9. huhti, 2018

Apostolien teot luku 24

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 24: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja viiden päivän kuluttua tuli alas ylipappi Chananja, vanhinten kanssa, ja asianajaja Tertullos’n kanssa, ja he kertoivat sille hallitusmiehelle Paulos’sta. – Apt.24:1 aramea

Viiden päivän kuluttua ylimmäinen pappi Ananias meni sinne alas muutamien vanhinten ja erään asianajajan, Tertulluksen, kanssa, ja he ilmoittivat maaherralle syyttävänsä Paavalia. – Apt.24:1 KR38

 

Ja kun hänet oli kutsuttu, Tertullus alkoi syyttämään häntä, ja sanoi, ”sinun tähtesi me asustamme suuressa rauhassa, ja monenlaiset uudistukset tälle kansalle ovat sinun ansiotasi”, Ja me kaikki joka paikassa otamme vastaan sinun siunaustasi, loistelias Feliks. – Apt.24:2-3 aramea

Ja kun Paavali oli kutsuttu esille, rupesi Tertullus syyttämään ja sanoi: "Runsasta rauhaa me olemme sinun kauttasi, korkea-arvoinen Feeliks, saaneet nauttia, ja sinun huolenpidostasi on parannuksia aikaansaatu tämän kansan hyväksi, sen me kaikin puolin ja kaikkialla ja kaikella kiitollisuudella tunnustamme. – Apt.24:2-3 KR38

 

Mutta etten sinua moninaisesti uuvuttaisi, minä pyydän sinua kuulemaan meidän nöyryyttämme suoraan. Sillä me löysimme tämän miehen, joka on turmelija, ja herättää levottomuutta kaikille juutalaisille koko maassa, sillä hän on sen nasaretilaisten opetuksen johtaja. – Apt.24:4-5 aramea

Mutta etten aivan kauan sinua viivyttäisi, pyydän sinua hetkisen meitä suosiollisesti kuulemaan. Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies, – Apt.24:4-5 KR38

 

Ja hän tahtoi saastuttaa meidän temppelimme, ja kun me otimme hänet kiinni, etsimme hänen tuomitsemistaan sen meidän kirjoitetun sanamme mukaan. – Apt.24:6 aramea 👍

ja hän on koettanut pyhäkönkin saastuttaa. Sentähden me otimme hänet kiinni. – Apt.24:6 KR38 🤨

Käännös -92 lisäys  Eräissä käsikirjoituksissa teksti on laajempi:  "Tahdoimme tuomita hänet oman lakimme mukaan,

 

Mutta konsuli Lysius tuli, ja otti hänet suurella väkivallalla meidän käsistämme ja lähetti hänet sinulle. – Apt.24:7 aramea

Tämä jae puuttuu KR38 ja käännös -92. 🤨  Jälkimmäisessä on maininta että jossain kirjoituksissa on maininta  7 mutta komentaja Lysias tuli paikalle, riisti väkivalloin hänet käsistämme ja vei hänet pois. 8 Komentaja sanoi, että niiden, jotka tahtovat esittää syytteen häntä vastaan, on tultava sinun luoksesi. Häntä kuulustelemalla - -. 

 

Ja hän käski hänen syyttäjiään tulemaan sinun luoksesi, ja sinä voit, kun kysyt häneltä, oppia häneltä nämä kaikki, joista me häntä syytämme. – Apt.24:8 aramea

Voit itse häntä tutkimalla saada tietää kaiken, mistä me häntä syytämme."  – Apt.24:8 KR38

 

Mutta juutalaisetkin huusivat häntä vastaan sanoen, että nämä ovat juuri niin. – Apt.24:9 aramea

Ja myös juutalaiset yhtyivät syyttämään häntä ja väittivät asian niin olevan. – Apt.24:9 KR38

 

Ja hallitusmies viittoi Paulos’lle, että hän puhuisi, ja Paulos vastasi ja sanoi, ”monenlaisesta rauhasta minä tiedän, että sinä olet tämän kansan tuomari, ja tämän tähden minä iloisesti puolustan itseäni”. – Apt.24:10 aramea

Paavali vastasi, kun maaherra oli viitannut, että hän sai puhua: "Koska tiedän sinun monta vuotta olleen tämän kansan tuomarina, puhun luottamuksella asiani puolesta.  – Apt.24:10 KR38

 

Ja sinä voit saada tietää, ettei ole enempää kuin kaksitoista päivää siitä, kun minä nousin Jerusalemiin palvomaan. Eikä minua löydetty puhumasta kenenkään kanssa temppelissä, enkä minä koonnut kansanjoukkoakaan, en heidän kokouspaikoissaan, enkä siinä kaupungissa. Eivätkä he voi osoittaa edessäsi mitään siitä, mitä heidän käsiinsä on tullut, josta he minua nyt syyllistävät. – Apt.24:11-13 aramea

*  Niinkuin voit saada tietää, ei ole kuin kaksitoista päivää siitä, kun menin Jerusalemiin rukoilemaan. Eivät he ole tavanneet minua kenenkään kanssa väittelemästä eikä väentungoksia aikaansaamasta, ei pyhäkössä, ei synagoogissa eikä kaupungilla, eivätkä myöskään voi näyttää sinulle toteen sitä, mistä he nyt minua syyttävät. – Apt.24:11-13 KR38

