4. touko, 2018

Markus luku 15

Uuden Testamentin käännösten vertailu Markus luku 15: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/markus.pdf

 

Ja heti aamulla papiston johtajat valmistivat neuvottelun vanhimmiston kanssa, ja kirjanoppineiden kanssa, ja kaiken sen kokouspaikan kanssa, ja he kahlitsivat Jeshuan, ja ottivat hänet ja veivät hänet Pilatus’lle. – Mark.15:1 aramea

Ja heti aamulla ylipapit ynnä vanhimmat ja kirjanoppineet ja koko neuvosto tekivät päätöksen, sitoivat Jeesuksen, veivät hänet pois ja antoivat Pilatuksen käsiin.  - Mark.15:1 KR38

 

Ja Pilatus kysyi häneltä, ”sinä olet hän, juutalaisten kuningas?!” Mutta hän vastasi ja sanoi hänelle, ”sinä olet sanonut.” Ja papiston johtajat syyttivät häntä monista asioista. – Mark.15:2-3 aramea

*  Niin Pilatus kysyi häneltä: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Hän vastasi ja sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanot." Ja ylipapit tekivät monta syytöstä häntä vastaan. - Mark.15:2-3 KR38

 

Mutta hän, Pilatus, kysyi taas ja sanoi hänelle, ”etkö sinä puolustaudu vastaten, näethän, kuinka monet todistavat sinua vastaan?” Mutta hän, Jeshua, ei vastannut mitään, niin että Pilatus ihmetteli. – Mark.15:4-5 aramea

Niin Pilatus taas kysyi häneltä sanoen: "Etkö vastaa mitään? Katso, kuinka paljon syytöksiä he tekevät sinua vastaan." Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään, niin että Pilatus ihmetteli. - Mark.15:4-5 KR38

 

Mutta jokaisessa juhlassa oli tapana vapauttaa heille yksi vanki, sellainen, jota he kysyivät. Ja siellä oli yksi, jota kutsuttiin ”Bar - Abba”, vanki, joka oli tehnyt kapinaa näiden kanssa, jotka tekivät murhia kapinoidessaan. – Mark.15:6-7 aramea

Mutta juhlan aikana hän tavallisesti päästi heille yhden vangin irti, sen, jota he anoivat. Niin siellä oli eräs mies, jota sanottiin Barabbaaksi, vangittu muiden kapinoitsijain kanssa, jotka kapinassa olivat tehneet murhan. - Mark.15:6-7 KR38

 

Ja kansa huusi ja alkoi pyytämään, niin kuin hänellä oli tapana heille tehdä. Mutta hän, Pilatus, vastasi ja sanoi, ”tahdotteko te vapauttaa teille juutalaisten kuninkaan?” Sillä Pilatus tiesi, että papiston johtajat olivat antaneet hänet kateudesta. – Mark.15:8-10 aramea

Ja kansa meni sinne ylös ja rupesi pyytämään, että hän tekisi heille, niinkuin hänen tapansa oli. Pilatus vastasi heille sanoen: "Tahdotteko, että päästän teille juutalaisten kuninkaan?" Sillä hän tiesi, että ylipapit kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä. - Mark.15:8-10 KR38

 

Mutta papiston johtajat enemmän kehottivat kansaa, että vapauttaisi heille Bar - Abba’n. – Mark.15:11 aramea

Mutta ylipapit kiihoittivat kansaa anomaan, että hän ennemmin päästäisi heille Barabbaan. - Mark.15:11 KR38

 

Mutta hän, Pilatus, sanoi heille, ”sen tähden, mitä te tahdotte tehtävän tälle, jota te kutsutte juutalaisten kuninkaaksi?” Mutta he huusivat taas, ”ristiinnaulitse hänet!” Mutta hän, Pilatus, sanoi heille, ”minkä pahan hän sitten on tehnyt?” Ja he huusivat enemmän, ”ristiinnaulitse hänet!” – Mark.15:12-14 aramea

Ja Pilatus puhui taas heille ja sanoi: "Mitä minun sitten on tehtävä hänelle, jota te sanotte juutalaisten kuninkaaksi?" Niin he taas huusivat: "Ristiinnaulitse hänet!" Mutta Pilatus sanoi heille: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?" Mutta he huusivat vielä kovemmin: "Ristiinnaulitse hänet!" - Mark.15:12-14 KR38

 

Mutta Pilatus tahtoi, että kansan tahto tehdään, ja hän vapautti heille Bar - Abba’n, ja luovutti heille Jeshuan, kun hänet oli ruoskittu, että ristiinnaulitsevat. – Mark.15:15 aramea

Ja kun Pilatus tahtoi tehdä kansalle mieliksi, päästi hän heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. - Mark.15:15 KR38

