6. touko, 2018

Matteus luku 28

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 28: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Mutta sapatin päättyessä, joka oli viikon ensimmäisen päivän aamu, tuli Mirjam Magdalitha, ja se toinen Mirjam, että näkisivät sen haudan. – Matt.28:1 aramea

Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdaleena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. – Matt.28:1 KR38

 

Ja katso, oli suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli laskeutui taivaista, ja tuli vierittämään sen kiven suuaukolta, ja hän istui sen päälle. Mutta sen olemus oli kuin salama, ja vaatteensa valkoiset kuin lumi. – Matt.28:2-3 aramea

Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näöltään niinkuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. – Matt.28:2-3 KR38

 

Ja nämä, jotka olivat vartioimassa, vapisivat hänen pelostaan, ja he olivat kuin kuolleet. – Matt.28:4 aramea

Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikäänkuin kuolleiksi. – Matt.28:4 KR38

 

Mutta se enkeli vastasi ja sanoi naisille, ”älkää pelätkö, sillä minä tiedän, että te etsitte Jeshuaa, joka oli ristiinnaulittu.” Hän ei ole täällä, sillä hän on noussut, aivan kuten hän sanoi. Tulkaa, katsokaa sitä paikkaa, johon meidän Herramme oli laitettu. – Matt.28:5-6 aramea

Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää te peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. – Matt.28:5-6 KR38

 

Ja menkää nopeasti, sanokaa hänen oppilailleen, että hän on noussut kuolleista, ja katso hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet. Katso, minä sanoin sen teille! – Matt.28:7 aramea

Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut." – Matt.28:7 KR38

 

Ja he menivät haudalta nopeasti, peloissaan ja valtavalla ilolla, ja juoksivat kertomaan hänen oppilailleen. – Matt.28:8 aramea

Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. – Matt.28:8 KR38

 

Ja katso, Jeshua tuli heitä vastaan ja sanoi heille, ”rauha teille!” Mutta he tulivat, tarttuivat hänen jalkoihinsa ja kumarsivat häntä. Sitten Jeshua sanoi heille, ”älkää pelätkö, vaan menkää sanomaan minun veljilleni, että menevät Galileaan, ja siellä he saavat nähdä minut.” – Matt.28:9-10 aramea

Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: "Terve teille!" Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää peljätkö; menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan: siellä he saavat minut nähdä." – Matt.28:9-10 KR38

 

Mutta kun he menivät, tuli osa niistä vartijoista kaupunkiin, ja he kertoivat papiston johtajille kaiken, mitä oli tapahtunut. Ja he kokoontuivat vanhimpien kanssa, ja neuvottelivat, ja antoivat niille vartijoille melko paljon rahaa. – Matt.28:11-12 aramea

Mutta heidän mennessään, katso, muutamat vartijaväestä tulivat kaupunkiin ja ilmoittivat ylipapeille kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja nämä kokoontuivat vanhinten kanssa ja pitivät neuvoa ja antoivat sotamiehille runsaat rahat  – Matt.28:11-12 KR38

 

Ja he sanoivat heille, ”sanokaa, että hänen oppilaansa tulivat yöllä varastamaan sen, kun me nukuimme.” Ja jos tästä ilmoitetaan hallitusmiehen edessä, me kyllä taivuttelemme hänet ja teidät helposti. Sen me teemme! – Matt.28:13-14 aramea

ja sanoivat: "Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät hänet varkain meidän nukkuessamme. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, niin me lepytämme hänet ja toimitamme niin, että saatte olla huoletta." – Matt.28:13-14 KR38

 

Mutta he ottivat rahat, ja tekivät niin kuin heitä oli opetettu, jatämä kertomus on levinnyt juutalaisten keskuudessa aina tähän päivään saakka. – Matt.28:15 aramea

Niin he ottivat rahat ja tekivät, niinkuin heitä oli neuvottu. Ja tätä puhetta on levitetty juutalaisten kesken, ja sitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä. – Matt.28:15 KR38

 

Mutta ne yksitoista oppilasta menivät Galileaan, sille vuorelle, missä Jeshua oli heidät tavannut. Ja kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä. Mutta osa heistä oli kauempana. – Matt.28:16-17 aramea

Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. – Matt.28:16-17 KR38

 

Ja Jeshua tuli puhumaan heidän kanssaan, ja hän sanoi heille, ”minulle on annettu kaikki käskyvalta taivaissa ja maan päällä, ja samoin kuin minun isäni lähetti minut, minä lähetän teidät.” – Matt.28:18 aramea

Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. – Matt.28:18 KR38

 

Sen tähden, menkää, opettakaa kaikki kansat, ja kastakaa heidät isän nimessä, ja pojan ja pyhyyden hengen. – Matt.28:19 aramea

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  – Matt.28:19 KR38

 

Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Amen. – Matt.28:20 aramea

ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." – Matt.28:20 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/