4. touko, 2018

Matteus luku 26

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 26: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Ja tapahtui, että kun Jeshua oli lopettanut ne kaikki puheet, hän sanoi nämä sanat oppilailleen; Te tiedätte, että kahden päivän jälkeen on pääsiäinen, ja Ihmisen Poika petetään, että puuhun ripustettaisiin. – Matt.26:1-2 aramea

Ja kun Jeesus oli lopettanut kaikki nämä puheet, sanoi hän opetuslapsillensa: "Te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen; silloin Ihmisen Poika annetaan ristiinnaulittavaksi." – Matt.26:1-2 KR38

 

Silloin kokoontuivat pappien johtajat ja kirjanoppineet ja vanhimmat, sen suuren papin esipihalle, jota kutsutaan nimellä Kaifa. – Matt.26:3 aramea

Silloin ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifas nimisen ylimmäisen papin palatsiin – Matt.26:3 KR38

 

Ja he neuvottelivat Jeshuasta, että saisivat hänet jonkin petoksen kautta otettua kiinni ja tapetuksi. Ja he sanoivat, että ei juhlan aikana, ettei olisi levottomuutta kansassa. – Matt.26:4-5 aramea

ja neuvottelivat, kuinka ottaisivat Jeesuksen kiinni kavaluudella ja tappaisivat hänet. Mutta he sanoivat: "Ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa."  – Matt.26:4-5 KR38

 

Ja kun Jeshua oli Beit - Aniassa, viinin pullottaja Shimeonin talossa, Häntä lähestyi vaimo, jolla oli mukanaan öljyruukku, hyvin kalliista yrteistä, ja hän vuodatti sitä Jeshuan pään päälle, kun hän lepäsi. – Matt.26:6-7 aramea 👍

Kun Jeesus oli Betaniassa pitalisen Simonin asunnossa, tuli hänen luoksensa nainen, mukanaan alabasteripullo täynnä kallisarvoista voidetta, minkä hän vuodatti Jeesuksen päähän hänen ollessaan aterialla. – Matt.26:6-7 KR38

 

Mutta hänen oppilaansa näkivät sen, ja se vaivasi heitä, ja he sanoivat, ”miksi tällainen tuhlaaminen?” Sillä se olisi ollut mahdollista myydä kalliilla, ja olisi ollut köyhille annettavaa. – Matt.26:8-9 aramea

Mutta sen nähdessään hänen opetuslapsensa närkästyivät ja sanoivat: "Mitä varten tämä haaskaus? Olisihan sen voinut myydä kalliista hinnasta ja antaa rahat köyhille." – Matt.26:8-9 KR38

 

Mutta Jeshua tiesi sen, ja sanoi heille, ”miksi te pahoitatte tätä vaimoa? Hän on tehnyt kauniin teon minun puolestani.” Sillä köyhät ovat teidän kanssanne aina, mutta minua teillä ei ole aina. – Matt.26:10-11 aramea

Kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän heille: "Miksi pahoitatte tämän naisen mieltä? Sillä hän teki hyvän työn minulle. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. – Matt.26:10-11 KR38

 

Mutta tämä, joka on vuodattanut tämän voiteen minun ruumiini ylle, on tehnyt sen minun hautaamistani varten. Ja amen, minä sanon teille, että kun tätä minun evankeliumiani julistetaan kaikessa maailmassa, on myös kerrottava tämä asia, hänen muistolleen. – Matt.26:12-13 aramea

*  Sillä kun hän valoi tämän voiteen minun ruumiilleni, teki hän sen minun hautaamistani varten. Totisesti minä sanon teille: missä ikinä kaikessa maailmassa tätä evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä hän teki, on mainittava hänen muistoksensa."  – Matt.26:12-13 KR38

 

Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, jota kutsutaan nimellä Jehuda Skariota, papiston johtajien luokse. Ja hän sanoi heille, ”mitä te tahdotte antaa minulle, ja minä johdatan hänet teille?” Niin he lupasivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa. Ja siitä alkaen hän etsi tilaisuutta johdattaa hänet heille. – Matt.26:14-16 aramea

Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, ylipappien luo ja sanoi: "Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne?" Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa. Ja siitä hetkestä hän etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaaksensa hänet. – Matt.26:14-16 KR38

 

Mutta happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä tulivat oppilaat Jeshuan luokse, ja sanoivat hänelle, ”minne sinä tahdot, että valmistamme sinulle, että saat viettää pääsiäistä?” – Matt.26:17 aramea

Mutta ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: "Mihin tahdot, että valmistamme pääsiäislampaan sinun syödäksesi?" – Matt.26:17 KR38

 

Mutta hän sanoi heille, ”menkää kaupunkiin, erään miehen luokse, ja sanokaa hänelle; meidän rabbimme sanoo, minun aikani on tullut, sinun luonasi minä valmistan pääsiäisen oppilaideni kanssa.” – Matt.26:18 aramea

Niin hän sanoi: "Menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa hänelle: 'Opettaja sanoo: Minun aikani on lähellä; sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa.'" – Matt.26:18 KR38

 

Ja hänen oppilaansa tekivät niin kuin Jeshua oli heitä käskenyt, ja valmistivat pääsiäisen. Ja kun oli ilta, hän aterioi kahdentoista oppilaansa kanssa. – Matt.26:19-20 aramea

Ja opetuslapset tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt, ja valmistivat pääsiäislampaan. Ja kun ehtoo tuli, asettui hän aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa.  – Matt.26:19-20 KR38

 

Ja kun he olivat aterioimassa, hän sanoi, ”amen, minä sanon teille, että yksi teistä pettää minut.” Ja se murehdutti heitä suuresti, ja he alkoivat sanomaan hänelle yksi toisensa jälkeen, ”Herrani, minäkö?” – Matt.26:21-22 aramea

Ja heidän syödessään hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: yksi teistä kavaltaa minut." Silloin he tulivat kovin murheellisiksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle: "Herra, en kai minä ole se?" – Matt.26:21-22 KR38

 

Mutta hän vastasi ja sanoi, että ”joka kastaa kätensä minun kanssani astiassa, on minut pettävä.” Ja Ihmisen Pojalle käy, niin kuin on hänestä kirjoitettu, mutta voi sitä miestä, jonka käden kautta Ihmisen Poika petetään! Sille miehelle olisi ollut parempi, jos hän ei olisi syntynytkään!  – Matt.26:23-24 aramea

Hän vastasi ja sanoi: "Joka minun kanssani pisti kätensä vatiin, se kavaltaa minut. Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt." – Matt.26:23-24 KR38

 

Jehuda, se pettäjä, vastasi ja sanoi, että ”rabbi, miksi minä se olen?” Jeshua sanoi hänelle, ”sinä sen sanoit.” – Matt.26:25 aramea

Niin Juudas, joka hänet kavalsi, vastasi ja sanoi: "Rabbi, en kai minä ole se?" Hän sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit."  – Matt.26:25 KR38

 

Mutta kun he aterioivat, Jeshua otti sen leivän, ja siunasi ja mursi ja antoi oppilailleen, ja sanoi, ”ottakaa, syökää, tämä on minun ruumiini.” Ja hän otti maljan, ja kiitti, ja antoi heille, ja sanoi, ”ottakaa, juokaa siitä jokainen.” Tämä on minun vereni, joka on se uusi liitto, joka monien puolesta vuodatetaan, synneistä vapauttamiseksi. – Matt.26:26-28 aramea

Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini." Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki; sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. – Matt.26:26-28 KR38

 

Mutta minä sanon teille, että minä en tästä lähtien juo viinipuun hedelmää, ennen kuin tulee se päivä, kun juon sen teidän kanssanne uutena, minun isäni kuningaskunnassa. Ja he ylistivät, ja lähtivät Öljymäelle. – Matt.26:29-30 aramea

*  Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa." Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. – Matt.26:29-30 KR38

 

Sitten Jeshua sanoi heille, ”tänä yönä te kaikki kompastutte minun kauttani, sillä kirjoitettu on, että minä lyön paimenta ja hänen laumansa lampaat hajaantuvat.” Mutta sen jälkeen, kun olen noussut ylös, minä menen teidän edellänne Galileaan. – Matt.26:31-32 aramea

*  Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan.' Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan." – Matt.26:31-32 KR38

 

Keefa vastasi ja sanoi hänelle, ”vaikka kaikki kompastuisivat sinun kauttasi, minä en kompastu milloinkaan!” Jeshua sanoi hänelle, ”amen, minä sanon sinulle, että tänä yönä, ennen kuin kukko kiekuu, sinä kiellät minut kolme kertaa.” Keefa sanoi hänelle, ”minä tulen kanssasi vaikka kuolemaan, enkä sinua kiellä!” Ja samoin sanoivat myös he kaikki. – Matt.26:33-35 aramea

Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannu." Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä yönä, ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät." Pietari sanoi hänelle: "Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä." Samoin sanoivat myös kaikki muut opetuslapset. – Matt.26:33-35 KR38

 

Sitten Jeshua tuli heidän kanssaan sille paikalle, jota kutsutaan nimellä Gad - Seman, ja hän sanoi oppilailleen, ”istukaa täällä, kun minä menen rukoilemaan.” – Matt.26:36 aramea

Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemane nimiselle maatilalle; ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Istukaa tässä, sillä aikaa kuin minä menen ja rukoilen tuolla." – Matt.26:36 KR38

 

Ja hän otti mukaansa Keefan, ja ne kaksi Zebdiin poikaa, ja hän alkoi tulla murheeseen, ja ahdistumaan. Ja hän sanoi heille, ”minun sieluni on kuolemaan saakka murheessa. Odottakaa minua tässä, ja valvokaa minun kanssani.” – Matt.26:37-38 aramea

Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sebedeuksen poikaa; ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Silloin hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani."  – Matt.26:37-38 KR38

 

Ja hän vetäytyi vähän sivummalle, ja lankesi kasvoilleen, ja hän rukoili, ja sanoi, ”minun Isäni, jos mahdollista, ohittakoon minut tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.” – Matt.26:39 aramea

Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä." – Matt.26:39 KR38

 

Ja hän tulioppilaidensa luokse, ja löysi heidät nukkumasta, ja hän sanoi Keefalle, ”ettekö siis voineet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani?” Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joudu koettelemuksiin. Henki on valmiina, mutta ruumis on heikko. – Matt.26:40-41 aramea

Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: "Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani! Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko." – Matt.26:40-41 KR38

 

Vielä hän meni toisen kerran rukoilemaan, ja sanoi, ”minun Isäni, entä, jos en pystykään tähän maljaan, että sen teen? Mutta jos juon sen -tapahtukoon sinun tahtosi.” Ja hän tuli, ja löysi heidät taas nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat raskaat. – Matt.26:42-43 aramea

Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen: "Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi." Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi.  – Matt.26:42-43 KR38

 

Ja hän jätti heidät, ja meni vielä kolmannen kerran rukoilemaan, ja sanoi hänelle nämä sanat;  – Matt.26:44 aramea

Ja hän jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmannen kerran ja sanoi samat sanat uudestaan. – Matt.26:44 KR38

 

Sitten hän tuli oppilaidensa luokse ja sanoi heille, ”Nukkukaa nyt, ja levähtäkää, katso, se hetki on tullut, ja Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin.” Nouskaa, menkäämme. Katso, hän, joka minut pettää, on tulossa. – Matt.26:45-46 aramea

*  Sitten hän tuli opetuslasten tykö ja sanoi heille: "Te nukutte vielä ja lepäätte! Katso, hetki on lähellä, ja Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtekäämme; katso, se on lähellä, joka minut kavaltaa." – Matt.26:45-46 KR38

 

Ja kun hän oli puhumassa, katso, Jehuda, se pettäjä, yksi niistä kahdestatoista, tuli, ja paljon kansaa miekkojen ja keppien kanssa, papiston johtajien ja kansan vanhimpien luota. Ja Jehuda, se pettäjä, oli antanut heille merkin, ja sanonut, ”ottakaa kiinni hänet, jolle minä annan suudelman.” – Matt.26:47-48 aramea

Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä kahdestatoista, ja hänen kanssaan lukuisa joukko ylipappien ja kansan vanhinten luota miekat ja seipäät käsissä. Ja se, joka hänet kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen: "Se, jolle minä suuta annan, hän se on; ottakaa hänet kiinni." – Matt.26:47-48 KR38

 

Ja samassa hän meni Jeshuan luokse, ja sanoi, ”rauhaa, opettajani!” – ja suuteli häntä. Mutta hän, Jeshua, sanoi hänelle, ”tätä vartenko sinä olet tullut, ystäväni?” Silloin he tulivat ja asettivat kätensä Jeshuan päälle, ja ottivat hänet kiinni. – Matt.26:49-50 aramea

Ja kohta hän meni Jeesuksen luo ja sanoi: "Terve, rabbi!" ja antoi hänelle suuta. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit?" Silloin he tulivat Jeesuksen luo, kävivät häneen käsiksi ja ottivat hänet kiinni. – Matt.26:49-50 KR38

 

Ja katso, yksi niistä, jotka olivat Jeshuan kanssa, ojensi kätensä ja veti miekan esiin, ja iski sillä ylipapin palvelijaa, ja leikkasi irti hänen korvansa. Silloin Jeshua sanoi hänelle, ”laita se miekka takaisin paikalleen, sillä kaikki nämä, jotka miekan ottavat, miekan kautta kuolevat.” – Matt.26:51-52 aramea

Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. – Matt.26:51-52 KR38

 

*  Vai etkö ajattele, että enkö minä pystyisi pyytämään Isältäni, ja hän nostattaa minulle heti enemmän kuin kaksitoista legioonaa enkeleitä? Kuinka silloin kirjoitukset täyttyisivät? Sillä näin on pakko tapahtua. – Matt.26:53-54 aramea

Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä? Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman?"  – Matt.26:53-54 KR38

Sillä hetkellä Jeshua sanoi sille kansanjoukolle, ”niin kuin varkaan päälle te olette tulleet, miekoilla ja kepeillä kiinni ottamaan. Kaikki päivät minä olin teidän luonanne temppelissä istumassa, ja opettamassa, ettekä te ottaneet minua kiinni. Mutta tämä tapahtui, että profeettojen kirjoitukset täyttyisivät.” Silloin kaikki oppilaat jättivät hänet ja pakenivat. – Matt.26:55-56 aramea

Sillä hetkellä Jeesus sanoi joukolle: "Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä minä olen istunut pyhäkössä opettamassa, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävisivät toteen." Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. – Matt.26:55-56 KR38

 

Ja nämä, jotka ottivat kiinni Jeshuan, veivät hänet ylipappi Kaifa’n luokse, minne kirjanoppineet ja vanhimmat olivat kokoontuneena. Mutta Shimeon, Keefa, meni hänen perässään matkan päässä, ylipapin esipihalle saakka, ja istui sinne sisälle vartijoiden kanssa, että näkisi seuraukset. – Matt.26:57-58 aramea

Mutta Jeesuksen kiinniottajat veivät hänet ylimmäisen papin, Kaifaan, eteen, jonne kirjanoppineet ja vanhimmat olivat kokoontuneet. Ja Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin esipihaan asti; ja hän meni sinne ja istui palvelijain joukkoon nähdäksensä, kuinka lopulta kävisi. – Matt.26:57-58 KR38

 

Mutta papiston johtajat ja vanhimmat, ja kaikki siitä kokouksesta, olivat etsimässä Jeshuaa vastaan todistajia, että saisivat hänet tapetuksi. Eivätkä he löytäneet, ja tuli monia valehtelevia todistajia, mutta lopulta tuli kaksi; Ja he sanoivat, ”tämä sanoi, että minä pystyn tuhoamaan Jumalan temppelin, ja kolmessa päivässä rakentamaan sen.” – Matt.26:59-61 aramea

Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet, mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli kaksi, ja he sanoivat: "Tämä on sanonut: 'Minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakentaa.'" – Matt.26:59-61 KR38

 

