5. touko, 2018

1.Pietari luku 2

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Pietari luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/keefa1.pdf

 

Sen tähden, poistakaa teistä kaikki pahuus ja kaikki petollisuus, ja kasvoihin katsominen ja kateus, ja mikä on paholaisesta. Ja olkaa kuin imeväiset vauvat, ja tavoitelkaa sitä puhdasta ja hengellistä sanaa kuin maitoa, että te siinä kasvaisitte elämää varten. Jos olette maistaneet ja nähneet, että Herra on hyvä. - 1.Piet.2:1-3 aramea 👍

Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä."- 1.Piet.2:1-3 KR38 🤨👎

 

Hän on se, jota te lähestytte, joka on se elävä kivi, jonka ihmislapset hylkäsivät, ja Jumalalle kallis ja valittu. Ja myös te; rakentukaa, kuin elävät kivet, ja te olette hengellinen temppeli, ja pyhiä pappeja. Uhratkaa hengellisiä uhreja, jotka otetaan vastaan Jumalan edessä, Messias Jeshuan kautta. Sillä kirjoituksessa on sanottu, että ”katso, minä asetan Zhioniin koetellun ja kalliin kiven, kulmakiven, ja jotka uskovat häneen, eivät häpeään joudu”.- 1.Piet.2:4-6 aramea

Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva."- 1.Piet.2:4-6 KR38

 

Sen tähden teille on annettu tämä kunnia; näille, jotka uskovat, mutta niille, jotka eivät tottele: Hän on kompastuskivi, ja loukkauksen kallio, ja siinä kompastuvat ne, jotka eivät tottele sitä sanaa – ne, jotka on tätä varten osoitettu - 1.Piet.2:7-8 aramea

Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi." Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. - 1.Piet.2:7-8 KR38

 

Mutta te olette valittu suku, jotka olette pappeja kuningaskunnalle, pyhä kansa, lunastettujen kokoontumiselle. Julistakaa hänen ylistystään, joka kutsui teidät pimeydestä loisteliaaseen valkeuteensa. *Nämä, joita ennen ei pidetty kansana, mutta nyt ovat Jumalan kansa. Eikä yllänne myös ollut armoja, mutta nyt armoja vuodatetaan yllenne. - 1.Piet.2:9-10 aramea 👍

Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut." - 1.Piet.2:9-10 KR38

 

Rakkaani, minä pyydän teitä, niin kuin matkaajat ja vieraat, erottautukaa kaikista niistä ruumiin himoista, jotka taistelevat sielua vastaan! - 1.Piet2:11 aramea 👍

Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, - 1.Piet.2:11 KR38

 

Ja olkoon elämäntapanne kauniit kaikkien ihmislasten edessä, näiden, jotka teistä sanoja puhuvat, että pahantekijät näkisivät teidän kauniit tekonne, ja ylistäisivät Jumalaa viimeisenä päivänä. - 1.Piet.2:12 aramea 👍

ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. - 1.Piet.2:12 KR38

 

Ja olkaa kaikille ihmislapsille alamaisia, Jumalan tähden; kuninkaille heidän käskyvaltansa tähden, Ja tuomareille, koska hän on heidät lähettänyt, väärintekijöiden rangaistukseksi ja hyvän tekijöiden ylistykseksi. - 1.Piet.2:13-14 aramea

*  Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi; - 1.Piet.2:13-14 KR38

 

Että siten on Jumalan tahto, että omien loisteliaiden tekojenne kautta, sulkisitte suut niiltä tyhmiltä, jotka eivät tunne Jumalaa. Olkaa kuin vapaat lapset, älkääkä kuin sellaiset ihmiset, jotka tekevät itselleen viitan oman vapautensa pahuuksista, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. - 1.Piet.2:15-16 aramea

sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä- niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat. - 1.Piet2.:15-16 KR38

 

Kunnioittakaa kaikkia ihmisiä, rakastakaa veljiänne ja pelätkää Jumalaa, ja kunnioittakaa kuninkaita. Ja nämä, jotka teidän keskuudessanne ovat palvelijoita; alistukaa herroillenne, kunnioituksessa – ei ainoastaan hyville ja nöyrille, vaan myös tylyille ja kieroille. Sillä näille on siunaus, heitä varten, Jumalan edessä, näille, jotka erinomaisen omantunnon tähden kestävät niitä ahdinkoja, jotka vääryydessä tulevat heidän ylleen. - 1.Piet.2:17-19 aramea 👍

Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien. - 1.Piet.2:17-19 KR38

 

Mutta nämä, jotka omien tyhmyyksiensä tähden kestävät kärsimystä - mitä kirkkautta siinä heille on? Vaan kun teitä teidän kauniiden tekojenne tähden ahdistetaan, kestätte, silloin teidän kirkkautenne kohoaa Jumalan luokse. - 1.Piet.2:20 aramea 👍

Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. - 1.Piet.2:20 KR38

 

Sillä tähän te olette kutsutut, että Messias myös kuoli meidän puolestamme, ja jätti meille tämän esimerkin, että te hänen askelissaan vaeltaisitte. - 1.Piet.2:21 aramea 👍

Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä - 1.Piet.2:21 KR38

 

Hän, joka ei syntiä tehnyt, eikä petosta löydetty hänen suustaan. Hän, jota loukattiin, eikä hän loukkaantunut, ja kärsi, eikä hän uhkaillut, vaan luovutti oman tuomionsa vanhurskauden tuomarille. Ja hän otti meidän kaikki syntimme, ja nosti ne omassa ruumiissaan ristille, että kun me olemme synnille kuolleita, eläisimme hänen vanhurskaudessaan, sillä ”hänen haavojensa kautta te olette parannetut”. - 1.Piet.2:22-24 aramea

joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut", joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, joka "itse kantoi meidänsyntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut."  - 1.Piet.2:22-24 KR38

 

Te, jotka olitte eksyksissä kuin lampaat, ja nyt te olette palanneet teidän sielujenne paimenen ja kostajan luokse. ”Minun on kosto, sanoo Herra”. - 1.Piet.2:25 aramea 🤨

Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. - 1.Piet.2:25 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/