12. huhti, 2018

Aramean opetuksia Hebrealaiset

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Ja tämä on kaikkia enkeleitä suurempi, niin kuin on se nimi, jonka hän omistaa, paljon rikkaampi kuin heidän. – Hebr.1:4

(Tässä ”nimi”on aramean vastine hebrean ha’Shem – termille. Juutalainen lukija ymmärtää yhteyden välittömästi, eikä sana tule kreikasta esiin. Codex Khabouris alkaa tästä jakeesta, alkuosa on tuhoutunut.)

 

* Sillä kenelle enkeleistä Jumala on milloinkaan sanonut, “sinä olet minun poikani, tänään minä sinut sain”, ja taas, että “minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika”. – Hebr.1:5

(Sain (vrt. synnytin, mutta sanatarkasti synnyttämisestä on eri verbi); lausetta lainataan myös Apt.13:33. Sana on käytössä TgLev.12:7, TgIs21:3 ja TgIs13:8. Lainaus menee tarkalleen peshitta Psalmi 2:7 mukaan.)

 

* Mutta siitä pojasta hän sanoi, ”sinun valtaistuimesi, Jumala, on aina ja iankaikkisesti. Oikeavaltikka on sinun kuningaskuntasi valtikka.” – Hebr.1:8

(Peshitta on suora, oikea, oikeamielinen. Sanaa käytetään myös aramean kielisestä UT:sta. Kol.3:22, Matt.6:2

 

* Sinä olet rakastanut vanhurskautta ja vihannut vääryyttä; tämän tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua ilon öljyllä enemmän kuin kanssapalvelijoitasi. – Hebr.1:9

(Iloöljyllä voitelemisesta on erikoinen runomuotoinen sanonta, joka ei tietenkään käännöksissä näy. -maschach alaha, alahach mescha - Jakeessa tulee esiin aramean vastakohdat vääryydelle ja puhtaudelle, 5Moos.32:4 mukaan vääryys on se, mitä Jumalassa ei ole, ja tämä puhtaus sen vastakohta.)

 

* Ja taas, sinä olet alussa asettanut maan perustuksen, ja taivaat ovat sinun kättesi työtä. – Hebr.1:10

(”Alusta”, man’bereishit, sanalla viitataan tässä muodossa aina luomistyöhön, se on myös raamatun ensimmäinen sana. Muuten arameassa käytetään man’kadmai, kun sanotaan ’alusta’.)

 

* Tämän tähden me olemme velalliset; että enemmän tulisi olla siinä, mitä olemme kuulleet, ettemme lankea. – Hebr.2:1

(Kreikan loppu on tässä hyvin abstrakti, kun taas aramea menee paremmin mm. 2Piet.1:10 mukaan.)

 

* Mutta että hän on vähän alempi kuin enkelit, me näemme, että Jeshuan, kuolemansa kärsimyksen tähden, hänen päähänsä on asetettu kirkkaus ja kunnia, sillä hyvyydessään Jumala antoi hänen maistaa kuolemaa jokaisen sijasta. – Hebr.2:9

(Codex Khabouris sanoo lopun eri tavalla: ’satar man alaha zolaf kal enash’ – sillä hän, kaikkien ihmisten, paitsi Jumalan sijaan, (maistoi kuolemaa))

 

* Sillä koska lapset, jotka yhdistyvät lihassa ja veressä, siinä hän myös yhdistyi heidän kanssaan tässä muodossa, että kuolemansa kautta tuhoaisi sen, joka piti kuolemaa käskyvallassaan, joka on satana. – Hebr.2:14

(Yhdistää - verbi on ainakin Fil.4:15, jossa suomalainen teksti puhuu tiliyhteydestä, ja Room.15:27, jossa kansakunnat on yhdistetty hengellisiin.)

 

* Ja vapauttaisi nämä, joiden elämä oli kuoleman pelon kautta kaikessa alistettu orjuudelle.16 Sillä ei kuolemalla ollut lupaa enkelten yli, mutta kuolemalla oli lupa Abrahamin siemenenylle. – Hebr.2:15

(Codex Khabouris sanoo jakeen niin kuin se on kreikan tekstissäkin.)

