13. huhti, 2018

Aramean opetuksia Markus luvut 11-16

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Ja jos joku sanoo teille, ”miksi te tämän teette?”, sanokaa hänelle, että ”se on pyydetty meidän Herrallemme”, ja lähettäkää se heti tänne. – Mark.11:3

(Aasin esikoiset olivat papiston käytettävissä, joten eläimen lainaaja ajatteli sen menevän ylipapin matkan tarkoituksiin, käytäntö oli normaali.)

 

* Ja hän lähetti palvelijoiden luokse omia työntekijöitään, että saisi ajallaan viinitarhan hedelmistä. – Mark.12:2

(Vertauksessa on kahta erilaista palvelijaa. Viinitarha jätettiin sellaisten hoitoon, jossa sana merkitsee ensisijaisesti papin tehtäviä.)

 

* Mutta he tulivat ja kysyivät, ”opettaja, me tiedämme, että sinä olet totuudesta, etkä sinä katso kenenkään kasvoihin, sillä sinä et ole puolueellinen ihmislasten tavoin, vaan totuudessa sinä opetat Jumalan tien. Onko luvallista antaa keisarille verorahaa? Antaako vai eikö antaa?” – Mark.12:14

(Jakeessa molemmat aramean eri sanonnat, jotka merkitsevät puolueellisuutta.)

 

* Ja hän sanoi opetuksessaan heille, ”varokaa kirjanoppineita, jotka tahtovat kulkea viitoissa, ja rakastavat ’shalom!’ kaduilla”, Ja johtajien istuimia kokouspaikoissa, ja johtajien asemaa juhlilla. – Mark.12:38-39

(Sanavalinta ei tarkoita raamatussa säädettyjä ”Herran juhlia”, vaan maallisempia juhlia.)

 

* Ja kun Jeshua istui vastapäätä rahavarastoa, hän oli katselemassa, kuinka kansa laittoi rahaa rahavarastoon, ja monet rikkaat laittoivat paljon. – Mark.12:41

(Sanavalintana rahaa laitettiin jostain alhaalta ylös. Alueella ei ollut luvallista istua, paitsi kuninkaalla.)

 

* Mutta kun kuulette sotaa, ja sanomia taisteluista, älkää pelätkö tulevaisuutta, sillä se ei ole oleva vielä se loppu  – Mark.13:7

(Tämä sodasta käytetty sana tarkoittaa vain länsimaiden sotia, esim. roomalaisten. Mutta, jos vokaalit laittaa eri tavalla, se käännetään ”kun kuulette syvällä sisällänne”. Se voi olla aramean ajatuskin, sotaa kun on vaikea kuulla, ellei ole kuuloetäisyydellä.)

 

* Mutta kun te näette sen merkin; hävityksen saastaisuus, se, joka on sanottu profeetta Danielin kautta, seisovan missä ei tule – hän, joka lukee, ymmärtäköön –silloin ne, jotka ovat Jehud’ssa, paetkoon sille vuorelle! – Mark.13:14

(Voi olla ”vuorille” tai ”sille vuorelle”, molemmat sopivat kieliopillisesti, mutta profeetat puhuvat yhdestä tietystä vuoresta.)

 

* Ja jos Herra ei yhdistä niitä päiviä, ei mikään liha olisi elävä, vaan niiden valittujen tähden, jotka hän valitsi, hän on nämä päivät yhdistänyt. – Mark.13:20

(Yhdistää, kasata esimerkiksi lapiolla hiekkaa yhteen. Jakeessa vähän eri ajatus kuin muissa kielissä.)

 

* Samoin myös te, kun te näette nämä, olkaa tietoiset, että se pasuunan puhallus on lähellä. – Mark.13:29

(Tharaa on pasuunan puhallus, niin kuin pasuunansoittojuhlassa. Oven edessä olisi kedem, ’al–sijasta.)

 

* Amen, minä sanon teille, ettei tämä auringon kuumuus lakkaa siihen saakka, kunnes nämä kaikki tapahtuvat. – Mark.13:30

(Laittamalla vokaalit toisin, sukupolvi on ”se auringon polte”, joka näitä sanoja puhuessa oli. Tietysti näillä tekstiin laitetuilla vokaaleilla sana merkitsee sukupolvea. Asiayhteyteen kesän kuumuus sopii paremmin, kuin tulkintoja aiheuttava yli 1800 vuotta sitten jo pois nukkunut sukupolvi.)

 

* Taivaat ja maa tulevat katoamaan, ja minun sanani eivät katoa.32 Mutta siitä päivästä ja siitä hetkestä ei kukaan tiedä, eivät edes taivasten enkelit, eikä poika, paitsi isä. – Mark.13:31-32

(Tetraevangelium Sanctum laittaa jakeen edellisen kanssa yhteen ja luettelee suuren määrän erilaisia eroja käsikirjoituksissa. Matteuksen mukaan menevä jae on todennäköisesti alkuperäisin.)

 

* Sen tähden, valvokaa, sillä te ette tiedä, milloin sen talon herra tulee; illalla vai keskiyöllä, vai aamu - uhrin aikaan vai aamupäivällä. – Mark.13:35

(Kukon kiekumisella tarkoitettiin kutsua temppelin aamu - uhrille.)

 

* Ja happamattoman leivän ensimmäisenä päivänä, jossa juutalaiset teurastavat pääsiäislampaan, hänen oppilaansa sanoivat hänelle, ”missä sinä tahdot, että menemme valmistamaan sinulle syötäväksi pääsiäislampaan?” – Mark.14:12

(Sanatarkasti siis tässä syödään pääsiäinen, ei pääsiäislammas.)

