12. huhti, 2018

Luukas luku 21

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 21: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Mutta Jeshua katsahti rikkaisiin, niihin, jotka olivat heittämässä lahjaansa aarretaloon. Ja hän näki myös yhden köyhän lesken, joka heitti kaksi shamonia.  – Luuk.21:1-2 aramea

Ja hän katsahti ja näki rikkaiden panevan lahjoja uhriarkkuun. Niin hän näki myös köyhän lesken panevan siihen kaksi ropoa. – Luuk.21:1-2 KR38

 

Ja hän sanoi, ”totuutta minä sanon teille, että tämä köyhä leski heitti kaikkia muita enemmän”. Sillä kaikki nämä heittivät Jumalan uhrilahjan taloon siitä, mitä heillä on liikaa, mutta tämä hänen puutteestaan, heitti koko omaisuuden. – Luuk.21:3-4 aramea

Silloin hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut. Sillä kaikki nuo panivat lahjansa liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan, koko elämisensä, mikä hänellä oli." – Luuk.21:3-4 KR38

 

Ja kun ihmiset olivat puhumassa temppelistä, että kivet ovat kauniita ja sitä on lahjojen kautta koristeltu, Jeshua sanoi heille, Nämä, jotka te näette; ne päivät tulevat, että näihin ei jätetä kiveä kiven päälle, jota ei olisi kaadettu. – Luuk.21:5-6 aramea

Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän: "Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta." – Luuk.21:5-6 KR38

 

Ja he olivat kysymässä häneltä ja sanoivat, ”opettaja, milloin nämä tapahtuvat, ja mikä on se merkki, kun näiden tapahtumiset ovat lähellä?” – Luuk.21:7 aramea

Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta?"  – Luuk.21:7 KR38

 

Mutta hän sanoi heille, ”katsokaa, ettette eksy! Sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, että ”minä olen se Messias, ja määräaika lähestyy!”, mutta älkää menkö heidän perässään. – Luuk.21:8 aramea

Niin hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen se', ja: 'Aika on lähellä.' Mutta älkää menkö heidän perässään. – Luuk.21:8 KR38

 

Ja kun te kuulette taisteluita ja sotia, älkää pelätkö, sillä nämä tulevat olemaan edessä, vaan vielä se loppu ei ole saapunut. Sillä kansa on nouseva kansaa vastaan, ja kuningaskunta kuningaskuntaa vastaan. – Luuk.21:9-10 aramea

Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti." Sitten hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, – Luuk.21:9-10 KR38

 

Ja on oleva valtavia maanjäristyksiä todella monissa paikoissa, ja nälänhätää ja vitsauksia, ja on oleva pelkoa ja kauhua, ja valtavat merkit taivaista näkyvät, ja on oleva valtavia myrskyjä. – Luuk.21:11 aramea

ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. – Luuk.21:11 KR38

 

Mutta näitä ennen he kaikki kohottavat kätensä teitä vastaan ja vainoavat teitä, ja luovuttavat teitä kokouspaikkoihin ja vankiloihin, ja teitä viedään kuninkaiden ja hallitusmiesten eteen, minun nimeni tähden. Mutta ne ovat teille todistamiseksi. – Luuk.21:12-13 aramea

Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni tähden. Ja näin te joudutte todistamaan. – Luuk.21:12-13 KR38

 

Mutta laittakaa sydämiinne se, ettette opiskele puolustautumista, Sillä minä annan teille suun ja sellaisen viisauden, jota vastaan ketkään teidän vihollisenne eivät pysty nousemaan. – Luuk.21:14-15 aramea

Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne. Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. – Luuk.21:14-15 KR38

 

*  Mutta teidän vanhempanne ja veljenne ja sisarenne ja ystävänne antavat teitä pois, ja kuolettavat teitä. Ja te olette kaikkien ihmisten inhoamia, minun nimeni tähden. – Luuk.21:16-17 aramea

Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan, ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. – Luuk.21:16-17 KR38

 

Mutta ei hius tuhoudu teidän päästänne. Mutta kärsivällisyytenne kautta te saatte omistaa sielunne. – Luuk.21:18-19 aramea

