13. huhti, 2018

Aramean opetuksia Markus luvut 6-10

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Eikö tämä ole se rakentaja, Miriamin poika, ja Jakobin ja Jose’n ja Jehudan ja Shimeonin veli, ja katso, eivätkö hänen sisarensa ole täällä meidän luonamme? Ja he epäilivät häntä. – Mark.6:3

(Rakentaja, nagara, on jonkinlainen koriste - esineiden tekijä ensisijaisesti, joka osaa valmistaa vaikka norsunluusta. Jesaja 40:19 Tg käyttää samaa sanaa.)

 

* Ja Jeshua sanoi heille, ”ei ole profeetta amatööri, paitsi omassa kaupungissaan ja veljiensä keskellä, ja omassa perhekunnassaan.” – Mark.6:4

(Harjoittelija, amatööri; termi löytyy midrash rabbah ja talmud - teoksissa esimerkiksi leeviläiseksi opiskelevasta.)

 

* Sillä Johannan oli sanonut Herodekselle, että ”sinun ei ole luvallista ottaa veljesi vaimoa.” – Mark.6:18

(Veljen vaimon ottaminen oli luvallista vasta kuoleman jälkeen. Tämä aviokriisi oli aiheuttanut myös sodan Petraa vastaan, josta Herodia oli haettu, ja Herodes joukkoineen oli kärsinyt suuren tappion.)

 

* Sillä Herodes pelkäsi Johannania, koska hän tiesi, että hän oli vanhurskas ja pyhä mies, ja hän varjeli häntä, ja kuuli häneltä monia asioita, ja hän palveli häntä, ja hänen kuulemansa asiat miellyttivät häntä. – Mark.6:20

(Useat kreikan tekstit sanovat, että ”hämmentyi paljon”. πολλὰἠπόρει. Osa taas, kuten bysantti, menee aramean mukaan, jossa Herodes toimittaa asioita Johanneksen puolesta; (πολλὰ)ἐποίει.)

 

* Ja kun oli tiedetty päivä, Herodes teki syntymänsä talossa juhla-aterian omille hallitusmiehilleen, ja tuhannen päämiehille ja Galilean johtajille. – Mark.6:21

(Tämä liittyy juuri siihen Petran konfliktiin. Rooma tuli pitämään järjestystä. Yleensä käännetään syntymäpäiväksi, mutta aramean jidaia voi olla joku muukin tunnettu päivä.)

 

* Ja hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, ja katsoi taivaisiin, ja siunasi ja mursi leivän, ja antoi oppilailleen, että asettaisivat ne heille, ja ne kaksi kalaa, jaettiin heille kaikille. – Mark.6:41

(Leivän siunaus on siddurissa, rukous, joka on todella vanha, ehkä Melkisedekin ajoista, kukaan ei tiedä sen alkuperää. ”Siunattu olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, joka annat meille leivän maasta. Amen.”)

 

* Ja he kokosivat tähteet kahteentoista täyteenkoriin, ja kaloista. – Mark.6:43

(Ja - sana ei oikein tunnu sopivan tähän. Olisiko se kirjurin virhe, joka on tullut mukaan Critical Text?)

 

* Mutta heitä, jotka söivät sitä leipää, oli viisi tuhatta miestä. – Mark.6:44

(Jakeet antavat vihjeen, että leivät olisivat menneet kokonaan, ja tähteet olivat kaloista.)

 

* Ja kun hän oli lähettänyt heidät pois, hän meni vuorelle rukoilemaan. – Mark.6:46

(Voi olla ”sille vuorelle” tai ”vuorille”.)

 

* Sillä he eivät olleet tunnistaneet häntä siitä leivästä, koska heidän sydämensä oli paatunut. – Mark.6:52

(Leipäihmettä pidettiin Messiaan merkkinä. En ole kuitenkaan juutalaisista lähteistä nähnyt ainakaan tätä kirjoittaessani tarkempaa selitystä. Mutta on olemassa midrash- kertomus, jossa profeetta Elisha ruokkii kaksisataa miestä yhdellä leivällä.)

 

* Ja missä hän meni sisälle kylään ja kaupunkiin, kaduilla oli makaamassa sairaita, ja he pyysivät, että saisivat edes lähestyä hänen vaatteensa reunaa, ja he kaikki, jotka lähestyivät häntä, paranivat. – Mark.6:56

(Tässä toteutuu se Malakian profetia, ”parantuminen siipien alla”, kenef (hebr.) tai kanfa (aram.) on siipi, sulka tai jonkinlainen vaatteen reuna.)