 

* Tämän tähden oli oikeaa, että hän olisi kaikessa veljiensä kaltainen, että hän olisi säälivä, ja ylipappina uskollinen Jumalassa, ja tulisi armo kansakunnan syntien ylle. – Hebr.2:17

(Mchasa on armo eikä sovitus, Tg Is.53:9 (Jastrow). UT:n puolella ’sovitus’- termiä ei juurikaan käytetä, sillä Messias, Jumalan karitsa, otti pois maailman synnin. Sovitus oli papillinen toimitus vanhan liiton aikaan. Lisäksi aramea tuo aina esiin, kuinka usko ja uskollisuus tulevat Jumalan puolelta.)

 

* Sen tähden, pyhät veljeni, jotka olette kutsuttu siinä kutsussa, joka on taivaista, ajatelkaa tätä apostolia ja ylipappia, jota me tunnustamme. Jeshua on se Messias.2 Joka oli uskollinen hänelle, jota hän palveli – niin kuin Moshe oli kaikessa huoneessaan. – Hebr.3:1

(Viittaus 4Moos.12:7, ”Mooses, hän on uskollinen koko minun talossani”. Beit on huone tai talo.)

 

* Koska pyhyyden henki on sanonut, että ”tänään, jos te kuulette hänen äänensä”, 8 Älkää kovettako sydämiänne vihastuttaaksenne häntä niin kuinkapinalliset, ja niin kuin sinä kiusauksen päivänä erämaassa. – Hebr.3:7

(’Vihastuttaaksenne häntä’ puuttuu kreikan teksteistä. Jos teksti olisi käännös, tätäkään ei tässä olisi.)

 

* Niin kuin hän sanoi sapatista, ”Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä niistä kaikista teoistaan”. – Hebr.4:4

(Arameassa seitsemän ja sapatti ovat hyvin lähellä toisiaan. Kreikan teksteissä on aina sapatin sijasta seitsemän, lukemalla ajin tav – kirjaimeksi tämä on mahdollista. Sapatti שׁבתא, Seitsemän  שׁבעא , Kääntämällä sanat estrangela - tai vanhemmalle seemiläiselle fontille, lukuvirheen mahdollisuus on todella selkeä)

 

* Sillä jos Jeshua, Nunin poika, olisi saattanut heidät lepoon, ei olisi puhuttu toisesta, jälkeen tulevasta päivästä. – Hebr.4:4

(Kreikan tekstissä taas ei ole mitään logiikkaa. Jostain syystä KR38 kuitenkin puhuu Joosuasta, niin kuin pitääkin, mutta ainakin KJV menee kreikan mukaan, ja kirjoittaa Jeesuksesta.)

 

* Niin pysyyJumalankansalle sapatin pitäminen. – Hebr.4:9

(Vaikka kreikka on aoristipreesens, tämä on jae, joka on tarkoituksella haluttu kätkeä länsimaisiin raamatun käännöksiin käyttämällä futuuria tai muuta vähemmän ajankohtaista sanavalintaa. Sanaa ”lepo” ei tässä jakeessa ole kreikassakaan.)

 

* Eikä mikään luotu olesalattua hänen edestään, vaan kaikki asiat ovat alastomia ja avoimia hänen silmiensä edessä, jolle me annamme vastauksen. – Hebr.4:13

(Vastaus, eikä ”tili”. Todella yleinen sana UT:n tekstissä. Delitsch ja kreikka käyttävät ”sana”.)

 

* Sen tähden, koska meillä on suuri ylipappi, Jeshua, Messias, joka nousi taivaisiin, pysykäämme hänen tunnustuksessaan! – Hebr.4:14

(Huom., pappi on tässä kumra, ei kohen, eikä leeviläinen. Nykyajan uskovien puheissa eri papilliset termit sekoitetaan tehokkaasti keskenään, johtuneeko siitä, että kielessämme on vain yksi pappi - sana? Tai priest? Epäjumalien papeillekin on oma sana.)

