12. huhti, 2018

Aramean opetuksia Filippiläiset

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* kaikissa esirukouksissani teidän puolestanne, ja iloiten minä rukoilen, - Fil.1:4

(Viimeinen rukous tässä on ”henkivaltojen sitomista” merkitsevä rukous. Talmud kertoo sanan selityksen, mutta ei käytä sitä; se on ollut käytössä sen ajan puhekielessä.)

 

* Sillä minun elämäni on hän, Messias, ja jos kuolen, se on minulle hyödyksi. - Fil.1:21

(Jutrana, יותרנא, hyöty, Sananlaskut 14:23 ”Kaikesta vaivannäöstä on hyötyä...” –  sama sana. Eikä kreikan kerdos κέρδος ole mikään voitto, vaan hyöty. Myös KJV sanoo ”gain”. Hyöty. Mistä ”voitto” sitten tulee? Lutherilta! ”Sterben ist mein Gewinn”. Ihmettelen, miksi jopa RK seuraa kirkollista perinnettä, sanaa tarkistamatta. Voitto olisi kreikassa nikos, νῖκος 1Kor.15:54. Paavali ei ole sitä mieltä, että uskovan kuolema on voitto. Jeesuksen kuolema oli. Jae kuuluu tähän asiayhteyteen, ei irralliseksi lauseeksi.)

 

* Mutta jos myös näissä eläminen, lihassa, saa aikaan hedelmää tekojeni kautta, minä en tiedä, mitä itselleni valitsen. - Fil.1:22

(Paavali puhuu kahleistaan tässä ja jakeessa 19. Ajatus puuttuu kreikasta kokonaan.)

 

* Niin kuin on sopivaa evankeliumille, että olette Messiaan ohjattavina, että jos tulen, teidät näkisin, ja jos minä olen poissa, kuulisin teistä, että te seisotte yhdessä hengessä ja yhdessä sielussa, ja kirkastatte kuin yhtenäsitä evankeliumin uskollisuutta. - Fil.1:27

(Ohjaus on tässä ennen kaikkea sanan tai puheen kautta tapahtuvaa (devar -juurella). Tsach on kirkas, sanasta tulee myös jotain naurua. Mutta aramean ”kirkastatte”, מתנצחיתון onkin luettu kreikkaan ”taistelette”,  יתוןמתנצ  vain yhden kirjaimen ero. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä lukisi יןאתכתשׁ – Normaalin taistelun tai ”kilvoittelun” mukaan. ”Kuin yksi”; ajatus on Paavalin ajan midrash 2Moos.1:10 jakeesta, jossa verbit yksikössä. Kansa oli niin yksimielinen, että faaraolle näytti siltä, että he toimivat ”kuin yhtenä”.)

 

* Älkääkä missään horjuko näistä, jotka seisovat meitä vastaan, herättääkseen oman kadotuksensa, ja teille elämäksi. - Fil.1:28

(Tachutha on ”herätys, virvoitus”. Kreikassa tässä puhutaan ”pelastuksen merkistä”, jae antaa ainakin käännöksissä ymmärtää, että pelottomuus olisi se merkki? Sellainen ajattelutapa ei sovi muun raamatun sanoman kanssa yhteen. Eikä kreikka edes käytä normaalia merkkiä, vaan sanaa, joka on vain kolme kertaa Ut:n teksteissä, kaikki Paavalin kirjeissä; ἔνδειξις,  εως, ἡ proof  Ro 3:25f; 2 Cor 8:24. Sign, omen Phil 1:28.)

 

* Ja tämä on teille Jumalalta annettu, että ette olisi uskollisia hänessä, ainoastaan uskoessanne, vaan myös, jos hänen kasvojensa tähden kärsitte. - Fil.1:29

(”Jumalasta annettu” puuttuu kreikasta. Samoin ”kasvot”, koska koko kasvojen asia ei ole kreikassa niin tärkeä kuin seemiläisissä kielissä.)

 

* Ja että kestäisitte sen kamppailun, niin kuin sen, jonka te olette minun kauttani nähneet, ja nytkin minusta kuulette. - Fil.1:30

(Jae on jatkoa edelliseen, tämäkin on Jumalalta annettu. Kamppailu on agona, sama sana sekä arameassa että kreikassa. Sanan levinneisyydestä nykyisiinkin maailman kieliin on helppo päätellä, että se on alunperin seemiläistä alkuperää.)