 

* Ja kun he aterioivat,Jeshua otti leivän, ja siunasi, ja mursi ja antoi heille, ja sanoi heille, ”ottakaa tämä, se on minun ruumiini.” – Mark.14:22

(”Siunasi”, ei ”siunasi sen”. Leivän siunausrukouksessa siunataan Jumalaa.)

 

* Jeshua sanoi hänelle, ”amen, minä sanon sinulle, että tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kiekuu kaksi kertaa, sinä kolmesti kiellät minut”. – Mark.14:30

(Jerusalemiin ei kukkoja tuotu. Kyseessä oli temppelin aamu-uhrin aloituksen termi, huutavaa pappia kutsuttiin kukoksi. Toisin sanoen, ”ennen aamu - uhria sinä kolmesti...”.)

 

* Ja yhtäkkiä kukko kutsui toisen kerran, ja Shimeon’ia muistutettiin Jeshuan sanasta, joka sanoi hänelle, että ”ennen kuin kukko kutsuu kaksi kertaa, kolmesti tulet minut kieltämään.” Ja hän alkoi itkemään. – Mark.14:72

(Tässä jakeessa juuri näkyy papin kutsu aamu-uhrille. Ei käytetä kukon kiekumista tarkoittavaa sanaa, vaan sellaista verbiä, kun joku ihminen kutsuu toista luokseen.)

 

* Ja Pilatus kysyi häneltä, ”sinä olet hän, juutalaisten kuningas?!” Mutta hän vastasi ja sanoi hänelle, ”sinä olet sanonut.” – Mark.15:2

(Jakeessa on sama ”sanaleikki” kuin Matteuksessakin. Kysymyksen voi kääntää myös toteamukseksi, että ”sinä olet hän, juutalaisten kuningas”. Siksi vastaus on tuo, ja tämä näkyy ainoastaan arameassa.)

 

* Ja papiston johtajat syyttivät häntä monista asioista. – Mark.15:3

(Syödä ja purra on aramean sanonta, joka merkitsee samaa syyttämistä, jota paholainen tekee.)

 

* Ja siellä oli yksi, jota kutsuttiin ”Bar - Abba”, vanki, joka oli tehnyt kapinaa näiden kanssa, jotka tekivät murhia kapinoidessaan. – Mark.15:7

(Bar - Abba, ”isän poika”. Kutsumanimi. Kreikassa maskuliinin takia lisätään – s nimien loppuun.)

 

* Mutta sotamiehet johdattivat hänet sisälle, sille pihalle, jossa on se ”pretorion”, ja kutsuivat kaiken sotajoukon. – Mark.15:16

(Latinasta tullut sana ”pretorion” merkitsi kenraalin telttaa tai koko aluetta, jossa sotajoukon päämies oli.)

 

* Ja he pukivat hänet punaiseen, ja haavoittivat ja laittoivat hänelle kruunun orjantappuroista. – Mark.15:17

(Helakanpunainen KR33. Sama väri kuin se lanka, jota heitettiin lehmän tuhkan sekaan 4Moos.19 ym.)

 

* Ja he veivät hänet Gagoltha’lle; paikka, joka tarkoittaa sitä pääkalloa. – Mark.15:22

(Perimätiedon mukaan paikka Öljymäen rinteellä sai nimensä Adamin pääkallosta, hänen haudastaan.)

 

* Mutta yksi kiirehti, ja sieni täynnä etikkaa, ja se sidottiin keppiin, että hän saisi juoda, ja hänelle sanottiin, ”jättäkää hänet, katsokaamme, tuleeko Elia alas häntä varten.” – Mark.15:36

(Tässä ei välttämättä ole mikään pilkanteko kyseessä. Elian odotus on aivan normaalia.)

 

* Mutta hän, Jeshua, huusi kovalla äänellä ja teki sen täydellisesti. – Mark.15:37

(Viimeisellä sanalla on useita eri merkityksiä täydellisestä rauhaan.)

 

* Mutta siellä oli myös naisia matkan päässä, jotka näkivät; Mirjam Magdalaitha, ja Mirjam, Jakob ”vähäisen” ja Jose’n äiti, ja Shalom. – Mark.15:40

(Kreikassa feminiinin takia Salome. Oliko Jose se myöhemmin kuuluisa rabbi, jolta on säilynyt aikaamme paljon Messias - kirjoituksia, tätä kirjoittaessani en ole aivan varma, mutta ei nimeä sattumalta mainita.)

 

* Mutta Pilatus ihmetteli, että oliko hän jo kuollut, ja kutsui sen sadanpäämiehen, ja kysyi häneltä, että kuoliko hän ennen aikaa. – Mark.15:44

(Kenturion on näissä latinan lainasana ja osoittaa sadanpäämiehen kansalaisuuden.)

 

* Ja kun sapatti oli ohi, Mirjam Magdalaitha ja Jakob’n Mirjam, ja Shalom, olivat ostaneet yrttejä, että tulisivat voitelemaan hänet. – Mark.16:1

(Yleensä mascha on oliiviöljyllä voitelemista, joten yrtit oli sekoitettu siihen.)

 

* Ja hän meni julistamaan toivon sanomaa heille, jotka olivat hänen kanssaan – jotka murehtivat ja itkivät. – Mark.16:10

(Toivon sanoma; sevar on toivomista.)

 

* Näiden jälkeen hän näyttäytyi heistä kahdelle, toisessa ulkomuodossa, kun he kulkivat ja menivät siihen kylään. – Mark.16:12

(”Se kylä” on tietysti se roomalaisten sotilastukikohdaksi rakennettu (Josefus) Emmaus.)

 

Markus luvut 11-16 kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/markus-luvut-11-16.html