11. huhti, 2018

Markus luku 13

Uuden Testamentin käännösten vertailu Markus luku 13: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/markus.pdf

 

Ja kun Jeshua poistui temppelistä, yksi hänen oppilaistaan sanoi hänelle, ”opettaja, katso, näe nuo kivet ja nuo rakennukset!” Mutta Jeshua sanoi hänelle, ”sinä näet ne suuret rakennukset. Tähän ei jää jäljelle kiveä kiven päälle, jota ei olisi kaadettu alas.” – Mark.13:1-2 aramea

Ja kun hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan hänelle: "Opettaja, katso, millaiset kivet ja millaiset rakennukset!" Jeesus vastasi hänelle: "Sinä näet nämä suuret rakennukset. Niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta." – Mark.13:1-2 KR38

 

Ja kun Jeshua istui Öljymäellä, temppeliä vastapäätä, kysyivät häneltä Keefa ja Jakob, ja Johannan ja Andreos, he ainoastaan;  Sano meille, milloin nämä tapahtuvat, ja mikä on se merkki, kun näiden kaikkien täyttymys alkaa lähestyä? – Mark.13:3-4 aramea

Ja kun hän istui Öljymäellä, vastapäätä pyhäkköä, kysyivät Pietari ja Jaakob ja Johannes ja Andreas häneltä eriksensä: "Sano meille: milloin tämä tapahtuu, ja mikä on merkki siitä, että kaikki tämä alkaa lopullisesti toteutua?" – Mark.13:3-4 KR38

 

Mutta hän, Jeshua, alkoi puhumaan heille, ”katsokaa, ettei kukaan ihminen teitä eksyttäisi.” Sillä monia tulee minun nimessäni, ja he sanovat, että ”minä, minä olen”, ja eksyttävät monia. – Mark.13:5-6 aramea

Niin Jeesus rupesi puhumaan heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä se olen', ja he eksyttävät monta. – Mark.13:5-6 KR38

 

Mutta kun kuulette sotaa, ja sanomia taisteluista, älkää pelätkö tulevaisuutta, sillä se ei ole oleva vielä se loppu. Sillä kansa on nouseva kansaa vastaan, ja kuningaskunta kuningaskuntaa vastaan, ja on oleva maanjäristyksiä monin paikoin, ja on oleva nälänhätää, ja viettelyksiä. Nämä ovat synnytystuskien huippu. – Mark.13:7-8 aramea

Ja kun te kuulette sotien melskettä ja sanomia sodista, älkää peljästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee maanjäristyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua. – Mark.13:7-8 KR38

 

Mutta te, ymmärtäkää sieluissanne, sillä teitä tullaan johdattamaan tuomareille, ja teitä ruoskitaan heidän kokouspaikoissaan, ja te tulette seisomaan kuninkaiden ja valtiaiden edessä, minun tähteni, heille todistukseksi. – Mark.13:9 aramea

Mutta pitäkää te vaari itsestänne. Teidät vedetään oikeuksiin, ja teitä piestään synagoogissa, ja teidät asetetaan maaherrain ja kuningasten eteen, minun tähteni, todistukseksi heille. – Mark.13:9 KR38

 

Mutta ensin on tuleva, että minun evankeliumini julistetaan kaikissa kansoissa. – Mark.13:10 aramea

Ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille. – Mark.13:10 KR38

 

Mutta kun teitä viedään teidän täyttymyksillenne, älkää edeltä ahdistuko, mitä puhuisitte, älkääkä miettikö, vaan sitä, mitä teille annetaan siinä hetkessä, se puhukaa, sillä se ei ole teidän puhumistanne, vaan pyhän hengen. – Mark.13:11 aramea

Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte; vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki. – Mark.13:11 KR38

 

Sillä veli on johdattava veljensä kuolemaan, ja isä poikansa, ja lapset nousevat isiään vastaan, ja kuolettavat heidät. Ja te tulette olemaan jokaisen vihattavat, minun nimeni tähden, mutta joka kestää lopulle saakka, hän saa elää. – Mark.13:12-13 aramea

Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. – Mark.13:12-13 KR38

 

Mutta kun te näette sen merkin; hävityksen saastaisuus, se, joka on sanottu profeetta Danielin kautta, seisovan missä ei tule – hän, joka lukee, ymmärtäköön –silloin ne, jotka ovat Jehud’ssa, paetkoon sille vuorelle! – Mark.13:14 aramea

Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi - joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; – Mark.13:14 KR38

