6. touko, 2018

Matteus luku 27

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 27: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Mutta kun oli aamu, he kaikki, papiston johtajat ja kansan vanhimmat, pitivät Jeshuaa vastaan neuvottelua, että hänet tappaisivat. Ja he sitoivat hänet, ja veivät hänet pois ja luovuttivat hänet hallitusmies Pilatukselle. – Matt.27:1-2 aramea

Mutta aamun koittaessa kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvoa Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet; ja he sitoivat hänet ja veivät pois ja antoivat hänet maaherran, Pilatuksen, käsiin. – Matt.27:1-2 KR38

 

Silloin Jehuda, se pettäjä, nähdessään, että Jeshua sidottiin, katui, ja meni ja vei ne kolmekymmentä hopearahaa papiston johtajille ja vanhimmille. Ja hän sanoi, ”minä tein syntiä, kun petin viattoman veren.” Mutta nämä sanoivat hänelle, ”omapa on ongelmasi!” Ja hän heitti sen rahantemppeliin, ja meni pois, ja hirttäytyi. – Matt.27:3-5 aramea

Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille ja sanoi: "Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren." Mutta he sanoivat: "Mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi." Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi. – Matt.27:3-5 KR38

 

Mutta papiston johtajat ottivat sen rahan ja sanoivat, ”ei ole luvallista laittaa sitä lahjataloon, koska se on veren hinta.” Ja he neuvottelivat, ja ostivat sen kautta savenvalajan pellon, muukalaisten hautaholvia varten. Tämän tähden sitä peltoa kutsutaan nimellä ”Kritha d’Dama”, tähän päivään saakka. – Matt.27:6-8 aramea

Niin ylipapit ottivat hopearahat ja sanoivat: "Ei ole luvallista panna näitä temppelirahastoon, koska ne ovat veren hinta." Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi. Sentähden sitä peltoa vielä tänäkin päivänä kutsutaan Veripelloksi.  – Matt.27:6-8 KR38

 

Silloin täyttyi se, mitä oli sanottu sen profeetan kautta, joka sanoo, että ”minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa, sen kalliin hinnan, joka oli sovittu Israelin lapsista.” Ja minä annoin ne savenvalajan pellolle, niin kuin Herra minulle käski. – Matt.27:9-10 aramea

Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo: "Ja he ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa, hinnan siitä arvioidusta miehestä, jonka he olivat israelilaisten puolesta arvioineet, ja antoivat ne savenvalajan pellosta, niinkuin Herra oli minun kauttani käskenyt." – Matt.27:9-10 KR38

 

Mutta Jeshua seisoi hallitusmiehen edessä, ja se hallitusmies kysyi häneltä, ja sanoi hänelle, ”oletko sinä se juutalaisten kuningas?” Jeshua sanoi hänelle, ”sinä sen sanoit.” – Matt.27:11 aramea

Mutta Jeesus seisoi maaherran edessä. Ja maaherra kysyi häneltä sanoen: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Niin Jeesus sanoi: "Sinäpä sen sanot." – Matt.27:11 KR38

 

Ja kun pappien johtajat ja vanhimmat olivat häntä syyttäneet, hän ei antanut mitään vastausta. Sitten Pilatus sanoi hänelle, ”etkö ole kuullut, kuinka paljon he todistavat sinua vastaan?” Eikä hän antanut hänelle vastausta, ei yhdelläkään sanalla, ja hän ihmetteli tätä suuresti. – Matt.27:12-14 aramea

Ja kun ylipapit ja vanhimmat häntä syyttivät, ei hän mitään vastannut. Silloin Pilatus sanoi hänelle: "Etkö kuule, kuinka paljon he todistavat sinua vastaan?" Mutta hän ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä, niin että maaherra suuresti ihmetteli. – Matt.27:12-14 KR38

 

Mutta jokaisessa juhlassa oli tapana, että hallitusmies vapauttaa kansalle yhden sellaisen vangin, jonka he tahtoivat. Mutta heillä oli vangittuna kuuluisa vanki, jota kutsuttiin nimellä Bar - Abba. – Matt.27:15-16 aramea

Oli tapana, että maaherra juhlan aikana päästi kansalle yhden vangin irti, kenenkä he tahtoivat. Ja heillä oli silloin kuuluisa vanki, jota sanottiin Barabbaaksi. – Matt.27:15-16 KR38

