13. huhti, 2018

Luukas luku 22

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 22: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Mutta se happamattomien leipien juhla oli lähellä, jota kutsuttiin ”petsacha”. Ja pappien johtajat ja kirjanoppineet etsivät, että kuinka he tappaisivat hänet, sillä he pelkäsivät kansaa. – Luuk.22:1-2 aramea 👍

Mutta happamattoman leivän juhla, jota pääsiäiseksi sanotaan, oli lähellä. Ja ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi; sillä he pelkäsivät kansaa. – Luuk.22:1-2 KR38

 

Mutta satana oli mennyt sisään Jehudaan, jota kutsuttiin ”Skariota”, se, joka oli siitä kahdentoista lukumäärästä. Ja hän meni, puhui pappien johtajien ja kirjanoppineiden, ja temppelin voimien johtajien kanssa, että ikään kuin luovuttaisi hänet heille. – Luuk.22:3-4 aramea

Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä kahdestatoista. Ja tämä meni ja puhui ylipappien ja pyhäkön vartioston päällikköjen kanssa, miten hän saattaisi hänet heidän käsiinsä. – Luuk.22:3-4 KR38

 

Ja he iloitsivat, ja lupasivat, että antaisivat hänelle rahaa. Ja hän sopi sen heille, ja etsi tilaisuutta, että luovuttaisi hänet heille kansanjoukosta erikseen. – Luuk.22:5-6 aramea

Ja he ihastuivat ja sitoutuivat antamaan hänelle rahaa. Ja hän lupautui ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet heille ilman melua. – Luuk.22:5-6 KR38 🤔

 

Ja se happamattomien leipien päivä saapui, jossa oli tapana teurastaa se pääsiäinen. Ja Jeshua lähetti Keefa’n ja Johannan’n ja sanoi heille, ”menkää, valmistakaa meille se pääsiäinen, että söisimme”. – Luuk.22:7-8 aramea

Niin tuli se happamattoman leivän päivistä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. Ja hän lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen: "Menkää ja valmistakaa meille pääsiäislammas syödäksemme." – Luuk.22:7-8 KR38

 

Mutta nämä sanoivat hänelle, ”missä sinä tahdot, että se on valmistettava?” Hän sanoi heille, ”katso, kun te menette sisään kaupunkiin, teidät kohtaa mies, joka kantaa vesiruukkua. Menkää hänen perässään”. – Luuk.22:9-10 aramea

Niin he kysyivät häneltä: "Mihin tahdot, että valmistamme sen?" Hän vastasi heille: "Katso, saapuessanne kaupunkiin tulee teitä vastaan mies kantaen vesiastiaa; seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee, – Luuk.22:9-10 KR38

 

Ja mihin te menette sisään, sanokaa sen kodin herralle, ”meidän rabbimme sanoi: täälläkö on se lepopaikka, jossa saan syödä pääsiäisen minun oppilaideni kanssa?” Ja katso, hän osoittaa teille sen yhden suuren yläsalin, joka on sisustettu. Valmistakaa se siellä. Ja he menivät, löysivät niin kuin hän sanoi heille, ja valmistivat pääsiäisen. – Luuk.22:11-13 aramea

ja sanokaa talon isännälle: 'Opettaja sanoo sinulle: Missä on vierashuone, syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa?' Niin hän näyttää teille suuren, aterioiville varustetun huoneen yläkerrassa; sinne valmistakaa." Ja he menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaan. – Luuk.22:11-13 KR38

 

Ja kun oli se juhla-aika, Jeshua tuli aterioimaan, ja ne kaksitoista apostolia hänen kanssaan. Ja hän sanoi heille, ”minä olen haluamalla halunnut syödä tämän pääsiäisen teidän kanssanne, ennen kuin saan kärsiä”. Sillä minä sanon teille, etten enää syö sitä, ennen kuin Jumalan kuningaskunnassa loppuun saatettuna. – Luuk.22:14-16 aramea 🙂

Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän sanoi heille: "Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennenkuin minä kärsin; sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö, ennenkuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa." – Luuk.22:14-16 KR38

 

Ja hän otti sen maljan ja kiitti, ja sanoi, ”ottakaa tämä, ja jakakaa keskenänne”. Sillä minä sanon teille, etten juo viinipuun tuottamaa, ennen kuin Jumalan kuningaskunta tulee. – Luuk.22:17 aramea

Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Sillä minä sanon teille: tästedes minä en juo viinipuun antia, ennenkuin Jumalan valtakunta tulee." – Luuk.22:17 KR38

 

Ja hän otti leivän ja kiitti ja mursi, ja antoi heille ja sanoi, ”tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni”. – Luuk.22:19 aramea

Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni." – Luuk.22:19 KR38

 

Ja näin myös siitä maljasta, aterioimisen jälkeen, hän sanoi, ”tämä malja on se uusi liitto, minun veressäni, joka teidän puolestanne vuodatetaan”. – Luuk.22:20 aramea

Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. – Luuk.22:20 KR38

 

Kuitenkin, katso, hänen kätensä, joka on minut pettävä, on pöydän päällä. Ja ihmisen poika menee, kuten on jaettu. Kuitenkin, voi sitä miestä, jonka käden kautta hänet petetään! Ja he alkoivat kyselemään keskenään, että kuka heistä siis onkaan se, joka on tuleva harjoittamaan tätä. – Luuk.22:21-22 aramea

Mutta, katso, minun kavaltajani käsi on minun kanssani pöydällä. Sillä Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin säädetty on; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta hänet kavalletaan!" Ja he rupesivat keskenänsä kyselemään, kuka heistä mahtoi olla se, joka oli tämän tekevä. – Luuk.22:21-22 KR38

 

Mutta he väittelivät keskenään myös siitä, että kuka heistä on suurin. Mutta hän, Jeshua, sanoi heille, ”kansakuntien kuninkaat ovat niiden herroina, ja jotka ovat valtiaita heidän yllään, ovat hyväntekijöiksi kutsuttuja”. – Luuk.22:24-25 aramea

Ja heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi. Niin hän sanoi heille: "Kansojen kuninkaat herroina niitä hallitsevat, ja niiden valtiaita sanotaan hyväntekijöiksi. – Luuk.22:24-25 KR38

 

Mutta älköön teillä olko siten, vaan sellainen teissä on oleva suurin, joka on kuin vähäinen, ja sellainen on se johtaja, joka on kuin palvelija. Sillä kuka on suuri, se, joka aterioi, vai se, joka palvelee? Eikö ole se, joka aterioi? Mutta minä olen teidän keskuudessanne kuin se, joka palvelee. – Luuk.22:26-27 aramea

Mutta älkää te niin; vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niinkuin nuorin, ja johtaja niinkuin se, joka palvelee. Sillä kumpi on suurempi, sekö, joka aterioi, vai se, joka palvelee? Eikö se, joka aterioi? Mutta minä olen teidän keskellänne niinkuin se, joka palvelee. – Luuk.22:26-27 KR38

 

Mutta te olette niitä, jotka olette pysyneet minun luonani minun kiusauksissani. Ja minä lupaan teille, niin kuin minun isäni on luvannut minulle sen kuningaskunnan, Että te saatte syödä ja juoda minun oman kuningaskuntani pöydällä, ja te saatte istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kaksitoista heimoa. – Luuk.22:28-30 aramea 🙂

Mutta te olette pysyneet minun kanssani minun kiusauksissani; ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. – Luuk.22:28-30 KR38

 

Ja Jeshua sanoi Shimeon’lle, ”Shimeon, katso, satana kysyy, että saisi seuloa teitä kuin vehnää”. Ja minä olen rukoillut puolestasi, ettei sinun uskollisuutesi puuttuisi. Ajallaan sinäkin käännät kasvosi ja vahvistat veljiäsi. – Luuk.22:31-32 aramea 👍

Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niinkuin nisuja; mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi." – Luuk.22:31-32 KR38

 

Mutta Shimeon sanoi hänelle, ”minun Herrani, minä olen valmis sinun kanssasi vankilaan ja kuolemaan”. Jeshua sanoi hänelle, ”minä sanon sinulle, Shimeon, ettei kukko kutsu tänään, ennen kuin sinä olet kolme kertaa kieltävä, ettet sinä tunne minua”. – Luuk.22:33-34 aramea

Niin Simon sanoi hänelle: "Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan." Mutta hän sanoi: "Minä sanon sinulle, Pietari: ei laula tänään kukko, ennenkuin sinä kolmesti kiellät tuntevasi minua." – Luuk.22:33-34 KR38

 

Ja hän sanoi heille, ”kun minä lähetin teidät ilman laukkuja ja ilman lompakoita ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään?” He sanoivat hänelle, ”ei mitään”. – Luuk.22:35 aramea

Ja hän sanoi heille: "Kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja laukkua ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään?" He vastasivat: "Ei mitään." – Luuk.22:35 KR38

 

Hän sanoi heille, ”tästä alkaen hän, jolla on kukkaro, ottakoon, ja siten myös lompakko, ja jolla ei ole miekkaa, myyköön viittansa ja ostakoon miekan”. Sillä minä sanon teille, että tämänkin, joka on kirjoitettu, on täytyttävä minussa, että minut ”luetaan väärien kanssa”, sillä ne kaikki tulevat täytetyiksi, jotka ovat minusta kirjoitetut. – Luuk.22:36-37 aramea

Niin hän sanoi heille: "Mutta nyt, jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa; niin myös laukun. Ja jolla ei ole, myyköön vaippansa ja ostakoon miekan. Sillä minä sanon teille, että minussa pitää käymän toteen tämän, mikä kirjoitettu on: 'Ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon.' Sillä se, mikä minusta on sanottu, on täyttynyt." – Luuk.22:36-37 KR38

 

Ja nämä sanoivat hänelle, ”meidän Herramme, katso, tässä on kaksi miekkaa”. Hän sanoi heille, ”ne riittävät”. – Luuk.22:38 aramea

Niin he sanoivat: "Herra, katso, tässä on kaksi miekkaa." Mutta hän vastasi heille: "Riittää." – Luuk.22:38 KR38

 

Ja hän lähtija meni tapansa mukaan Beit-Zaitha’n vuorelle, ja hänen oppilaansakin menivät hänen perässään. Ja kun hän saapui sille paikalle, hän sanoi heille, ”rukoilkaa, ettette mene siihen kiusaukseen sisälle!” – Luuk.22:39-40 aramea

Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille: "Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen." – Luuk.22:39-40 KR38

 

Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, ja kumartui polvilleen, ja hän rukoili. Ja hän sanoi, ”isä, jos sinä tahdot, ohittakoon tämä malja minut. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun omasi”. – Luuk.22:41-42 aramea

Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili sanoen: "Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun." – Luuk.22:441-42 KR38

 

Ja hänelle näyttäytyi enkeli taivaista, joka antoi hänelle voimaa. – Luuk.22:43 aramea

*  Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. – Luuk.22:43 KR38

 

Ja kun hän oli pelossa, hän rukoili taukoamatta, ja hänen hikensä oli kuin veripisarat, ja hän kaatui maahan. – Luuk.22:44 aramea

*  Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niinkuin veripisarat, jotka putosivat maahan.  – Luuk.22:44 KR38 🤔

 

Ja hän nousi rukouksestaan ja tuli hänen oppilaidensa luokse, ja löysi heidät nukkumasta, murheen tähden. Ja hän sanoi heille, ”mitä te nukutte, nouskaa, rukoilkaa, ettette joudu siihen kiusaukseen sisälle!” – Luuk.22:45-46 aramea

Ja kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa tykö, tapasi hän heidät murheen tähden nukkumasta. Niin hän sanoi heille: "Miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen." – Luuk.22:45-46 KR38

 

Ja hänen vielä puhuessaan, katso kansanjoukko, ja se, jota kutsuttiin Jehuda, yksi niistä kahdestatoista, tuli heidän eteensä, ja lähestyi Jeshuaa ja suuteli häntä, sillä hän oli antanut heille tämän merkin, että ”sellainen, jota minä suutelen; hän se on”. – Luuk.22:47 aramea

Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä kahdestatoista, se, jonka nimi oli Juudas, kulki heidän edellään. Ja hän tuli Jeesuksen luo antamaan hänelle suuta. – Luuk.22:47 KR38 🤔

 

Jeshua sanoi hänelle, ”Jehuda, suudelmallako sinä petät ihmisen pojan?” – Luuk.22:48 aramea

Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Juudas, suunantamisellako sinä Ihmisen Pojan kavallat?" – Luuk.22:48 KR38

 

Mutta kun ne, jotka olivat hänen kanssaan, näkivät, mitä tapahtui, he sanoivat hänelle, ”meidän Herramme, lyömmekö heidät miekalla?” Ja yksi heistä löi pappien johtajien työntekijää ja irrotti hänen oikean korvansa. – Luuk.22:49-50 aramea

Kun nyt ne, jotka olivat hänen ympärillään, näkivät, mitä oli tulossa, sanoivat he: "Herra, iskemmekö miekalla?" Ja eräs heistä iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan. – Luuk.22:49-50 KR38

 

Mutta Jeshua vastasi ja sanoi, ”tähän asti riittää!”, ja hän kosketti sen haavoitetun korvaa ja paransi hänet. – Luuk.22:51 aramea

Mutta Jeesus vastasi sanoen: "Sallikaa vielä tämäkin." Ja hän koski hänen korvaansa ja paransi hänet. – Luuk.22:51 KR38 🤔

 

Ja Jeshua sanoi näille, jotka olivat tulleet häntä vastaan; pappien johtajat ja vanhimmat ja suuret temppelin voimat, ”niin kuin rosvoa vastaan te olette lähteneet minua vastaan, miekoilla ja sauvoilla ottamaan kiinni!” – Luuk.22:52 aramea

Niin Jeesus sanoi ylipapeille ja pyhäkön vartioston päälliköille ja vanhimmille, jotka olivat tulleet häntä vastaan: "Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet miekat ja seipäät käsissä. – Luuk.22:52 KR38

 

Joka päivä minä olen ollut teidän kanssanne temppelissä, ettekä te ole ojentaneet käsiä minun päälleni, vaan tämä on se teidän – ja pimeyden käskyvallan hetki. Ja he ottivat hänet kiinni, veivät hänet papiston johtajien taloon, ja Shimeon tuli kaukana hänen perässään. – Luuk.22:53-54 aramea

Minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet käsiänne minua vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta." Niin he ottivat hänet kiinni ja kuljettivat pois ja veivät hänet ylimmäisen papin taloon. Ja Pietari seurasi taampana. – Luuk.22:53-54 KR38

 

Mutta he sytyttivät tulen pihan keskelle, ja olivat istumassa sen ympärillä, ja myös Shimeon oli istumassa heidän keskellään. – Luuk.22:55 aramea

Ja he virittivät valkean keskelle esipihaa ja asettuivat yhdessä istumaan, ja Pietari istui heidän joukkoonsa. – Luuk.22:55 KR38

 

Ja yksi palvelijatar näki hänet istumassa tulen luona, ja katsahti häneen ja sanoi, ”tämäkin oli hänen kanssaan”. Mutta hän kielsi, ja sanoi, ”vaimo, minä en tunne häntä”. Ja vähän sen jälkeen toinen näki hänet ja sanoi hänelle, ”sinäkin olet heistä”, mutta Keefa sanoi, ”en ole ollut”. – Luuk.22:56-58 aramea