 

* Lähestykäämme sen tähden avoimin silmin hänen siunauksensa valtaistuinta, että saisimme armon, ja löydämme siunauksen avuksi kärsimyksen hetkessä. – Hebr.4:16

(Jae menee käännöksissä niin eri tavalla, ettei sitä tähän voi lyhyesti kommentoida.)

 

* Ja hän on omasta puolestaan velkaa, niin kuin kansankin tähden. Näin myös hän tuo omista synneistään, oman sielunsa tähden. – Hebr.5:3

(Teksti palaa takaisin puhumaan tavallisesta ylipapista, vaikea tuoda sitä käännöksessä esiin, varsinkaan, kun ihmisillä ei usein ole tapana ajatella kokonaisuuksina, vaan tekstistä otetaan yksittäisiä jakeita.)

 

* Ja tällä tavalla hän tuli täydelliseksi, ja tuli kaikille niille, jotka ovat hänelle kuuliaisia, iankaikkisen elämän aiheeksi. – Hebr.5:9

(Aihe on myös ”syy”, sana on 22x UT:ssä, esim ristiinnaulitsemisen syy, Apt.10:21, jne.)

 

* Mutta nämä eivät siihen kykene, jotka kerran ovat kasteeseen laskeutuneet, ja ovat maistaneet sitä lahjaa, joka on taivaista, ja saaneet pyhyyden hengen. – Hebr.6:4

(Kreikka puhuu valaistumiskokemuksesta. Bauscher on tehnyt erinomaisen havainnon, kun sanat kasteesta ja valaistumisesta kääntää vanhemmalle fontille, lukuvirhe käsin kirjoitetusta on helppo tehdä. Raamatun sanomaan mikään filosofinen valaistumiskokemus ei yksinkertaisesti kuulu. Hebr.10:32 sama asia.)

 

* Ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa, ja tulevan maailman voimia. 6 Jotka taas tekevät syntiä, että heidät ylhäältä uudistettaisiin kääntymykseen, ja omasta päästään he ristiinnaulitsevat Jumalan poikaa, ja häntä loukkaavat. – Hebr.6:5

(Ylhäältä on sanatarkasti ’päästä’. Omasta päästään, tai seurakunnan päästä, Messiaasta. Sanontaa käytetään molemmista asioista, sekä myös ’ylhäältä’ - merkityksessä.)

 

* Mutta tämä Melkisedek on Salimin kuningas, Jumalan, korkeimman pappi, ja hän kohtasi Abrahamin, kun hän palasi kuninkaiden tappamisesta, ja hän siunasi hänet. 2 Ja Abraham jakoi hänelle kymmenesosan kaikesta, mitä hänellä oli mukanaan. Mutta hänen nimensä käännetään ”vanhurskauden kuningas”, ja taas ”Salimin kuningas”, joka on ”rauhan kuningas”. 3 Jonka isää tai äitiä ei ole kirjoitettu sukuluetteloissa, eikä hänen päiviensä alkuperää, eikä hänen elämänsä pääty, vaan Jumalan pojan kaltaisuudessa hänen pappeutensa pysyy iankaikkisuuteen. – Hebr.7:1-3

(Jae menee kreikassa todella eri tavalla, aramean teksti sopii tässäkin muuhun raamatun sanomaan kauniisti. Nykyajan uskovilla ei ole mitään käsitystä siitä, kuinka valtavat sukuluettelovarastot juutalaisilla oli vuoteen 70 saakka, jolloin kaikki poltettiin. 1Tim.1:4 Paavali mainitsee ”loppumattomat sukuluettelot”. Näistä myös Tiit.3:9, jotka todistavat, että kirjeet on kirjoitettu ENNEN sukuluetteloiden polttamista. Koskee myös tätä kirjettä. Sukuluetteloista ei keskustella talmudissa, eikä muissakaan uudemmissa kirjoissa, koska niitä ei enää ollut.)

 

* Tämä liitto on kaikin tavoin rikkaampi, sillä siinä on Jeshuan takaus. – Hebr.7:22

(Apt.17:19 käyttää samaa takaus - sanaa. Muuten aravaa käytetään verbinä esim. kadonneiden etsimisessä.)

