5. touko, 2018

Luukas luku 24

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 24: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Mutta viikon ensimmäisenä, aamulla, kun oli vielä pimeää, he tulivat sille hautahuoneelle, ja toivat yrttejä, näitä, jotka he valmistivat, ja heidän kanssaan oli niitä muitakin naisia. – Luuk.24:1 aramea

Mutta viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain he tulivat haudalle, tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit. – Luuk.24:1 KR38

 

Ja he löysivät sen kiven vieritettynä pois hautahuoneelta. Ja he menivät sisälle, eivätkä löytäneet Jeshuan ruumista. – Luuk.24:2-3 aramea

Ja he havaitsivat kiven vieritetyksi pois haudalta. Niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. – Luuk.24:2-3 KR38

 

Ja kun nämä ihmettelivät tätä, katso, kaksi miestä seisoi heidän yläpuolellaan, ja heidän vaatteensa salamoivat. Ja he pelkäsivät ja kumarsivat kasvonsa maahan, ja he sanoivat heille, ”mitä te etsitte elävää kuolleiden joukosta?” – Luuk.24:4-5 aramea

*  Ja kun he olivat tästä ymmällä, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa. Ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille: "Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? – Luuk.24:4-5 KR38

 

Ei hän ole siellä. Te muistatte, että hän puhui teidän kanssanne ollessaan Galileassa, Ja hän sanoi, että on tuleva, että ihmisen poika luovutetaan syntisten ihmisten käsiin, ja ristiinnaulitaan, ja kolmantena päivänä hän on nouseva. – Luuk.24:6-7 aramea

Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa, sanoen: 'Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös.'" – Luuk.24:6-7 KR38

 

Ja he muistivat hänen sanansa. Ja he palasivat haudalta ja sanoivat nämä kaikki niille yhdelletoista, ja muille. – Luuk.24:8-9 aramea

Niin he muistivat hänen sanansa. Ja he palasivat haudalta ja veivät sanan tästä kaikesta niille yhdelletoista ja kaikille muille. – Luuk.24:8-9 KR38

 

Mutta heitä oli Miriam Magdalaitha, ja Jochannan, ja Miriam, Jakob’n äiti, ja muut, jotka olivat näiden kanssa, jotka olivat sanomassa ne apostoleille. Ja heidän silmissään nämä sanat näyttivät kuin hullutukselta, eivätkä he uskoneet heitä. – Luuk.24:10-11 aramea

Ja ne, jotka kertoivat tämän apostoleille, olivat Maria Magdaleena ja Johanna ja Maria, Jaakobin äiti, ja muut naiset heidän kanssansa. Mutta näiden puheet näyttivät heistä turhilta, eivätkä he uskoneet heitä. – Luuk.24:10-11 KR38

 

Mutta Shimeon nousi ja juoksi haudalle ja kurkisti, näki ne kankaat, jotka olivat laitetut erilleen, ja meni ihmetellen sielussaan sitä, mitä oli tapahtunut. – Luuk.24:12 aramea

Mutta Pietari nousi ja juoksi haudalle; ja kun hän kurkisti sisään, näki hän siellä ainoastaan käärinliinat. Ja hän meni pois ihmetellen itsekseen sitä, mikä oli tapahtunut. – Luuk.24:12 KR38

 

Ja katso, kaksi heistä oli sinä päivänä menossa siihen kylään, jonka nimi oli Emmaus, ja se oli Jerusalemista kuudenkymmenen stadion-mitan päässä. Ja nämä puhuivat toinen toisensa kanssa kaikista näistä, jota oli tapahtunut. – Luuk.24:13-14 aramea

Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus nimiseen kylään, joka on kuudenkymmenen vakomitan päässä Jerusalemista. Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut. – Luuk.24:13-14 KR38

 

Ja kun nämä puhuivat, ja rukoilivat toinen toisensa kanssa, tuli hän, Jeshua, ja kohtasi heidät, ja vaelsi heidän kanssaan. Ja heidän silmänsä olivat kiinni, etteivät he tunnistaneet häntä. – Luuk.24:15-16 aramea

Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. – Luuk.24:15-16 KR38

 

Ja hän sanoi heille, ”mitä nämä puheet ovat, joita te puhutte toinen toisenne kanssa vaeltaessanne, ja miksi te olette synkät?” – Luuk.24:17 aramea

Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa. – Luuk.24:17 KR38

 

Yksi heistä vastasi – hänen nimensä oli Kleopa – ja sanoi hänelle, ”oletko sinä siis Jerusalemista ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä näinä päivinä on tapahtunut?” – Luuk.24:18 aramea

Ja toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi ja sanoi hänelle: "Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut?" – Luuk.24:18 KR38

 

Hän sanoi heille, ”mitä?” He sanoivat hänelle, ”siitä Jeshuasta, joka oli Natsareth’sta, mies, joka oli profeetta, ja voimallinen sanassa ja teoissa, Jumalan edessä ja koko kansan edessä”. Ja pappien johtajat ja vanhimmat luovuttivat hänet kuolemantuomiolle, ja ristiinnaulitsivat hänet. – Luuk.24:19-20 aramea

Hän sanoi heille: "Mitä?" Niin he sanoivat hänelle: "Sitä, mikä tapahtui Jeesukselle, Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä, kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. – Luuk.24:19-20 KR38

 

Mutta me luulimme, että hän oli se tuleva, joka olisi lunastava Israelin, ja katso, on jo kolmas päivä näistä kaikista. – Luuk.24:21 aramea

Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat. – Luuk.24:21 KR38

 

Vaan myös ne naiset meistä hämmästyttivät meidät, sillä he olivat ensin menneet sinne hautahuoneelle, Ja kun he eivät löytäneet hänen ruumistaan, he tulivat sanomaan meille, että he näkivät siellä enkelit, ja he sanoivat hänestä, että hän elää. Ja myös jotkut meistäkin menivät sinne hautahuoneelle, ja löysivät siten kuin ne naiset sanoivat, mutta häntä he eivät nähneet. – Luuk.24:22-24 aramea

Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmästyksiin. He kävivät aamulla varhain haudalla eivätkä löytäneet hänen ruumistaan, ja tulivat ja sanoivat myös nähneensä enkelinäyn, ja enkelit olivat sanoneet hänen elävän. Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan, kuin naiset olivat sanoneet; mutta häntä he eivät nähneet." – Luuk.24:22-24 KR38

 

Silloin Jeshua sanoi heille, ”voi, järki puuttuu, ja sydämet ovat raskaat uskomaan kaikkia niitä, mitä profeetat puhuivat”. Eikö ollut niin, että Messiaan tuli kärsiä nämä, ja mennä hänen kirkkauteensa? Ja hän aloitti Moshe’sta ja niistä kaikista profeetoista, ja selitti heille ne kaikki kirjoitukset hänestä. – Luuk.24:25-27 aramea

Niin hän sanoi heille: "Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet! Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?" Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. – Luuk.24:25-27 KR38

 

Ja he lähestyivät sitä kylää, johon he olivat menossa, ja hän evankelioi heille, että hän oli menossa ikään kuin kaukaiseen paikkaan. – Luuk.24:28 aramea

Ja kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi. – Luuk.24:28 KR38

 

Ja he ahdistivat häntä ja sanoivat hänelle, ”pysy meidän luonamme, koska päivä on nyt laskeutunut, alkaa pimetä”, ja hän meni sisään viipyäkseen heidän luonaan. – Luuk.24:29 aramea

Mutta he vaativat häntä sanoen: "Jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa." Ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. – Luuk.24:29 KR38

 

*  Ja tapahtui hänen aterioidessaan heidän kanssaan, hän otti sen leivän ja siunasi, ja mursi ja antoi heille. Ja heti heidän silmänsä olivat avatut, ja he tunnistivat hänet, ja hänet otettiin pois heiltä. – Luuk.24:30-31 aramea

Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet. Ja hän katosi heidän näkyvistään. – Luuk.24:30-31 KR38

 

Ja he sanoivat toinen toiselleen, ”eikö sydämemme ollutkin palava meidän sisällämme, kun hän puhui meidän kanssamme tiellä ja selitti meille kirjoitukset?” – Luuk.24:32 aramea

Ja he sanoivat toisillensa: "Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset?" – Luuk.24:32 KR38

 

Ja he nousivat sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin, ja löysivät ne yksitoista kokoontuneena, ja ne, jotka olivat heidän kanssaan. – Luuk.24:33 aramea

Ja he nousivat sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin ja tapasivat ne yksitoista kokoontuneina ja ne, jotka olivat heidän kanssansa.'   – Luuk.24:33 KR38

 

Kun he sanoivat, että ”todellakin meidän Herramme nousi, ja näyttäytyi Shimeon’lle”, Ja myös nämä kertoivat ne, mitä tiellä tapahtui, ja kuinka he tunnistivat hänet sen leivän murtamisesta, – Luuk.24:34-35 aramea

Ja nämä sanoivat: "Herra on totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt Simonille." Ja itse he kertoivat, mitä oli tapahtunut tiellä ja kuinka he olivat hänet tunteneet, kun hän mursi leivän. – Luuk.24:34-35 KR38

 

Ja kun he olivat puhumassa näitä, Jeshua seisoi heidän keskuudessaan ja sanoi heille, ”rauha teidän kanssanne, minä se olen, älkää pelätkö!” Ja nämä säikähtivät ja olivat pelossa, sillä he luulivat näkevänsä hengen. – Luuk.24:36-37 aramea

Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!" Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen. – Luuk.24:36-37 KR38

 

Ja Jeshua sanoi heille, ”mitä te vapisette, ja mitkä kuvitelmat nousevat teidän sydämiinne?” – Luuk.24:38 aramea

Mutta hän sanoi heille: "Miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne? – Luuk.24:38 KR38

 

Katsokaa käsiäni ja jalkojani, että minä se olen. Koskettakaa, ja tietäkää, että hengellä ei ole lihaa ja luita niin kuin te näette minulla olevan. Ja nämä sanottuaan hän osoitti heille hänen kätensä ja jalkansa. – Luuk.24:39-40 aramea

Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niinkuin te näette minulla olevan." Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. – Luuk.24:39-40 KR38

 

Ja kun he eivät tähänkään mennessä uskoneet, sen heidän ilonsa tähden, ja he ihmettelivät, hän sanoi heille, ”onko teillä siellä jotain syötävää?” – Luuk.24:41 aramea

Mutta kun he eivät vielä uskoneet, ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille: "Onko teillä täällä jotakin syötävää?" – Luuk.24:41 KR38

 

Mutta nämä antoivat hänelle osan siitä paistetusta kalasta, ja hunajan palasta. Ja hän otti, söi heidän nähtensä. – Luuk.24:42-43 aramea

Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa. Ja hän otti ja söi heidän nähtensä. – Luuk.24:42-43 KR38

 

Ja hän sanoi heille, ”nämä ovat ne puheet, jotka minä olen puhunut teidän kanssanne, kun olin teidän luonanne, että kaiken sen tulee täyttyä, mitä minusta on kirjoitettu siinä kirjoitetussa sanassa; Moshe’n ja profeettojen ja psalmien. – Luuk.24:44 aramea

Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa." – Luuk.24:44 KR38

 

Silloin hän avasi heidän mielensä ymmärtämään ne kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, että siten on kirjoitettu, ja siten oikeaa, että Messias oli kärsivä, ja nouseva kuolleista kolmantena päivänä, Ja että hänen nimessään on julistettava kääntymystä syntisten vapauttamiseksi kaikissa kansakunnissa, ja alku on oleva Jerusalemissa. – Luuk.24:45-47 aramea

Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. – Luuk.24:45-47 KR38

 

Ja te olette näiden todistajat. Ja minä lähetän teidän yllenne sen minun isäni lupauksen. Mutta te, pysykää Jerusalemin kaupungissa, kunnes teihin puetaan se voima korkeudesta. – Luuk.24:48-49 aramea

*  Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta." – Luuk.24:48-49 KR38

 

Ja hän vei heidät pois, Beit-Ania’lle saakka, ja hän kohotti kätensä ja siunasi heitä. Ja tapahtui hänen siunatessaan heitä, että hänet erotettiin heistä ja hän nousi ylös taivaisiin. – Luuk.24:50-51 aramea

Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. – Luuk.24:50-51 KR38

 

Mutta nämä kumarsivat häntä, ja palasivat Jerusalemiin suuressa ilossa. Ja he olivat koko ajan ylistämässä temppelissä, ja siunaamassa Jumalaa. – Luuk.24:52-53 aramea

Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa  – Luuk.24:52-53 KR38

 

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/