7. touko, 2018

Efeso luku 2

Uuden Testamentin käännösten vertailu Efeso luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/efesos.pdf

 

Ja myös teille, jotka olitte kuolleet synteihinne ja tyhmyyksiinne, Näissä, joissa te ennen olitte vaeltamassa heidän keskuudessaan, tämän maailman elämäntavan mukaan, ja ilman käskyvallan johtajan tahdon mukaan, ja sen hengen, joka ahkeroi tottelemattomissa lapsissa. Niissä teoissa myös me ahkeroimme ennen, niissä meidän lihamme himoissa, ja olimme tekemässä lihamme ja ajatustemme tahtoa, ja olimme täysin niitä vihan lapsia, niin kuin muutkin. – Ef.2:1-3 aramea 👍

Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin – Ef.2:1-3 KR38

 

Mutta Jumala, joka on rikas hänen armossaan, suuren rakkautensa tähden, että rakasti meitä, Kun me olimme kuolleina synneissämme, hän teki meidät eläviksi, Messiaan kanssa, ja lunasti meidät hyvyydessään. – Ef.2:4-5 aramea 👍

mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut - – Ef.2:4-5 KR38

 

Ja hän nostatti meidät hänen kanssaan, ja asetti meidät istumaan hänen kanssaan taivaissa, Jeshuan, Messiaan kautta. Että hän näyttäisi tulevalle iankaikkisuudelle sitä hänen siunauksensa runsauden suuruutta, ja ihanuuttaan, joka on tullut meidän yllemme Jeshuan, Messiaan kautta. – Ef.2:6-7 aramea

ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. – Ef.2:6-7 KR38

 

Sillä sen hänen siunauksensa kautta me olemme lunastetut, uskollisuudessa, eikä tämä ollut teistä, vaan se on se Jumalan lahja. Ei teoista, ettei kukaan kerskailisi. – Ef.2:8-9 aramea 👍

Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. – Ef.2:8-9 KR38

 

Sillä me, jotka olemme hänen, olemme se luomakunta, jotka ovat luodut Jeshuassa, Messiaassa, hyviä tekoja varten, niitä, jotka Jumala on alusta valmistanut, että niissä tulee vaeltaa. – Ef.2:10 aramea

Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. – Ef.2:10 KR38

 

Tämän tähden, ajatelkaa, että te olitte aluksi lihan kansakuntaa, ja teitä kutsuivat ”ympärileikkaamattomiksi” ne, jotka olivat kutsutut ympärileikattuina; ja se on käsien tekoa lihassa. – Ef.2:11 aramea 👍

Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi -– Ef.2:11 KR38

 

Ja te olitte siinä ajassa ilman Messiasta, ja te olitte vieraat Israelin tavoista ja te olitte muukalaisia sille lupauksen liitolle, ja te olitte ilman toivoa, ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt te olette Jeshuassa, Messiaassa, te, jotka olitte alussa kaukana, olette tulleet lähelle Messiaan veren kautta. – Ef.2:12-13 aramea 👍

että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. – Ef.2:12-13 KR38 🤨

 

Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki ne kaksi yhdeksi, ja tuhosi sen aidan, joka seisoi siinä välissä. Ja hän on tehnyt lopun siitä vihamielisyydestä, omassa lihassaan, ja kirjoitetun sanan käskyistä, hänen käskyissään, että niistä kahdesta oman olemuksensa kautta loisi yhden uuden ihmisen, ja hän teki rauhan. – Ef.2:14-15 aramea 👍

Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, – Ef.2:14-15 KR38

 

Ja hän liitti ne kaksi yhdeksi ruumiiksi, Jumalan kanssa, ja oman ristiinnaulitsemisensa kautta hän on tappanut sen vihamielisyyden. – Ef.2:16 aramea 👍

ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. – Ef.2:16 KR38 🤨

 

Ja hän tuli toivottamaan rauhaa teille; kaukana ja lähellä oleville. Koska hänen kauttaan meille molemmille on se lähelle pääsy yhdessä hengessä isän luokse. – Ef.2:17-18 aramea

Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat; sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. – Ef.2:17-18 KR38

 

Sen tähden, te ette ole muukalaisia ettekä vieraita, vaan sen pyhän kaupungin lapsia, ja Jumalan perhekunnan lapsia. – Ef.2:19 aramea 👍

*  Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, – Ef.2:19 KR38 🤨

 

Ja teidät on rakennettu apostolien ja profeettojen perustuksen päälle, sen rakennuksen kulman päänä Jeshua, Messias. – Ef.2:20 aramea

apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, – Ef.2:20 KR38

 

Ja se koko rakennus valmistuu hänen kauttaan, ja rakentuu pyhyyden temppeliä varten, Herran Jumalan kautta. Myös teitä hänen kauttaan rakennetaan Jumalan asuinsijaksi, hengen kautta. – Ef.2:21-22 aramea

jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä. – Ef.2:21-22 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/