Mutta ei hiuskarvaakaan teidän päästänne katoa. Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän. – Luuk.21:18-19 KR38

 

Mutta kun Jerusalem nähdään sen voiman ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen loppu on lähellä. Silloin ne, jotka ovat Jehud’ssa, paetkoon vuorille, ja ne, jotka sen sisällä ovat, paetkoon, ja joka on kylässä, älköön menkö sinne sisään. Sillä nämä ovat koston päiviä, että täyttyisi kaikki, mitä on kirjoitettu. – Luuk.21:20-22 aramea

Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. – Luuk.21:20-22 KR38

 

Mutta voi niitä, jotka ovat raskaana, ja niitä, jotka imettävät näinä päivinä! Sillä maassa on oleva se suuri ahdistus, ja viha tämän kansan päällä. – Luuk.21:23 aramea

Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan; – Luuk.21:23 KR38

 

Ja kaadutaan miekan suun kautta, ja kaikki alueet vallataan, ja Jerusalem on oleva kansakuntien tallaama, kunnes ne kansakuntien määräajat täyttyvät. – Luuk.21:24 aramea

*  ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. – Luuk.21:24 KR38 🤔

 

Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja maassa se kansakuntien ahdistus, ja kädet veltostuvat meren äänen järkkymisestä. – Luuk.21:25 aramea

Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. – Luuk.21:25 KR38

 

Ja maanjäristys ajaa ihmisten sielut ulos sen asian pelosta, joka on tuleva olemaan maan päällä, ja taivasten voimat järisevät. Ja silloin he näkevät hänet, sen ihmisen pojan, joka tulee pilvissä, paljon voiman ja suuren kunnian kanssa. – Luuk.21:26-27 aramea

Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. – Luuk.21:26-27 KR38

 

Mutta kun nämä alkavat tapahtua, vahvistakaa sydämenne ja nostakaa päänne, koska se teidän lunastuksenne on lähellä. – Luuk.21:28 aramea

Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." – Luuk.21:28 KR38

 

Ja hän sanoi heille vertauksen, ”nähkää viikunapuu ja ne kaikki puut”, Että kun ne versovat, te ymmärrätte niistä heti, että kesä on lähellä. – Luuk.21:29-30 aramea

Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. – Luuk.21:29-30 KR38

 

Siten myös te, kun näette näiden tapahtuvan, tietäkää, että se Jumalan kuningaskunta on lähellä. Amen, minä sanon teille, ettei poistu tämä auringon kuumuus, ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat. Taivaat ja maa poistuvat, ja minun sanani ei poistu. – Luuk.21:31-33 aramea 👍

Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. – Luuk.21:31-33 KR38

 

Mutta varokaa sieluissanne, etteivät teidän sydämenne milloinkaan tulisi raskaiksi kohtuuttomuudesta ja juopumuksesta, ja maailman huolista, ja se päivä tuleekin yhtäkkiä teidän päällenne. Sillä se on leviävä kuin verkko kaikkien niiden ylle, jotka asustavat kaiken maan pinnan päällä. – Luuk.21:34-35 aramea 👍

Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. – Luuk.21:34-35 KR38

 

Sen tähden, olkaa valveilla koko ajan, ja rukoilkaa, että olisitte arvolliset pakenemaan näitä, jotka tulevat tapahtumaan, ja saisitte seisoa ihmisen pojan edessä. – Luuk.21:36 aramea

Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä." – Luuk.21:36 KR38

 

Mutta hän oli päivällä opettamassa temppelissä, ja yöllä hän yöpyi sillä vuorella, joka oli kutsuttu ”Beit-Zaitha”. Ja koko kansa tuli varhain temppelille hänen luokseen kuulemaan hänen sanansa. – Luuk.21:37-38 aramea

Ja hän opetti päivät pyhäkössä, mutta öiksi hän lähti pois ja vietti ne vuorella, jota kutsutaan Öljymäeksi. Ja kaikki kansa tuli varhain aamuisin hänen tykönsä pyhäkköön kuulemaan häntä. – Luuk.21:37-38 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/