10. huhti, 2018

Johannes luku 18

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 18: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Jeshua sanoi nämä, ja nousi oppilaidensa kanssa sen Kidrounin pyhän paikan toiselle puolelle. Siellä oli paikka, se puutarha, johon hän meni, ja hänen oppilaansa. – Joh.18:1 aramea 🤔

Kun Jeesus oli tämän puhunut, lähti hän pois opetuslastensa kanssa Kedronin puron tuolle puolelle; siellä oli puutarha, johon hän meni opetuslapsinensa. – Joh.18:1 KR38 🤔

 

Mutta myös Jehuda, se pettäjä, tunsi sen paikan, koska monet kerrat he olivat kokoontuneet siellä Jeshuan oppilaiden kanssa. Sen tähden hän, Jehuda, johdatti joukkoa, ja johdatti vartijat papiston johtajien ja fariseusten luota sinne, soihtujen ja lamppujen ja aseiden kanssa. – Joh.18:2-3 aramea 👍

Mutta myös Juudas, joka hänet kavalsi, tiesi sen paikan, koska Jeesus ja hänen opetuslapsensa usein olivat kokoontuneet sinne. Niin Juudas otti sotilasjoukon sekä ylipappien ja fariseusten palvelijoita ja tuli sinne soihdut ja lamput ja aseet mukanaan. – Joh.18:2-3 KR38 🤔

 

Mutta Jeshua, joka tiesi kaiken, mitä hänelle oli tullut, poistui ja sanoi heille, ”ketä etsitte?” He sanoivat hänelle, ”Jeshuaa, Natsar’laista”. Hän sanoi heille, ”minä, minä olen.” Mutta myös Jehuda, se pettäjä, oli seisomassa heidän kanssaan. – Joh.18:4-5 aramea

Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille: "Ketä te etsitte?" He vastasivat hänelle: "Jeesusta, Nasaretilaista." Jeesus sanoi heille: "Minä se olen." Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan. – Joh.18:4-5 KR38

 

Ja kun Jeshua sanoi heille, että ”minä, minä”, he menivät taaksepäin ja kaatuivat maahan. Taas Jeshua kysyi heiltä, ”ketä te etsitte?” Mutta nämä sanoivat, ”Jeshuaa, Natsar’laista”. – Joh.18:6-7 aramea

Kun hän siis sanoi heille: "Minä se olen", peräytyivät he ja kaatuivat maahan. Niin hän taas kysyi heiltä: "Ketä te etsitte?" He sanoivat: "Jeesusta, Nasaretilaista." – Joh.18:6-7 KR38

 

Jeshua sanoi heille, ”minä olen sanonut teille, että ’minä, minä’, ja jos te minua etsitte, päästäkää nämä menemään.” Että täyttyisi se sana, joka sanoo, ettei niistä, jotka on minulle annettu, kadonnut edes yksikään. – Joh.18:8-9 aramea

Jeesus vastasi: "Minähän sanoin teille, että minä se olen. Jos te siis minua etsitte, niin antakaa näiden mennä"; että se sana kävisi toteen, jonka hän oli sanonut: "En minä ole kadottanut ketään niistä, jotka sinä olet minulle antanut." – Joh.18:8-9 KR38

 

Mutta Shimeon Keefa’lla oli miekka, ja hän veti sen ja löi ylipapin palvelijaa, ja leikkasi hänen oikean korvansa. Mutta sen palvelijan nimi oli Malka. Ja Jeshua sanoi Keefa’lle,laita miekka tuppeensa! Se malja, jonka minun isäni minulle antoi, enkö sitä joisi?” – Joh.18:10-11 aramea

Niin Simon Pietari, jolla oli miekka, veti sen ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan; ja palvelijan nimi oli Malkus. Niin Jeesus sanoiPietarille: "Pistä miekkasi tuppeen. Enkö minä joisi sitä maljaa, jonka Isä on minulle antanut?" – Joh.18:10-11 KR38

 

Silloin joukko ja sotapäällikkö ja juutalaisten vartijat ottivat kiinni Jeshuan ja kahlitsivat hänet. – Joh.18:12 aramea 👍

Niin sotilasjoukko ja päällikkö ja juutalaisten palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni ja sitoivat hänet – Joh.18:12 KR38 🤔

 

Ja he veivät hänet Hannan’n luokse, koska hän oli Kaifa’n setä, hänen, joka oli se sen vuoden ylipappi. Mutta se Kaifa oli juuri hän, joka antoi juutalaisille sen ohjeen, että on parempi yhden miehen kuolla kansan puolesta. – Joh.18:13-14 aramea

*  ja veivät ensin Hannaan luo, sillä hän oli Kaifaan appi, ja Kaifas oli sinä vuonna ylimmäisenä pappina. Ja Kaifas oli se, joka neuvottelussa oli juutalaisille sanonut: "On hyödyllistä, että yksi ihminen kuolee kansan edestä." – Joh.18:13-14 KR38

 

