4. touko, 2018

Roomalaiset luku 16

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 16: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Mutta minä jätän teille sisaremme Foibe’n, joka on Kenkrean seurakunnan palvelijatar. – Room.16:1 aramea

Minä suljen teidän suosioonne sisaremme Foiben, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija, – Room.16:1 KR38

 

Että ottaisitte hänet vastaan meidän Herrassamme, niin kuin pyhille on puhdasta, ja kaikessa tahdossa, jota hän pyytää teiltä, häntä tukisitte, koska myös hän on ollut tukemassa monia; minuakin. – Room.16:2 aramea

*  että otatte hänet vastaan Herrassa, niinkuin pyhien sopii, ja autatte häntä kaikessa, missä hän teitä tarvitsee; sillä hän on ollut monelle avuksi ja myöskin minulle. – Room.16:2 KR38

 

*  Lähettäkää ”shalom!” Priskillalle ja Akelos’lle, palvelijoille, jotka ovat minun kanssani Jeshuassa, Messiaassa. Että he, nämä, antoivat omat niskansa minun sieluni puolesta, enkä ainoastaan minä kiitä heitä, vaan myös ne kaikki kansakuntien seurakunnat. – Room.16:3-4 aramea

Tervehdys Priskalle ja Akylaalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa, jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi ja joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat,

 

Ja antakaa ”shalom!” seurakunnalle, joka on heidän talossaan. Lähettäkää rauhaa Epentos’lle, minun rakkaani, sellainen, joka on Akaia’n ensimmäinen, Messiaassa. – Room.16:5 aramea 👍

ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissansa. Tervehdys Epainetukselle, rakkaalleni, joka on Aasian ensi hedelmä Kristukselle. – Room.16:5 KR38

 

Lähettäkää rauhaa Marialle, sellaiselle, joka on paljon ollut teidän keskuudessanne. Lähettäkää ”shalom!” Andronikos’lle ja Junialle, sukulaiseni, jotka olivat vankeja minun kanssani, ja heidät tunnettiin apostolien kautta, ja he olivat ennen minua Messiaassa. – Room.16:6-7 aramea

Tervehdys Marialle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän tähtenne. Tervehdys Andronikukselle ja Juniaalle, heimolaisilleni ja vankeustovereilleni, joilla on suuri arvo apostolien joukossa ja jotka jo ennen minua ovat olleet Kristuksessa. – Room.16:6-7 KR38

 

Lähettäkää ”shalom!” Amfilios’lle, minun rakkaani, meidän Herrassamme! Lähettäkää ”shalom!” Urbanus’lle, joka on palvelija meidän kanssamme Messiaassa, ja Estakus’lle, minun rakkaalleni. – Room.16:8-9 aramea

Tervehdys Ampliatukselle, rakkaalleni Herrassa. Tervehdys Urbanukselle, meidän työtoverillemme Kristuksessa, ja Stakykselle, rakkaalleni. – Room.16:8-9 KR38

 

Lähettäkää ”shalom!” Apela’lle, valittu meidän Herrassamme! Lähettäkää ”shalom” Aristobolos’nperhekunnalle. Lähettäkää ”shalom!” Herodion’lle, minun sukulaiselleni. Lähettäkää ”shalom!” Narkissos’n perhekunnalle, niille, jotka ovat meidän Herrassamme. – Room.16:10-11 aramea

Tervehdys Apelleelle, koetuksenkestäneelle Kristuksessa. Tervehdys Aristobuluksen perhekuntalaisille. Tervehdys Herodionille, heimolaiselleni. Tervehdys Narkissuksen perhekuntalaisille, jotka ovat Herrassa. – Room.16:10-11 KR38

 

Lähettäkää ”shalom!” Trofna’lle ja Trofasa’lle, jotka ovat vaivaa nähneet meidän Herrassamme. Lähettäkää ”shalom!” Persis’lle, rakkaalleni, sellaiselle, joka on paljon ollut Herramme kanssa. – Room.16:12 aramea

Tervehdys Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka ovat nähneet vaivaa Herrassa. Tervehdys Persikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herrassa. – Room.16:12 KR38

 

Lähettäkää ”shalom!” Rufus’lle, valittu meidän Herrassamme, ja hänen äidilleen, ja minunkin. Lähettäkää ”shalom!” Asynkritos’lle ja Plagon’lle, jaHermaalle ja Patraballe, jaHermi’lle ja veljille, jotka ovat heidän kanssaan. – Room.16:13-14 aramea

