4. touko, 2018

Roomalaiset luku 15

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 15: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Sen tähden, me voimalliset, olemme velassa kantamaan voimattomien heikkouksia, eikä kaunistamaan itseämme. Vaan kukin meistä kaunistakoon lähimmäistään hyvän kautta, niin kuin rakentumiselle. – Room.15:1-2 aramea 👍

*  Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi  – Room.15:1-2 KR38

 

Koska ei Messiaskaan omaa sieluaan kaunistanut, vaan niin kuin kirjoitettu on, että ”sinun pilkkaajiesi pilkka lankesi minun päälleni”. – Room.15:3 aramea

Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niinkuin kirjoitettu on: "Niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun." – Room.15:3 KR38

 

Sillä kaikki, mitä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meidän opetukseksi, että siinä kärsivällisyydessä, ja kirjoitusten lohdutusten kautta meillä olisi toivo. – Room.15:4 aramea 👍

Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. – Room.15:4 KR38

 

Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala on antava teille yhtäläisyyttä, arvostaaksenne toinen toistanne Jeshuan, Messiaan kautta. Että yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan isää. – Room.15:5-6 aramea

Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää. – Room.15:5-6 KR38

 

Tämän tähden lähestykää ja kannatelkaa toisianne, kuten myös Messias on ottanut teidät lähelle sitä Jumalan kirkkautta. – Room.15:7 aramea 👍

Hoivatkaa sentähden toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. – Room.15:7 KR38

 

Mutta minä sanon, että Jeshua, Messias, palveli ympärileikattuja, Jumalan totuuden puolesta, niin että se niiden isien lupaus varmistuisi. Ja kansakunnat ylistäisivät Jumalaa sen ystävyyden puolesta, joka oli heidän yllään, niin kuin kirjoitettu on, että ”minä tunnustan sinua kansakunnissa, ja laulan sinun nimellesi”. – Room.15:8-9 aramea

*  Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset, mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, niinkuin kirjoitettu on: "Sentähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi." – Room.15:8-9 KR38

 

Ja taas se sanoo, ”riemuitkaa, kansakunnat, hänen kansansa kanssa!” Ja taas se sanoo, ”ylistäkää Herraa, te kaikki kansakunnat, ylistäkää häntä, kaikki ihmiset!” – Room.15:10-11 aramea 👍

Ja vielä on sanottu: "Riemuitkaa, te pakanat, hänen kansansa kanssa." Ja taas: "Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ja ylistäkööt häntä kaikki kansat." – Room.15:10-11 KR38

 

Ja vielä Ishaia sanoo, että ”Ishai’n juuri on tuleva, ja nouseva, oleva kansakuntien johtaja, ja hänen ylleen kansakunnat asettavat toivonsa”. – Room.15:12 aramea 👍

Ja myös Esaias sanoo: "On tuleva Iisain juurivesa, hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita; häneen pakanat panevat toivonsa." – Room.15:12 KR38

 

Mutta toivon Jumala on täyttävä teidät kaikella ilolla ja rauhalla, uskollisuudessa, että te enentyisitte hänen toivossaan, pyhän hengen voimassa. – Room.15:13 aramea

Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. – Room.15:13 KR38

 

Mutta minä olen varma myös teistä, minun veljeni, että te myös olette täynnä sitä hyvyyttä, ja olette täynnä kaikkea hänen tuntemistaan, ja te pystytte toisiakin ohjaamaan. – Room.15:14 aramea

Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. – Room.15:14 KR38

 

Mutta minä kirjoitin teille vähän, rohkeasti, veljeni, että muistuttaisin teitä sen siunauksen kautta, joka minulle on Jumalalta annettu. Että minä olisin Jeshuan, Messiaan palvelija kansakunnissa, ja olisin Jumalan evankeliumin palvelija, että se kansakuntien lahja olisi vastaanotettava ja pyhitetty, pyhän hengen kautta. – Room.15:15-16 aramea 👍

*  Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut, uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita, sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri. – Room.15:15-16 KR38 👎

 

Sen tähden, minulla on ylpeyttä Jeshuan, Messiaan kautta, Jumalan luona. Sillä en minä uskalla sanoa sellaista, mitä ei Messias olisi minun käteni kautta harjoittanut muiden kansakuntien kuuliaisuutta varten, sanassa ja teoissa. – Room.15:17-18 aramea

Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa; sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, – Room.15:17-18 KR38

 

Merkkien ja ihmeiden voimassa, ja Jumalan hengen voimassa, siten, että Jerusalemista minä olen kiertänyt Ilyrikon’iin saakka, ja täyttänyt Messiaan toivon sanoman saattamista. – Room.15:19 aramea

tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen,  – Room.15:19 KR38

 

