6. touko, 2018

2.Pietari luku 3

Uuden Testamentin käännösten vertailu 2.Pietari luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/keefa2.pdf

 

Tässä ja nyt, rakkaani, minä kirjoitan teille kirjettä, joka on toinen, että nämä herättäisivät muistelemisen kautta teidän hiljaisia ajatuksianne. Että te muistaisitte ne sanat, jotka ennen on sanottu, pyhien profeettojen kautta, ja ne meidän Herramme ja lunastajamme käskyt, jotka ovat apostolien kautta. – 2.Piet.3:1-2 aramea

*  Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani, ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne, että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran ja Vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet. – 2.Piet.3:1-2 KR38

 

Kuitenkin tietäkää ensiksi tämä, että viimeisinä päivinä on tuleva halveksijoita, jotka halveksivat, vaeltaessaan heidän omien himojensa mukaan. Ja he sanovat, että ”missä on se lupaus hänen tulemuksestaan, sillä siitä asti, kun meidän isämme ovat nukkuneet pois, kaikki asiat ovat samoin pysyneet, luomakunnan alusta”. – 2.Piet.3:3-4 aramea

Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta." – 2.Piet.3:3-4 KR38

 

Sillä tämä on heille erehdys, kun he niin tahtovat, että taivaat olivat jo alusta, ja maa erotettiin vesistä, ja se nousi vesistä, Jumalan sanan kautta. Näiden kautta silloinen maailma riippui vedestä, ja se tuhoutui. – 2.Piet.3:5-6 aramea 👍

Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. – 2.Piet.3:5-6 KR38


Mutta ne taivaat, jotka ovat nyt, ja maa, ovat Jumalan oman sanan kautta varastoidut tulelle, kun niitä säästetään sitä tuomion päivää varten, ja ihmisten pahantekijöiden kadotuksen päivälle. – 2.Piet.3:7 aramea

Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. – 2.Piet.3:7 KR38

 

Mutta tässä yhdessä älkää erehtykö, rakkaani, että ”se yksi päivä on Herralle kuin tuhat vuotta, ja tuhat vuotta on kuin se yksi päivä”. – 2.Piet.3:8 aramea

Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä." – 2.Piet.3:8 KR38

 

Ei Herra viivytä lupauksiaan, niin kuin jotkut ihmiset ajattelevat sen viipyvän, vaan hänen henkensä on kestävä teidän tähtenne, sillä hän ei tahdo, ettei kukaan tuhoutuisi, vaan jokainen kääntyisi. – 2.Piet.3:9 aramea

Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. – 2.Piet.3:9 KR38

 

Mutta Herran päivä tulee kuin varas, silloin taivaat yhtäkkiä katoavat, kun maailman toimintatavat palavat, mutta ihmisiä pääsee pakoon, ja maa, ja siinä tehdyt teot tuodaan esille.  – 2.Piet.3:10 aramea 👍

Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. – 2.Piet.3:10 KR38 🤨👎

 

Sen tähden, niin kuin nämä kaikki pakoon pääsevät, olkaa te kuin juuri niitä vanhurskaita, että olisitte pyhät elämäntavoissanne ja Jumalan kunnioittamisessa. – 2.Piet.3:11 aramea 🙂👍

Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,  – 2.Piet.3:11 KR38 👎

 

Että odottaessanne, ja halutessanne sitä Jumalan tulemuksen päivää, jossa taivaat koetellaan tulen kautta, te tulisitte pääsemään pakoon, ja silloin maailman toimintatavat sulaen palavat. – 2.Piet.3:12 aramea 👍

teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! – 2.Piet.3:12 KR38 👎🤨

 

Mutta uusia taivaita, ja uutta maata me odotamme, hänen lupauksensa mukaan, näitä, joissa se vanhurskaus asustaa. Tämän tähden, rakkaani, kun näitä odotatte, ahkeroikaa, että teidät havaittaisiin hänelle ilman tahraa, ja ilman virhettä, rauhassa. – 2.Piet.3:13-14 aramea

Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä; – 2.Piet.3:13-14 KR38

 

Ja sitä Herran lunastuksen kärsivällisyyttä ajatelkaa, samoin kuin myös rakas veljemme Paulos on hänelle annetun viisauden mukaan teille kirjoittanut. Samoin hän niissä kaikissa kirjeissään puhui niistä; näistä, joissa on sellaista asiaa, jotka ovat vaikeasti tajuttavia, ne, jotka ovat vailla opetusta ja epävakaita, vääntävät niitä kieroon niin kuin muitakin kirjoituksia, että saavat pysyä siinä omassa kadotuksessaan. – 2.Piet.3:15-16 aramea 👍

ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavalihänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut; niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. – 2.Piet.3:15-16 KR38 👎

 

Sen tähden te, rakkaani, kun edeltä sen tiedätte, varjelkaa omia sielujanne, ettette menisi niiden petoksen perässä, jotka ovat ilman kirjoitettua sanaa, ettekä lankeaisi pois siitä omasta vakaudestanne. – 2.Piet.3:17 aramea 🙂👍

Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne – 2.Piet.3:17 KR38

 

Mutta te, kasvakaa siinä siunauksessa, ja siinä meidän Herramme ja lunastajamme Jeshuan, Messiaan tuntemisessa, ja isän Jumalan tuntemisessa, hänen, jonka on se kirkkaus nyt, ja aina ja iankaikkisille päiville. Amen. – 2.Piet.3:18 aramea

*  ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. – 2.Piet.3:18 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi