11. huhti, 2018

Markus luku 14

Uuden Testamentin käännösten vertailu Markus luku 14: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/markus.pdf

 

Mutta kahden päivän jälkeen oli se happamattoman leivän juhla, ja papiston johtajat ja kirjanoppineet etsivät, kuinka petoksen kautta saisivat hänet kiinni ja tapetuksi. Ja he sanoivat, ”ei juhlassa, ettei kansassa olisi mitään levottomuutta.” – Mark.14:1-2 aramea

Niin oli kahden päivän perästä pääsiäinen ja happamattoman leivän juhla, ja ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet otetuksi kavaluudella kiinni ja tapetuksi. Sillä he sanoivat: "Ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa."  – Mark.14:1-2 KR38

 

Ja kun hän oli Beit - Ania’ssa, ruukuntekijä Shimeon’n talossa aterioiden, tuli vaimo, jolla oli mukanaan alabasteripullo parasta nardusvoidetta, hyvin kallis, ja avasi sen, ja vuodatti sen Jeshuan pään päälle. – Mark.14:3 aramea 👍

Ja kun hän oli Betaniassa, pitalisen Simonin asunnossa, tuli hänen aterialla ollessaan nainen, mukanaan alabasteripullo täynnä oikeata, kallista nardusvoidetta. Hän rikkoi alabasteripullon ja vuodatti voiteen hänen päähänsä. – Mark.14:3 KR38 🤨👎

 

Mutta siellä oli joitakin oppilaita, jotka loukkaantuivat sieluissaan, ja he sanoivat, että ”miksi tämä voide piti tuhlata? Sillä sen olisi voinut laittaa myytäväksi yli kolmellasadalla dinarilla, ja antaa köyhille.” Ja he olivat vihastuneita häneen. – Mark.14:4-5 aramea

Niin oli muutamia, jotka närkästyivät ja sanoivat keskenään: "Mitä varten tämä voiteen haaskaus? Olisihan voinut myydä tämän voiteen enempään kuin kolmeensataan denariin ja antaa ne köyhille. "Ja he toruivat häntä. – Mark.14:4-5 KR38

 

Mutta hän, Jeshua, sanoi, ”jättäkää hänet, miksi te murehdutatte häntä? Hän teki kauniin teon minulle.” Sillä köyhiä teillä on koko ajan teidän kanssanne, ja milloin tahdotte, te voitte tehdä heille sitä, mikä on kaunista. Mutta minä en ole koko ajan teidän luonanne. – Mark.14:6-7 aramea

Mutta Jeesus sanoi: "Antakaa hänen olla. Miksi pahoitatte hänen mieltään? Hän teki hyvän työn minulle. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, ja milloin tahdotte, voitte heille tehdä hyvää, mutta minua teillä ei ole aina. – Mark.14:6-7 KR38

 

Hän on tehnyt tämän sillä, mitä hänellä oli, ja edeltä kuin hautaamistani varten, voidellut minun olemukseni. Ja amen, minä sanon teille, että kaikkialla, missä julistetaan tätä minun evankeliumiani, kaikessa maailmassa, myös tämä, mitä hän teki, on sanottava hänen muistokseen. – Mark.14:8-9 aramea

Hän teki, minkä voi. Edeltäkäsin hän voiteli minun ruumiini hautaamista varten. Totisesti minä sanon teille: missä ikinä kaikessa maailmassa evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä tämä teki, on mainittava hänen muistoksensa." – Mark.14:8-9 KR38

 

Mutta Jehuda, Skariota, yksi kahdestatoista, meni papiston johtajien luokse, kuin pettääkseen hänet, Jeshuan, heille. Mutta he sen kuullessaan iloitsivat, ja lupasivat, että antaisivat hänelle rahaa, jahän etsi tilaisuutta, että saisi hänet petetyksi. – Mark.14:10-11 aramea

Ja Juudas Iskariot, yksi niistä kahdestatoista, meni ylipappien luo kavaltaakseen hänet heille. Kun nämä sen kuulivat, ihastuivat he ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Ja hän mietti, kuinka hänet sopivassa tilaisuudessa kavaltaisi. – Mark.14:10-11 KR38

 

Ja happamattoman leivän ensimmäisenä päivänä, jossa juutalaiset teurastavat pääsiäislampaan, hänen oppilaansa sanoivat hänelle, ”missä sinä tahdot, että menemme valmistamaan sinulle syötäväksi pääsiäislampaan?” – Mark.14:12 aramea

Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: "Mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan sinun syödäksesi?" – Mark.14:12 KR38

 

