7. touko, 2018

Johannes luku 20

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 20: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Mutta viikon ensimmäisenä tuli Mirjam Magdalitha, aamulla, kun oli pimeää, sille hautahuoneelle, ja hän näki, että se kivi oli otettu pois haudalta. – Joh.20:1 aramea

Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. – Joh.20:1 KR38

 

Ja hän tuli juosten Shimeon Keefa’n luokse, ja sen toisen oppilaan luokse, jota Jeshua rakasti, ja sanoi heille, että ”meidän Herramme on otettu pois siitä hautahuoneesta, enkä minä tiedä, minne hänet on laitettu!” – Joh.20:2 aramea

Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas, ja sanoi heille: "Ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet." – Joh.20:2 KR38

 

Ja Shimeon lähti, ja se toinen oppilas, ja he tulivat sille hautahuoneelle. Ja he kaksi juoksivat kuin yhtenä, mutta hän, se oppilas, juoksi Shimeonin edellä ja tuli ensimmäisenä sille hautahuoneelle. – Joh.20:3-4 aramea

Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle. Ja he juoksivat molemmat yhdessä; mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä, nopeammin kuin Pietari, ja saapui ensin haudalle. – Joh.20:3-4 KR38

 

Ja katsoessaan hän näki ne kankaat asetettuina, mutta sinne sisälle hän ei mennyt. Mutta Shimeon tuli hänen perässään ja meni sisään sinne hautahuoneeseen, ja hän näki ne kankaat asetettuina. – Joh.20:5-6 aramea

Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärinliinat siellä; kuitenkaan hän ei mennyt sisälle. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä  – Joh.20:5-6 KR38

 

Ja se käärinliina, jolla hänen päänsä oli ollut kiedottu, ei ollut kankaiden kanssa, vaan ne olivat käärittyinä ja sivuun asetettuina yhdessä paikassa. – Joh.20:7 aramea

ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoonkäärittynä. – Joh.20:7 KR38

 

Silloin meni sisään myös se oppilas, joka tuli ensin hautahuoneelle, ja hän näki, ja hän uskoi. Sillä he eivät vielä olleet tunteneet kirjoituksista, että hän oli tuleva nousemaan kuolemasta. – Joh.20:8-9 aramea 👍

Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva. – Joh.20:8-9 KR38

 

Ja nämä oppilaat menivät vielä omille paikoilleen. – Joh.20:10 aramea

Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa. – Joh.20:10 KR38

 

Mutta Mirjam oli seisomassa sen haudan luona ja itkemässä, ja katseli itkien sitä hautaa. Ja hän näki kaksi enkeliä valkoisissa, jotka istuivat, yksi tyynyllä ja yksi jalkopäässä, missä Jeshuan ruumis oli ollut laitettuna. – Joh.20:11-12 aramea

Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut. – Joh.20:11-12 KR38

 

Ja he sanoivat hänelle, ”vaimo, mitä sinä itket?” Hän sanoi heille, että ”minun Herrani on otettu pois, enkä minä tiedä, mihin hänet on laitettu.” Hän sanoi tämän, ja käänsi kasvonsa taakseen, ja näki Jeshuan, joka seisoi – eikä hän tuntenut, että hän oli Jeshua! – Joh.20:13-14 aramea

Nämä sanoivat hänelle: "Vaimo, mitä itket?" Hän sanoi heille: "Ovat ottaneet pois minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet." Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus.  – Joh.20:13-14 KR38

 

Jeshua sanoi hänelle, ”vaimo, mitä sinä itket ja ketä etsit?” Mutta hän luuli, että hän oli puutarhuri, ja sanoi hänelle, ”herrani, jos sinä olet ottanut hänet pois, sano minulle, mihin hänet on laitettu; minä menen ottamaan hänet pois.” – Joh.20:15 aramea

Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, mitä itket? Ketä etsit?" Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet."  – Joh.20:15 KR38

 

Jeshua sanoi hänelle, ”Mirjam!” Ja hän käänsi kasvonsa ja sanoi hänelle hebreaksi ”rabbuli!”, joka on sanottu, ”opettaja!” – Joh.20:16 aramea