Tervehdys Rufukselle, valitulle Herrassa, ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin. Tervehdys Asynkritukselle, Flegonille, Hermeelle, Patrobaalle, Hermaalle ja veljille, jotka ovat heidän kanssansa. – Room.16:13-14 KR38

 

Lähettäkää ”shalom!” Filologus’lle ja Julialle, ja Nardus’lle ja hänen sisarelleen, ja Olympalle, ja kaikille niille pyhille, jotka ovat heidän kanssaan. Lähettäkää ”shalom!” toinen toisellenne pyhän suudelman kautta. Me lähetämme ”shalom!” kaikille Messiaan seurakunnille. – Room.16:15-16 aramea

*  Tervehdys Filologukselle ja Julialle, Nereukselle ja hänen sisarelleen ja Olympaalle ja kaikille pyhille, jotka ovat heidän kanssansa. Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla. Kaikki Kristuksen seurakunnat tervehtivät teitä. – Room.16:15-16 KR38

 

Mutta minä pyydän teistä, veljeni, että varoisitte niitä, jotka aiheuttavat jakaantumista ja estettä, sen opetuksen ulkopuolella, jonka te olette oppineet; että pysyisitte heistä kaukana. – Room.16:17 aramea

Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä. – Room.16:17 KR38

 

Sillä ne, jotka tällaisia ovat, eivät palvele meidän Herraamme Jeshuaa, Messiasta, vaan heidän vatsaansa, ja eksyttävät suloisilla sanoilla ja siunauksilla niitä sydämiä, jotka ovat oikeita. – Room.16:18 aramea

Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. – Room.16:18 KR38

 

Mutta se teidän kuuliaisuutenne on tullut tunnetuksi joka miehelle. Sen tähden minä iloitsen teistä, ja minä tahdon, että te olisitte viisaat hyvyyteen ja nuhteettomat pahuuteen. Mutta rauhan Jumala on pian murskaava satanan teidän jalkojenne alle! Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan siunaus olkoon teidän kanssanne. – Room.16:19-20 aramea

Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon; sentähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. – Room.16:19-20 KR38

 

Teille lähettävät ”shalom!” Timoteus, se palvelija, joka on minun kanssani, ja Lukius ja Aison, ja minun sukulaiseni Sosipatros. – Room.16:21 aramea

Teitä tervehtivät Timoteus, minun työtoverini, ja heimolaiseni Lukius, Jaason ja Soosipater. – Room.16:21 KR38

 

Minä, Tertius, lähetän ”shalom!” teille, minä, joka kirjoitin sen kirjeen meidän Herramme kautta. – Room.16:22 aramea

Minä Tertius, joka olen kirjoittanut tämän kirjeen, sanon teille tervehdyksen Herrassa. – Room.16:22 KR38

 

Gaius, minun vastaanottajani, ja koko seurakunnan, lähettää ”shalom!”. Erastus, kaupungin suurmies, Kvertuksen veli, lähettää ”shalom!” – Room.16:23 aramea

Gaius, minun ja koko seurakunnan majanantaja, tervehtii teitä. Erastus, kaupungin rahainhoitaja, ja veli Kvartus tervehtivät teitä. – Room.16:23 KR38

 

Mutta Jumalalle, hänelle, joka pystyy tekemään teille todellisemmaksi, minun evankeliumini kautta, sen, jota on julistettu Jeshuasta, Messiaasta, sen salaisuuden paljastumisen kautta, joka maailman ajoilta on ollut salattuna  – Room.16:24 aramea

*  Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Amen. – Room.16:24 KR38

 

Mutta on nyt paljastettu tässä ajassa, profeettojen kirjoitusten kautta, ja iankaikkisen Jumalan käskyjen kautta, tehty tunnetuksi kaikille kansakunnille, sen uskollisuuden kuuliaisuudelle. – Room.16:25 aramea

Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta, – Room.16:25 KR38

 

Hänen, joka yksinään on viisas, olkoon kirkkaus, Jeshuan, Messiaan kautta, aina ja iankaikkisesti, amen. – Room.16:26 aramea

mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi, – Room.16:26 KR38

 

Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan siunaus teidän kaikkien kanssa! Amen. – Room.16:27 aramea

Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen. – Room.16:27 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/