4. touko, 2018

Hebrealaiset luku 13

Uuden Testamentin käännösten vertailu Hebrealaiset luku 13: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/hebrews.pdf

 

Jatkakaa veljesrakkautta teidän keskuudessanne. Älkääkä eksykö pois siitä vieraanvaraisuudesta, sillä tämän kautta on ollut ihmisiä, jotka ovat olleet arvollisia ottamaan vastaan enkeleitä, tietämättään. – Hebr.13:1-2 aramea

Pysyköön veljellinen rakkaus. Älkää unhottako vieraanvaraisuutta; sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan. - Hebr.13:1-2 KR38

 

Muistakaa niitä, jotka ovat vangittuja, kuin olisitte heidän kanssaan vangittuja. Muistelkaa niitä, joita ahdistetaan, kuin sellaiset ihmiset, jotka olette pukeutuneet heidän ruumiiseensa. – Hebr.13:3 aramea 👍

Muistakaa vankeja, niinkuin olisitte itsekin heidän kanssaan vangittuina; muistakaa pahoinpideltyjä, sillä onhan teillä itsellännekin ruumis. - Hebr.13:3 KR38 🤨

 

Avioliitto on kaikessa kunnioitettava, ja heidän vuoteensa on puhdas. Mutta haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee. – Hebr.13:4 aramea 🙂

Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee. - Hebr.13:4 KR38 🙂

 

Älkää ajatuksissanne olko rahan rakastajia, vaan riittäköön teille se, mitä teillä on, sillä hän, Herra, sanoi, että ”minä en sinua hylkää enkä päästä irti sinun kädestäsi”. Ja me sanomme varmuudella, ”minun Herrani on minun auttajani, en minä pelkää. Mitä ihminen voi minulle tehdä?” – Hebr.13:5-6 aramea

Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä hän itse on sanonut: "En minä sinua hylkää enkä sinua jätä"; niin että me turvallisin mielin sanomme: "Herra on minun auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen minulle tehdä?" - Hebr.13:5-6 KR38

 

Muistakaa opettajianne, niitä, jotka ovat puhuneet kanssanne Jumalan sanaa. Ajatelkaa heidän työnsä täydellistymistä ja ottakaa mallia heidän uskollisuudestaan. – Hebr.13:7 aramea 👍

Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. - Hebr.13:7 KR38

 

Jeshua, Messias, on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. – Hebr.13:8 aramea

Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. - Hebr.13:8 KR38

 

Älkää olko vieraiden ja vaihtelevien opetusten johdatettavia, sillä on kaunista, että sydämenne vahvistuvat siitä siunauksesta, eikä niistä aterioista, joista niissä vaeltaneet eivät ole tulleet autetuiksi. – Hebr.13:9 aramea

Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. - Hebr.13:9 KR38

 

Mutta meillä on se alttari, josta niillä ei ole lupa syödä, jotka ilmestysmajassa palvelevat. Sillä nämä eläimet, joiden veret on ylipappi tuonut siihen pyhitettyyn huoneeseen, syntien tähden, niiden liha poltettiin leirin ulkopuolella. – Hebr.13:10-11 aramea 👍

Meillä on uhrialttari, josta majassa palvelevilla ei ole valta syödä. Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkeinpyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin. - Hebr.13:10-11 KR38

 

Koska myös tämä Jeshua, joka omassa veressään pyhittää oman kansansa, kärsi kaupungin ulkopuolella. Ja sen tähden myös me, menkäämme hänen luokseen, leirin ulkopuolelle, kantaen hänen häpeäänsä. Sillä meillä ei ole täällä kaupunkia, joka pysyy, vaan me odotamme sitä, joka on tuleva. – Hebr.13:12-14 aramea

Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa kantaen; sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. - Hebr.13:12-14 KR38

 

*  Ja hänen kauttaan uhratkaamme koko ajan Jumalalle ylistyksen uhria, joka on hänen nimeään kiittävien huulten hedelmää.– Hebr.13:15 aramea

Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. - Hebr.13:15 KR38

 

*  Älkääkä unohtako hyväntekeväisyyttä ja köyhien avustamista, sillä sellaisten uhrien kautta ihminen on kaunis Jumalalle. – Hebr.13:16 aramea

*  Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. - Hebr.13:16 KR38

 

Totelkaa johtajianne ja olkaa heille kuuliaiset, sillä nämä valvovat teidän sielujenne puolesta, niin kuin sellaiset ihmiset, joiden on tehtävä tiliä. Tehkää tämä ilossa, eikä valituksessa, koska se ei ole teille hyödyllistä. – Hebr.13:17 aramea 🙂👍

Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niinkuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille hyödyllistä. - Hebr.13:17 KR38 🤨👎

 

Rukoilkaa puolestamme, sillä me luotamme siihen, että meillä on kaikissa asioissa se hyvä omatunto. Me tahdomme olla johdatuksessa kauniisti. Minä pyydän erityisesti teiltä, että tämän teette, että palaisin pian teidän luoksenne. – Hebr.13:18-19 aramea

Rukoilkaa meidän edestämme; sillä me tiedämme, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa. Vielä hartaammin kehoitan teitä näin tekemään, että minut sitä pikemmin annettaisiin teille takaisin. - Hebr.13:18-19 KR38 🤨

 

Mutta rauhan Jumala, hän, joka nosti kuolleista sen lauman suuren paimenen, iankaikkisen liiton veressä, hänet, joka on Jeshua, Messias, meidän Herramme, Hän tekee meidät täydellisiksi kaikissa hyvissä teoissa, tekemään hänen tahtoaan, ja hän valmistaa meissä niitä asioita, jotka ovat kauniita hänen edessään, Jeshuan, Messiaan kautta – jolle kunnia aina ja iankaikkisesti, amen! – Hebr.13:20-21 aramea

Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän HerrammeJeesuksen, hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. - Hebr.13:20-21 KR38

 

Mutta teistä minä pyydän, veljeni, että olisitte pitkämielisiä siinä lohdutuksen sanassa, josta olen teille lyhyesti kirjoittanut. – Hebr.13:22 aramea

Minä pyydän teitä, veljet: kestäkää tämä kehoituksen sana; sillä lyhykäisesti minä olen teille kirjoittanut. - Hebr.13:22 KR38

 

Mutta tietäkää, että meidän veljemme Timotheos on vapautettu, ja jos hän pian tulee, minä olen näkevä teidät hänen kanssaan. – Hebr.13:23 aramea

Tietäkää, että veljemme Timoteus on päästetty vapaaksi; ja jos hän pian tulee, saan minä hänen kanssaan nähdä teidät. - Hebr.13:23 KR38

 

*  Lähettäkää rauhaa kaikille teidän johtajillenne ja kaikille pyhille. Rauhaa lähettävät teille kaikki, jotka ovat Italiasta. Se siunaus olkoon teidän kaikkien kanssa, amen. – Hebr.13:24-25 aramea

Sanokaa tervehdys kaikille johtajillenne ja kaikille pyhille. Tervehdyksen lähettävät teille ne, jotka ovat Italiasta. Armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. - Hebr.13:24-25 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/