Jeesus sanoi hänelle: "Maria!" Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: "Rabbuuni!" se on: opettaja. – Joh.20:16 KR38

 

Jeshua sanoi hänelle, ”älä lähesty minua, sillä minä en ole vielä noussut minun isäni luokse. Mutta mene minun veljieni luokse, ja sano heille; minä nousen minun isäni luokse, ja teidän isänne, ja minun Jumalani ja teidän Jumalanne.” – Joh.20:17 aramea

Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö." – Joh.20:17 KR38

 

Silloin tuli Mirjam Magdalitha, ja antoi toivoa niille oppilaille, että ”minä näin meidän Herramme”, ja että nämä hän sanoi. – Joh.20:18 aramea

Maria Magdaleena meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran ja että Herra oli hänelle näin sanonut. – Joh.20:18 KR38

 

Mutta kun oli ilta, sen viikon ensimmäisen päivän, ja ovet olivat suljettuina siellä, missä oppilaat olivat, juutalaisten pelon tähden, tuli Jeshua, seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, ”rauha teidän kanssanne!” – Joh.20:19 aramea

Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!" – Joh.20:19 KR38

 

Tämän hän sanoi, ja osoitti heille hänen kätensä ja kylkensä, ja oppilaat iloitsivat, että näkivät meidän Herramme. – Joh.20:20 aramea

Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. – Joh.20:20 KR38

 

Mutta Jeshua sanoi heille taas, ”rauha teidän kanssanne! Samoin kuin minun isäni lähetti minut, minä myös lähetän teidät.” Ja kun hän sanoi nämä, hän henkäisi heihin ja sanoi heille, ”ottakaa vastaan se pyhyyden henki!” – Joh.20:21-22 aramea

Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät." Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki. – Joh.20:21-22 KR38

 

Jos te vapautatte jonkun synnit, ne vapautetaan hänelle, ja jos pidätätte jonkun, ne pidätetään. – Joh.20:23 aramea

Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt." – Joh.20:23 KR38

 

Mutta Thoma, yksi hänen oppilaistaan, jota sanottiin kaksoseksi, ei ollut siellä heidän kanssaan, kun Jeshua tuli. Ja ne oppilaat sanoivat hänelle, ”me näimme meidän Herramme!” Mutta hän sanoi heille, ”ellen näe hänen käsissään naulojen paikat, ja laita sormiani niihin, ja ojenna kättäni hänen kylkeensä, minä en usko.” – Joh.20:24-25 aramea

Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä kahdestatoista, ei ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle: "Me näimme Herran." Mutta hän sanoi heille: "Ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko." – Joh.20:24-25 KR38

 

Ja kahdeksan päivän jälkeen, oppilaat olivat taas sisällä, ja Thoma heidän kanssaan, ja Jeshua tuli, ovien ollessa suljettuina, seisoi heidän keskellään ja sanoi heille ”rauha teidän kanssanne!” – Joh.20:26 aramea

Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" – Joh.20:26 KR38

 

Ja hän sanoi Thoma’lle, ”tuo sormesi tänne ja katso käsiäni, ja tuo kätesi ja kosketa kylkeeni, äläkä ole uskoton, vaan uskollinen!” – Joh.20:27 aramea

Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen." – Joh.20:27 KR38

 

Thoma vastasi ja sanoi hänelle, ”minun Herrani, ja minun Jumalani!” Jeshua sanoi hänelle, ”nyt sinä uskoit, kun näit minut. Siunattuja ovat ne, jotka eivät näe minua, ja uskovat!” – Joh.20:28-29 aramea

Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"  – Joh.20:28-29 KR38

 

Mutta Jeshua teki monia muitakin merkkejä oppilaidensa edessä, niitä, joita ei ole kirjoitettu tässä kirjoituksessa. Mutta nämäkin ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeshuaon hän, se Messias, Jumalan poika, ja kun te uskotte, teille tulisi hänen nimensä kautta se iankaikkinen elämä. – Joh.20:30-31 aramea

Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden; mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. – Joh.20:30-31 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/