10. huhti, 2018

Johannes luku 19

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 19: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Silloin Pilatus ruoski Jeshuan. Ja sotamiehet kietoivat orjantappurasta kruunun, ja laittoivat sen hänen päähänsä, ja pukivat hänet punaiseen viittaan. Ja sanoivat ”shalom sinulle, juutalaisten kuningas!” Ja löivät häntä poskille. – Joh.19:1-3 aramea

Silloin Pilatus otti Jeesuksen ja ruoskitti hänet. Ja sotamiehet väänsivät kruunun orjantappuroista, panivat sen hänen päähänsä ja pukivat hänen ylleen purppuraisen vaipan ja tulivat hänen luoksensa ja sanoivat: "Terve, juutalaisten kuningas"; ja he antoivat hänelle korvapuusteja.  – Joh.19:1-3 KR38

 

Ja Pilatus lähti taas ulos ja sanoi heille, ”katso, minä lähetin hänet teille ulkopuolelle, että te tietäisitte, etten minä löytänyt hänestä yhtäkään virhettä.” – Joh.19:4 aramea

Pilatus meni taas ulos ja sanoi heille: "Katso, minä tuon hänet ulos teille, tietääksenne, etten minä löydä hänessä yhtäkään syytä." – Joh.19:4 KR38

 

Ja Jeshua poistui ulos, yllään orjantappurakruunu ja se punainen viitta, ja Pilatus sanoi heille, ”katso, mies!” – Joh.19:5 aramea

Niin Jeesus tuli ulos, orjantappurakruunu päässään ja purppurainen vaippa yllään. Ja Pilatus sanoi heille: "Katso ihmistä!" – Joh.19:5 KR38

 

Mutta kun papiston johtajat ja vartijat näkivät hänet, he huusivat ja sanoivat, ”hirteen! hirteen hänet!” Pilatus sanoi heille, ”johdattakaa te ja ristiinnaulitkaa, sillä minä en löytänyt hänestä virhettä!” – Joh.19:6 aramea

Kun siis ylipapit ja palvelijat näkivät hänet, huusivat he sanoen: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse!" Pilatus sanoi heille: "Ottakaa te hänet ja ristiinnaulitkaa, sillä minä en löydä hänessä mitään syytä." – Joh.19:6 KR38

 

Juutalaiset sanoivat hänelle, ”meille on kirjoitettu sana, ja sen meidän kirjoitetun sanamme mukaan hän on syyllinen kuolemaan, sillä hän teki oman sielunsa Jumalan pojaksi.” – Joh.19:7 aramea

*  Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi." – Joh.19:7 KR38

 

Mutta kun Pilatus kuuli tämän sanan, hän kunnioitti runsaammin. – Joh.19:8 aramea 🙂

Kun nyt Pilatus kuuli tämän sanan, pelkäsi hän vielä enemmän – Joh.19:8 KR38

 

Ja hän meni taas sisään Pretorion’lle, ja sanoi Jeshualle, ”mistä sinä olet?” Mutta Jeshua ei antanut hänelle vastausta. Pilatus sanoi hänelle, ”etkö sinä puhu kanssani? Etkö sinä tiedä, että minulla on lupa vapauttaa sinut, ja minulla on lupa ristiinnaulita sinut?” – Joh.19:9-10 aramea

ja meni taas sisälle palatsiin ja sanoi Jeesukselle: "Mistä sinä olet?" Mutta Jeesus ei hänelle vastannut. Niin Pilatus sanoi hänelle: "Etkö puhu minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiinnaulita?" – Joh.19:9-10 KR38

 

Jeshua sanoi hänelle, ”sinulla ei ole minua vastaan yhtäkään käskyvaltaa, ellei sinulle olisi ylhäältä annettu. Tämän tähden hänen, joka luovutti minut sinulle, syntinsä on suurempi kuin sinun.” – Joh.19:11 aramea

Jeesus vastasi: "Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Sentähden on sen synti suurempi, joka jätti minut sinun käsiisi." – Joh.19:11 KR38

 

Ja tämän tähden Pilatus tahtoi vapauttaa hänet. Mutta juutalaiset huusivat, että ”jos sinä tämän vapautat, et ole keisarin ystävä, sillä jokainen, joka tekee sielunsa kuninkaaksi, hän on keisarin vihollinen!” – Joh.19:12 aramea

Tämän tähden Pilatus koetti päästää hänet irti. Mutta juutalaiset huusivat sanoen: "Jos päästät hänet, et ole keisarin ystävä; jokainen, joka tekee itsensä kuninkaaksi, asettuu keisaria vastaan."  – Joh.19:12 KR38

 

Mutta kun Pilatus kuuli tämän sanan, Jeshua vietiin ulkopuolelle, ja hän istui tuomioistuimen ylle siinä paikassa, joka on kutsuttu ”Keefa’n Retsiftha”, mutta hebreaksi sitä sanottiin ”Gafiftha”. – Joh.19:13 aramea 👍