 

Hebrealaiset luvut 1-7 kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/hebrealaisille-luvut-1-7.html

 

* Mutta nyt Messias Jeshua on saanut siitä rikkaamman palvelutehtävän, niin kuin on myös rikkaampi se liitto, jonka välimieheksi hänet on tehty, ja lupaukset ovat annettuja rikkaampia. – Hebr.8:6

(Välimies on 5xUT, Gal.3:20, 1Tim.2:5 ja tässä kirjeessä kolme kertaa – vain Paavalin käyttämä sana.)

 

* Mutta se ilmestysmajan sisempi, toisen verhon sisällä, oli se, jota kutsuttiin ”kaikkeinpyhin”. – Hebr.9:3

(”Kasvojeni verho” tai peite, appai thar’aa, on sanayhdistelmä, joka tarkoittaa sitä verhoa, jota KR38 kutsuu esiripuksi. Tätä taustaa vasten sanonta ”peittämättömin kasvoin” pitäisi avautua paremmin.)

 

* Ja siellä oli kultainen suitsutushuone, ja liiton arkki, joka oli kokonaankullalla päällystetty, ja siinä oli kultainen malja, se jossa oli mannaa, ja Aharonin sauva, se, joka versoi, ja liiton taulut. – Hebr.9:4

(Manna oli kultaisessa astiassa! Tämän tietää vain juutalaisen kulttuurin hyvin tunteva kirjoittaja, koska 2Moos.16:33  – tai muukaan raamattu – ei kerro mitään kultaisesta.)

 

* Ja siihen ulkoiseen ilmestysmajaan papit aina astuivat ja suorittivat palvelustehtäviään. – Hebr.9:6

(Kreikka käyttää ulkoisesta ’proton’, ensimmäinen, joka tulee, kun sana בריא luetaan  ברישׁ, alku/ensimmäinen. Ehkä alef ei ollut käsin kirjoitetussa tekstissä tarpeeksi suorassa? Jos teksti olisi kreikan käännös, tässä olisi sama sanavalinta, kuin jakeessa 9:2, קדמיא)

 

* Sillä siihen sisäiseen ilmestysmajaan astui ylipappi itse kerran vuodessa, uhrin veren kanssa, hänen sielunsa puolesta, ja syntisen kansan puolesta. – Hebr.9:7

(Sakluthah on ns. ’Adamin synti’. Mistään ’tahattomista synneistä’ raamattu ei puhu.)

 

* Eikä pikkulintujen ja lehmien verellä, vaan oman sielunsa verellä on yhdellä kertaa mennyt siihen pyhitettyyn huoneeseen ja saavuttanut iankaikkisen lunastuksen. – Hebr.9:12

(Huomasin, että lähes kaikki kääntävät tsippor vuoheksi, sana kuitenkin tarkoittaa pikkulintua. ”Sippora”.)

 

* Sillä kun Moshe’sta oli säädetty kaikki säädökset kaikelle kansalle siinä kirjoitetussa sanassa, otti hän, Moshe, lehmän verta ja vettä, punaista villaa ja isoppia, ja pirskotti sitä sen kirjan ylle ja kaiken kansan ylle. – Hebr.9:19

(Asiayhteyden takia olisi hyvä lukea ja ymmärtää ’punaisen lehmän’ rituaalista 4Moos.19 sekä Babylonian Talmud, Tractate Parah. Suomalaiset raamatut kertovat asian aika epämääräisesti, joten suosittelen tietysti hebreaa. Ja 4Moos.19:9 suomalaiset raamatut sanovat ”tämä on syntiuhri”, vaikkei teksti oikeasti niin sano. Wikipediakin kertoo jotain, mm. ”The absolute rarity of the animal,combined with the detailed ritual in which it is used, have given the Red Heifer special status in Jewish tradition. It is cited as the prime example of aḥok, or biblical law for which there is no apparent logic, and is therefore deemed of absolute Divine origin.”)