Ja hän lähetti kaksi hänen oppilaistaan, ja sanoi heille, ”menkää kaupunkiin, ja katso, teidät kohtaa mies, joka kantaa vesiastiaa. Menkää hänen perässään.” Ja minne hän menee sisään, sanokaa sen talon isännälle, ”meidän rabbimme sanoi; missä on lepohuone, jossa saamme syödä pääsiäislampaan minun oppilaideni kanssa?” Ja katso, hän näyttää teille suuren yläkerran, joka on laitettu ja valmistettu. Valmistakaa se siellä meille. – Mark.14:13-15 aramea

Niin hän lähetti kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: "Menkää kaupunkiin, niin teitä vastaan tulee mies kantaen vesiastiaa; seuratkaa häntä. Ja mihin hän menee, sen talon isännälle sanokaa: 'Opettaja sanoo: Missä on minun vierashuoneeni, syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa?' Ja hän näyttää teille suuren huoneen yläkerrassa, valmiiksi laitetun; valmistakaa meille sinne." – Mark.14:13-15 KR38

 

Ja hänen oppilaansa lähtivät, ja tulivat kaupunkiin, ja löysivät, kuten hän oli heille sanonut, ja he valmistivat pääsiäislampaan. Ja kun oli ilta, hän tuli niiden kahdentoista kanssa. – Mark.14:16-17 aramea

Niin opetuslapset lähtivät ja tulivat kaupunkiin ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaan. Ja kun ehtoo tuli, saapui hän sinne niiden kahdentoista kanssa. – Mark.14:16-17 KR38

 

Ja kun he lepäilivät ja aterioivat, Jeshua sanoi, ”amen, minä sanon teille, että yksi teistä, joka syö minun kanssani, hän on minut pettävä.”  Mutta he alkoivat epäröidä, ja sanoivat hänelle toinen toisensa jälkeen, ”miksi... minäkö?” – Mark.14:18-19 aramea

Ja kun he olivat aterialla ja söivät, sanoi Jeesus: "Totisesti minä sanon teille: yksi teistä kavaltaa minut, yksi, joka syö minun kanssani." He tulivat murheellisiksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle: "En kaiketi minä?" – Mark.14:18-19 KR38

 

Mutta hän sanoi heille, ”yksi kahdestatoista, joka kastaa minun kanssani lautasella...” Ja Ihmisen Poika menee, kuten minusta on kirjoitettu. Mutta voi sitä miestä, jonka käden kautta Ihmisen Poika petetään! Sille miehelle olisi parempi, jos hän ei olisi syntynyt. – Mark.14:20-21 aramea

Hän sanoi heille: "Yksi teistä kahdestatoista, se, joka kastaa vatiin minun kanssani. Niin, Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt." – Mark.14:20-21 KR38

 

Ja kun he aterioivat, Jeshua otti leivän, ja siunasi, ja mursi ja antoi heille, ja sanoi heille, ”ottakaa tämä, se on minun ruumiini.” Ja hän otti maljan, ja kiitti, ja siunasi, ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. – Mark.14:22-23 aramea

Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Ottakaa, tämä on minun ruumiini." Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille; ja he kaikki joivat siitä. – Mark.14:22-23 KR38

 

*  Ja hän sanoi heille, ”tämä on minun vereni, sen uuden liiton, joka vuodatetaan monien puolesta.” Amen, minä sanon teille, että en enää juo viinipuun tuottamaa, siihen päivään saakka, että minä juon sitä uutena Jumalan kuningaskunnassa. – Mark.14:24-25 aramea

Ja hän sanoi heille: "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä. Totisesti minä sanon teille: minä en juo enää viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa." – Mark.14:24-25 KR38

 

Ja he menivät pois ja nousivat Öljymäelle. – Mark.14:26 aramea

Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. – Mark.14:26 KR38

 

Ja Jeshua sanoi heille, että te kaikki tulette häpeämään minua tänä yönä, sillä kirjoitettu on, että ’minä lyön paimenta, ja hänen lampaansa hajotetaan’.” Vaan kun minä olen noussut, minä olen teidän edellänne Galileassa. – Mark.14:27-28 aramea 👍

Ja Jeesus sanoi heille: "Kaikki te loukkaannutte, sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lampaat hajotetaan.' Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan." – Mark.14:27-28 KR38

 

*  Keefa sanoi hänelle, ”vaikka he kaikki häpeäisivät, minä en!” Jeshua sanoi hänelle, ”amen, minä sanon sinulle, että tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kiekuu kaksi kertaa, sinä kolmesti kiellät minut”. – Mark.14:29-30 aramea