 

Mutta kuitenkin tämän minä tunnustan, että tässä opetuksessa, jota he sanovat, minä palvelen minun isieni Jumalaa, uskoen ne kaikki, jotka ovat kirjoitetut toorassa ja profeetoissa. – Apt.24:14 aramea

Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa, – Apt.24:14 KR38

 

Ja kun minulla on toivo Jumalassa, sellainen, jota myös nämä toivovat tulevaksi, joka on oleva se ylösnousemus kuolleista, sekä puhtaiden, että väärien. Tämän tähden minä myös näen vaivaa, että minulla olisi puhdas omatunto sekä Jumalan edessä, että ihmisten edessä, amen. – Apt.24:15-16 aramea

ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin. Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. – Apt.24:15-16 KR38

 

Mutta monia vuosia minä olin tullut oman kansani luokse antamaan hyväntekeväisyyttä ja tuomaan niitä lahjoja. – Apt.24:17 aramea

”Niin minänyt useampien vuosien kuluttua tulin tuomaan almuja kansalleni ja toimittamaan uhreja. – Apt.24:17 KR38

 

Ja nämä löysivät minut temppelissä, kun olin puhdistumassa; ei kansanjoukon kanssa, eikä levottomuudessakaan. Vaan jos jotkut niistä juutalaisista, jotka tulivat Aasiasta, aiheuttivat levottomuutta, niiden täytyisi seisoa sinun edessäsi ja syyttäköön he näitä tällaisista asioista. – Apt.24:18-19 aramea

Näitä toimittaessani muutamat Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut puhdistautuneena pyhäkössä, eikä ollut mitään väentungosta tai meteliä; heidän tulisi nyt olla saapuvilla sinun edessäsi ja syyttää, jos heillä olisi jotakin minua vastaan – Apt.24:18-19 KR38

 

Tai sanoisivatko nämä, minkä rikkomuksen he löysivät minusta, kun nousin sen heidän kokouksensa eteen? Vaan se on tämä yksi sana, jonka olen huutanut seisoessani heidän keskellään, että ”kuolleiden ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana tänään teidän edessänne”, – Apt.24:20-21 aramea

Tai sanokoot nämä läsnäolevat, mitä rikollista he minussa huomasivat, kun minä seisoin neuvoston edessä; jollei siksi luettane tätä ainoata lausetta, jonka huusin seisoessani heidän keskellään: 'Kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä tänään olen teidän tuomittavananne.'" – Apt.24:20-21 KR38

 

Mutta koska Feliks tiesi täydellisesti tämän tien, hän halvensi heitä sanoen, että ”kun konsuli tulee, minä kuulen teidän välejänne”. Ja hän käski vartijoita vartioimaan Paulosta levossa, ja ettei kukaan hänen tuntemistaan olisi kielletty palvelemasta häntä. – Apt.24:22-23 aramea

Mutta Feeliks, jolla oli hyvin tarkka tieto tästä tiestä, lykkäsi heidän asiansa toistaiseksi, sanoen: "Kun päällikkö Lysias tulee tänne, tutkin minä teidän asianne." Ja hän käski sadanpäämiehen pitää Paavalia vartioituna, mutta lievässä vankeudessa, estämättä ketään hänen omaisistaan tekemästä hänelle palvelusta. – Apt.24:22-23 KR38

 

Ja muutaman päivän jälkeen Feeliks, ja hänen vaimonsa Dursila, joka oli juutalainen, lähettivät ja kutsuivat Paulos’n, ja he kuulivat häneltä siitä Messiaan uskosta. Ja kun hän puhui heidän kanssaan puhtaudesta ja vanhurskaudesta, ja siitä tulevasta tuomiosta, Feliks täyttyi kunnioituksella ja sanoi, että ”minä menen nyt, ja kun tulee tilaisuus, minä lähetän sinua noutamaan”. – Apt.24:24-25 aramea

Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: "Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas." – Apt.24:24-25 KR38

 

Sillä hän luuli, että Paulos antaisi hänelle lahjuksen, tämän tähden hän myös todellakin lähetti häntä noutamaan, ja puhui hänen kanssaan. – Apt.24:26 aramea

Sen ohessa hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, jonka tähden hän useita kertoja haetti hänet luokseen ja puheli hänen kanssansa. – Apt.24:26 KR38

 

Ja kun hänelle tuli täyteen kaksi vuotta, tuli hänen paikalleen toinen hallitusmies, jota kutsuttiin ”Porkius Fehostus”, mutta Feliks tehdäkseen ikään kuin siunausta juutalaisille, jätti Paulos’n vangiksi. – Apt.24:27 aramea  😉👍

Mutta kahden vuoden kuluttua Porkius Festus tuli Feeliksin sijaan; ja kun Feeliks tavoitteli juutalaisten suosiota, jätti hän Paavalin kahleisiin. – Apt.24:27 KR38  🤨

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/