 

* Muuten hän olisi ollut velvollinen kärsimään useita kertoja maailman alkamisesta lähtien, mutta nyt, aikakauden lopussa, hän on yhdellä kertaa uhrannut oman sielunsa omassa uhraamisessaan, tuhotakseensynnin. – Hebr.9:26

(Messiaanisessa ja rabbiinisessa juutalaisuudessa ristiinnaulitsemisessa päättyi tooran, ja alkoi Messiaan 2000 vuotta. Ennen näitä oli 2000 vuotta sekaannusta, ja Messiaan aikakauden jälkeen alkaa tuhatvuotinen kuningaskunta.)

 

* Tämän tähden, astuessaan iankaikkisuuteen, hän sanoo, ”uhreja ja lahjoja sinä et tahtonut, vaan ruumiiseen minut vaatetit”. – Hebr.10:5

(Tässä lainataan sellaista tanakhin versiota, jota nykyaika ei tunne, mutta tunnettiin hyvin vielä Paavalin aikana. Oman kirjahyllyni Septuaginta seuraa tätä sanavalintaa (ruumis), mutta masoreettiseen hebreaan se on ”korjattu”. Psalmi 40:6. Tämän kirjeen ansiostako? Myös targum käyttää ”korvat”; ”korvat sinä olet minulle laittanut, että kuuntelisin käskyjäsi”.)

 

* Etkä sinä kysynyt polttouhria syntien puolesta. Silloin minä sanoin, että ”katso, minä tulen, minä; kirjoitusten alussa on kirjoitettu minusta, että minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala”. – Hebr.10:6-7

(Tanakh jakaantuu kolmeen osaan; Torah, profeetat ja kirjoitukset. Kirjoitukset alkavat psalmien kirjalla.)

 

* Mutta vanhurskas elää minun omasta uskostani, ja jos hän luovuttaa, ei minun sieluni mielisty häneen. – Hebr.10:38

(Tässäkin lainataan Habakukista sellaista versiota, jota nykymaailma ei tunne. Mutta se, että ”vanhurskas elää minun uskostani” on kreikan teksteissä ainakin Eusebiuksella ja Codex D.)

 

* Uskossa hänestä tuli sen maan asukas, joka hänelle oli luvattu, kuin vieraan maan, ja hän kulki teltoissa Ishakin ja Jakobin, lasten kanssa, hänen lupauksensa perintöosan. – Hebr.11:9

(Psalmi 127:3 sanoo hebreassa, että ”lapset ovat Herran perintöosa, ja kohdun hedelmä on palkinto”.)

 

* Tämän tähden siitä yhdestä, joka horjui vanhuudessa, syntyivät monet, kuin tähdet, jotka ovat taivaissa, ja kuin hiekka meren rannalla, jota ei lasketa. – Hebr.11:12

(Kreikassa on taas selkeä lukuvirhe, jota ei voi toistaa kääntämällä teksti kreikasta arameaan. Kun tässä lukee ”vanhuudessa”, בסיבותא, kreikka puhuu kuolemasta joka olisi tässä במיתותא - helppo lukea väärin.)

 

* Uskossa hän valmisti sen pääsiäisen ja pirskotti verta, ettei esikoisten tuhoajaheitä koskettaisi. – Hebr.11:28

(Aramean mehabla, merkitsee myös eräänlaista tiettyä kuoleman enkeliä…)

 

* Uskossa huora Rahab ei menehtynyt näiden kanssa, jotka eivät olleet kuuliaisia ottaen rauhassa vastaan ne vakoojat. – Hebr.11:31

(Puhutaan myös majatalon pitäjästä, mutta tätä tulkintaa ei mikään vanha raamatun opetus tue.)

 

* Ja mitä vielä sanoisin? Sillä minulla on vähän aikaa, että muistelisin Gideon ja Barak, ja Samson ja Jefta, ja David ja Samuel ja muita profeettoja. – Hebr.11:32

(Hebrean Jefta on käännetty arameaksi Nafatah, molemmat tarkoittavat ’hän avaa’.)