Niin Pietari sanoi hänelle: "Vaikka kaikki loukkaantuisivat, en kuitenkaan minä." Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänään, tänä yönä, ennenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät." – Mark.14:29-30 KR38

 

Mutta hän sanoi enemmän, että ”jos niin on minulle tapahtuva, menen kanssasi kuolemaan! En halveksi sinua, minun Herrani!” Ja samoin myös he kaikki puhuivat. – Mark.14:31 aramea

Mutta hän vakuutti vielä lujemmin: "Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä." Ja samoin sanoivat kaikki muutkin. – Mark.14:31 KR38

 

Ja he tulivat sellaiselle paikalle, jota kutsutaan ”Gad - Seman”, ja hän sanoi oppilailleen, ”istukaa tässä, kunnes minä olen rukoillut.” – Mark.14:32 aramea

Ja he tulivat maatilalle, jonka nimi on Getsemane; ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Istukaa tässä, sillä aikaa kuin minä rukoilen." – Mark.14:32 KR38

 

Ja hän johdatti mukanaan Keefa’n ja Jakob’n ja Johannan’n, ja alkoi tulla murheelliseksi, ja ahdistumaan. Ja hän sanoi heille, ”se murhe on minun sieluani varten, kuolemalle saakka. Pysykää tässä ja vartioikaa!” – Mark.14:33-34 aramea 👍

Ja hän otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen; ja hän alkoi kauhistua ja tulla tuskaan. Ja hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa." – Mark.14:33-34 KR38

 

Ja hän tuli vähän lähemmäksi, ja lankesi maan päälle ja rukoili, että jos mahdollista, se hetki menisi hänen ohitseen. Ja hän sanoi, ”isä, minun isäni! Sinä pystyt kaikkeen; ohittakoon minut tämä malja, mutta ei minun tahtoni mukaan, vaan sinun.” – Mark.14:35-36 aramea

Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili, että, jos mahdollista, se hetki menisi häneltä ohi, ja sanoi: "Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!" – Mark.14:35-36 KR38

 

Ja hän tuli, löytäen heidän nukkumasta, ja hän sanoi Shimeon Keefa’lle, että ”sinä nukuit? Ettekö pystyneet yhtä hetkeä vartioimaan?” Vartioikaa ja rukoilkaa, ettette menisi kiusaukseen sisään. Henki tahtoo, ja on valmistettu, vaan ruumis on heikko. – Mark.14:37-38 aramea

Ja hän tuli ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: "Simon, nukutko? Etkö jaksanut yhtä hetkeä valvoa? Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko." – Mark.14:37-38 KR38

 

Ja hän meni taas, rukoili ja sanoi sen sanan. Ja hän palasi, tuli, löysi heidät taas nukkumasta, koska heidän silmänsä olivat raskaat, eivätkä he tienneet, mitä he sanoisivat hänelle. – Mark.14:39-40 aramea

Ja taas hän meni pois ja rukoili sanoen samat sanat. Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet kovin raukeiksi; ja he eivät tienneet, mitä hänelle vastaisivat. – Mark.14:39-40 KR38

 

Ja hän tuli kolmannen kerran, ja sanoi heille, ”nukkukaa nyt, ja levähtäkää. Loppu on saapunut, ja hetki on tullut, ja katso, Ihmisen Poika petetään syntisten käsien kautta. Nouskaa, mennään, katso, hän, joka minut pettää, on lähellä.” – Mark.14:41-42 aramea 👍

Ja hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille: "Te nukutte vielä ja lepäätte! Jo riittää! Hetki on tullut; katso, Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtekäämme; katso, se, joka kavaltaa minut, on lähellä." – Mark.14:41-42 KR38 🤨

 

Ja hänen vielä puhuessaan, tuli Jehuda Skariota, yksi kahdestatoista, ja paljon kansaa, miekkojen ja sauvojen kanssa, papiston johtajien ja kirjanoppineiden ja vanhimmiston luota. – Mark.14:43 aramea

Ja heti, hänen vielä puhuessaan, Juudas, yksi niistä kahdestatoista, saapui, ja hänen mukanaan joukko ylipappien ja kirjanoppineiden ja vanhinten luota, miekat ja seipäät käsissä. – Mark.14:43 KR38

 

Ja hän antoi heille merkin – hän, se pettäjä, joka petti – ja sanoi, ”hän, jota minä suutelen, se on hän. Ottakaa hänet kiinni varmuudella, ja viekää hänet.” Ja silmänräpäyksessä, hän lähestyi ja sanoi hänelle, ”rabbi, rabbi!” – ja suuteli häntä. – Mark.14:44-45 aramea 👍