Minä ahkeroin toivon sanoman saattamisessa siellä, missä ei Messiaan nimeä ole kutsuttu, etten rakenna vieraalle perustukselle. – Room.15:20 aramea 👍

ja sillä tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo on mainittu, etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle, – Room.15:20 KR38 🤨👎

 

Vaan niin kuin kirjoitettu on, että ”ne, joille ei ole hänestä puhuttu, saisivat nähdä hänet, ja ne, jotka eivät ole kuulleet, tulisivat vakuuttuneiksi”. – Room.15:21 aramea 👍

vaan niinkuin kirjoitettu on: "Ne, joille ei ole julistettu hänestä, saavat hänet nähdä, ja jotka eivät ole kuulleet, ne ymmärtävät." – Room.15:21 KR38

 

Tämän tähden minä olen ollut estetty monia kertoja tulemasta teidän luoksenne. – Room.15:22 aramea

Sentähden olenkin niin usein ollut estetty tulemasta teidän tykönne. – Room.15:22 KR38

 

Mutta nyt, koska minulla ei ole paikkaa niissä maakunnissa, ja minä monia vuosia olin halunnut tulla teidän luoksenne, Että kun minä menen Hispaniaan, minä toivon tulevani ja näkeväni teidät, ja että te liittyisitte minuun sinne, kun olen saanut edes jonkin verran riemuita teidän näkemisestänne. – Room.15:23-24 aramea

Mutta koska minulla nyt ei enää ole tilaa näissä paikkakunnissa ja kun jo monta vuotta olen halunnut tulla teidän tykönne, niin minä, jos milloin Hispaniaan matkustan, tulen luoksenne, sillä minä toivon sieltä kautta matkustaessani näkeväni teidät ja teidän avullanne pääseväni sinne, kunhan ensin olen vähän saanut iloita teidän seurastanne. – Room.15:23-24 KR38

 

Mutta nyt minä menen Jerusalemiin palvelemaan niitä pyhiä. Sillä nämä, jotka ovat Makedoniassa ja Akaiassa, tahtoivat ottaa osaa niiden köyhien pyhien kanssa, jotka ovat Jerusalemissa. – Room.15:25-26 aramea

Mutta nyt minä matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta. Sillä Makedonia ja Akaia ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä. – Room.15:25-26 KR38

 

Koska he tahtoivat, ollessaan myös velalliset heille. Sillä jos muut kansakunnat ovat hengellisissä osanottajia heidän kanssaan, he ovat velalliset myös palvelemaan heitä maallisissa. – Room.15:27 aramea 👍

*  Niin he ovat halunneet, ja he ovatkin sen heille velkaa; sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. – Room.15:27 KR38

 

Sen tähden tämä, että kun olen saanut täytetyksi ja sinetöin nyt heille tämän hedelmän, minä kuljen teidän ohitsenne Hispaniaan. – Room.15:28 aramea

*  Kun olen tehtäväni suorittanut ja heille tämän hedelmän perille vienyt, lähden teidän kauttanne Hispaniaan; – Room.15:28 KR38

 

Mutta minä tunnen, että kun minä tulen teidän luoksenne, minä tulen siinä Messiaan evankeliumin siunauksen täyteydessä. – Room.15:29 aramea

ja minä tiedän, että tullessani teidän tykönne tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani. – Room.15:29 KR38

 

Mutta minä pyydän teitä, veljeni, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta, ja hengen rakkauden kautta, että raataisitte minun puolestani rukouksessa Jumalalle. Että olisin pelastettu niistä, jotka eivät tottele Juudeassa, ja se palvelutyö, jota minä toteutan niille pyhille, jotka ovat Jerusalemissa, otettaisiin kauniisti vastaan. – Room.15:30-31 aramea 👍

Mutta minä kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani, rukoilemalla minun puolestani Jumalaa, että minä pelastuisin joutumasta Juudean uskottomien käsiin ja että Jerusalemia varten tuomani avustus olisi pyhille otollinen, – Room.15:30-31 KR38

 

Ja minä tulen teidän luoksenne ilossa, Jumalan tahdossa, ja saisin levähtää teidän kanssanne. Mutta rauhan Jumala on oleva teidän kaikkien kanssa, amen! – Room.15:32-33 aramea

niin että minä, jos Jumala niin tahtoo, ilolla saapuisin teidän tykönne ja virkistyisin teidän seurassanne. Rauhan Jumala olkoon kaikkien teidän kanssanne. Amen. – Room.15:132-33KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/