 

* Älköönkä kukaan huolehtiko omasta sielustaan, vaan jokainen myös lähimmäisestään. 5 Ja tätä ajatelkaa sielussanne; sitä, mitä myös Jeshua, Messias, ajatteli. - Fil.2:4-5

(Tässä ja edellisessä jakeessa on kreikan teksteissä todella paljon eroja toisiinsa.)

 

* Sen tähden, rakkaat, niin kuin koko ajan olette kuuliaisia, ei ainoastaan silloin, kun minä olen lähellänne, vaan nytkin, kun minä olen kaukana teistä, sitä enemmän palvelkaa kunnioituksessa ja vavistuksessa sitä teidän elämänne palvelusta. - Fil.2:12

(Kreikkalaisen version mukaan meidän on tehtävä työtä ”että pelastuisitte”. Aramea taas kirjoittaa koko kirjeen niille, jotka Jeesus on omalla työllään pelastanut. Ajatus kreikassa lähtee siitä, että genetiivi d’ ”teidän elämänne” alussa on luettu ”että”, ja elämän tilalle taas valittu soteria, koska kreikan kielessä ei ole vastaavaa ”elämää”. Tällainen käännös saa ihmisen uskon elämän helposti horjumaan. Oikeastaan tuo palveleminen, pelach, on ”maan viljelemistä”, eli kaikkea siihen liittyvää työtä; kylvämistä, maaperän muokkausta ja hoitoa, lintujen pois ajamista...kyllä te, lukijat, tiedätte ja ymmärrätte.)

 

* Sillä hän, Jumala, varjelee myös teidän tahtonne, valmistaakseen sellaisenkin asian, jota te tahdotte. - Fil.2:13

(Kreikka antaa ymmärtää, että Jumalan tahdon toteutuminen olisi ihmisistä riippuvaista.)

 

* Tehkää kaikki asiat ilman valitusta, ja ilman jakaantumista. - Fil.2:14

(Room. 14:23 on mitpalag, מתפלגּ epäröidä. Kreikan käännös menee sen mukaan. Peleg on kuitenkin jakaantumista, myös hebreassa, 1Moos.10:25 ym., ja ajatus on siis se, että seurakunta voisi toimia ”yhdellä sydämellä”, alkuseurakunnan malliin. Jos teksti olisi kreikan käännös, tässä olisi viimeinen sana pidempi, tai joku muu sana.)

 

* Että te olisitte täydelliset ja virheettömät lapset, kuin Jumalan puhdistamat, jotka kulkevat kovan ja kieron sukupolven keskellä, ja ovat näkyviä heidän keskuudessaan, kuin valkeudet maailmassa. - Fil.2:15

(Tavallaan jakeen voi osittain kääntää kreikastakin näin. En ymmärrä kreikan sanavalintoja tässä. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, valkeuksienנהיראsijassa lukisiכוכביא.Tähdet. Olla näkyvä, lukuero kreikkaan (”olisitte”uudelleen) tulee tietysti siitä, että    אתחזו  luetaan   הוון  את , ja ”et”אתajatellaan hebrean akkusatiiviksi. Mutta sama näkemisen ja olemisen ero esiintyy säännöllisesti.)

 

* Sillä te olette heille elämän paikassa, minun kerskauksekseni Messiaan päivänä, etten ollut turhaan juossut, enkä arvottomasti raatanut. - Fil.2:16

(Kreikka puhuu elämän sanasta. Dukta on erittäin harvinainen sana, on merkinnyt jotain tiettyä paikkaa temppelissä. Esiintyy vain muutamia kertoja rabbiinisissa teksteissä, jotka Paavali tunsi hyvin. Tässä yhteydessä tuo sana בדוכת on luettu  תרבדו  - ja niin paikasta saadaan sana. ”Elämän sana” on vain 1Joh.1:1, jossa ”sana” on se profeetallinen sana, אלתא  ”Devar Chaim”- termiä ei ole olemassa, muualla kuin Delitzschillä. Myös ensimmäisen sanan voi lukea vähän eri tavalla ja saadaan kreikan ἐπέχω.)