 

* Toiset kivitettiin, toiset sahattiin kahtia, toiset kuolivat miekan suussa, toiset kiertelivät pukeutuneena lampaiden ja vuohien nahkoihin, ja olivat puutteessa ja ahdistettuja ja pahoinpideltyjä. – Hebr.11:37

(Kreikassa on kiusattu ja/tai sahattu. Tulee taas pienestä lukuvirheestä. Joka tapauksessa, teksti Jesajan kuolemasta, joka muuten on ensimmäinen suomentamani raamatun ulkopuolinen teksti, oli kirjoittajalle ja lukijoille tunnettu teos. Raamattumme ei kerro kenenkään pukeutuneen vuohen nahkaankaan.)

 

* Ette vielä ole olleet vereen saakka taistelussa syntiä vastaan. – Hebr.12:4

(Voi olla myös kysymyslause. Ettekö vielä...?)

 

* Ja te olette eksyneet siitä opetuksesta, niin kuin lapset! Teille sanotaan, ”poikani, älä käänny pois Herran kasvatuksesta, äläkä huononna sieluasi silloin, kun hän sinua nuhtelee”. – Hebr.12:5

(Sananlaskut 3:11, jälleen sellainen versio tekstistä, jota nykyaika ei tunne. Verbi huonontamisesta merkitsee myös mädäntymistä ja hajoamista.)

 

* Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän ohjaa, ja hän johdattaa sellaisia lapsia, joihin hän on mielistynyt. – Hebr.12:6

(Nagad on johdattaa. Sanaan kyllä liittyy myös syrjään vieminen. Gal.2:12, ”vetäytyä sivuun”.)

 

* Ja jos olisitte vailla sitä kasvatusta, jossa te jokainen olette olleet, tehän olisitte vieraita, ettekä lapsia! – Hebr.12:8

(Tässä taas kreikan tekstissä on luettu ”vieraat lapset” – ”laittomat lapset”, נוכריא vs. נורא )

 

* Sillä te ette ole lähestyneet sitä tulta, joka palaa ja on käsin kosketeltava, ettekä pimeyttäkään, tai sitä synkkää pilveä ja myrskytuulta. – Hebr.12:18

(Kreikassa tulen sijasta vuori, eli נורא on luettu טורא. Samoin kreikan tekstit eroavat jopa toisistaan käyttämällä eri pimeys - sanoja tässä jakeessa, eli kreikka ei voi mitenkään olla tämän tekstin alkulähde, kreikasta sanoja ei voi lukea väärin, tämä toistuu pitkin kirjettä.)

 

* Mutta te olette tulleet lähelle Zionin vuorta, ja sitä elävän Jumalan kaupunkia, Jerusalemia, joka on taivaissa, ja suuren enkelijoukon kokousta. Ja sitä esikoisen seurakuntaa, jotka ovat kirjoitetut taivaissa, ja Jumalan, kaikkien tuomarin, ja niiden vanhurskaiden henkien, jotka on tehty täydellisiksi. – Hebr.12:22-23

(Suomalainen teksti puhuu jostain juhlajoukosta. Kreikan sana panegyris esiintyy LXX Hes.46:11, Hoos.2:11, Aamos 5:21 ja tässä, ei muualla. Koska LXX ei käytä sitä Mooseksen kirjoissa, joissa juhlia säädetään, sanasta tulisi ottaa käyttöön juhlan sijaan sen toinen merkitys, eli kokoontuminen. Ei siis välttämättä tarkoita juhlaa. Arameassa taas sana on sama sana, jota käytetään seurakunnasta pitkin uutta testamenttia, ja muuallakin.)

 

* Sen tähden, koska me olemme saaneet sen kuningaskunnan, joka ei horju, pitäkäämme kiinni siitä siunauksesta, että siinä palvelemme, ja miellytämme Jumalaa kunnioituksessa ja ylistyksessä. – Hebr.12:28

(Kreikan tekstissä on taas tulkittu aramean sanoja väärin. Pelko on vain yksi merkitys sanalle dachlatha. TgProv.9:10, ja muuallakin arameassa Jumalan pelko on תאַרְיִ -jirath.)

 

Hebrealaiset luvut 8-13 kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/hebrealaisille-luvut-8-13.html