Mutta se, joka hänet kavalsi, oli sopinut heidän kanssaan merkistä, sanoen: "Se, jolle minä suuta annan, hän se on; ottakaa hänet kiinni ja viekää tarkasti vartioituna pois." Ja tultuaan hän kohta astui hänen luoksensa ja sanoi: "Rabbi!" ja antoi hänelle suuta. – Mark.14:44-45 KR38

 

Mutta he kohottivat kädet hänen päälleen, ja ottivat hänet kiinni. Mutta yksi niistä, jotka seisoivat, veti miekan, ja löi ylipapin palvelijaa, ja leikkasi hänen korvansa. – Mark.14:46-47 aramea

Silloin he kävivät häneen käsiksi ja ottivat hänet kiinni. Mutta eräs niistä, jotka lähellä seisoivat, veti miekkansa, iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. – Mark.14:46-47 KR38

 

Mutta hän, Jeshua, vastasi ja sanoi heille, ”niin kuin rosvojoukko, te olette lähteneet miekkojen ja sauvojen kanssa ottamaan minua kiinni!” – Mark.14:48 aramea 👍

Niin Jeesus puhui heille ja sanoi: "Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. – Mark.14:48 KR38 🤨

 

Koko päivän minä olin teidän luonanne, opettaen temppelissä, ettekä te ottaneet minua kiinni, vaan tämä tapahtui, että te täyttäisitte kirjoitukset. Silloin hänen oppilaansa jättivät hänet ja pakenivat. – Mark.14:49-50 aramea

Joka päivä minä olen ollut teidän luonanne opettaen pyhäkössä, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä tapahtuu, että kirjoitukset kävisivät toteen." Niin he kaikki jättivät hänet ja pakenivat. – Mark.14:49-50 KR38

 

Ja yksi nuorukainen oli tullut hänen perässään, ja hän oli puettu lakanaan, alaston, ja he ottivat hänet kiinni. Mutta hän jätti lakanan, ja pakeni alasti. – Mark.14:51-52 aramea

Ja häntä seurasi eräs nuorukainen, jolla oli ympärillään liinavaate paljaalle iholle heitettynä; ja he ottivat hänet kiinni. Mutta hän jätti liinavaatteen ja pakeni alastonna. – Mark.14:51-52 KR38

 

Ja he veivät hänet, Jeshuan, ylipappi Kaifaan luokse, ja hänen luokseen kokoontuivat kaikki papiston johtajat ja kirjanoppineet ja vanhimmat. – Makr.14:53 aramea

Ja he veivät Jeesuksen ylimmäisen papin eteen, jonne kaikki ylipapit ja vanhimmat ja kirjanoppineet kokoontuivat. – Mark.14:53 KR38

 

Mutta Shimeon tuli etäisyyden päässä hänen perässään, ylipapin pihan sisälle saakka, ja oli istumassa palvelijoiden kanssa ja lämmitteli vastapäätä tulta. – Mark.14:54 aramea

Ja Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin palatsin esipihaan asti ja istui palvelijain joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä. – Mark.14:54 KR38

 

Mutta papiston johtajat, ja koko se kokouksensa, etsivät todistusta Jeshuaa vastaan, että saisivat hänet kuolemaan, eivätkä pystyneet. Sillä kun monet todistivat häntä vastaan, heidän todistuksensa ei ollut arvollinen. – Mark.14:55-56 aramea

Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet, mutta eivät löytäneet. Useat kyllä todistivat väärin häntä vastaan, mutta todistukset eivät olleet yhtäpitäviä. – Mark.14:55-56 KR38

 

Mutta jotkut nostivat häntä vastaan tekaistuja todistajia, ja he sanoivat; Että, ”me kuulimme, että hän sanoi, että minä tuhoan tämän temppelin, joka on käsillä tehty, ja kolmessa päivässä minä rakennan toisen, joka ei ole käsillä tehty”. Mutta samoin ei heidänkään todistuksensa ollut arvollinen. – Mark.14:57-59 aramea

Niin muutamat nousivat ja todistivat väärin häntä vastaan, sanoen: "Me olemme kuulleet hänen sanovan: 'Minä hajotan maahan tämän käsillä tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä toisen, joka ei ole käsillä tehty.'" Mutta eivät näinkään heidän todistuksensa olleet yhtäpitäviä. – Mark.14:57-59 KR38

 