 

*  Ja kun he olivat kokoontuneet, Pilatus sanoi heille, ”kenet te tahdotte, että minä vapautan teille? Bar - Abba vai Jeshua, jota kutsutaan Messiaaksi?” Sillä Pilatus tiesi, että he olivat johdattaneet hänet kateudesta. – Matt.27:17-18 aramea

Kun he nyt olivat koolla, sanoi Pilatus heille: "Kummanko tahdotte, että minä teille päästän, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?" Sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä. – Matt.27:17-18 KR38

 

Mutta kun hallitusmies istui tuomioistuimellaan, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan, ja sanoi, ”älä tee hänelle mitään, hän on vanhurskas, sillä minä olen tänään unessa kärsinyt paljon hänen tähtensä.” – Matt.27:19 aramea

Mutta kun hän istui tuomarinistuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan: "Älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä." – Matt.27:19 KR38

 

Mutta papiston johtajat ja vanhimmat olivat taivuttaneet kansan vapauttamaan Bar - Abba, mutta tuhoamaan Jeshuan. Ja hallitusmies vastasi ja sanoi heille, ”kenen te tahdotte, että minä teille vapautan näistä kahdesta?” Mutta he sanoivat, ”Bar - Abba!”  – Matt.27:20-21 aramea

Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta surmauttamaan Jeesuksen. Ja maaherra puhui heille ja sanoi: "Kummanko näistä kahdesta tahdotte, että minä teille päästän?" Niin he sanoivat: "Barabbaan." – Matt.27:20-21 KR38

 

Pilatus sanoi heille, ”ja mitä minä teen Jeshualle, jota kutsutaan Messiaaksi?” He kaikki sanoivat hänelle, ”ristiinnaulittakoon!” Hallitusmies sanoi heille, ”mitä pahaa hän on tehnyt?” Mutta nämä huusivat enemmän, ja sanoivat, ”ristiinnaulittakoon!” – Matt.27:22-23 aramea

Pilatus sanoi heille: "Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?" He sanoivat kaikki: "Ristiinnaulittakoon!" Niin maaherra sanoi: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?" Mutta he huusivat vielä kovemmin sanoen: "Ristiinnaulittakoon!"  – Matt.27:22-23 KR38

 

Mutta kun Pilatus näki, että mikään ei hyödyttänyt, vaan meteli lisääntyi, hän otti vettä, pesi kätensä sen kansanjoukon silmien edessä ja sanoi, ”tietäkää, että minä olen vapaa tämän vanhurskaan verestä!” Ja kaikki kansa vastasi ja sanoi, ”olkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päällä.” Silloin hän vapautti heille Bar - Abban, ja määräsi Jeshuan ruoskittavaksi ja johdatettavaksi ristille. – Matt.27:24-26 aramea

Ja kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi kätensä kansan nähden ja sanoi: "Viaton olen minä tämän miehen vereen. Katsokaa itse eteenne." Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle." Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. – Matt.27:24-26 KR38

 

Sitten sen hallitusmiehen sotilaat hakivat Jeshuan Pretorioniin, ja kokosivat hänen ympärilleen koko armeijan. Ja he riisuivat hänet, ja pukivat hänet punaiseen viittaan. – Matt.27:27-28 aramea

Silloin maaherran sotamiehet veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon. Ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan  – Matt.27:27-28 KR38

 

Ja he valmistivat orjantappurasta kruunun, ja asettivat sen hänen päähänsä, ja oikeaan käteensä ruokosauvan, ja kumartuivat polvilleen hänen edessään, ja pilkkasivat häntä ja sanoivat, ”shalom, juutalaisten kuningas!” Ja he sylkivät hänen kasvoilleen, ja ottivat sen sauvan ja löivät sillä hänen päätään. – Matt.27:29-30 aramea

ja väänsivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Terve, juutalaisten kuningas!" Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän. – Matt.27:29-30 KR38

 

Ja kun he olivat pilkanneet häntä, he riisuivat häneltä sen viitan ja pukivat hänen omiin vaatteisiinsa, ja johdattivat hänet ristiinnaulittavaksi. – Matt.27:31 aramea

Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi. – Matt.27:31 KR38

 

