10. huhti, 2018

Johannes luku 17

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 17: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Jeshua puhui nämä, ja kohotti silmänsä taivaisiin ja sanoi, ”minun isäni, se hetki on tullut. Kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut.” Samoin sinä olet antanut hänelle käskyvallan yli kaiken lihan, että jokainen, jonka sinä hänelle annat, saisi sen iankaikkisen elämän. – Joh.17:1-2 aramea

Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut; koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. – Joh.17:1-2 KR38

 

Mutta nämä ovat sitä iankaikkista elämää, että he tuntisivat sinut, että sinä, sinä olet se totuuden Jumala, sinä yksin, ja sinä olet se, joka lähetit Jeshuan, Messiaan. – Joh.17:3 aramea

Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. – Joh.17:3 KR38

 

Minä olen kirkastanut sinut maassa; ne teot, jotka hän on minulle antanut tehtäväksi, minä olen täyttänyt. Ja nyt, kirkasta sinä minut, minun isäni, sinun luonasi, sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun luonasi, ennen kuin maailma tuli olemaan. – Joh.17:4-5 aramea

Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan. – Joh.17:4-5 KR38

 

Minä tein tunnetuksi sinun nimesi ihmisten lapsille, näille, jotka minulle ovat annetut maailmasta. He olivat sinun, ja heidät on annettu minulle, ja he pitävät sinun sanasi. – Joh.17:6 aramea

Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. – Joh.17:6 KR38

 

Nyt, minä olen tuntenut, että kaikki, jotka sinä olet minulle antanut, ovat sinun luotasi. – Joh.17:7 aramea 👍

Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. – Joh.17:7 KR38

 

Sillä ne sanat, jotka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, ja nämä ovat ottaneet ne vastaan, ja tuntevat todellakin, että minä olen sinun luotasi lähtenyt, ja uskovat, että sinä lähetit minut. – Joh.17:8 aramea

Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. – Joh.17:8 KR38

 

Ja minä esirukoilen heidän edestään. En minä maailman edestä esirukoile, vaan heidän edestään, jotka sinä olet minulle antanut – jotka ovat sinun omasi. 10 Ja kaikki, joka on minun, se on sinun, ja joka on sinun, se on minun, ja minä kirkastun niiden kautta. – Joh.17:9-10 aramea

Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun - ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun - ja minä olen kirkastettu heissä. – Joh.17:9-10 KR38

 

Minä en siis ole maailmassa, ja nämä ovat maailmassa, ja minä tulen sinun luoksesi. Pyhä isä, varjele heidät sinun nimessäsi, siinä, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yksi, samoin kuin mekin. – Joh.17:11 aramea

Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin. – Joh.17:11 KR38

 

Kun minä olin heidän kanssaan maailmassa, minä varjelin heitä sinun nimessäsi, niitä, jotka sinä olit minulle antanut, minä varjelin; eikä kukaan heistä kadonnut, paitsi se Abaddon’n poika, että se kirjoitus täyttyisi. – Joh.17:12 aramea 👍

Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. – Joh.17:12 KR38 🤨👎

 

Mutta nyt minä tulen sinun luoksesi, ja nämä minä puhuin maailmassa, että minun iloni olisi täytetty heissä. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma inhoaa heitä, sillä he eivät ole maailmasta, samoin kuin en minäkään ollut maailmasta. – Joh.17:13-14 aramea

Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. – Joh.17:13-14 KR38

 

En minä esirukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahalta. Sillä he eivät ole maailmasta, samoin kuin en minäkään ollut maailmasta. – Joh.17:15-16 aramea

*  En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. – Joh.17:15-16 KR38

 

Isä, pyhitä heidät sinun totuudessasi, sillä se sinun oma sanasi, se on se totuus. – Joh.17:17 aramea 🙂

Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. – Joh.17:17 KR38

 

Samoin kuin sinä lähetit minut maailmaan, myös minä lähetin heidät maailmaan. Ja heidän puolestaan minä pyhitän minun sieluni, että myös nämä olisivat pyhitetyt siinä totuudessa. – Joh.17:18-19 aramea

Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan; ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. – Joh.17:18-19 KR38

 

En minä yksin näiden puolesta esirukoile, vaan myös niiden puolesta, jotka uskovat minuun heidän sanansa kautta. Että he kaikki olisivat yksi, samoin kuin sinä, minun isäni, olet minussa ja minä sinussa, että myös nämä meidän kauttamme olisivat yksi, että maailma uskoisi, että sinä lähetit minut. – Joh.17:20-21 aramea

Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. – Joh.17:20-21 KR38

 

Ja se kirkkaus, jonka sinä olet minulle antanut, minä olen antanut heille, että he olisivat yksi, samoin kuin mekin olemme yksi. Minä heissä, ja sinä minussa, että he olisivat täydelliset, yhtä varten, ja että maailma tuntisi, että sinä lähetit minut, ja että sinä olet heitä rakastanut, samoin kuin myös olet minua rakastanut. – Joh.17:22-23 aramea

Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä – minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut. – Joh.17:22-23 KR38

 

Isä, nämä, jotka sinä olet antanut minulle, minä tahdon, että missä minä olen, myös nämä olisivat minun kanssani, että he olisivat näkemässä sitä minun kirkkauttani, jonka sinä olet minulle antanut, sillä sinä olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. – Joh.17:24 aramea

Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. – Joh.17:24 KR38

 

Puhdas isäni, maailma ei sinua tunne, mutta minä tunnen sinut, ja nämä tuntevat, että sinä lähetit minut. Ja minä olen tehnyt heille tunnetuksi sinun nimesi, ja minä tunnen, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, on oleva heissä, ja minä olen heissä. – Joh.17:25-26 aramea

Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." – Joh.17:25-26 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/