Niin eräs palvelijatar, nähdessään hänen istuvan tulen ääressä, katseli häntä kiinteästi ja sanoi: "Tämäkin oli hänen kanssaan." Mutta hän kielsi sanoen: "Nainen, en tunne häntä." Ja hetkisen perästä näki hänet toinen, eräs mies, ja sanoi: "Sinäkin olet yksi niistä." Mutta Pietari sanoi: "Mies, en ole." – Luuk.22:56-58 KR38

 

Ja yhden tunnin jälkeen toinen oli katsonut, ja hän sanoi, ”todellakin, tämäkin oli hänen kanssaan, sillä hän on galilealainenkin”. Keefa sanoi, ”mies, minä en tiedä, mitä sinä sanot”. Ja heti, hänen vielä puhuessaan, se kukko kutsui. – Luuk.22:59-60 aramea 👍

Ja noin yhden hetken kuluttua vakuutti vielä toinen sanoen: "Totisesti, tämä oli myös hänen kanssaan; sillä onhan hän galilealainenkin." Mutta Pietari sanoi: "En ymmärrä, mies, mitä sanot." Ja samassa, hänen vielä puhuessaan, lauloi kukko. – Luuk.22:59-60 KR38

 

Ja Jeshua käänsi kasvonsa ja katsahti Keefaa, ja Shimeon muisti meidän Herramme sanat, että hän oli sanonut hänelle, että ennen kuin se kukko kutsuu, kolme kertaa olet minut kieltävä. – Luuk.22:61 aramea 👍

Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin; ja Pietari muisti Herran sanat, kuinka hän oli hänelle sanonut: "Ennenkuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti minut kiellät." – Luuk.22:61 KR38

 

Ja Shimeon poistui ulkopuolelle, itkien katkerasti. – Luuk.22:62 aramea

Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. – Luuk.22:62 KR38

 

Ja ne miehet, jotka olivat ottaneet Jeshuan kiinni, halveksivat häntä ja peittivät hänet, Ja he löivät häntä kasvoihin ja sanoivat, ”profetoi, kuka sinua löi!” Ja toiset pilkkasivat häntä monenlaisesti, ja puhuivat häntä vastaan. – Luuk.22:63-65 aramea 👍

Ja miehet, jotka pitivät Jeesusta kiinni, pilkkasivat häntä ja pieksivät häntä. Ja he peittivät hänen kasvonsa ja kysyivät häneltä sanoen: "Profetoi, kuka se on, joka sinua löi!" Ja paljon muita herjaussanoja he puhuivat häntä vastaan. – Luuk.22:63-65 KR38 👎🤨

 

Ja kun aamu oli alkanut, kokoontuivat vanhimmat ja pappien johtajat ja kirjanoppineet, ja veivät hänet heidän kokouspaikkansa taloon. Ja he sanoivat hänelle, ”jos sinä olet hän, Messias, sano se meille”. Hän sanoi heille, ”jos minä sanon teille, ette te usko minua”. Ja jos minä kysyn teiltä, ette te anna minulle vastausta tai päästä minua vapaaksi. – Luuk.22:66-68 aramea 👍

Ja päivän valjetessa kansan vanhimmat ja ylipapit ja kirjanoppineet kokoontuivat ja veivät hänet neuvostonsa eteen ja sanoivat: "Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille." Hän vastasi heille: "Jos minä teille sanon, niin te ette usko; ja jos kysyn, ette vastaa. – Luuk.22:66-68 KR38

 

Tästä alkaen on ihmisen poika oleva istumassa Jumalan voiman oikealla puolella. Mutta he kaikki sanoivat, ”sen tähden, sinä olet hän, se Jumalan poika?!” Hän sanoi heille, ”te sanoitte, että minä se olen”. He sanoivat, ”mitä me enää todistajia kaipaamme, sillä me kuulimme sen hänen suustaan!” – Luuk.22:69-71 aramea

Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella." Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen." Niin he sanoivat: "Mitä me enää todistusta tarvitsemme? Sillä me itse olemme kuulleet sen hänen omasta suustansa." – Luuk.22:69-71 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/