Mutta Shimeon Keefa ja yksi toinen oppilaista, tulivat Jeshuan perässä sinne, mutta se oppilas tunsi ylipapin, ja meni Jeshuan kanssa sisään sinne pihalle. Mutta Shimeon seisoi ulkopuolella, portin luona, ja se toinen oppilas, joka tunsi ylipapin, lähti ja sanoi portinvartijalle, ja Shimeon pääsi sisään. – Joh.18:15-16 aramea 👍

Ja Jeesusta seurasi Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsi. Tämä opetuslapsi oli ylimmäisen papin tuttava ja meni Jeesuksen kanssa sisälle ylimmäisen papin kartanoon. Mutta Pietari seisoi portilla ulkona. Niin se toinen opetuslapsi, joka oli ylimmäisen papin tuttava, meni ulos ja puhutteli portinvartijatarta ja toi Pietarinsisälle. – Joh.18:15-16 KR38 🤔

 

Mutta portinvartijan palvelijatar sanoi Shimeon’lle, ”mitä, sinäkin olit tämän oppilaita!” Mies sanoi hänelle, ”en!” – Joh.18:17 aramea 👍

Niin palvelijatar, joka vartioi porttia, sanoi Pietarille: "Etkö sinäkin ole tuon miehen opetuslapsia?" Hän sanoi: "En ole." – Joh.18:17 KR38 👎

 

Ja palvelijat ja vartijat olivat asettuneet tulen lähelle, että lämmittelisivät, koska oli kylmä, mutta myös Shimeon oli seisomassa heidän kanssaan, ja hän lämmitteli. – Joh.18:18 aramea

*  Mutta palvelijat ja käskyläiset olivat tehneet hiilivalkean, koska oli kylmä, ja seisoivat ja lämmittelivät. Ja myös Pietari seisoi heidän kanssaan lämmittelemässä. – Joh.18:18 KR38

 

Mutta ylipappi kysyi Jeshualta hänen oppilaistaan ja hänen opetuksestaan. – Joh.18:19 aramea

Niin ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opistaan. – Joh.18:19 KR38

 

Ja Jeshua sanoi hänelle, ”minä olen avoimesti puhunut kansan kanssa, ja koko ajan opettanut kokouspaikassa ja temppelissä, missä kaikki juutalaiset kokoontuivat, enkä ole puhunut mitään salassa.” Mitä sinä minulta kysyt? Kysy näiltä, jotka kuulivat, mitä minä olen puhunut heidän kanssaan. Katso, nämä tuntevat joka asian, mitä minä olen sanonut. – Joh.18:20-21 aramea

Jeesus vastasi hänelle: "Minä olen julkisesti puhunut maailmalle; minä olen aina opettanut synagoogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään. Miksi minulta kysyt? Kysy niiltä, jotka ovat kuulleet, mitä minä olen heille puhunut; katso, he tietävät, mitä minä olen sanonut." – Joh.18:20-21 KR38

 

Ja kun hän sanoi nämä, yksi vartijoista, joka oli siellä seisomassa, löi Jeshuaa poskelle ja sanoi hänelle, ”niinkö sinä annat vastauksen ylipapille?” Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”jos olen pahasti sanonut, todista se pahuus, mutta jos se oli kaunista, miksi minua löit?” – Joh.18:22-23 aramea 👍

Mutta kun Jeesus oli tämän sanonut, antoi eräs palvelija, joka seisoi vieressä, hänelle korvapuustin sanoen: "Niinkö sinä vastaat ylimmäiselle papille?" Jeesusvastasi hänelle: "Jos minä pahasti puhuin, niin näytä toteen, että se on pahaa; mutta jos minä puhuin oikein, miksi minua lyöt?" – Joh.18:22-23 KR38 🤨

 

Mutta Hannan lähetti Jeshuan kahlittuna ylipappi Kaifa’n luokse. – Joh.18:24 aramea

Niin Hannas lähetti hänet sidottuna ylimmäisen papin Kaifaan luo. – Joh.18:24 KR38

 

Ja Shimeon Keefa oli seisomassa, ja lämmitteli, ja hänelle sanottiin, ”mitä, olitko sinäkin yksi hänen oppilaistaan?” Ja hän kielsi ja sanoi, ”en ollut!”  Yksi ylipapin palvelijoista sanoi hänelle, hänen sukulaisensa, jolta Shimeon leikkasi korvan; ”enkö minä nähnyt sinut hänen kanssaan siellä puutarhassa?” – Joh.18:25-26 aramea

Mutta Simon Pietari seisoi lämmittelemässä. Niin he sanoivat hänelle: "Etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan?" Hän kielsi ja sanoi: "En ole." Silloin eräs ylimmäisen papin palvelijoista, sen sukulainen, jolta Pietari oli sivaltanut korvan pois, sanoi: "Enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssaan?" – Joh.18:25-26 KR38

 

Ja taas Shimeon kielsi, ja sillä hetkellä se kukko kutsui. – Joh.18:27 aramea 🙂

Niin Pietari taas kielsi, ja samassa lauloi kukko. – Joh.18:27 KR38

 

