6. touko, 2018

2.Pietari luku 2

Uuden Testamentin käännösten vertailu 2.Pietari luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/keefa2.pdf

 

Mutta niin kuin kansakunnissa on valheen profeettoja, myös teidän keskellänne on oleva valheen opettajia; niitä, jotka aiheuttavat kadotuksen harhaoppeja, ja kieltävät sen, että Herra on heidät ostanut, tuottaen omille sieluilleen pikaista kadotusta. – 2.Piet.2:1 aramea 👍

Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. – 2.Piet.2:1 KR38

 

Ja monet tulevat menemään heidän saastaisuuksiensa perässä. Heidän tähtensä se totuuden tie on tuleva pilkatuksi. Ja ahneuden kautta, ja sanojen vääntelemisen kautta he tavoittelevat teistä voittoa. Näiden tuomio ei ole alusta asti ollut turha, eikä heidän kadotuksensa nuku. – 2.Piet.2:2-3 aramea

Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. – 2.Piet.2:2-3 KR38

 

Sillä jos Jumala ei säälinyt syntiä tekeviä enkeleitäkään, vaan heitätti nämä pimeyden kahleissa maan alle, ja näitä varjellaan annettavaksi siihen kidutuksen tuomioon,  – 2.Piet.2:4 aramea

Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.– 2.Piet.2:4 KR38

 

Eikä hän säälinyt sitä ensimmäistä maailmaa. Hän varjeli vain Noah’n, joka oli kahdeksas, puhtauden julistaja, kun hän toi tulvan sen maailman pahantekijöiden ylle. – 2.Piet.2:5 aramea 👍

Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle.– 2.Piet.2:5 KR38

 

Ja kun hän poltti Sodoman ja Gomorran kaupungit, ja sen hajottamisen kautta tuomitsi ne syyllisiksi, hän asetti ne esimerkiksi niille pahantekijöille, jotka ovat tulevaisuudessa. – 2.Piet.2:6 aramea 👍

Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.– 2.Piet.2:6 KR38

 

Myös vanhurskaan Lootin, joka oli sorrettu, siitä saastaisesta olotilasta, jossa nämä laittomat olivat, hän pelasti. Sillä nähdessään ja kuulleessaan, kun asusti puhtaana heidän keskuudessaan, hän oli vaivaantunut omassa vanhurskaassa sielussaan, päivästä päivään, heidän laittomista teoistaan. 2.Piet.2:7-8 aramea

Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. – 2.Piet.2:7-8 KR38

 

Hän, Herra Jumala, tietää vapauttaa kärsimyksistä ne, jotka häntä pelkäävät, mutta väärät tuomion päivää varten, näitä vaivaantuneita varjellessaan. Mutta erityisesti ne, jotka lihan himossa menevät turmeluksen perässä, ja saarnaavat herrautta vastaan; ovat hajottajia, ja ylpeitä, jotka eivät vapise siitä kirkkaudesta, vaan sitä pilkkaavat. Samoin enkelitkään, jotka ovat heistä voimallisemmat ja vahvemmat ja suuremmat, eivät tuo heitä vastaan Herralta pilkkaavaa tuomiota. – 2.Piet.2:9-11 aramea

Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja, vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä. – 2.Piet.2:9-11 KR38

 

Mutta nämä, niin kuin eläimet luonnossa ovat mykkiä; miekalle ja turhuudelle, eivätkä sitä itse tiedä, niin nämäkin pilkkaavat turhuudessa, omaksi tulevaksi turhuudekseen. – 2.Piet.2:12 aramea 👍

Mutta niinkuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaan turmelukseensa, – 2.Piet.2:12 KR38

 

Ne, joissa kun on se vääryys, vääryyden palkkana. He suunnittelevat itselleen mielihyväksi juhla-aterioita päiväsaikaan, saastaisuuksia ja virhettä täynnä, että olisivat onnellisia omissa juhlissaan, eläen ylellisesti. – 2.Piet.2:13 aramea 👍

saaden vääryyden palkan; he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he ovat tahra- ja häpeäpilkkuja; he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne; – 2.Piet.2:13 KR38 🤨👎

 

Heillä on silmät täynnä aviorikosta ja loputtomia syntejä, kun he viettelevät epävakaita sieluja, ja sydän, joka on ahneudessa harjaantunut. Kirouksen lapset! – 2.Piet.2:14aramea

heidän silmänsä ovat täynnä haureutta eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän; he ovat kirouksen lapsia. – 2.Piet.2:14 KR38

 

He hylkäsivät sen suoran tien, eksyivät ja menivät Balaamin, Beorin pojan tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa.  Mutta hänelle oli se nuhtelu tekemisestään; aasi, jolla ei ole ääntä, puhui ihmisten äänellä, estäen sen profeetan hulluuden. – 2.Piet.2:15-16 aramea

He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa, mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen: mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. – 2.Piet.2:15-16 KR38

 

Nämä ovat lähteitä ilman vettä, pilviä, jotka pyörremyrskystä ajelehtivat, nämä, joita varten se pimeyden synkkyys on varjeltu. Sillä kun he epämääräisesti puhuvat tyhjyyksiä, he viettelevät saastaisten lihan himojen kautta niitä, jotka vähän pääsevät niitä sanoja pakoon, ahkeroiden petollisuudessa. – 2.Piet.2:17-18 aramea

Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita, ja pimeyden synkeys on heille varattu. Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon, – 2.Piet.2:17-18 KR38

 

Ja he lupaavat heille vapautta, kun itse ovat turhuuden palvelijoita, sillä sille, minkä voittama ihminen on, tälle hän myös tekee työtä.  – 2.Piet.2:19 aramea

ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. – 2.Piet.2:19 KR38

 

Sillä jos he olisivat paenneet maailman saastaisuuksia, he olisivat meidän Herramme ja lunastajamme Jeshuan, Messiaan ohjattavina. Kun he näiden kautta taas kietoutuvat voitetuiksi, heidän loppunsa on pahempi kuin se ensimmäinen.  – 2.Piet.2:20 aramea 👍

Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi.

 

Heille olisi ollut parempi, etteivät olisi alkaneetkaan tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen aloitettuaan, sen jälkeen kääntyvät pois siitä pyhästä käskystä, joka oli heille annettu. Mutta heille tapahtui nämä sananlaskut todeksi, että ”koira palaa oksennukselleen” ja ”porsas, joka on pesty, palaa kierimään mutaan”. – 2.Piet.2:21-22 aramea

Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa." – 2.Piet.2:21-22 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi