5. touko, 2018

Luukas luku 23

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 23: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Ja koko se heidän kokouksensa nousi, ja he veivät hänet Pilatuksen luokse. Ja he alkoivat syyttämään häntä ja sanoivat, ”me löysimme tämän, joka eksyttää meidän kansamme, ja kieltää, ettei keisarille tule antaa verorahaa, ja hän sanoi sielustaan, että hän on se Messiaskuningas”. – Luuk.23:1-2 aramea

Ja he nousivat, koko joukko, ja veivät hänet Pilatuksen eteen. Ja he alkoivat syyttää häntä sanoen: "Tämän me olemme havainneet villitsevän kansaamme, kieltävän antamasta veroja keisarille ja sanovan itseään Kristukseksi, kuninkaaksi." – Luuk.23:1-2 KR38

 

Mutta Pilatus kysyi häneltä ja sanoi hänelle, ”sinä olet hän, se juutalaisten kuningas?!” Hän sanoi hänelle, ”sinä olet sen sanonut”. – Luuk.23:3 aramea

Niin Pilatus kysyi häneltä sanoen: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Hän vastasi hänelle ja sanoi: "Sinäpä sen sanot." – Luuk.23:3 KR38

 

Ja Pilatus sanoi pappien johtajille ja kansajoukolle, ”minä en löydä mitään aihetta tätä miestä vastaan”. Mutta nämä huusivat ja sanoivat, että ”hän kiihottaa meidän kansaamme opettaen koko Jehud’ssa, ja aloitti Galileasta, ja tänne saakka!” – Luuk.23:4-5 aramea

Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle: "En minä löydä mitään syytä tässä miehessä." Mutta he ahdistivat yhä enemmän ja sanoivat: "Hän yllyttää kansaa opettaen kaikkialla Juudeassa, Galileasta alkaen tänne asti." – Luuk.23:4-5 KR38

 

Mutta kun Pilatus kuuli Galilean nimen, hän kysyi, että oliko se mies galilealainen. Ja kun hän tiesi hänen olevan Herodeksen käskyvallan alta, hän lähetti hänet Herodeksen luokse, koska hän oli niinä päivinä Jerusalemissa. – Luuk.23:6-7 aramea

Mutta kun Pilatus sen kuuli, kysyi hän, oliko mies galilealainen. Ja saatuaan tietää hänen olevan Herodeksen hallintoalueelta hän lähetti hänet Herodeksen eteen, joka hänkin niinä päivinä oli Jerusalemissa.  – Luuk.23:6-7 KR38

 

Mutta kun Herodes näki Jeshuan, hän iloitsi kovin, sillä hän oli jo kauan aikaa tahtonut päästä näkemään hänet, koska oli kuullut hänestä monenlaisia, ja toivoi, että näkisi häneltä jonkin merkin. Ja hän kyseli häneltä monenlaisilla puheilla, mutta Jeshua ei antanut hänelle mitään vastausta. – Luuk.23:8-9 aramea

Kun Herodes näki Jeesuksen, ihastui hän suuresti; sillä hän oli jo kauan aikaa halunnut nähdä häntä, koska oli kuullut hänestä, ja hän toivoi saavansa nähdä häneltä jonkin ihmeen. Ja hän teki Jeesukselle monia kysymyksiä; mutta tämä ei vastannut hänelle mitään. – Luuk.23:8-9 KR38

 

Mutta pappien johtajat ja kirjanoppineet olivat määrätietoisesti häntä syyttämässä. – Luuk.23:10 aramea

Ja ylipapit ja kirjanoppineet seisoivat siinä ja syyttivät häntä kiivaasti. – Luuk.23:10 KR38

 

Mutta Herodes ja hänen palvelijansa pilkkasivat häntä ja halveksien pukivat hänet siihen helakanpunaiseen viittaan, ja lähettivät hänet Pilatuksen luokse. Ja sinä päivänä Pilatus ja Herodes olivat ystäviä toistensa kanssa, sillä heidän välillään oli ennen ollut vihollisuus. – Luuk.23:11-12 aramea

Mutta Herodes joukkoineen kohteli häntä halveksivasti ja pilkkasi häntä; ja puettuaan hänet loistavaan pukuun hän lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen. Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään; he olivat näet ennen olleet toistensa vihamiehiä. – Luuk.23:11-12 KR38

 

Mutta Pilatus kutsui pappien johtajat ja ruhtinaat ja kansan, Ja hän sanoi heille, ”te toitte lähelleni tämän miehen, ikään kuin teidän kansanne kaatajan, ja katso, minä olen häntä tutkinut silmienne nähden, enkä ole löytänyt tässä miehessä mitään aihetta kaikesta siitä, josta te häntä syytätte”. – Luuk.23:13-14 aramea

Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille: "Te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä; ja katso, minä olen teidän läsnäollessanne häntä tutkinut enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte, – Luuk.23:13-14 KR38

 

Eikä edes Herodes, sillä minä olen lähettänyt hänet hänen luokseen, ja katso, hän ei ole harjoittanut mitään, joka olisi kuoleman arvoista. Sen tähden, minä rankaisen häntä ja hylkään hänet. – Luuk.23:15-16 aramea

eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin meille. Ja katso, hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän." – Luuk.23:15-16 KR38

 

Sillä tapana oli, että heille vapautetaan siinä juhlassa yksi. – Luuk.23:17 aramea

(Jae puuttuu) – Luuk.23:17 KR38

 

Mutta koko kansanjoukko huusi, ja he sanoivat, ”vie tämä pois, ja vapauta meille Bar-Abba!” Se sellainen, joka sen kaupungissa olleen kapinan ja tapon tähden oli heitetty vankilaan. – Luuk.23:18-19 aramea

Niin he huusivat kaikki yhdessä, sanoen: "Vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas!" Tämä oli heitetty vankeuteen kaupungissa tehdystä kapinasta sekä murhasta. – Luuk.23:8-191 KR38

 

Mutta Pilatus puhui vielä heidän kanssaan, kun hän tahtoi vapauttaa Jeshuan. Mutta nämä huusivat ja sanoivat, ”ristiinnaulitse hänet! Ristiinnaulitse hänet!” – Luuk.23:20-21 aramea

Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen irti. Mutta he huusivat vastaan ja sanoivat: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet!"  – Luuk.23:20-21 KR38

 

Mutta hän sanoi heille kolmannen kerran, ”sillä minkä pahan asian tämä teki, että olisi kuoleman arvoinen? Minä en löytänyt hänessä aihetta. Sen tähden, minä rankaisen hänet, ja hylkään hänet”. Mutta nämä painostivat kovalla äänellä ja vaativat häntä, että ”ristiinnaulitse”, ja heidän, ja pappien johtajien, äänensä pääsi voitolle. – Luuk.23:22-23 aramea

Niin hän puhui heille kolmannen kerran: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän." Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi; ja heidän huutonsa pääsivät voitolle. – Luuk.23:22-23 KR38

 

Mutta Pilatus käski, että heidän vaatimuksensa tapahtukoon. Ja hän vapautti heille sen, joka oli kapinan ja tapon tähden heitetty vankilaan, se, jota he vaativat, mutta Jeshuan hän luovutti heidän tahdolleen. – Luuk.23:24-25 aramea

Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi. Ja hän päästi irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli vankeuteen heitetty ja jota he vaativat, mutta Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallallensa. – Luuk.23:24-25 KR38

 

Ja heidän viedessään häntä pois, he ottivat kiinni kyrenialaisen Shimeon’n, joka tuli siitä kylästä, ja laittoivat sen ristin hänen päälleen, että kantaisi sen Jeshuan perässä. – Luuk.23:26 aramea

Ja viedessään häntä pois he saivat käsiinsä Simonin, erään kyreneläisen, joka tuli vainiolta; ja hänen olalleen he panivat ristin kannettavaksi Jeesuksen jäljessä. – Luuk.23:26 KR38

 

Ja hänen perässään tuli kansan paljous, ja ne naiset, jotka valittivat ja surivat hänen tähtensä. – Luuk.23:27 aramea

Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä. – Luuk.23:27 KR38

 

Ja Jeshua käänsi kasvonsa heidän puoleensa ja sanoi, ”Jerusalemin tyttäret, älkää itkekö minun tähteni, kuitenkin itkekää omien sielujenne, ja teidän lastenne tähden”. Sillä katso, ne päivät tulevat, jolloin sanotaan, ”hänen siunauksensa hedelmättömille, ja kohdulle, joka ei synnytä, ja rinnoille, jotka eivät imetä”. – Luuk.23:28-29 aramea

Niin Jeesus kääntyi heihin ja sanoi: "Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne. Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan: 'Autuaita ovat hedelmättömät ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet.' – Luuk.23:28-29 KR38

 

Silloin aletaan sanomaan vuorille, että ”kaatukaa meidän päällemme”, ja kukkuloille, että ”peittäkää meidät”. Sillä jos nämä tekevät tämän tuoreelle puulle, mitä tapahtuukaan kuivuneelle? – Luuk.23:30-31 aramea

Silloin ruvetaan sanomaan vuorille: 'Langetkaa meidän päällemme', ja kukkuloille: 'Peittäkää meidät.' Sillä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten kuivalle tapahtuu?" – Luuk.23:30-31 KR38

 

Ja hänen kanssaan tulivat ne toiset kaksi, pahantekijät, tapettavaksi. – Luuk.23:32 aramea

*  Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin hänen kanssaan surmattaviksi. – Luuk.23:32 KR38

 

Ja kun he tulivat sille yhdelle paikalle, jota kutsuttiin ”Karkafta”, he ristiinnaulitsivat hänet siellä, ja nämä pahantekijät, yksi oikealle ja yksi vasemmalle puolelleen. Mutta hän, Jeshua, sanoi, ”isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät”. Ja he jakoivat hänen vaatteensa, ja heittivät niistä arpaa. – Luuk.23:33-34 aramea

Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät." Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. – Luuk.23:33-34 KR38

 

Mutta kansa seisoi ja näki, ja he pilkkasivat häntä, myös ne ruhtinaat, ja he sanoivat, ”toiset hän teki eläväksi. Elävöittäköön oman sielunsa, jos hän on se Messias, Jumalan valittu”. – Luuk.23:35 aramea

Ja kansa seisoi ja katseli. Ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat: "Muita hän on auttanut; auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu." – Luuk.23:35 KR38

 

Ja sotilaatkin pilkkasivat häntä, lähestyen häntä ja tarjosivat hänelle hapanviiniä. Ja he sanoivat hänelle, ”jos sinä olet hän, se juutalaisten kuningas, elävöitä sielusi!” – Luuk.23:36-37 aramea

Myös sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luoksensa ja tarjosivat hänelle hapanviiniä ja sanoivat: "Jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi." – Luuk.23:36-37 KR38

 

Mutta oli myös kirjoitettu kirjoitus hänen yläpuolelleen kreikaksi ja latinaksi ja hebreaksi; ”tämä on se juutalaisten kuningas”. – Luuk.23:38 aramea

Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas." – Luuk.23:38 KR38

 

Mutta yksi näistä pahantekijöistä, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssaan, pilkkasi häntä vastaan ja sanoi, ”jos sinä olet hän, Messias, pelasta sielusi ja pelasta meidätkin”. – Luuk.23:39 aramea

Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: "Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä." – Luuk.23:39 KR38

 

Ja hänen työtoverinsa nuhteli häntä ja sanoi hänelle, ”etkö sinä pelkää edes Jumalaa, sillä sinäkin olet siinä samassa tuomiossa?” Ja me oikeudenmukaisesti, niin kuin olemme arvolliset, sillä meille maksetaan tekojemme mukaan, mutta tämä ei ole tehnyt mitään virhettä. – Luuk.23:40-41 aramea

Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen? Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt." – Luuk.23:40-41 KR38

 

Ja hän sanoi Jeshualle, ”muista minua, minun Herrani, kun sinä tulet sinun kuningaskuntaasi”. Jeshua sanoi hänelle, ”amen, minä sanon sinulle, että tänään sinä olet oleva minun kanssani siinä paratiisissa”. – Luuk.23:42-43 aramea

Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi." Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa." – Luuk.23:42-43 KR38

 

Mutta oli noin kuudes tunti, ja pimeys oli koko maan päällä yhdeksännelle tunnille saakka. Ja aurinko pimeni, ja se temppelin Herran kasvojen verho repesi sen keskeltä. – Luuk.23:44-45 aramea

Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen, sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia. – Luuk.23:44-45 KR38

 

Ja Jeshua huusi kovalla äänellä ja sanoi, ”minun isäni, sinun käsiisi minä annan minun henkeni”. Tämän hän sanoi, ja se täyttyi. – Luuk.23:46 aramea

Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni." Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. – Luuk.23:46 KR38

 

Mutta kun se kenturio näki, mitä tapahtui, hän ylisti Jumalaa ja sanoi, ”todellakin, tämä oli vanhurskas mies!” – Luuk.23:47 aramea

Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi: "Totisesti, tämä oli vanhurskas mies." – Luuk.23:47 KR38

 

Ja kaikki ne kansanjoukot, jotka olivat kokoontuneet tätä näytöstä varten, nähdessään, mitä tapahtui, palasivat rintoihinsa lyöden. Ja kaukana seisoivat kaikki, jotka tunsivat Jeshuan, ja ne naiset, jotka olivat tulleet hänen kanssaan Galileasta, ja he olivat näkemässä nämä. – Luuk.23:48-49 aramea

Ja kun kaikki kansa, ne, jotka olivat kokoontuneet tätä katselemaan, näkivät, mitä tapahtui, löivät he rintoihinsa ja palasivat kukin kotiinsa. Mutta kaikki hänen tuttavansa seisoivat taampana, myöskin naiset, jotka olivat seuranneet häntä Galileasta, ja katselivat tätä. – Luuk.23:48-49 KR38

 

Mutta oli yksi mies, jonka nimi oli Josef, senaattori Jehud’n Ramtha’n kaupungista. Hän oli hyvä ja vanhurskas mies. Tämä ei täyttänyt heidän tahtoaan ja sitä, mitä he harjoittivat, ja odotti sitä Jumalan kuningaskuntaa. – Luuk.23:50-51 aramea

Ja katso, oli neuvoston jäsen, nimeltä Joosef, hyvä ja hurskas mies, joka ei ollut suostunut heidän neuvoonsa ja tekoonsa. Tämä oli kotoisin juutalaisten kaupungista Arimatiasta, ja hän odotti Jumalan valtakuntaa. – Luuk.23:50-51 KR38

 

Tämä lähestyi Pilatusta ja kysyi Jeshuan ruumista. Ja hän otti sen alas ja kääri kangasliinaan, ja laittoi sen kaivettuun hautahuoneeseen, siihen, johon ei ollut vielä laitettu ketään. – Luuk.23:52-53 aramea

Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Ja otettuaan sen alas hän kääri sen liinavaatteeseen. Ja hän pani hänet hautaan, joka oli hakattu kallioon ja johon ei oltu vielä ketään pantu. – Luuk.23:52-53 KR38

 

*  Ja se päivä oli perjantai, ja se oli sapatin aatto. – Luuk.23:54 aramea

Ja silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan. – Luuk.23:54 KR38

 

Mutta naiset lähestyivät, nämä, jotka tulivat hänen kanssaan Galileasta, ja näkivät hänen hautansa, ja kuinka hänen ruumiinsa laitettiin sinne. Ja he palasivat valmistamaan ne yrtit ja voiteet, ja sapattina he lepäsivät niin kuin oli käsketty. – Luuk.23:55-56 aramea

Ja naiset, jotka olivat tulleet hänen kanssaan Galileasta, seurasivat jäljessä ja katselivat hautaa ja kuinka hänen ruumiinsa sinne pantiin. Ja palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita; mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan. – Luuk.23:55-56 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/