9. huhti, 2018

Apostolien teot luku 25

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 25: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja kun Fehostus tuli Kesareaan, hän meni kolmen päivän jälkeen ylös Jerusalemiin. – Apt.25:1 aramea

Kun nyt Festus oli astunut maaherranvirkaan, meni hän kolmen päivän kuluttua Kesareasta ylös Jerusalemiin. – Apt.25:1 KR38

 

Ja ylipappi, ja juutalaisten johtajat kertoivat hänelle Paulos’sta ja etsivät häntä. Pyytäen häneltä tätä siunausta, että hän lähettäisi hänet tuotavaksi Jerusalemiin, heidän tehdessään salaliiton, että tappaisivat hänet sillä tiellä. – Apt.25:2-3 aramea

Niin ylipapit ja juutalaisten ensimmäiset miehet ilmoittivat hänelle syyttävänsä Paavalia ja pyysivät häneltä ja anoivat sitä suosionosoitusta itsellensä, Paavalia vastaan, että hän haettaisi hänet Jerusalemiin; sillä he valmistivat väijytystä tappaakseen hänet tiellä. – Apt.25:2-3 KR38

 

Ja Fehostus antoi vastauksen, että Paulosta vartioidaan Kesareassa, ”ja minä kiirehdin pääsemään sinne”. Sen tähden, ne, jotka ovat teistä, joiden käsiin hän tuli, menköön alas meidän kanssamme, ja syyttäköön sitä miestä kaikesta, mitä hän on rikkonut. – Apt.25:4-5 aramea

Mutta Festus vastasi, että Paavalia pidettiin vartioituna Kesareassa ja että hän itse aikoi piakkoin lähteä sinne. Ja hän lisäsi: "Tulkoot siis teidän johtomiehenne minun mukanani sinne alas, ja jos siinä miehessä on jotakin väärää, syyttäkööt häntä." – Apt.25:4-5 KR38

 

Ja kun hän oli siellä kahdeksan tai kymmenen päivää, hän meni alas Kesareaan, ja istui seuraavana päivänä tuomioistuimella, ja käski, että Paulos tuodaan. – Apt.25:6 aramea

Ja viivyttyään heidän luonansa ainoastaan kahdeksan tai kymmenen päivää hän meni alas Kesareaan. Seuraavana päivänä hän istui tuomarinistuimelle ja käski tuoda Paavalin eteensä. – Apt.25:6 KR38

 

Ja tullessaan häntä ympäröivät ne juutalaiset, jotka olivat tulleet alas Jerusalemista, ja monet johtajat, ja he toivat kovia syytöksiä hänen peräänsä, joita he eivät pystyneet osoittamaan. Ja kun Paulos puolustautui, ettei missään rikkonut juutalaisten kirjoitetussa sanassa, eikä temppelissä eikä keisarin suhteen, – Apt.25:7-8 aramea

Ja kun hän oli saapunut, asettuivat ne juutalaiset, jotka olivat tulleet Jerusalemista, hänen ympärilleen ja tekivät useita ja raskaita syytöksiä, joita he eivät kuitenkaan kyenneet näyttämään toteen; sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan." – Apt.25:7-8 KR38

 

Mutta Fehostus, koska tahtoi juutalaisten siunauksen, sanoi Paulos’lle, ”tahdotko lähteä ylös Jerusalemiin ja siellä tulla tuomituksi näistä minun edessäni?” – Apt.25:9 aramea

Niin Festus, joka tavoitteli juutalaisten suosiota, vastasi Paavalille ja sanoi: "Tahdotko lähteä Jerusalemiin ja siellä vastata näihin syytöksiin minun edessäni?" – Apt.25:9 KR38

 

Paulos vastasi, ja sanoi, ”keisarin tuomioistuimen tähden minä seison tässä, minulle on oikein tulla siellä tuomituksi. En ole tehnyt mitään syntiä juutalaisille, niin kuin sinäkin tiedät”. – Apt.25:10 aramea

*  Mutta Paavali sanoi: "Minä seison keisarin tuomioistuimen edessä, ja sen edessä minut tuomittakoon. Juutalaisia vastaan en ole mitään rikkonut, niinkuin sinäkin aivan hyvin tiedät. – Apt.25:10 KR38