Kun Pilatus kuuli nämä sanat, antoi hän viedä Jeesuksen ulos ja istui tuomarinistuimelle, paikalle, jonka nimi on Litostroton, hebreaksi Gabbata. – Joh.19:13 KR38 🤔

 

Ja oli pääsiäisen aatto, ja siellä oli noin kuudes hetki, ja hän sanoi juutalaisille, ”katso, teidän kuninkaanne!” Mutta nämä huusivat, ”pois hänet, pois hänet! Hirteen hänet, hirteen hänet!” Pilatus sanoi heille, ”teidän kuninkaanneko ristiinnaulitaan?” Papiston johtajat sanoivat, ”meillä ei ole kuningasta, paitsi keisari.” – Joh.19:14-15 aramea

Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki. Ja hän sanoi juutalaisille: "Katso, teidän kuninkaanne!" Niin he huusivat: "Vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet!" Pilatus sanoi heille: "Onko minun ristiinnaulittava teidän kuninkaanne?" Ylipapit vastasivat: "Ei meillä ole kuningasta, vaan keisari." – Joh.19:14-15 KR38

 

Silloin hän luovutti hänet heille, että he ristiinnaulitsisivat hänet, ja he johdattivat Jeshuaa ja veivät hänet ulos. – Joh.19:16 aramea

Silloin hän luovutti hänet heille ja antoi ristiinnaulittavaksi. Ja he ottivat Jeesuksen. – Joh.19:16 KR38

 

Kantaen ristiään hän meni paikalle, joka on kutsuttu ”Karkaftha”, mutta hebreaksi sanottiin ”Gagoltha”. Siellä hänet ristiinnaulittiin, ja toiset kaksi hänen kanssaan, yksi sivulle ja yksi sivulle, ja Jeshua keskellä. – Joh.19:17-18 aramea 👍

Ja kantaen itse omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle Pääkallonpaikalle, jota kutsutaan hebreankielellä Golgataksi. Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle, ja Jeesuksen keskelle. – Joh.19:17-18 KR38 🤨

 

Ja Pilatus kirjoitti myös taulun, ja laittoi sen hänen ristinsä päälle, mutta tämä kirjoitus oli näin; ”Jeshua Natsaria, juutalaisten kuningas”. Ja monet juutalaisista lukivat tämän kyltin, koska se paikka, jossa Jeshua oli ristiinnaulittu, oli lähellä kaupunkia, ja se kirjoitus oli hebreaksi ja jaavaniksi ja roomaksi. – Joh.19:19-20 aramea 🤨

Ja Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin; ja se oli näin kirjoitettu: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas." Tämän päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia; ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. – Joh.19:19-20 KR38 🤨

 

Ja papiston johtajat sanoivat Pilatukselle, ”olisitko kirjoittamatta, että hän on juutalaisten kuningas, vaan että hän sanoi, että ’minä olen juutalaisten kuningas’?” Pilatus sanoi, ”minkä kirjoitin, sen kirjoitin!” – Joh.19:21-22 aramea

*  Niin juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: "Älä kirjoita: 'Juutalaisten kuningas', vaan että hän on sanonut: 'Minä olen juutalaisten kuningas.'" Pilatus vastasi: "Minkä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin." – Joh.19:21-22 KR38

 

Mutta kun sotamiehet olivat ristiinnaulinneet Jeshuan, he ottivat hänen vaatteensa ja laittoivat ne neljään osaan, yksi sotamiestä kohti, mutta se hänen pukunsa oli saumaton, ylhäältä kokonaan neulottu. – Joh.19:23 aramea

Kun sotamiehet olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, ottivat he hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotamiehelle osansa, sekä ihokkaan. Mutta ihokas oli saumaton, kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu. – Joh.19:23 KR38

 

Ja he sanoivat toinen toiselleen, ”älkäämme repikö sitä, vaan arpokaamme siitä, kenen osa se on oleva.” Ja täyttyi se kirjoitus, joka sanoo, että ”he jakoivat minun pukuni keskenään, ja heittivät arpaa minun vaatteistani”. Nämä asiat ne sotamiehet tekivät! – Joh.19:24 aramea

Sentähden he sanoivat toisillensa: "Älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on oleva"; että tämä kirjoitus kävisi toteen: "He jakoivat keskenänsä minun vaatteeni ja heittivät minun puvustani arpaa." Ja sotamiehet tekivät niin. – Joh.19:24 KR38

 

Mutta Jeshuan ristin luona oli seisomassa hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar, ja Mirjam, se Kleofa’n, ja Mirjam Magdalitha. – Joh.19:25 aramea

Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar jaMaria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magdaleena. – Joh.19:25 KR38

 