Ja ylipappi nousi keskelle, ja kysyi Jeshualta ja sanoi, ”etkö sinä puolustaudu, vastaten, mitä nämä todistavat sinua vastaan?” Mutta hän oli hiljaa, eikä vastannut mitään. Ja taas ylipappi kysyi ja sanoi, ”sinä olet hän, Messias, sen siunatun poika?!” – Mark.14:60-61 aramea

Silloin ylimmäinen pappi nousi ja astui esille ja kysyi Jeesukselta sanoen: "Etkö vastaa mitään? Mitä nämä todistavat sinua vastaan?" Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle: "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?" – Mark.14:60-61 KR38

 

Mutta hän, Jeshua, sanoi hänelle, ”minä, minä olen. Ja te tulette näkemään Ihmisen Pojan, joka istuu voiman oikealla puolella, ja tulee taivasten pilvien päällä.” – Mark.14:62 aramea

Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä." – Mark.14:62 KR38

 

Mutta ylipappi halkaisi vaatteensa ja sanoi, ”mistä te vielä meille todistusta tarvitsette? Katso, hänen omasta suustaan te kuulitte pilkkaa. Miltä tämä teille näyttää?” Mutta nämä kaikki tuomitsivat, että hän on kuolemaan tuomittu. – Mark.14:63-64 aramea

Niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme? Te kuulitte hänen pilkkaamisensa. Mitä arvelette?" Niin he kaikki tuomitsivat hänet vikapääksi kuolemaan. – Mark.14:63-64 KR38

 

Ja ihmiset alkoivat sylkemään hänen kasvoilleen, ja peittivät hänen päänsä ja löivät häntä ja sanoivat, ”profetoi!” ja ylipapin vartijat löivät häntä leukaan. – Mark.14:65 aramea 👍

Ja muutamat rupesivat sylkemään häntä ja peittivät hänen kasvonsa ja löivät häntä nyrkillä ja sanoivat hänelle: "Profetoi!" Oikeudenpalvelijatkin löivät häntä poskelle. – Mark.14:65 KR38 🤨

 

Ja kun Shimeon oli alhaalla pihalla, tuli yksi ylipapin palvelijatar. Hän näki hänet lämmittelemässä, ja vilkaisi häntä ja sanoi hänelle, ”ja sinäkin olit Jeshua Natsaria’n kanssa!” Mutta hän kielsi ja sanoi, ”minä en tiedä, mitä sinä puhut”, ja poistui ulos, eteiseen. Ja kukko kiekui. – Mark.14:66-68 aramea

Kun nyt Pietari oli alhaalla esipihassa, tuli sinne muuan ylimmäisen papin palvelijattarista; ja nähdessään Pietarin lämmittelevän hän katsoi häneen ja sanoi: "Sinäkin olit Nasaretilaisen, tuon Jeesuksen, kanssa." Mutta hän kielsi sanoen: "En tiedä enkä käsitä, mitä sanot." Ja hän meni ulos pihalle. Ja kukko lauloi. – Mark.14:66-68 KR38

 

Ja se palvelijatar näki hänet taas, ja alkoi sanomaan niille, jotka seisoivat, että ”myös tämä oli heistä.” Mutta hän kielsi taas. Ja vähän ajan jälkeen taas nämä, jotka seisoivat, sanoivat Keefa’lle, ”todellakin, sinä olet myös heistä, sillä sinä olet galilealainen, ja puheesi on sen kaltainen”. – Mark.14:69-70 aramea 👍

Ja nähdessään hänet siellä palvelijatar rupesi taas sanomaan lähellä seisoville: "Tämä on yksi niistä." Mutta hän kielsi uudestaan. Ja vähän sen jälkeen lähellä seisovat taas sanoivat Pietarille: "Totisesti, sinä olet yksi niistä, sillä olethan sinä galilealainenkin." – Mark.14:69-70 KR38 🤨

 

Mutta hän alkoi kiroamaan ja vannomaan, että ”minä en tunne tätä miestä, josta te puhutte!” Ja yhtäkkiä kukko kutsui toisen kerran, ja Shimeon’ia muistutettiin Jeshuan sanasta, joka sanoi hänelle, että ”ennen kuin kukko kutsuu kaksi kertaa, kolmesti tulet minut kieltämään.” Ja hän alkoi itkemään. – Mark.14:71-72 aramea 👍

Mutta hän rupesi sadattelemaan itseänsä ja vannomaan: "En tunne sitä miestä, josta te puhutte." Ja samassa kukko lauloi toisen kerran. Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut hänelle: "Ennenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät." Ja hän ratkesi itkuun. – Mark.14:71-72 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/