Ja ylipappi seisoi, ja sanoi hänelle, ”etkö vastaa mitään näihin, mistä sinua vastaan todistetaan?” Mutta Jeshua oli hiljaa. Ja ylipappi vastasi ja sanoi hänelle, ”minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että kerrot meille, jos sinä olet hän, se Messias, Jumalan poika!” – Matt.26:62-63 aramea

Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi hänelle: "Etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan?" Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika."  – Matt.26:62-63 KR38

 

Jeshua sanoi hänelle, ”sinä olet sen sanonut. Mutta minä sanon teille, että tästä lähtien te olette näkevä Ihmisen Pojan, joka istuu voiman oikealla puolella, ja on tuleva taivasten pilvien päällä.” – Matt.26:64 aramea

Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. – Matt.26:64 KR38

 

Silloin ylipappi repäisi vaatteensa, ja sanoi, ”katso, hän pilkkasi Jumalaa. Mihin me nyt todistajia tarvitsemme? Katso, te olette nyt kuulleet hänen pilkkaamisensa. Mitä te tahdotte?” Siihen vastattiin ja sanottiin, ”hän ansaitsee kuoleman.” – Matt.26:65-66 aramea

Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Hän on pilkannut Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme? Katso, nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa. Miten teistä on?" He vastasivat sanoen: "Hän on vikapää kuolemaan." – Matt.26:65-66 KR38

 

Silloin hänen kasvoilleen syljettiin ja lyötiin, ja toiset pahoinpitelivät häntä. Ja he sanoivat, ”profetoi meille, Messias, kuka se on, joka löi sinua!” – Matt.26:67-68 aramea

*Silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin; ja toiset sivalsivat häntä poskelle ja sanoivat: "Profetoi meille, Kristus, kuka se on, joka sinua löi." – Matt.26:67-68 KR38

 

Mutta Keefa oli istumassa ulkona, esipihassa, ja hänen luokseen tuli yksi palvelijatar, ja hän sanoi hänelle, ”sinäkin olit Jeshua Netsarian kanssa.” Mutta hän kielsi heidän kaikkien edessään, ja sanoi, ”minä en tiedä, mitä sinä puhut.” – Matt.26:69-70 aramea

Mutta Pietari istui ulkopuolella esipihassa. Ja hänen luoksensa tuli muuan palvelijatar ja sanoi: "Sinäkin olit Jeesuksen, galilealaisen, seurassa." Mutta hän kielsi kaikkien kuullen ja sanoi: "En ymmärrä, mitä sanot." – Matt.26:69-70 KR38

 

Ja kun hän lähti eteiseen, hänet näki orjatar, ja hän sanoi heille, että ”myös tämä oli siellä Jeshua Netsarian kanssa.” Ja taas hän kielsi, valan kautta, että ”minä en tunne sitä miestä.” – Matt.26:71-72 aramea

Ja kun hän oli mennyt ulos portille, näki hänet toinen nainen ja sanoi siellä oleville: "Tämäkin oli Jeesuksen, Nasaretilaisen, seurassa." Ja taas hän kielsi valalla vannoen: "En tunne sitä miestä." – Matt.26:71-72 KR38

 

Mutta vähän sen jälkeen tulivat nämä, jotka olivat seisomassa, ja he sanoivat Keefalle, ”on varmaa, että myös sinä olet yksi heistä, sillä puhetapasikin paljastaa sinut.” Silloin hän alkoi kiroamaan ja vannomaan, että ”minä en tunne sitä miestä!” – Ja sillä hetkellä kukko kiekui. – Matt.26:73-74 aramea

Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisoivat, ja sanoivat Pietarille: "Totisesti, sinä myös olet yksi heistä, sillä kielimurteesikin ilmaisee sinut." Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan: "En tunne sitä miestä." Ja samassa lauloi kukko. – Matt.26:73-74 KR38

 

Ja Keefa muisti sen Jeshuan sanan, kun hän sanoi hänelle, että ennen kuin kukko kiekuu, sinä kolmesti minut kiellät. Ja hän lähti ulos, itkien katkerasti. – Matt.26:75 aramea

Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut: "Ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät." Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. – Matt.26:75 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/