Mutta Jeshua näki äitinsä ja sen oppilaan, jota hän rakasti, joka seisoi, ja sanoi äidilleen, ”vaimo, katso, sinun poikasi!” Ja hän sanoi sille oppilaalle, ”katso, sinun äitisi!” Ja siitä hetkestä oppilas oli hänen poikansa, hänen luonaan. – Joh.19:26-27 aramea 👍

Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä: "Vaimo, katso, poikasi!" Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!" Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. – Joh.19:26-27 KR38 🤔

 

Näiden jälkeen Jeshua tiesi, että kaikki oli loppuun saatettu, ja että se kirjoitus täyttyisi, hän sanoi, ”minulla on jano.” – Joh.19:28 aramea

Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen: "Minun on jano." – Joh.19:28 KR38

 

Ja astia oli laitettu, joka oli täynnä etikkaa. Mutta nämä täyttivät sienen etikasta ja laittoivat isopin päälle, ja toivat sen hänen suunsa lähelle. Mutta kun hän otti etikkaa, Jeshua sanoi, ”katso, täytetty!” ja hän taivutti päänsä ja luovutti henkensä. – Joh.19:29-30 aramea

Siinä oli astia, hapanviiniä täynnä; niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty", ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. – Joh.19:29-30 KR38

 

Mutta koska oli ilta, juutalaiset sanoivat, ”älköön ruumiit yöpykö näillä heidän risteillään, koska sapatti on alkamassa.” Sillä se päivä oli suuri sapatin päivä, ja he pyysivät Pilatukselta, he murtaisivat heidän säärensä, niiden, jotka olivat risteillä, ja hän ottaisi heidät alas. – Joh.19:31 aramea 👍

Koska silloin oli valmistuspäivä, niin - etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatinpäivä oli suuri - juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. – Joh.19:31 KR38

 

Ja sotamiehet tulivat, ja mursivat sääret ensimmäiseltä, ja siltä toiselta, joka oli ristiinnaulittu hänen kanssaan. – Joh.19:32 aramea

Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan ristiinnaulitulta. – Joh.19:32 KR38

 

Ja tullessaan Jeshuan luokse he näkivät, että hän on jo kuollut, eivätkä murtaneet hänen sääriään. Vaan yksi sotamiehistä löi häntä keihäällä hänenkylkeensä, ja heti lähti ulos veri ja vesi. – Joh.19:33-34 aramea

Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä. – Joh.19:33-34 KR38

 

Ja joka sen näki, todistaa, ja se hänen todistuksensa on totuus, ja hän tunsi sen totuuden, ja hän sanoi, että tekin uskoisitte. – Joh.19:35 aramea 🙂

Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte. – Joh.19:35 KR38

 

Sillä nämä tapahtuivat, että täyttyisi se kirjoitus, joka sanoo, että ”älköön häneltä luuta rikottako”. Ja taas se toinen kirjoitus, joka sanoo, että ”he katsovat häneen, jonka he lävistivät”. – Joh.19:36-37 aramea

Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako." Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet." – Joh.19:36-37 KR38

 

Näiden jälkeen Josef, hän, joka oli Ramtha’sta, pyysi Pilatukselta – koska hän oli Jeshuan oppilas, ja oli salaa, juutalaisten pelosta – että hän saisi ottaa Jeshuan ruumiin, ja Pilatus salli, ja hän tuli, ja otti Jeshuan ruumiin. – Joh.19:38 aramea

Mutta sen jälkeen Joosef, arimatialainen, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, vaikka salaa, juutalaisten pelosta, pyysi Pilatukselta saada ottaa Jeesuksen ruumiin; ja Pilatus myöntyi siihen. Niin hän tuli ja otti Jeesuksen ruumiin. – Joh.19:38 KR38

 

Ja tuli myös Nikodemus, hän, joka oli tullut aikaisemmin Jeshuan luokse yöllä, ja hän toi kanssaan yrttejä, mirhan ja aloen, noin sata litraa. – Joh.19:39 aramea

Tuli myös Nikodeemus, joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö, ja toi mirhan ja aloen seosta noin sata naulaa. – Joh.19:39 KR38

 

Ja hän otti Jeshuan ruumiin ja kääri sen kankaaseen ja voiteeseen, kuten juutalaisilla oli tapana haudata. – Joh.19:40 aramea 👍

Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa käärinliinoihin, niinkuin juutalaisilla on tapana haudata. – Joh.19:40 KR38 🤔

 

Mutta siinä Jeshuan ristin paikassa oli se puutarha, ja siinä puutarhassa oli uusi hautahuone, johon ei ollut vielä ketään laitettu. Ja hän laittoi Jeshuan sinne, koska se sapatti oli alkamassa, ja koska se hauta oli lähellä. – Joh.19:41-42 aramea 👍

Ja sillä paikalla, missä hänet ristiinnaulittiin, oli puutarha, ja puutarhassa uusi hauta, johon ei vielä oltu ketään pantu. Siihen he nyt panivat Jeesuksen, koska oli juutalaisten valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä. – Joh.19:41-42 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/