 

Ja jos minulla on tehtynä rikkomus tai jotain, joka on kuoleman arvoista, en minä vältä kuolemaa, mutta jos asian olemus ei olekaan näistä, joista syytetään minua, ei kukaan voi antaa minua heille. Minä vetoan keisarin kutsumiseen. – Apt.25:11 aramea

Vaan jos muuten olen rikkonut ja tehnyt jotakin, mikä ansaitsee kuoleman, en pyri pääsemään kuolemasta; mutta jos se, mistä nämä minua syyttävät, on perätöntä, niin ei kukaan voi luovuttaa minua heille. Minä vetoan keisariin." – Apt.25:11 KR38

 

Silloin Fehostus puhui neuvonantajiensa kanssa ja sanoi, ”sinä vetosit keisarin kutsumiseen. Keisarin luokse sinä olet menossa”. – Apt.25:12 aramea

Silloin Festus, neuvoteltuaan neuvoskuntansa kanssa, vastasi: "Keisariin sinä olet vedonnut, niinpä mene keisarin eteen." – Apt.25:12 KR38

 

Ja kun ne päivät olivat menneet, meni kuningas Agrippus, ja Veronika, alas Kesareaan tervehtimään Fehostusta. – Apt.25:13 aramea

Muutamien päivien kuluttua kuningas Agrippa ja Bernike saapuivat Kesareaan tervehtimään Festusta. – Apt.25:13 KR38

 

Ja kun he olivat ne päivät hänen luonaan, Fehostus antoi kuninkaalle tiedoksi Paulos’n tuomion, sanoen, ”yksi mies, vanki, jätettiin Feliks’n käsistä”, Ja kun minä olin Jerusalemissa, ylipapit ja juutalaisten vanhimmat kertoivat minulle hänestä ja pyysivät, että teen heitä varten hänestä jonkin tuomion. – Apt.25:14-15 aramea

Ja kun he viipyivät siellä useampia päiviä, kertoi Festus Paavalin asian kuninkaalle ja sanoi: "Täällä on eräs mies, jonka Feeliks on jättänyt vankeuteen; käydessäni Jerusalemissa juutalaisten ylipapit ja vanhimmat ilmoittivat syyttävänsä häntä ja pyysivät, että hänet tuomittaisiin. – Apt.25:14-15 KR38

 

Ja hän sanoi heille, ettei roomalaisilla ole tapana, että annettaisiin ihminen tapettavaksi lahjana, ennen kuin hänen tuomitsijansa tulee ja syyttää vasten kasvoja, ja hänelle annetaan tilaa puolustautua siitä, mistä häntä syytetään. – Apt.25:16 aramea

Mutta minä vastasin heille: 'Ei ole roomalaisten tapa antaa ketään alttiiksi, ennenkuin syytetty on asetettu vastakkain syyttäjäinsä kanssa ja on saanut puolustautua syytöstä vastaan.' – Apt.25:16 KR38

 

Ja kun minä olin tullut tänne viivyttelemättä, olen toisena päivänä istunut tuomioistuimelle ja käskenyt, että toisitte sen miehen minulle. – Apt.25:17 aramea

Kun he olivat kokoontuneet tänne, niin minä viivyttelemättä seuraavana päivänä istuin tuomarinistuimelle ja käskin tuoda miehen eteeni. – Apt.25:17 KR38

 

Ja hänen syyttäjänsä nousivat hänen kanssaan, eivätkä pystyneet mitään pahaa rikosta osoittamaan häntä vastaan, sellaista, jota minä olin luullut. – Apt.25:18 aramea

Mutta kun hänen syyttäjänsä seisoivat hänen ympärillään, eivät he syyttäneet häntä mistään sellaisesta rikoksesta, kuin minä olin odottanut, – Apt.25:18 KR38

 