 

* Sillä Moshe sanoi, että ”kunnioita isääsi ja äitiäsi”, ja ”joka halveksii isää ja äitiä, on kuolemalla kuoltava.” Mutta te sanotte, ”jos mies sanoo isälleen tai äidilleen: minun lahjani on sitä, mitä te olette minusta hyötyneet,” – Mark.7:10-11

(Tämän tapauksen seurauksena kyseinen opetus on pois talmudista? En ainakaan itse sitä nähnyt.)

 

* Kaikki nämä pahuudet lähtevät sieltä, sisältä, ja saastuttavat sen ihmisen. – Mark.7:23

(Mielenkiintoinen yksityiskohta, ettei juoruamista luetella tässä. Sen aikaisen yleisesti tunnetun opetuksen mukaan juoru saastuttaa aina kolme; puhujan, kuulijan ja juorun kohteen, ja on henkirikostakin pahempi. Tästä löytyy useita kymmeniä opetuksia juutalaisista lähteistä.)

 

* Mutta se vaimo oli tekopyhä, Syyrian Foinikiasta, ja hän pyysi häntä, että ajaisi riivaajan pois hänen tyttärestään. – Mark.7:26

(Tekopyhä, teeskentelijä tai ihmisiä mielistelevä. Jes.10:6 sama sana)

 

* Ja sitä sanaa puhuttiin avoimesti. Ja Keefa vei hänet sivuun, ja alkoi nuhtelemaan häntä. – Mark.8:32

(Jakeen alku on sellaisessa passiivimuodossa, että tätä puhuttiin julkisesti.)

 

* Ja Jeshua kutsui kansanjoukon, oppilaidensa kanssa, ja sanoi heille, ”joka tahtoo tulla minun perässäni, toimittakoon sovituksen sielulleen, ja kantakoon ristinsä, ja tulkoon minun perässäni.” – Mark.8:34

(Arameassa puhutaan sovituksesta, kippur. Hanki sovitus sielullesi. Ristin kantaminen merkitsi kuulijoille vain ja ainoastaan itsensä asettamista uhriksi, tulee midrash aggadah –kertomuksesta ja todella vanhasta juutalaisesta perimätiedosta, jonka mukaan Iisak kantoi tuollaista mennessään uhrattavaksi.)

 

* Sillä jokainen, joka tahtoo sielulleen elämän, tulee menettämään sen, ja jokainen, joka menettää sielunsa minun tähteni, ja minun toivon sanomani tähden, hän saa elää. – Mark.8:35

(Eläminen on futuurimuodossa koko ajan. Evankeliumi on tässä sevartha, toivon sanoma.)

 

* Mutta hän ei tiennyt, mitä hän sanoi, sillä he olivat pelon vallassa. – Mark.9:6

(Pelkoon sisältyy kunnioitus, niin arameassa, kuin monessa muussakin kielessä.)

 

* Ja tuli pilvi, ja siitä tuli maja heidän ylleen, ja pilvestä tuli ääni, joka sanoi, ”tämä on minun rakas poikani, häntä kuulkaa!” – Mark.9:7

(Ajatus ei ole uusi. Kaikki midrash-kertomukset mainitsevat, kuinka erämaavaelluksella Jumalan kirkkaus muodosti suojaavan pilven, ”lehtimajan”, kansan ympärille, säännöllisesti.)

 

* Hän sanoi heille, ”Elia tulee ensin, että kaikki asetetaan kohdalleen, ja samoin on kirjoitettu Ihmisen pojasta, että hän on kärsivä paljon, ja tuleva hylätyksi.” – Mark.9:12

(Kohdalleen asettaminen, theken, on sen lisäksi suoristamista, oikaisemista, korjaamista, palauttamista alkuperäiseen, ja järjestykseen laittamista. Hylätyksi tuleminen taas on eri sana kuin ristiltäkin huudettu shabak, joka on enemmänkin ”taakseen jättämistä”.)

 

* Vaan minä sanon teille, että myös Elia on tullut, ja he tekivät hänelle kaiken, mitä tahtoivat, siten, niin kuin hänestä oli kirjoitettu. – Mark.9:13

(Mihin profeetalliseen kirjoitukseen tässä viitataan?)

 

* Ja yhtäkkiä kaikki kansa näki hänet, ja he ihmettelivät ja kiirehtivät tervehtimään häntä. – Mark.9:15

(Tässä ”yhtäkkiä” on bar satha, ”hetken poika”. Jakeessa kahdeksan ”yhtäkkiä” on man shalia, ”äänettömyydestä”. Molemmat ovat aramean sanontoja, jotka ovat lähinnä ”silmänräpäyksessä” ja ”äkisti” suomen kielessä. Tervehtiminen on ”shalom!”, myös sanonta, joka on useissa kirjeissäkin.)

