7. touko, 2018

Efeso luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu Efeso luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/efesos.pdf

 

Paulos, Jeshuan, Messiaan apostoli, Jumalan tahdon kautta, niille, jotka ovat Efesos’ssa pyhät ja uskolliset Jeshuassa, Messiaassa. – Ef.1:1 aramea

Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. – Ef.1:1 KR38

 

Rauha teidän kanssanne, ja siunausta Jumalalta, meidän isältämme, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta. Siunattu olkoon hän, Jumala, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan isä, hän, joka on meitä siunannut kaikilla taivaallisen hengen siunauksilla, Messiaan kautta! – Ef.1:2-3 aramea

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa – Ef.1:2-3 KR38

 

Samoin kuin hän on meidät valinnut olemaan hänessä, ennen maailman perustamista, että olisimme pyhät ja ilman tahraa hänen edessään, ja rakkauden kautta hän asetti meidät eteensä. Ja vahvisti meidät lapsiksi, Jeshuassa, Messiaassa, niin kuin on kaunista hänen tahdolleen. Että olisi ylistetty se hänen siunauksensa kirkkaus, joka tulvii meidän yllemme hänen rakkaansa kautta. – Ef.1:4-6 aramea

niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa – Ef.1:4-6 KR38

 

Sillä hänen kauttaan meille on se lunastus, ja hänen verensä kautta syntien vapautus, hänen siunauksensa rikkauden mukaan. Se, joka on enentynyt meissä kaikessa viisaudessa ja kaikessa älykkyydessä. – Ef.1:7-8 aramea

* jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi – Ef.1:7-8 KR38

 

Ja hän teki meille tunnetuksi sen hänen tahtonsa salaisuuden, jonka hän oli edeltä säätänyt, että sitä harjoittaisimme hänen kauttaan. Sitä määräaikojen täyttymystä varten, että uudistettaisiin ylhäältä, Messiaan kautta, kaikki, mitä on taivaissa ja maassa. – Ef.1:9-10 aramea 👍

tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä - siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. – Ef.1:9-10 KR38

 

Ja hänessä me olemme valitut sen mukaan, kuin hän on edeltä meidät säätänyt, ja hänen tahtonsa mukaan, että jokainen toimii sen hänen tahtonsa ajatuksen mukaan. Että me olisimme niitä, jotka olemme edeltä toivoneet Messiaassa, hänen kirkkautensa kiitokseksi. – Ef.1:11-12 aramea

Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. – Ef.1:11-12 KR38

 

Sillä hänen kauttaan te myös kuulitte sitä totuuden sanaa, joka on se teidän elämänne toivon sanoma, ja te uskoitte häneen, ja teidät on sinetöity siinä pyhässä hengessä, joka oli luvattu. Se, joka on se meidän perintöosamme vakuus, niiden lunastusta varten, jotka elävät, ja hänen kunniansa kirkkautta varten. – Ef.1:13-14 aramea 👍

Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi. – Ef.1:13-14 KR38

 

Tämän tähden myös minä, katso, kuultuani siitä teidän uskollisuudestanne, joka on meidän Herrassamme Jeshuassa, Messiaassa, ja teidän rakkaudestanne pyhiä kohtaan, minä en lakkaa kiittämästä teidän kasvoistanne ja ajattelemasta teitä minun rukouksessani. – Ef.1:15-16 aramea

*  Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani – Ef.1:15-16 KR38

 

Että meidän Herramme Jeshuan, Messiaan Jumala, kirkkauden isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen, hänen tuntemisensa kautta. Ja teidän sydämienne silmät valaistuisivat, että te tietäisitte siitä hänen kutsumuksensa toivosta, ja siitä kirkkauden runsaudesta, joka on hänen perintöosansa, pyhyydessä. – Ef.1:17-18 aramea

anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään – Ef.1:17-18 KR38

 

Ja mikä onkaan se hänen voimansa suuruuden rikkaus meissä, jotka uskomme sen hänen voimansa vaikuttamisen työn mukaan, jonka hän teki Messiaassa, ja nosti hänet haudasta, ja asetti hänet taivaissa oikealle puolelleen. Ylemmäs niistä kaikista valloista ja käskyvalloista, ja voimista ja herrauksista, ja yläpuolelle kaikista nimistä, joilla on nimitetty, ei yksin tässä maailmassa, vaan myös siinä, joka on tuleva. – Ef.1:19-21 aramea

ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. – Ef.1:19-21 KR38

 

Ja alisti kaiken hänen jalkansa alapuolelle, ja hänet, joka on ylempänä kaikista, hän antoi hänet olemaan pää, seurakunnalle. Joka on se hänen olemuksensa, ja se hänen täyteytensä, joka tekee kaiken täydelliseksi kaikissa. – Ef.1:22-23 aramea

Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. – Ef.1:22-23 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/