5. touko, 2018

1.Pietari luku 5

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Pietari luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/keefa1.pdf

 

Mutta minä pyydän; vanhimmista, jotka ovat teidän keskuudessanne, minä, vanhin, työtoverinne ja Messiaan kärsimysten todistaja, ja sen hänen kirkkautensa osanottaja, joka on tuleva ilmestymään, Paimentakaa Jumalan laumaa, te, jotka häntä seuraatte, ja hoitakaa hengellisesti, ei pakossa vaan tahdossa, ei saastuneessa hyödyssä vaan kaikesta sydämestänne, - 1.Piet.5:1-2 aramea

Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, - 1.Piet.5:1-2 KR38

 

Ei niin kuin lauman herroina, vaan kuin että olisitte heille loistavina esimerkkeinä. Että kun ylipaimen ilmestyy, te saatte häneltä kirkkauden katoamattoman kruunun. - 1.Piet.5:3-4 aramea

ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. - 1.Piet.5:3-4 KR38

 

Ja te nuoremmat, alistukaa vanhimmistollenne, ja pukeutukaa varmuuteen ja nöyrään mieleen toisianne kohtaan, koska Jumala vastustaa niitä, jotka ovat ylpeitä, mutta nöyrille hän antaa hyvyyttä. Sen tähden, nöyrtykää Jumalan voimallisen käden alle, että hän teidät oikealla ajalla korottaisi. Ja heittäkää kaikki huolenne Jumalalle, sillä hän pitää teistä huolen. - 1.Piet.5:5-7 aramea

Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon." Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." - 1.Piet.5:5-7 KR38

 

Varokaa ja olkaa valppaat, koska teidän vastustajanne, satana, on kuin karjuva ja vaeltava leijona, ja etsii, kenet saisi niellä. Sen tähden, seisokaa häntä vastaan lujina, uskollisuudessa, ja tietäkää, että myös niille veljillenne, jotka ovat muualla maailmassa, tapahtuu näitä kärsimyksiä. - 1.Piet.5:8-9 aramea 👍

Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. - 1.Piet.5:8-9 KR38

 

Mutta Jumala, hän, joka kutsui meidät hänen iankaikkiseen kirkkauteensa, Messias Jeshuan kautta, hän on antava meille hyvyyttä, kun kestämme nämä vähäiset ahdistukset, että meitä hänessä varustetaan ja lujitetaan ja vahvistetaan, iankaikkisuutta varten. - 1.Piet.5:10 aramea 👍

Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. - 1.Piet.5:10 KR38

 

Hänelle kirkkaus ja valta ja kunnia, aina ja iankaikkisesti, amen! - 1.Piet.5:11 aramea

Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen. - 1.Piet.5:11 KR38

 

Nämä muutamat asiat, joita minä toivon, minä kirjoitin teille Silvanoksen kautta, luotettava ja varma veli, ja minä todistan, että tämä hyvyys on Jumalan totuus; tämä, että te siinä pysytte. - 1.Piet.5:12 aramea 👍

Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta - jona häntä pidän olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehoittaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo - 1.Piet.5:12 KR38 🤨

 

Minä toivotan rauhaa teille, valitulle seurakunnalle, joka on Babelissa, ja minun poikani Markus. - 1.Piet.5:13 aramea 👍🙂

Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa oleva seurakunta, valittu niinkuin tekin, ja minun poikani Markus. - 1.Piet.5:13 KR38 👎

 

Toivottakaa toinen toisellenne rauhaa pyhyyden suudelman kautta. Rauha kaikkien niiden kanssa, jotka ovat Messiaassa! Amen! - 1.Piet.5:14 aramea

Tervehtikää toisianne rakkauden suunannolla. Rauha teille kaikille, jotka Kristuksessa olette! - 1.Piet.5:14 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/