 

Mutta sotamiehet johdattivat hänet sisälle, sille pihalle, jossa on se ”pretorion”, ja kutsuivat kaiken sotajoukon. – Mark.15:16 aramea

Niin sotamiehet veivät hänet sisälle linnaan, se on palatsiin, ja kutsuivat siihen koko sotilasjoukon. - Mark.15:16 KR38

 

Ja he pukivat hänet punaiseen, ja haavoittivat ja laittoivat hänelle kruunun orjantappuroista. Ja he alkoivat tervehtimään häntä, toivottaen ”shalom, juutalaisten kuningas!” – Mark.15:17-18 aramea

Ja he pukivat hänen yllensä purppuravaipan, väänsivät orjantappuroista kruunun ja panivat sen hänen päähänsä ja rupesivat tervehtimään häntä: "Terve, juutalaisten kuningas!" - Mark.15:17-18 KR38

 

Ja he löivät häntä kepillä päähän, ja sylkivät hänen kasvojaan, ja siunasivat häntä polvillaan ja kumarsivat häntä. Ja häntä pilkattuaan he riisuivat hänet siitä punaisesta, ja pukivat hänet omilla vaatteillaan, ja veivät hänet ristiinnaulittavaksi. – Mark.15:19-20 aramea

Ja he löivät häntä päähän ruovolla, sylkivät häntä ja laskeutuen polvilleen kumarsivat häntä. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä purppuravaipan ja pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa. Ja he veivät hänet pois, ristiinnaulitakseen hänet. - Mark.15:19-20 KR38

 

Ja he pakottivat yhden, joka oli kulkemassa ohi, Shimeon Kyrenaia, joka oli tullut pellolta – Aleksandros’n ja Rufus’n isä – että ottaa hänen ristinsä. Ja he veivät hänet Gagoltha’lle; paikka, joka tarkoittaa sitä pääkalloa. – Mark.15:21-22 aramea

Ja he pakottivat erään ohikulkevan miehen, Simonin, kyreneläisen, joka tuli vainiolta, Aleksanterin ja Rufuksen isän, kantamaan hänen ristiänsä. Ja he veivät hänet paikalle, jonka nimi on Golgata, se on käännettynä: pääkallonpaikka. - Mark.15:21-22 KR38

 

Ja he antoivat hänelle juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu mirhaa, mutta hän ei sitä ottanut. Ja kun he olivat ristiinnaulinneet hänet, he jakoivat hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa, mitä kukakin ottaisi. Mutta se oli kolmas hetki, kun he ristiinnaulitsivat hänet. – Mark.15:23-25 aramea

Ja he tarjosivat hänelle mirhalla sekoitettua viiniä, mutta hän ei sitä ottanut. Ja he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa, mitä kukin oli saava. Oli kolmas hetki, kun he hänet ristiinnaulitsivat. - Mark.15:23-25 KR38

 

Ja hänen kuolemansa aihe oli kirjoitettu tässä kirjoituksessa, ”hän on juutalaisten kuningas”. – Mark.15:26 aramea

Ja päällekirjoitukseksi oli merkitty hänen syynsä: "Juutalaisten kuningas." - Mark.15:26 KR38

 

Ja he ristiinnaulitsivat hänen kanssaan varkaita, yksi oikealle ja yksi vasemmalle puolelleen. Ja se kirjoitus täyttyi, joka sanoo, että ”hänet luettiin väärien kanssa”. – Mark.15:27-28 aramea

Ja he ristiinnaulitsivat hänen kanssaan kaksi ryöväriä, toisen hänen oikealle ja toisen hänen vasemmalle puolellensa. Näin kävivät toteen kirjoitusten sanat: "Hänet luettiin rikollisten joukkoon." - Mark.15:27-28 KR38

 

Mutta myös ne, jotka kulkivat ohi, pilkkasivat häntä vastaan ja heiluttivat päätään, ja sanoivat, ”voi temppelin hajottajaa, ja kolmessa päivässä rakentajaa!” Pelasta sielusi, ja tule alas ristiltä! – Mark.15:29-30 aramea

Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: "Voi sinua, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat! Auta itseäsi ja astu alas ristiltä." - Mark.15:29-30 KR38

 

Ja samoin myös papiston johtajat naureskelivat toinen toisensa kanssa, ja kirjanoppineet, ja sanoivat, ”toisia hän teki eläväksi, omaa sieluaan hän ei pystykään tekemään eläväksi! Messias, Israelin kuningas, tulisitko nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme häneen?” Mutta myös ne, jotka olivat hänen kanssaan ristiinnaulitut, halveksivat häntä. – Mark.15:31-32 aramea

Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Astukoon hän, Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme." Myöskin ne, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssaan, herjasivat häntä. - Mark.15:31-32 KR38

 

Ja kun oli kuudes hetki, oli pimeys kaiken maan päällä, yhdeksännelle hetkelle saakka. Ja yhdeksännellä hetkellä Jeshua huusi kovalla äänellä ja sanoi, ”Eeil, Eeil, lmaana shabakthani?” Joka on se ”Jumalani, Jumalani, miksi minut jätit?” – Mark.15:33-34 aramea

Ja kuudennella hetkellä tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? - Mark.15:33-34 KR38

 

Ja jotkut, jotka kuulivat, näistä, jotka seisoivat, sanoivat, ”kutsuiko hän Eliaa?” – Mark.15:35 aramea

Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: "Katso, hän huutaa Eliasta." - Mark.15:35 KR38

 

Mutta yksi kiirehti, ja sieni täynnä etikkaa, ja se sidottiin keppiin, että hän saisi juoda, ja hänelle sanottiin, ”jättäkää hänet, katsokaamme, tuleekoElia alas häntä varten.”  – Mark.15:36 aramea

*  Ja muuan juoksi ja täytti sienen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda sanoen: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias ottamaan hänet alas." - Mark.15:36 KR38

 

Mutta hän, Jeshua, huusi kovalla äänellä ja teki sen täydellisesti. Ja temppelin Jumalan kasvojen verho repesi kahtia, ylhäältä alas saakka. – Mark.15:37-38 aramea

Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. - Mark.15:37-38 KR38

 

Mutta kun se sadanpäämies näki, hän, joka oli seisomassa hänen luonaan, että hän näin huusi ja saattoi loppuun, hän sanoi, ”todellakin, tämä mies oli Jumalan poika.” – Mark.15:39 aramea

Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: "Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika." - Mark.15:39 KR38

 

Mutta siellä oli myös naisia matkan päässä, jotka näkivät; Mirjam Magdalaitha, ja Mirjam, Jakob ”vähäisen” jaJose’n äiti, ja Shalom. Nämä, jotka olivat Galileassa liittyneet häneen, ja palvelivat häntä, ja monia muitakin, jotka olivat nousseet hänen kanssaan Jerusalemiin. – Mark.15:40-41 aramea

Ja siellä oli myös naisia taampaa katselemassa. Näiden joukossa olivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakob nuoremman ja Jooseen äiti, ja Salome, jotka hänen ollessaan Galileassa olivat seuranneet ja palvelleet häntä, sekä useita muita, jotka olivat tulleet hänen kanssaan ylös Jerusalemiin. - Mark.15:40-41 KR38

 

Ja kun oli se perjantai - ilta, joka on ennen sapattia, Tuli Josef, hän, joka oli Ramtha’sta, kunnioitettu poliitikko, sellainen, joka myös odotti Jumalan kuningaskuntaa, ja rohkaistui ja meni sisään Pilatuksen luokse, ja kysyi Jeshuan ruumista. – Mark.15:42-43 aramea

Ja kun jo oli tullut ilta, ja koska oli valmistuspäivä, se on sapatin aattopäivä, tuli Joosef, arimatialainen, arvossapidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa, rohkaisi mielensä ja meni sisälle Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. - Mark.15:42-43 KR38

 

Mutta Pilatus ihmetteli, että oliko hän jo kuollut, ja kutsui sen sadanpäämiehen, ja kysyi häneltä, että kuoliko hän ennen aikaa. Ja kun hän oli oppinut, hän antoi hänen ruumiinsa Josef’lle. – Mark.15:44-45 aramea

Niin Pilatus ihmetteli, oliko hän jo kuollut, ja kutsuttuaan luoksensa sadanpäämiehen kysyi tältä, oliko hän jo kauan sitten kuollut. Ja saatuaan sadanpäämieheltä siitä tiedon hän lahjoitti ruumiin Joosefille. - Mark.15:44-45 KR38

 

Ja Josef osti kankaan, ja otti hänet alas ja kääri hänet siihen, ja laittoi hänet siihen hautaan, joka oli hakattu kallioon, ja vieritti kiven sen haudan oviaukolle. – Mark.15:46 aramea

Tämä osti liinavaatteen ja otti hänet alas, kääri hänet liinavaatteeseen ja pani hautaan, joka oli hakattu kallioon, ja vieritti kiven hautakammion ovelle. - Mark.15:46 KR38

 

Mutta Mirjam Magdalaitha, ja Mirjam  – se Jose’n  – näkivät, mihin hänet laitettiin. – Mark.15:47 aramea

Ja Maria Magdaleena ja Maria, Jooseen äiti, katselivat, mihin hänet pantiin. - Mark.15:47 KR38

 

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/