12. huhti, 2018

Aramean opetuksia Tiitus

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Titukselle, todelliselle pojalle, uskollisuuden sisäistäneelle. Siunausta ja rauhaa isältä Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta, meidän elämämme antajalta!– Tiit. 1:4

(Sisäinen on sama sana kuin olla jossain sisällä, esimerkiksi temppelin alueella. Kreikassa yhteinen.)

 

* Ja olkoon hänellä aiheena sen uskollisuuden sanan opettaminen, että pystyisi myös lohduttamaan terveen opetuksen kautta, ja nuhtelemaan niitä, jotka ovat riitaisia. 10 Sillä on monia, jotka eivät ole tehneet itseään sille alamaisiksi, ja heidän sanansa ovat turhia, ja he eksyttävät ihmisten mieliä, erityisesti ne, jotka ovat ympärileikatuista. – Tiit. 1:10

(Viittaa tietysti edellisen jakeen ”uskollisuuden sanaan”.)

 

* Nämä, joiden suut täytyy tukkia, sillä he turmelevat monia perhekuntia ja opettavat tarpeettomia, saastaisen hyödyn tähden. Heistähän sanoi eräs heidän oma profeettansa, että ”Kreetan lapset, koko ajan valehtelevat, pahat olennot, ja nautiskelevat vatsoistaan”. – Tiit. 1:11-12

(Paavali aiheuttaa pahennusta kutsumalla kreetalaista profeetaksi. Danielin ja Hesekielin ”luvatun maan ulkopuoliset” profetiat aiheuttivat juutalaisille valtavia kriisejä, siksi Danielia ei lueta profeettakirjoihin, ja Hesekiel olisi haluttu kokonaan pois ”pyhistä kirjoituksista”.)

 

* Ja tämä todellakin on se todistus. Tämän tähden, ole nuhtelemassa heitä kovasti, että olisivat terveet uskollisuudessa. Etteivät korottaisi juutalaisten kertomuksia, ja niitä ihmislasten käskyjä, jotka inhoavat totuutta. – Tiit. 1:13-14

(”Kertomus, satu” on mm. Tuom.7:15 tg ”unen selitys”. Juutalaisen kertomuskirjallisuuden (aggada) lukeminen on kristitylle vaativaa, sieltä on osattava poimia ja pitää se, mikä on hyvää, ja jättää ”unien selitykset” ja niitä vastaavat omaan arvoonsa.)

 

* Sillä kaikki on puhdasta puhtaille, mutta niille, jotka ovat syyllisiä, eivätkä uskollisia, mikään ei ole heille puhdasta vaan heitä syyttää heidän ajatuksensa ja omatuntonsa. 16 Ja he kiittävät, että tuntevat Jumalan, mutta heidän tekojensa kautta he kieltävät hänet, ja ovat vihollisia, ja jotka eivät tee rauhaa, ja halveksivat jokaista hyvää työtä. – Tiit. 1:15-16

(Rauhan tekeminen tai liittoutuminen on arameassa piis. Olisiko englannin sana ”peace” tästä?)

 

* Ja samoin myös vanhimmat naiset käyttäytykööt, niin kuin on sopivaa Jumalan kunnioittamiselle, eivätkä ole pahan puhujia, eivätkä ole alamaisia paljolle viinille, ja olkoon hyvämaineisia. – Tiit. 2:3

(Akelkartsa on toisten syyttämistä ja pahan puhumista, ja ”paholainen”. Malaf Safir on sanonta, joka merkitsee ”kauniina tunnettua”. Jopa CAL-sanakirja antaa merkityksen ”to be known”, vaikka normaalisti malaf on opettamista.)

 

* Ja niistä, jotka ovat lapsia, samoin pyydä olemaan nöyriä. – Tiit. 2:6

(Nöyrän tilalle käy näissä myös ”kohtuullinen, siveä”. Kohtuullisuus olisikin aikamme lapsille tarpeen.)

 

* Mutta kaikessa sellaisessa tämän kaltaisessa; elä sielussasi kaikessa hyvässä työssä, ja olkoon opetuksessasi sinun puheesi terve kokonaisuus. – Tiit. 2:6

(Kokonaisuus tulee ”Jewish Babylonian” arameasta ja terve, voimattoman vastakohta, sanajuuresta.)

 

* Älköönkä varastako, vaan tuokoon esille hyvää totuuttaan joka asiassa, että he vahvistaisivat joka asiassa Jumalan, meidän elämämme antajan, opetusta. – Tiit. 2:10

(Tukeminen, vahvistaminen on myös istuttamista tai teltan pystyttämistä.)

 

* Ja että myös ne, jotka ovat meidän, oppisivat palvelemaan hyvillä teoilla, tarpeen vaatiessa, etteivät olisi ilman hedelmää. – Tiit. 3:14

(”Ahdistuksen tahto”, pakon sanelema, tarpeen vaatiessa.)

 

Tiitus kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/tiitus.html