5. touko, 2018

1.Pietari luku 4

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Pietari luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/keefa1.pdf

 

Sen tähden, jos Messias kärsi teidän puolestanne lihassa, ja te myös tällä tavalla, varustakaa itsellenne kaikille sama mieli, sillä joka on kuollut, hän lakkaa ruumiissaan kaikista synneistään. Sen tähden, ettei ihmislasten himojen mukaan elettäisi tätä kuluvaa aikaa, jonka olemme ruumiissa, vaan Jumalan tahdolle. -1.Piet.4:1-2 aramea

Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli - sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä - ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. -1.Piet.4:1-2 KR38

 

Sillä riittäähän se, että te siinä menneessä ajassa palvelitte pakanoiden tahtoa, irstaudessa ja juopumuksessa, ja haureudessa ja orgioissa, ja riivaajien palvonnassa.  - 1.Piet.4:3 aramea

Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. - 1.Piet.4:3 KR38

 

Ja katso, nyt he ihmettelevät, ja halveksivat teitä siinä, että ette juokse heidän kanssaan tässä entisessä irstaudessa. Nämä, jotka antavat tilin Jumalalle – hänelle, joka on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet. - 1.Piet.4:4-5 aramea

Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat. Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. - 1.Piet.4:4-5 KR38

 

Sillä tämän tähden hän julisti myös kuolleille, että heidätkin tuomittaisiin, niin kuin lihassakin olevat ihmislapset, ja he eläisivät hengessä, Jumalan kautta.  - 1.Piet.4:6 aramea

Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää. - 1.Piet.4:6 KR38

 

Mutta kaiken loppu on tullut – tämän tähden hävetkää, ja herätkää rukoilemaan!  - 1.Piet.4:7 aramea

Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. - 1.Piet.4:7 KR38

 

Ja kaikissa asioissa olkoon rakkaus toisianne kohtaan vilpitön, sillä ”rakkaus peittää syntien paljouden”. Ja olkaa armollisia vieraita kohtaan, eikä valittaen. Ja jokainen teistä palvelkoon lähimmäistään sillä lahjalla, jonka on Jumalasta saanut, kuin Jumalan ainutlaatuisen hyvyyden hyvät huoneiden johtajat.  - 1.Piet.4:8-10 aramea

Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus peittää syntien paljouden." Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta. Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. - 1.Piet.4:8-10 KR38

 

Kaikki ne, jotka puhuvat, puhukoon kuin Jumalan sanaa, ja kaikki jotka palvelevat, tehkää kaikki sen vallan mukaan, niin kuin Jumala hänelle antaa, että Jumalakirkastuisi  Messias Jeshuan kautta, hän, jonka on kirkkaus ja kunnia, aina ja iankaikkisesti, amen!  - 1.Piet.4:11 aramea

Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. - 1.Piet.4:11 KR38

 

Rakkaani, älkää hämmästykö niissä kiusauksissa, jotka teille tulevat, niin kuin outoja asioita teille tapahtuisi, koettelemustenne tähden, vaan riemuitkaa, te, jotka otatte osaa Messiaan kärsimyksiin, sillä näin myös te saatte hänen kirkkautensa ilmestyessä riemuita ja juhlia. - 1.Piet.4:12-13 aramea

Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. - 1.Piet.4:12-13 KR38

 

Ja jos teitä pilkataan Messiaan kasvojen nimen tähden, te olette siunattuja, ja Jumalan loistelias henki lepää teidän yllänne. - 1.Piet.4:14 aramea

*  Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne. - 1.Piet.4:14 KR38

 

Ainoastaan, ettei kukaan teistä joutuisi kärsimään kuin murhaaja tai kuin varas, tai kuin pahantekijä. Mutta jos joku kärsii kuin kristitty, älköön hävetkö, vaan ylistäköön Jumalaa tässä nimessä. - 1.Piet.4:15-16 aramea 👍

Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. - 1.Piet.4:15-16 KR38 🤨👎

 

Koska tulee aika, jolloin tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia? Ja jos vanhurskas elää kärsimyksistä – mistä löydetään paha ja syntinen? - 1.Piet.4:17-18 aramea 👍

Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?" - 1.Piet.4:17-18 KR38

 

Tämän tähden nämä, jotka kärsivät Jumalan tahdon mukaan, luovuttakoon hänelle sielunsa, kauniiden tekojen kautta, niin kuin uskolliselle Luojalle.  - 1.Piet.4:19 aramea

Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on. - 1.Piet.4:19 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/