Mutta heillä oli selvitettävää siitä, mitä he kunnioittivat, ja jostain Jeshuasta, joka kuoli, se, josta Paulos sanoi, että hän elää. Ja koska en tukenut näitä aiheita, minä olin sanonut Paulos’lle, että jos pyydät, saat mennä Jerusalemiin, ja sinut tuomitaan siellä näistä. – Apt.25:19-20 aramea

vaan heillä oli häntä vastaan riitaa joistakin heidän uskonasioistaan ja jostakin Jeesuksesta, joka oli kuollut, mutta jonka Paavali väitti elävän. Ja kun olin epätietoinen, miten tällainen asia oli tutkittava, kysyin, tahtoiko hän mennä Jerusalemiin ja siellä vastata näihin syytöksiin. – Apt.25:19-20 KR38

 

Mutta hän pyysi, että häntä säilytettäisiin keisarin tuomiolle, ja minä olen käskenyt, että häntä on vartioitava, kunnes hänet lähetetään keisarin luokse. – Apt.25:21 aramea 👍

Mutta kun Paavali vetosi ja vaati, että hänet oli säilytettävä majesteetin tutkittavaksi, käskin minä vartioida häntä, kunnes lähetän hänet keisarin eteen." – Apt.25:21 KR38 🤨

 

Ja Agrippus sanoi, ”minä olen tahtonut, että kuulen tätä miestä”, ja Fehostus sanoi, että ”huomenna sinä kuulet häntä”. Ja seuraavana päivänä tuli Agrippus, ja Veronika suurella näytöksellä, ja hän meni sisään tuomiosaliin konsulin kanssa, ja kaupungin johtajan kanssa, ja Fehostus käski, ja Paulos tuli. – Apt.25:22-23 aramea

Niin Agrippa sanoi Festukselle: "Minäkin tahtoisin kuulla sitä miestä." Tämä sanoi: "Huomenna saat kuulla häntä." Seuraavana päivänä Agrippa ja Bernike tulivat suurella komeudella ja menivät oikeussaliin päällikköjen ja kaupungin ylhäisten miesten kanssa; ja Paavali tuotiin Festuksen käskystä sinne. – Apt.25:22-23 KR38

 

Ja Fehostus sanoi, ”kuningas Agrippus, ja te kaikki miehet, jotka olette meidän kanssamme, tästä miehestä, jonka te näette, koko juutalaisten kansa on valittanut Jerusalemissa ja täällä huutaen, ettei tämän tule enää elää”. – Apt.25:24 aramea

Ja Festus sanoi: "Kuningas Agrippa ja kaikki muut, jotka meidän kanssamme olette läsnä, tässä näette sen miehen, jonka tähden koko juutalaisten joukko sekä Jerusalemissa että täällä on ahdistanut minua huutaen, ettei hänen pidä enää saaman elää. – Apt.25:24 KR38

 

Mutta minä en havainnut hänen harjoittaneen mitään, mikä olisi kuoleman arvoista, ja koska minä pyysin, että häntä vartioitaisiin keisarin tuomiota varten, minä olen käskenyt hänet lähetettäväksi. – Apt.25:25 aramea

Minä kuitenkin huomasin, ettei hän ole tehnyt mitään, mikä ansaitsisi kuoleman; mutta kun hän itse vetosi majesteettiin, niin minä päätin lähettää hänet sinne. – Apt.25:25 KR38

 

Enkä minä tiedä, mitä minä kirjoitan hänestä keisarille. Tämän tähden minä olen tahtonut tuoda hänet teidän eteenne, ja erityisesti sinun eteesi, kuningas Agrappee, että hänen tuomionsa tutkinnan jälkeen minä saisin selville, mitä kirjoitan. Sillä ei meidän tule lähettää miestä, vankia, ilman hänen rikkomustaan kirjoitettuna. – Apt.25:26-27 aramea

Mitään varmaa minulla ei kuitenkaan ole, mitä hänestä herralleni kirjoittaisin. Sen vuoksi tuotin hänet teidän eteenne ja varsinkin sinun eteesi, kuningas Agrippa, että minulla tutkinnon tapahduttua olisi, mitä kirjoittaa. Sillä mielettömältä näyttää minusta lähettää vanki, antamatta samalla tietää häntä vastaan tehtyjä syytöksiä." – Apt.25:26-27 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/