4. touko, 2018

Roomalaiset luku 14

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 14: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Sellaiselle, joka on ikään kuin heikko siinä uskollisuudessa; antakaa hänelle käsi, älkääkä olko jakautuneita niissä teidän väittelyissänne. – Room.14:1 aramea 🙂👍

Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. – Room.14:1 KR38

 

Sillä, se, jolla on usko, voi syödä kaikkea, ja joka on heikko, syököön kasviksia. Sillä hän, joka syö, älköön halveksiko häntä, joka ei syö, ja hän, joka ei syö, älköön tuomitko häntä, joka syö, sillä Jumala on hänen lähellään. – Room.14:2-3 aramea

Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. – Room.14:2-3 KR38

 

Sinä, kuka sinä olet, joka tuomitset työntekijää, joka ei ole sinun omasi? Jos hän seisoo, hän seisoo herralleen, ja jos hän lankeaa, hän lankeaa herralleen. Mutta hän onkin seisova, sillä hänen Herransa ojentautuu ottamaan häntä kädestä, että pitäisi hänet pystyssä. – Room.14:4 aramea

Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu; mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään. – Room.14:4 KR38

 

On päivän toisesta päivästä tuomitsevaa, ja kaikkien päivien tuomitsijaa, mutta olkoon jokainen varma niissä oman sielunsa mietteissä. – Room.14:5 aramea

Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. – Room.14:5 KR38

 

Joka ajattelee jotain päivää, ajattelee Herralleen, ja jokainen, joka ei ajattele jotain päivää, ei ajattele. Ja joka syö, hän syö Herralleen, ja kiittää Jumalaa. Ja joka ei syö, ei syö Herralleen, ja kiittää Jumalaa. – Room.14:6 aramea

Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden; ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa; ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. – Room.14:6 KR38

 

Sillä ei kukaan meistä ole omaa sieluaan varten, eikä kukaan kuole omaa sieluaan varten. Koska, jos me elämme, me elämme meidän Herrallemme, ja jos me kuolemme, sen kuolemme Herrallemme. Ja sen tähden, jos me elämme, ja jos me kuolemme, me olemme meidän Herramme. – Room.14:7-8 aramea

Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. – Room.14:7-8 KR38

 

Tämän tähden myös Messias kuoli, ja elää, ja nousi, että hän olisi Herra kuolleille ja eläville. – Room.14:9 aramea

Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleitten että elävien Herra. – Room.14:9 KR38

 

Mutta sinä, mitä sinä tuomitset veljeäsi, tai myös sinä, miksi halveksit veljeäsi, sillä me kaikki tulemme seisomaan Messiaan puhujakorokkeen edessä. – Room.14:10 aramea 🤨

Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. – Room.14:10 KR38

 

Niin kuin kirjoitettu on, että ”niin kuin minä elän, sanoo Herra, että jokainen polvi on taipuva minulle, ja jokainen kieli on vannova minulle”. – Room.14:11 aramea

*  Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa." – Room.14:11 KR38

 

Siis jokainen meistä antaa Jumalalle vastauksen oman sielunsa puolesta. Älkää siis tuomitko toinen toistanne. Vaan runsaasti päättäkää tämä; ettette asettaisi veljellesi kompastusta. – Room.14:12-13 aramea

*  Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. – Room.14:12-13 KR38

 

Sillä minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeshuassa, ettei mikään asia ole itsessään saastunutta, mutta sellaiselle, joka miettii, mikä olisi häneltä kiellettyä, se on yksin hänelle kiellettyä. – Room.14:14 aramea

Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään; vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää. – Room.14:14 KR38

 

Mutta jos sinäsyötävän tähden murehdutat veljeäsi, et ole vaeltamassa rakkaudessa. Älä tuhoa syötäväsi kautta häntä, jonka tähden Messias kuoli. – Room.14:15 aramea

*  Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin sinä et enää vaella rakkauden mukaan. Älä saata ruuallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut. – Room.14:15 KR38

 

Älkääkä antako meidän hyvämme olla pilkattuna. Sillä Jumalan kuningaskunta ei ole syömistä ja juomista, vaan puhtautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. – Room.14:16-17 aramea

Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi; sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. – Room.14:16-17 KR38

 

Sillä joka näissä palvelee Messiasta, on Jumalalle kaunis, ja ihmislasten edessä kelvollinen. Nyt, juoskaamme rauhan perässä, ja toinen toistemme rakentumisen perässä. – Room.14:18-19 aramea

Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. – Room.14:18-19 KR38

 

*  Älkäämme syötävän tähden tuhotko Jumalan tekoja! Sillä kaikki on puhdasta, mutta huonoasille miehelle, joka syö siinä kompastuksessa. On kaunista, ettei söisi lihaa, eikä joisi viiniä, eikä mitään, minkä kautta veljemme kompastuvat. – Room.14:20-21 aramea

Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa. Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee. – Room.14:20-21 KR38

 

Pidä sinä Jumalan edessä se uskollisuus, joka sinun sielussasi on. Hänen siunauksensa sille, joka ei tuomitse sieluaan sellaisessa asiassa, jonka hän osaa erottaa!  – Room.14:22 aramea

Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee; – Room.14:22 KR38

 

Sillä sellainen, joka on jakaantunut, ja syö, on syyllinen, koska se ei ole siinä uskollisuudessa. Sillä kaikki, mikä ei ole siitä uskollisuudesta, on syntiä. – Room.14:23 aramea

mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta; sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. – Room.14:23 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/