 

* Jeshua sanoi hänelle, ”jos pystyt! Että uskoisit; sellaiset, jotka uskovat, voivat pystyä kaikkeen.” – Mark.9:23

(Suomen lauserakenteen takia sanoja on vaikea saada sanatarkkaan sanajärjestykseen.)

 

* Ja Jeshua istui ja kutsui ne kaksitoista, ja sanoi heille, ”joka tahtoo, että olisi ensimmäinen, on oleva viimeinen kaikista ihmisistä, ja kaikkien ihmisten palvelija.” – Mark.9:35

(Palvelija ei ole orja, vaan ennemmin seurakuntapalvelija, sama sana. Jumalan lähettiläänä kaikille!)

 

* Sillä kaikki tullaan suolaamaan tulen kautta, ja jokainen uhraus tullaan suolaamaan tulen kautta. Mutta jos se kaunein suola on mauton suola, minkä kautta suolataan? Olkoon suola teissä, ja olkaa sovinnossa toinen toisenne kanssa. – Mark.9:49-50

(Jastrowin aramean sanakirjan mukaan (kohdassa ’suola’) jakeen alku on opetus talmudissa Tract Bekhoroth 8b, en kuitenkaan itse muista nähneeni kyseistä kohtaa, eikä talmudista ole helppoa etsiä mitään, kun ei ole sisällysluetteloja. Tract Joma kertoo, että temppelin esipihalla oli kuusi ”kammiota”, joista yksi oli suolakammio uhreja varten, ja sen saman kammion katolla oli ylipapin sovituspäivän peseytymispaikka. Muut kammiot etelässä olivat parva, jotain saastaisia lintuja (?) ja uhrien sisälmysten pesukammio. Pohjoispuolella oli ”puukammio” (polttopuut?), pakkosiirtolaisuuden kammio (museo?) ja gazith, jotain marmorikiviä sisältävä kammio. En ole syventynyt asiaan tarkemmin, vielä.)

 

* Mutta alusta, että ”mieheksi ja naiseksi Jumala teki heidät”. – Mark.10:6

(1Moos.5:2. Kaikki targumit ja Peshitta Torah (Codex Ambrosianus) käyttävät ”loi heidät”. Ei ”tehnyt”. Tämä ei välttämättä ole suora lainaus, mutta sen aikaiseen keskustelutapaan kuului tarkka lainaus.)

 

* Tämän tähden mies jättäköön isänsä ja äitinsä, ja liittyköön vaimoonsa. Ja he kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Siten ei enää ole kaksi, vaan yksi liha. Sen tähden, minkä Jumala yhdistää, sitä älköön mies erottako. – Mark.10:7-9

(Yhdistää, zaveg, on ”tehdä kaksi yhdeksi, siten, että sopivat toisilleen”. Harvinainen sanavalinta.)

 

* Ja hänen lähelleen tuotiin poikalapsia, että hän koskettaisi heitä, mutta hänen oppilaansa nuhtelivat niitä, jotka toivat heitä lähelle. – Mark.10:13

(Miehet toivat poikalapsia. Sama maskuliini kreikassakin.)

 

* Mutta Jeshua katsoi häneen, ja rakasti häntä ja sanoi hänelle, ”yksi sinulta puuttuu. Mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, sinulle on oleva aarre taivaissa, ja ota risti ja tule minun perässäni.” – Mark.10:21

(Aarre, simthaa, on ”salattu aarre”.)

 

* Helpompi sen, köyden, mennä sisään neulan silmästä, kuin rikkaiden sisälle Jumalan kuningaskuntaan. – Mark.10:25

(Köysi on tietysti yllä olevilla vokaaleilla kameli. Köysi olisi   מַ לַ א  גַ  Molemmat sopivat kieliopillisesti.)

 

* Mutta siten älköön olko teidän keskuudessanne, vaan joka teissä tahtoo olla suuri, olkoon teille palvelija. – Mark.10:43

(Tässäkin palvelija on ”seurakuntapalvelija”, ei ”orja” tai vastaava.)

 

* Ja sellainen teistä, joka tahtoo olla ensimmäinen, olkoon kaikkien työntekijä. – Mark.10:44

(Tehdä - verbistä johdettu. Tekijä siis. Sen voi kyllä kääntää orjaksikin jollain tavalla.)

 

* Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, ja että antaisi oman sielunsa lunastukseksi monien puolesta. – Mark.10:45

(Tässä on kaunis ajatus, jonka hebrean lukija näkee heti, ”palvelemaan” on sama sana kuin ”aurinko”. Siis, tuomaan luonnollista, kirkkainta valoa, elämää...Tämä näkyy vain arameassa.)

 

Markus luvut 6-10 kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/markus-luvut-6-10.html