4. touko, 2018

Markus luku 16

Uuden Testamentin käännösten vertailu Markus luku 16: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/markus.pdf

 

Ja kun sapatti oli ohi, Mirjam Magdalaitha ja Jakob’n Mirjam, ja Shalom, olivat ostaneet yrttejä, että tulisivat voitelemaan hänet. – Mark.16:1 aramea

Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä.  - Mark.16:1 KR38

 

Mutta aamulla, viikon ensimmäisenä, kun he tulivat haudalle auringon noustessa, Ja he sanoivat omissa sieluissaan, ”mutta kuka vierittää meille kiven siitä haudan oviaukosta?” – Mark.16:2-3 aramea

Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa. Ja he sanoivat toisilleen: "Kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta?"  - Mark.16:2-3 KR38

 

Ja he katsoivat, näkivät, että se kivi oli vieritetty; sillä se oli todella suuri. – Mark.16:4 aramea

Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven poisvieritetyksi; se oli näet hyvin suuri. - Mark.16:4 KR38

 

Ja he menivät sisään hautaan, ja he näkivät nuorukaisen, joka istui oikealla puolella, ja puettuna valkoiseen viittaan, ja he ihmettelivät häntä. – Mark.16:5 aramea

Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään, valkeaan vaatteeseen; ja he peljästyivät suuresti. - Mark.16:5 KR38

 

Mutta hän sanoi heille, ”älkää pelätkö! Te etsitte Jeshua Natsariaa, häntä, joka ristiinnaulittiin. Hän on noussut, ei hän ole täällä, katso, paikka, johon hänet oli laitettu! Vaan menkää sanomaan hänen oppilailleen, ja Keefa’lle, että ”katso, hän meni teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän teille sanoi.” – Mark.16:6-7 aramea

Mutta hän sanoi heille: "Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat. Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille: 'Hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä, niinkuin hän teille sanoi.'"  - Mark.16:6-7 KR38

 

Ja kun he kuulivat, he pakenivat ja lähtivät haudalta, sillä heidät oli vallannut kauhu ja vapina, eivätkä he puhuneet mitään kenellekään, sillä he pelkäsivät. – Mark.16:8 aramea

Niin he tulivat ulos ja pakenivat haudalta, sillä heidät oli vallannut vavistus ja hämmästys, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. - Mark.16:8 KR38

 

Mutta aamulla, viikon ensimmäisenä, hän nousi ja näyttäytyi ensin Mirjam Magdalaitha’lle, josta seitsemän riivaajaa oli poistettu. – Mark.16:9 aramea

Mutta ylösnousemisensa jälkeen hän varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä ilmestyi ensiksi Maria Magdaleenalle, josta hän oli ajanut ulos seitsemän riivaajaa. - Mark.16:9 KR38

 

Ja hän meni julistamaan toivon sanomaa heille, jotka olivat hänen kanssaan – jotka murehtivat ja itkivät. Ja kun nämä kuulivat, että he sanoivat, että hän elää, ja näyttäytyi heille, he eivät uskoneet. – Mark.16:10-11 aramea

Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja jotka nyt murehtivat ja itkivät. Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria oli hänet nähnyt, eivät he uskoneet. - Mark.16:10-11 KR38

 

Näiden jälkeen hän näyttäytyi heistä kahdelle, toisessa ulkomuodossa, kun he kulkivat ja menivät siihen kylään. Ja nämä menivät kertomaan lopuille – eivätkä hekään uskoneet! – Mark.16:12-13 aramea

Ja sen jälkeen hän toisenmuotoisena ilmestyi kahdelle heistä, heidän kävellessään, matkalla maakylään. Hekin menivät ja veivät sanan toisille; mutta nämä eivät uskoneet heitäkään. - Mark.16:22-15 KR38

 

Mutta toisen kerran hän näyttäytyi yhdelletoista, kun he aterioivat, ja syytti heitä heidän uskollisuutensa puuttumisesta ja heidän sydäntensä paatumuksesta, etteivät uskoneet niitä, joiden edessä hän näyttäytyi. – Mark.16:14 aramea

Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille yhdelletoista heidän ollessaan aterialla; ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnousseeksi. - Mark.16:14 KR38

 

Ja hän sanoi heille, ”menkää kaikkeen maailmaan, ja julistakaa minun toivoni sanomaa kaikessa luomakunnassa!” – Mark.16:5 aramea

Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. - Mark.16:15 KR38

 

*  Sellainen, joka uskoo ja kastetaan, saa elää, ja sellainen, joka ei usko, on syyllinen. – Mark.16:16 aramea

*  Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. - Mark.16:16 KR38

 

Mutta merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Nämä; minun nimeni kautta he ajavat pois riivaajia, ja puhuvat uuden kielen kautta. Ja he ottavat käärmeet kiinni, ja jos he juovat kuoleman myrkkyä, se ei vahingoita heitä, ja he laittavat kätensä sairaiden päälle, ja he tulevat terveeksi. – Mark.16:17-18 aramea

Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi." - Mark.16:17-18 KR38

 

Mutta meidän Herramme Jeshua näiden puheiden, heidän kanssaan, jälkeen, kohosi taivaisiin, ja istui Jumalan oikealle puolelle. – Mark.16:19 aramea

Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. - Mark.16:19 KR38

 

Mutta he lähtivät ja julistivat joka paikassa, ja meidän Herramme auttoi heitä, ja vahvisti heidän sanansa merkkien kautta, joita he olivat tekemässä. – Mark.16:20 aramea

Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. - Mark.16:20 KR38

 

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/