5. touko, 2018

1.Pietari luku 3

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Pietari luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/keefa1.pdf

 

Näin myös te, naiset, alistukaa aviomiehillenne, olkaa kauniita elämäntavoissanne, että nekin, jotka eivät sanaa tottele, ilman työtä voitettaisiin. Kun he näkevät, että te kunnioituksessa ja ymmärryksessä huolehditte itsestänne. - 1.Piet.3:1-2 aramea 👍

Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. - 1.Piet.3:1-2 KR38 👎🤨

 

Älkääkä kaunistautuko ulkoisten koristeiden kautta; hiustenne palmikoinnin tai kultaisten korujen tai hienojen vaatteiden, vaan kaunistakaa ihmisessä oleva sydämen salaisuus, hengessä nöyrä, joka ei ole turmeltuva koriste – joka on Jumalan edessä kallis. - 1.Piet.3:3-4 aramea 👍

Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. - 1.Piet.3:3-4 KR38

 

Sillä näin myös ennen ne pyhät naiset, nämä, joiden toivo oli Jumalassa, olivat kaunistaneet omat sielunsa, ja olivat alistuneet omille aviomiehilleen. - 1.Piet.3:5 aramea

Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; - 1.Piet.3:5 KR38

 

Niin kuin Sara oli alamainen Abrahamille, ja kutsui häntä, ”minun herrani” - hän, jonka tyttäriä te olette, hyvien tekojen kautta, kun ette horju mistään pelosta. - 1.Piet.3:6 aramea

niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. - 1.Piet.3:6 KR38

 

Ja te miehet, eläkää näin vaimojenne kanssa, tuntemisessa, ja kuin heikkoa astiaa, pitäkää heitä kunniassa, koska myös nämä perivät teidän kanssanne sen iankaikkisen elämän lahjan, ettette kompastuisi rukouksissanne. - 1.Piet.3:7 aramea

Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. - 1.Piet.3:7 KR38

 

Mutta loppusana on, että olisitte kaikki yhteistyössä, ja olkaa kärsimyksissä niiden kanssa, jotka kärsivät, ja armahtakaa toinen toistanne, ja olkaa armollisia ja nöyriä. - 1.Piet.3:8 aramea 👍

Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. - 1.Piet.3:8 KR38

 

Älkääkä maksako ihmiselle pahaa pahalla, eikä myös loukkausta loukkauksella, vaan päinvastoin, olkaa heidän siunaajiaan, sillä tähän teidät on kutsuttu, että siunauksen perisitte. Sen tähden, ”kuka oletkin, joka tahdot elää ja rakastaa, nähdä hyvät päivät, pidätä kielesi pahasta ja huulensa petosta puhumasta”. – 1.Piet.3:9-10 aramea

Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Sillä: "joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, – 1.Piet.3:9-10 KR38

 

Lakatkoon pahuudesta ja tehköön hyvää, ja etsiköön rauhaa ja juoskoon sen perään. Koska ”Herran silmät ovat vanhurskaiden yllä, ja hänen korvansa kuulevat heitä, ja Herran kasvot ovat pahaa vastaan”. - 1.Piet.3:11-12 aramea

kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan." - 1.Piet.3:11-12 KR38

 

Ja kuka se on, joka tekee teille pahaa, jos olette innokkaat hyvään? - 1.Piet.3:13 aramea

Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? - 1.Piet.3:13 KR38

 

Ja jos te kärsitte vanhurskauden tähden, olette siunattuja, älkääkä kauhistuko niitä, jotka teitä kauhistuttavat, älkääkä hermostuko. - 1.Piet.3:14 aramea 👍

Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. "Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö", - 1.Piet.3:14 KR38

 

Vaan pyhittäkää Herra, Messias, sydämissänne, ja olkaa valmiit vastaamaan hengessä jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivonne sanasta, uskollisuutenne nöyryydessä, ja kunnioituksessa. - 1.Piet.3:15 aramea 👍

vaan pyhittäkää HerraKristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, - 1.Piet.3:15 KR38 👎

 

Kun teillä on hyvä omatunto, että nuo ihmiset, jotka vastustavat, jotka puhuvat teitä vastaan, kuin olisitte pahoja ihmisiä, häpeäisivät, kun teidän elämäntapanne Messiaassa ovat kauniita. - 1.Piet.3:16 aramea 👍

pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. - 1.Piet.3:16 KR38 👎

 

Sillä se on teille hyödyllistä, että te kärsitte pahaa, tehdessänne hyviä tekoja, jos näin on Jumalan tahto, eikä silloin, kun teette pahaa. Koska myös Messias kerran kuoli meidän syntiemme puolesta - vanhurskas syntisten puolesta – tuodakseen teidät Jumalalle, ja hän kuoli ruumiissa ja elää hengessä. - 1.Piet.3:17-18 aramea

Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä - 1.Piet.3:17-18 KR38

 

Ja hän julisti niille sieluille, joita pidettiin tuonelassa. - 1.Piet.3:19 aramea

jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille - 1.Piet.3:19 KR38 🤨

 

Nämä, jotka entisinä päivinä eivät totelleet, elivät Noah’n päivinä, kun Jumala pitkämielisyydessään käski, että olisi arkki parannuksen toivoa varten, ja ainoastaan kahdeksan sielua siihen astui, ja he elivät veden kautta. - 1.Piet.3:20 aramea 👍

jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta- 1.Piet.3:20 KR38

 

Että myös te samoin hänen kauttaan, hänessä elätte, kasteen kautta, ei siinä, kun peseydytte ruumiin saastaisuudesta, vaan kun te puhtaalla omallatunnolla tunnustatte Jumalan, ja Messias Jeshuan ylösnousemuksen. - 1.Piet.3:21 aramea 🙂👍

Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, - 1.Piet.3:21 KR38 👎

 

Hän on astunut taivaisiin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hänelle ovat alistuneet enkelit ja hallitukset ja vallat. - 1.Piet.3:22 aramea

hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut - 1.Piet.3:22 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/