Mutta he veivät Jeshuan Kaifa’n luota Pretorion’lle, ja oli pääsiäinen, ja nämä eivät menneet sisään Pretorion’iin, etteivät saastuisi ennen pääsiäisaterian syömistä. – Joh.18:28 aramea

Niin he veivät Jeesuksen Kaifaan luota palatsiin; ja oli varhainen aamu. Ja itse he eivät menneet sisälle palatsiin, etteivät saastuisi, vaan saattaisivat syödä pääsiäislammasta. – Joh.18:28 KR38

 

Mutta Pilatus lähti ulos heidän luokseen, ja sanoi heille, ”mikä syytös teillä on tätä miestä vastaan?” He vastasivat ja sanoivat hänelle, ”jos hän ei olisi pahaa tehnyt, emme olisi häntä sinulle luovuttamassakaan!” – Joh.18:29-30 aramea

Niin Pilatus meni ulos heidän luokseen ja sanoi: "Mikä syytös ja kanne teillä on tätä miestä vastaan?" He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Jos tämä ei olisi pahantekijä, emme olisi antaneet häntä sinun käsiisi." – Joh.18:29-30 KR38

 

Pilatus sanoi heille, ”ottakaa te hänet ja tuomitkaa sen teidän kirjoitetun sananne mukaan.” Juutalaiset sanoivat hänelle, ”meidän ei ole luvallista tappaa ketään.” Että täyttyisi se sana, jonkaJeshua sanoi, kun teki tunnetuksi, millaisella kuolemalla hän tulee kuolemaan. – Joh.18:31-32 aramea

Niin Pilatus sanoi heille: "Ottakaa te hänet ja tuomitkaa hänet lakinne mukaan." Juutalaiset sanoivat hänelle: "Meidän ei ole lupa ketään tappaa"; ettäJeesuksen sana kävisi toteen, jonka hän oli sanonut, antaen tietää, minkälaisella kuolemalla hän oli kuoleva. – Joh.18:31-32 KR38

 

Mutta Pilatus meni sisään Pretorion’lle ja kutsui Jeshuan ja sanoi hänelle, ”sinä olet hän, juutalaisten kuningas!?” Jeshua sanoi hänelle, ”oletko sanonut tämän omasta sielustasi, vai sanoivatko toiset sinulle sen minusta?” – Joh.18:33-34 aramea

Niin Pilatus meni taas sisälle palatsiin ja kutsuiJeesuksen ja sanoi hänelle: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Jeesus vastasi hänelle: "Itsestäsikö sen sanot, vai ovatko muut sen sinulle minusta sanoneet?"  – Joh.18:33-34 KR38

 

Pilatus sanoi hänelle, ”olenko minä juutalainen? Sen sinun kansasi lapset ja papiston johtajat ovat luovuttaneet sinut minulle. Mitä olet tehnyt?” Jeshua sanoi hänelle, ”minun kuningaskuntani ei ole tästä maailmasta. Jos tämä minun kuningaskuntani olisi ollut maailmasta, minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi luovutettu juutalaisille. Mutta nyt, se minun kuningaskuntani ei ole täältä.” – Joh.18:35-36 aramea

Pilatus vastasi: "Olenko minä juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit ovat antaneet sinut minun käsiini. Mitä olet tehnyt?" Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä." – Joh.18:35-36 KR38

 

Pilatus sanoi hänelle, ”sinä olet siis kuningas?!” Jeshua sanoi hänelle, ”sinä olet sanonut, että minä olen kuningas. Tätä varten minä synnyin, ja tätä varten minä tulin maailmaan, että todistan totuudesta, ja jokainen joka on siitä totuudesta, kuulee minun ääneni.” – Joh.18:37 aramea 🙂

Niin Pilatus sanoi hänelle: "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Jeesus vastasi: "Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni." – Joh.18:37 KR38

 

Pilatus sanoi hänelle, ”mikä on se totuus?” Ja tämän sanottuaan hän poistui taas juutalaisten luokse ja sanoi heille, ”minä en löydä hänessä yhtäkään virhettä.” Mutta teille on tapana vapauttaa yksi pääsiäisenä. Sen tähden, tahdotteko te, että vapautan teille tämän juutalaisten kuninkaan? – Joh.18:38-38 aramea

*  Pilatus sanoi hänelle: "Mikä on totuus?" Ja sen sanottuaan hän taas meni ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: "Minä en löydä hänessä yhtäkään syytä. Mutta te olette tottuneet siihen, että minä päästän teille yhden vangin irti pääsiäisenä; tahdotteko siis, että päästän teille juutalaisten kuninkaan?" – Joh.18:38-39 KR38

 

Ja he kaikki huusivat ja sanoivat, ”ei tätä, vaan Bar-Abba!” Mutta tämä Bar-Abba oli rosvo. – Joh.18:40 aramea

Niin he taas huusivat sanoen: "Älä häntä, vaan Barabbas!" Mutta Barabbas oli ryöväri. – Joh.18:40 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/