5. touko, 2018

1.Pietari luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Pietari luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/keefa1.pdf

 

*  Apostoli Petros, Messias Jeshuan valituille ja matkaajille, jotka ovat hajaantuneet Pontos’ssa, ja Galtijassa, ja Kappodokiassa ja Asiassa ja Beituniassa.- 1.Piet.1:1 aramea

Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa - 1.Piet.1:1 KR38

 

Ne, jotka ovat isän Jumalan edessä valittuja, hänen tietämisessään, että olisivat hengen pyhityksessä kuuliaisia, ja hänen verensä pirskottamia. Messias Jeshuan hyvyys ja rauha lisääntyköön teille! - 1.Piet.1:2 aramea 👍

ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha. - 1.Piet.1:2 KR38 🤨👎

 

Siunattu olkoon Jumala, meidän Herramme, Messias Jeshuan isä! Suuressa armollisuudessaan hän synnytti meidät ylhäältä Messias Jeshuan ylösnousemuksen kautta, elämän toivolle. Ja sille perintöosalle, joka ei tuhoudu, eikä saastu eikä kuihdu, se, joka on on teille taivaissa valmistettu. - 1.Piet.1:3-4 aramea 👍

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,  - 1.Piet.1:3-4 KR38

 

Kun te varjellutte Jumalan voimassa ja uskollisuudessa, niitä elämiä varten, jotka ovat valmiina ilmestymään viimeisenä aikana. Että te saisitte elämässänne iloita iankaikkisesti, vaikka tässä ajassa olettekin uupuneet monenlaisissa koettelemuksissa, jotka tulevat yllättäen. - 1.Piet.1:5-6 aramea 👍

jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,  - 1.Piet.1:5-6 KR38

 

Siten, että teidän uskollisuutenne todistus tulee ilmestymään, joka on oleva kallisarvoisempaa kuin puhdistettu, tulessa koeteltu kulta, kirkkaudeksi ja kunniaksi ja ylistykseksi, Messias Jeshuan ilmestyessä! - 1.Piet.1:7 aramea 👍

että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. - 1.Piet.1:7 KR38 🤨

 

Hän, jota te ette ole nähneet, ja häntä te rakastatte, ja riemuitsette hänen uskollisuudessaan, loisteliaassa, sanoin kuvaamattomassa ilossa. Että saisitte teidän uskollisuutenne palkinnonteidän sielujenne elämän. - 1.Piet.1:8-9 aramea

Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. - 1.Piet.1:8-9 KR38

 

Nämä elämät, joita olivat tutkineet ne profeetat, kun he profetoivat siitä tulevasta hyvyydestä, joka teille tultaisiin antamaan. - 1.Piet.1:10 aramea 👍

Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, - 1.Piet.1:10 KR38

 

*  Ja he etsivät, että mihin aikaan se heissä asustava Messiaan henki viittaa ja todistaa, tulevista Messiaan kärsimyksistä ja sen jälkeen tulevasta kirkkaudestaan. Ja paljastettiin heille kaikille, jotka etsivät, koska he eivät etsineet omia sielujaan varten, vaan meille, että he meistä profetoivat näitä, jotka nyt on heidän kauttaan teille paljastettu - nämä, jotka teitä evankelioivat siinä pyhyyden hengessä, joka oli lähetetty taivaista. Näihin myös enkelit kaipaavat katsoa. - 1.Piet.1:11-12 aramea

ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. - 1.Piet.1:11-12 KR38

 

Tämän tähden vyöttäkää ajatuksenne, ja kiinnittäkää huomionne täydellisyyteen ja siihen ilon toivoon, joka teille on tuleva meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, ilmestyessä. - 1.Piet.1:13 aramea

Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. - 1.Piet.1:13 KR38

 

Kuin tottelevaiset lapset, ettekä ota uudelleen osaa niihin aikaisempiin himoihin, näihin, joissa te himoiten olitte, tietoa vailla. - 1.Piet.1:14 aramea

Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, -  1.Piet.1:14 KR38

 

Mutta olkaa pyhät kaikissa elämäntavoissanne, niin kuin hän, joka teidät kutsui, on pyhä. Koska kirjoitettu on, että ”olkaa pyhät, kuten myös minä, minä olen pyhä”. - 1.Piet.1:15-16 aramea

vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." - 1.Piet.1:15-16 KR38

 

Ja jos te kutsutte häntä, että hän on isä, joka ei edessään hyväksy kasvoja, ja tuomitsee jokaisen tekojensa mukaan, olkaa palvonnassa, olkaa johdatuksessa tässä vaelluksenne ajassa. - 1.Piet.1:17 aramea 👍

Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, - 1.Piet.1:17 KR38 🤨👎

 

Kun te tiedätte, ettei teitä ole hopealla, joka kuluu, eikä kullalla, lunastettu arvottomista teoistanne, niistä, jotka te olitte saaneet isiltänne. Vaan karitsan kalliissa veressä, joka on virheetön, eikä hänessä ole saastutusta, joka on Messias. - 1.Piet.1:18-19 aramea 👍

tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, - 1.Piet.1:18-19 KR38

 

Hän, joka oli tähän osoitettu jo ennen maailman perustamista, ja ilmestyi teitä varten näissä viimeisissä ajoissa. Nämä, jotka hänen kauttaan uskovat Jumalaan, häneen, joka nosti hänet kuolleiden huoneesta, ja antoi hänelle kirkkauden, että teidän uskollisuutenne ja toivonne olisi Jumalan yllä. - 1.Piet.1:20-21 aramea

hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. - 1.Piet.1:20-21 KR38

 

Kun teidän sielunne olisivat pyhitetyt, hänen totuutensa tottelemisessa, ja olisivat täynnä rakkautta, ettei katsottaisi kasvoihin, että olisitte sydämestänne puhtaat ja täydelliset, ja rakastaisitte toinen toistanne. - 1.Piet.1:22 aramea

Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, - 1.Piet.1:22 KR38

 

Kuin ihmiset, jotka ovat ylhäältä syntyneet, ei katoavasta siemenestä, vaan sellaisesta, joka ei katoa, elävän Jumalan sanan kautta, joka pysyy iankaikkisesti. - 1.Piet.1:23 aramea

te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. - 1.Piet.1:23 KR38

 

Koska ”kaikki liha on ruohoa, ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukoistus; ruoho kuivuu ja kukoistus haihtuu”. Ja ”meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti”. Ja tämä on se sana, joka on teille julistettu. - 1.Piet.1:24-25 aramea

Sillä: "kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti." Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. - 1.Piet.1:24-25 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/