Ja kun he menivät, he löysivät erään kyreneläisen miehen, jonka nimi oli Shimeon; hänet he pakottivat kantamaan hänen ristiään. Ja he tulivat sille paikalle, jota kutsutaan Gagoltha, joka käännetään pääkalloksi. Ja hänelle annettiin juotavaksi etikkaa, johon oli sekoitettu sappea, ja hän maistoi sitä, eikä tahtonut juoda siitä. – Matt.27:32-34 aramea

Ja matkalla he tapasivat kyreneläisen miehen, jonka nimi oli Simon. Hänet he pakottivat kantamaan hänen ristiänsä. Ja tultuaan paikalle, jota sanotaan Golgataksi - se on: pääkallon paikaksi - he tarjosivat hänelle juotavaksi katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä; mutta maistettuaan hän ei tahtonut sitä juoda. – Matt.27:32-34 KR38

 

Ja kun hänet oli ristiinnaulittu, he jakoivat hänen vaatteensa arvalla. Ja he istuivat, ja vartioivat häntä siellä. – Matt.27:35-36 aramea

Ja kun he olivat hänet ristiinnaulinneet, jakoivat he keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa. Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä. – Matt.27:35-36 KR38

 

Ja hänen päänsä päälle laitettiin hänen kuolemansa syy, kirjoitettuna, ”tämä on Jeshua, juutalaisten kuningas.” Ja hänen kanssaan ristiinnaulittiin kaksi mellakoitsijaa, yksi oikealle puolelleen ja yksi vasemmalle. – Matt.27:37-38 aramea

Ja he olivat panneet hänen päänsä yläpuolelle hänen syynsä julki, näin kirjoitettuna: "Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas." Silloin ristiinnaulittiin hänen kanssansa kaksi ryöväriä, toinen oikealle ja toinen vasemmalle puolelle.  – Matt.27:37-38 KR38

 

Mutta ne, jotka kulkivat siitä ohi, halveksivat häntä ja ravistelivat päätään. Ja he sanoivat, ”...tuhoaa temppelin ja rakentaa sen kolmessa päivässä! Pelasta oma sielusi, jos olet Jumalan poika, ja tule alas sieltä ristiltä!” – Matt.27:39-40 aramea

Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä ja sanoivat: "Sinä, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan Poika, ja astu alas ristiltä." – Matt.27:39-40 KR38

 

Samoin myös papiston johtajat olivat pilkkaamassa, kirjanoppineiden ja vanhimpien ja fariseusten kanssa. Ja he sanoivat, ”toisia hän pelasti, eikä pysty itseään pelastamaan! Joshän on Israelin kuningas, laskeutukoon nyt alas ristiltä, ja me uskomme hänen kauttaan.” Pelastakoon hänet nyt Jumala, johon hän turvasi, jos tahtoo, sillä hän on sanonut, että ”minä olen Jumalan poika”. Samoin myös ne kapinalliset, jotka olivat hänen kanssaan ristiinnaulittuja, kiusasivathäntä. – Matt.27:41-44 aramea

Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen. Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt; sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan Poika.'" Ja samalla tavalla herjasivat häntä ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssansa. – Matt.27:41-44 KR38

 

Mutta kaiken maan yllä oli pimeys, kuudennesta hetkestä yhdeksänteen hetkeen saakka. Ja yhdeksännen hetken aikoihin Jeshua huusi kovalla äänellä, ja sanoi, ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” Mutta osa niistä siellä seisoskelevista ihmisistä sanoi sen kuulleessaan, ”tämä kutsui Eliaa.” – Matt.27:45-47 aramea

Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: "Hän huutaa Eliasta." – Matt.27:45-47 KR38

 

Ja siinä hetkessä yksi heistä juoksi, ja otti sienen ja täytti sen etikalla, ja asetti sen keppiin ja antoi hänelle juotavaksi. Mutta muut sanoivat, ”antakaa hänen olla, katsotaan, tuleeko Elia häntä pelastamaan”. – Matt.27:48-49 aramea

Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda. Mutta muut sanoivat: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan." – Matt.27:48-49 KR38

 

Mutta hän, Jeshua, huusi taas, kovalla äänellä, ja antoi henkensä. Ja samassa se temppelin esirippu repesi kahtia, ylhäältä alas asti, ja maa järisi ja kalliot halkeilivat. – Matt.27:50-51 aramea

Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat, – Matt.27:50-51 KR38

 

Ja haudat avautuivat, ja monien nukkuvien pyhien ruumiita nousi ylös. Ja he tulivat ulos, ja hänen ylösnousemuksensa jälkeen he menivät sisälle siihen pyhään kaupunkiin, ja näyttäytyivät monille. – Matt.27:52-53 aramea

ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. – Matt.27:52-53 KR38

 

Mutta se sadanpäämies, ja jotka hänen kanssaan vartioivat Jeshuaa, kun näkivät sen maanjäristyksen, ja nämä, mitä tapahtui, olivat hyvin peloissaan ja he sanoivat, ”todellakin tämä oli Jumalan poika!” – Matt.27:54 aramea

Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat: "Totisesti tämä oli Jumalan Poika." – Matt.27:54 KR38

 

Mutta siellä oli myös monia naisia, jotka näkivät tämän vähän matkan päästä, niitä, jotka olivat tulleet Jeshuan perässä Galileasta, ja olivat häntä palvelleet. Yksi heistä oli Mirjam Magdalitha, ja Mirjam, Jakobin ja Josen äiti, ja Zebdiin poikien äiti. – Matt.27:55-56 aramea

Ja siellä oli monta naista, jotka olivat Galileasta seuranneet Jeesusta ja palvelleet häntä; he seisoivat taampana katselemassa. Heidän joukossaan oli Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti, ja Sebedeuksen poikain äiti. – Matt.27:55-56 KR38

 

Mutta kun oli ilta, tuli Ramtha’sta eräs rikas mies, jonka nimi oli Josef, joka myös oli ollut Jeshuan oppilaana. Tämä meni Pilatuksen luokse, ja kysyi Jeshuan ruumista. Ja Pilatus käski, että ruumis annetaan hänelle. – Matt.27:57-58 aramea

Mutta illan tultua saapui rikas mies, Arimatiasta kotoisin, nimeltä Joosef, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen hänelle. – Matt.27:57-58 KR38

 

Ja Josef otti sen ruumiin, ja kääri sen puhtaaseen kangasvaatteeseen. Ja hän laittoi sen uuteen hautaan, joka oli hänen omansa, kallioon kaivettu, ja he vierittivät valtavan kiven sen haudan suuaukon eteen, ja he lähtivät pois. – Matt.27:59-60 aramea

Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren kiven hautakammion ovelle ja lähti pois. – Matt.27:59-60 KR38

 

Mutta siellä oli Mirjam Magdalitha, ja se toinen Mirjam, jotka istuivat vastapäätä sitä hautaa. – Matt.27:61 aramea

Ja siellä olivat Maria Magdaleena ja toinen Maria, jotka istuivat vastapäätä hautaa. – Matt.27:61 KR38

 

Mutta seuraavana päivänä, joka oli auringonlaskun jälkeen, kokoontuivat papiston johtajat ja fariseukset Pilatuksen luokse. Ja he sanoivat hänelle, ”herramme, me muistamme, että tuo huijari sanoi silloin, kun hän eli, että kolmen päivän jälkeen minä nousen.” Sen tähden, käske vartioimaan sitä hautaa kolmanteen päivään saakka, etteivät hänen oppilaansa tulisi varastamaan sitä yöllä, ja sanoisi kansalle että ”hän on noussut kuolleista”, ja viimeinen petos olisi pahempi kuin se ensimmäinen. – Matt.27:62-64 aramea

Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo ja sanoivat: "Herra, me muistamme sen villitsijän vielä eläessään sanoneen: 'Kolmen päivän kuluttua minä nousen ylös.'  Käske siis tarkasti vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle: 'Hän nousi kuolleista', ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen." – Matt.27:62-64 KR38

 

Pilatus sanoi heille, ”tässä on teille vartijoita, menkää, vartioikaa niin kuin parhaaksi näette.” Mutta he menivät vartioimaan hautaa ja sinetöimään sen kiven, vartijoiden kanssa. – Matt.27:65-66 aramea

Niin Pilatus sanoi heille: "Tuossa on vartijaväkeä, menkää, vartioikaa niin hyvin kuin taidatte." Niin he menivät ja turvasivat haudan lukitsemalla kiven sinetillä ja asettamalla vartijat. – Matt.27:65-66 KR38

 

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/