 

Ja joka on katolla, hän älköön laskeutuko ja menkö sisään noutamaan mitään kodistaan! Ja hän, joka on pellolla, älköön kääntykö palaamaan, että hakisi vaatteitaan. – Mark.13:15-16 aramea

joka on katolla, älköön astuko alas älköönkä menkö sisään noutamaan mitään huoneestansa; ja joka on mennyt pellolle, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. – Mark.13:15-16 KR38

 

Mutta voi raskaana olevia ja niitä, jotka imettävät niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakenemisenne olisi talvella. – Mark.13:17-18 aramea 👍

Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvella. – Mark.13:17-18 KR38

 

Sillä näissä päivissä on oleva sellainen kärsimys, ettei sellaista ole ollut Jumalan luoman luomakunnan alusta, tähän saakka, eikä tule olemaan. Ja jos Herra ei yhdistä niitä päiviä, ei mikään liha olisi elävä, vaan niiden valittujen tähden, jotka hän valitsi, hän on nämä päivät yhdistänyt. – Mark.13:19-20 aramea

Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät. – Mark.13:19-20 KR38

 

Jos silloin joku sanoo teille, että ”katso, tänne! Hän on Messias!” - Ja katso, te menisitte sinne, älkää uskoko! Sillä nousee valheen messiaita, ja mielikuvituksen profeettoja, ja he antavat merkkejä ja ihmeitä, ja eksyttävät – jos pystyvätmyös niitä valittuja. Mutta te, varokaa, katso, minä olen sanonut teille edeltä kaiken. – Mark.13:21-23 aramea

Ja jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tai: 'Katso, tuolla', niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut. Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki. – Mark.13:21-23 KR38

 

Mutta niinä päivinä, sen kärsimyksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valkeuttaan. Ja tähtiä tulee putoamaan taivaista, ja taivasten voimat tulevat horjumaan. – Mark.13:24-25 aramea

Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät. – Mark.13:24-25 KR38

 

Ja silloin he tulevat näkemään Ihmisen Pojan, kun hän tulee pilvissä, suuren voiman kanssa, ja kirkkauden kanssa. Silloin hän on lähettävä omat enkelinsä, ja he kokoavat hänen valittunsa neljästä tuulesta, maan ääristä ja taivasten ääriin saakka. – Mark.13:26-27 aramea

Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan ääreen. – Mark.13:26-27 KR38

 

Mutta oppikaa viikunapuusta se ajatusmalli, että kun sen oksat ovat hennot, ja sen lehdet versovat, te tiedätte, että kesä on alkanut tulla. Samoin myös te, kun te näette nämä, olkaa tietoiset, että se pasuunan puhallus on lähellä. – Mark.13:28-29 aramea

Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. – Mark.13:28-29 KR38

 

Amen, minä sanon teille, ettei tämä auringon kuumuus lakkaa siihen saakka, kunnes nämä kaikki tapahtuvat. Taivaat ja maa tulevat katoamaan, ja minun sanani eivät katoa. Mutta siitä päivästä ja siitä hetkestä ei kukaan tiedä, eivät edes taivasten enkelit, eikä poika, paitsi isä. Ymmärtäkää! Valvokaa ja rukoilkaa, sillä te ette tiedä, milloin se aika on. – Mark.13:30-33 aramea 🙂

Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin nämä kaikki tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. – Mark.13:30-33 KR38 🤔

 

Sillä se on kuin se mies, joka matkusti pois, ja jätti oman talonsa, ja antoi käskyvallan omille palvelijoilleen, ja toisille ihmisille hänen tekonsa, ja käski, että ovella olisi vartija. – Mark.13:34 aramea

On niinkuin muille maille matkustaneen miehen: kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös ovenvartijan valvoa. – Mark.13:34 KR38

 

Sen tähden, valvokaa, sillä te ette tiedä, milloin sen talon herra tulee; illalla vai keskiyöllä, vai aamu - uhrin aikaan vai aamupäivällä. Ettei mitään tulisi yllättäen, ja teidät löydettäisiin nukkumasta. – Mark.13:35-36 aramea 👍

Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö vai yösydännä vai kukonlaulun aikaan vai varhain aamulla, ettei hän, äkkiarvaamatta tullessaan, tapaisi teitä nukkumasta. – Mark.13:35-36 KR38 🤔

 

Mutta mitä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille, olkaa vartijoina. – Mark.13:37 aramea 👍

Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille: valvokaa." – Mark.13:37 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/