 

* Vaan vaikka minut uhrataankin, sen juhlauhrin ja palvelustyön tähden, minä iloitsen teidän uskollisuudestanne, ja riemuitsen teidän kaikkien kanssa. - Fil.2:17

(Devachtaon sellainen uhri, jota uhrattiin juhlana, erityisesti pääsiäisenä. Aramea kääntää taas katseet omista ”uhritoimituksista” siihen Golgatan uhriin eräänä pääsiäisenä, kauan sitten.)

 

* Samoin myös te, iloitkaa ja riemuitkaa minun kanssani! Mutta minä toivon Herramme Jeshuan kautta, että lähetän Timotheos’n pian teidän luoksenne, että minä saisin rauhoittua, kun saan tietää teistä. - Fil.2:18

(Tässä on esimerkki alef - sanan käytöstä arameassa. Sanaa käytetään opettamisesta muuallakin, targumeissakin. Tätä taustaa vasten ne ilmestyskirjan 144,000 voi olla myös ”144 opettajaa”.)

 

* Mutta hänen todistuksensa te tiedätte; että niin kuin poika oman isänsä kanssa, samoin hän on työskennellyt kanssani evankeliumissa. - Fil.2:22

(Paavali käyttää tässä kirjeessä ensimmäisen kerran aramean sevarta, ”toivon sana”, evankeliumia.)

 

* Mutta nyt, tahto pakotti minua lähettämään teidän luoksenne Epafroditus, veli, joka on auttaja ja työmies, joka on minun kanssani, mutta on teidän lähettiläs, ja minun tarpeideni palvelija. - Fil.2:25

(Apostoli on sama sana kuin lähetetty, lähettiläs, arameassa. Tsevutha, tahto, ehkä sen voi kääntää olosuhteeksikin. ”Tilanne kehotti”.  Työmies, papillisella aspektilla. Palvelija, seurakuntapalvelija.)

 

* Koska hän ikävöi teidän kaikkien näkemistä, ja hän oli surullinen, kun tiesi teidän kuulleen, että hän sairasti. Sillä hän myös sairasti, kuolemaan saakka, vaan Jumala armahti häntä, mutta ei ainoastaan häntä, vaan myös minua, ettei minulle olisi murhetta murheen päälle. - Fil.2:26-27

(Tässä tulee esiin aramean ja hebrean sanonnat, kuinka siunaukset, armot ja kirouksetkin, tulevat sanatarkasti ihmisen päälle. ”Jumalan armo oli hänen päällään”, mutta laitoin sen suomennokseen luettavuuden takia lyhyemmin.)

 

* Sen tähden minä varmasti lähetän hänet teidän luoksenne, että kun te taas näette hänet, te iloitsette, ja minulla on oleva pieni hengähdystauko. - Fil.2:28

(Hengähdyksen sijasta kreikka käyttää tässä sanaa alypos,  ἄλυπος, jota ei esiinny missään muodossa, missään muualla kreikankielisessä tekstissä, ei edes LXX puolella. Sana on tulkittu ”murheista vapaaksi”. Pieni, vähäinen on kokonaan poissa kreikan teksteistä.)

 

* Että sen kautta tuntisin Jeshuan, ja hänen ylösnousemuksensa voiman, ja ottaisin osaa hänen kärsimyksiinsä ja liittyisin hänen kuolemaansa. - Fil.3:10

(Liittyminen on tässä veren kautta liittymistä.)

 

* Ei niin, että olisin jo saanut tai päässyt loppuun, vaan minä juoksen, että ehkä saisin omakseni sen, joka on Messias Jeshuan tähden minulle siirretty. - Fil.3:12

(Siirtää on tässä kokonaan juridinen omaisuuden siirtotermi.)

 

* Ja minä juoksen kohti niitä häitä, että saan sen palkinnon, johon minut Jumala on ylhäältä kutsunut, Jeshuan, Messiaan kautta. - Fil.3:14

(Zekoth on ”palkinto tulevassa maailmassa” ja Nish on hääjuhlan alku. Jokainen voi itse tarkistaa esim. Jastrowin sanakirjasta, jos haluaa. Paavali käyttää esimerkiksi palkinnosta kokonaan rabbiinista termiä, eikä kyse siis olekaan mistään kreikkalaisesta kilpaurheilusta, joka oli tuon ajan uskovalle kauhistus.)

 

* Sen tähden ne, jotka ovat loppuun pääsemässä, näitä ajatelkoon, ja jos jotkut ajattelevat toisella tavalla, myös tämän on Jumala teille paljastava. Kuitenkin, että tämän saavutamme, seuratkaamme sitä polkua yhdessä, ja yhdessä yhteydessä. - Fil.3:15-16

(Yhteys on tässä, 2Kor.6:16 ja Ef.4:3, ei muualla. Polku ei siis ole mikään valtatie, vaan kapea polku, ja sitä tulisi kulkea niin yksimielisesti, että tuo polun seuraaminenkin on yksikkömuodossa. Paavalilla on tässä sama ajatus, kun Elia ja Elisa kulkivat yhdessä, ja siinäkin verbin mukaan vain yksi kulkee. 2Kun.2:1. Tällaista ei tietenkään voi tuoda esille käännöksissä, raamattutunneissa kyllä.)

 

* Olkaa samanlaisia kanssani, veljeni, ja tarkkailkaa näitä, että samoin vaellatte, kuin olette meidän kauttamme mallin nähneet. - Fil.3:17

(Vaellus, halaka, on normaalin uskovan jokapäiväistä elämää, Nooan esimerkin mukaan, 1Moos.6:9, ja on aina ollut erittäin tärkeä termi sekä alkuseurakunnalle, että messiaanisille ja juutalaisille nykyisinkin.)

 

* Mutta meidän papillinen palvelutehtävämme on taivaissa, ja sieltä me odotamme elämän antajaa, meidän Herraamme Jeshuaa, Messiasta. - Fil.3:20

(Pulchana on temppelissä suoritettavaa papillista palvelusta. Mielenkiintoista, että kreikassa on politeuma, πολίτευμα, sana, joka esiintyy vain tässä, ja ainakin nykyajan sanakirjojen mukaan merkitys on jonkinlainen siirtokunta. Toisin sanoen; aramean פולחנן on luettu  ןיתפול ja käännetty tukemaan juutalaisen ikivanhan opetuksen sijasta kreikkalaista Gibraltarin takana olevaa paratiisisaari - yhdyskuntaa. Samalla poistuu papillisen tehtävän ajattelemisen tarve. Elämän antaja, machina, on yleinen sana Jeesuksesta arameassa. Kreikka käyttää pelastajaa, joka ei kerro tästä ”elämästä” lainkaan, vaan enemmänkin tuottaa kysymyksiä, ”pelastaa mistä?”.)

 

* Myös teistä, minun ikeeni todelliset kantajat, minä pyydän,että olisitte auttamassa niitä, jotka minun kanssani tekevät evankeliumin työtä,  Klemis’n kanssa, ja muiden auttajieni kanssa; ja niitä, joiden nimet ovat kirjoitetut elämän kirjassa. - Fil.4:3

(”Ikeeni kantaja” eli työtoveri on KR38 laitettu kreikasta transliteroituna. KJV menee aramean mukaan.)

 

* Älkää mistään murehtiko, vaan koko ajan rukouksessa ja esirukouksessa, ja kiitoksessa, saattakaa pyyntönne tietoon Jumalan edessä. - Fil.4:6

(Murehtimisesta käytetään samaa sanaa kuin Snl.14:23. Siinä se sana liittyy ”vaivan näkemiseen”.)

 

* Sen tähden, veljeni, ne asiat, jotka ovat totuutta, ja jotka ovat kestäviä, ja jotka ovat vanhurskaita, ja jotka ovat puhtaita, ja jotka ovat armollisia, ja jotka ovat ylistyksen arvoisia, ja niitä kirkkauden ja ylistyksen tekoja – näillä itseänne ravitkaa! - Fil.4:8

(Ravitkaa, jakeen lopussa, on sanan ensisijainen merkitys TgGen.30:31 ym, sanan merkitys on myös, että ”iloitkaa, mielistykää, valitkaa”. Diakoni on arameassa ”puhdas”. Kestävä; menin keefa - kallion mukaan.)

 

Filippiläiset kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/filippilaiset.html