisella kuolemalla hän olisi tuleva kirkastamaan Jumalaa. Ja nämä sanottuaan hän sanoi hänelle, ”tule perässäni!” – Joh.21:19 aramea

*  Mutta sen hän sanoi antaakseen tietää, minkäkaltaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle: "Seuraa minua." – Joh.21:19 KR38

 

Ja Shimeon Keefa käänsi kasvonsa, ja näki sen oppilaan, joka oli Jeshualle rakas, joka tuli hänen perässään, hän, joka oli langennut sillä aterialla Jeshuan rinnan päälle ja sanoi, ”minun Herrani, kuka on sinut pettävä?” – Joh.21:20 aramea

Niin Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen seuraavan, jota Jeesus rakasti ja joka myös oli aterioitaessa nojannut hänen rintaansa vasten ja sanonut: "Herra, kuka on sinun kavaltajasi?" – Joh.21:20 KR38

 

Tämän nähdessään Keefa sanoi Jeshualle, ”minun Herrani, entäs tämä?” Jeshua sanoi hänelle, ”jos minä tahdon, että tämä pysyisi, kunnes minä tulen, mitä se sinulle on? Tule sinä minun perässäni. – Joh.21:21-22 aramea

Kun Pietari hänet näki, sanoi hän Jeesukselle: "Herra, kuinka sitten tämän käy?" Jeesus sanoi hänelle: "Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä minua." – Joh.21:21-22 KR38

 

Ja tämä aloitti sen sanan veljien keskellä, että se oppilas ei kuole, mutta Jeshua ei ollut sanonut, ettei hän kuole, vaan sanoi, että ’jos minä tahdon, että tämä pysyisi, kunnes minä tulen, mitä se sinulle on’. – Joh.21:23 aramea

Niin semmoinen puhe levisi veljien keskuuteen, ettei se opetuslapsi kuole; mutta ei Jeesus sanonut hänelle, ettei hän kuole, vaan: "Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee?" – Joh.21:23 KR38

 

Tämä oppilas todistaa näistä kaikista, ja ne ovat myös kirjoitettu, ja me tiedämme, että se hänen todistuksensa on totuus. – Joh.21:24 aramea

Tämä on se opetuslapsi, joka todistaa näistä ja on nämä kirjoittanut; ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi. – Joh.21:24 KR38

 

Mutta on myös monia muita merkkejä, joita Jeshua teki, että jos ne kohta kohdalta olisivat kirjoitetut, ei edes maailman kirjoituksissa – minä luulen – olisi tarpeeksi tilaa kirjoittaa niitä. – Joh.21:25 aramea

On paljon muutakin, mitä Jeesus teki; ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. – Joh.21:25 KR38

 

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/