8. huhti, 2018

1.Korintolaiset luku 16

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Korintolaiset luvut 16: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1kor.pdf

 

Mutta siitä, mitä on koottu pyhille, niin kuin minä olen käskenyt Galatian seurakunnalle, siten tehkää tekin. Joka viikon ensimmäisenä jokainen teistä antaa kodissaan olevaa, ja pitää sitä, mitä saa, kädessään, ettei silloin, kun minä tulen, alkaisi valitsemaan. – 1.Kor.16:1-2 aramea 👍

Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin, kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. – 1.Kor.16:1-2 KR38 🤨

 

Ja että kun tulen, ne teidän valitsemat lähetettäisiin kirjeen kautta, että teidän siunauksenne vietäisiin Jerusalemiin. Mutta jos se tilanne on arvollinen, että minäkin menen, he menisivät minun kanssani. – 1.Kor.16:3-4 aramea

Mutta kun olen saapunut teidän tykönne, lähetän minä ne henkilöt, jotka siihen sopiviksi katsotte, kirjeet mukanaan, viemään teidän rakkaudenlahjanne Jerusalemiin; ja jos asia on sen arvoinen, että minunkin on lähteminen, niin saavat he lähteä minun kanssani. – 1.Kor.16:3-4 KR38

 

Mutta minä tulen teidän luoksenne, kun olen kulkenut Makedonian ohi; sillä minä kuljen Makedonian ohi. Ja ehkä minä myös jään teidän luoksenne, tai talvehdin luonanne, että te saattaisitte minut sinne, minne menen. Sillä minä en tahdo nyt kuin kulkea tietä ohi, sillä minä toivon teidän näkemistänne, aikoen viettää aikaa teidän luonanne, jos minun Herrani sallii sen minulle. – 1.Kor.16:5-7 aramea

Aion nimittäin tulla teidän tykönne kuljettuani läpi Makedonian, sillä minä kuljen Makedonian kautta; mutta teidän luonanne viivyn ehkä jonkin aikaa, kenties vietän talvenkin, että te sitten auttaisitte minua eteenpäin, minne matkustanenkin. Sillä en tahdo nyt vain ohimennen käydä teitä katsomassa, toivon näet saavani viipyä jonkin aikaa teidän luonanne, jos Herra sallii. – 1.Kor.16:5-7 KR38

 

Mutta minä pysyn Efesos’ssa helluntaihin saakka. Sillä minulle on avattu suuri portti, joka on täynnä mahdollisuuksia, ja monia vastustajia. – 1.Kor.16:8-9 aramea 👍

Mutta Efesossa minä viivyn helluntaihin saakka; sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon. – 1.Kor.16:8-9 KR38 🤔

 

Mutta jos Timotheos on tuleva jäämään teille, katsokaa, että hän on luonanne pelkäämättä, sillä Herran teoilla hän palvelee, niin kuin minä. Sen tähden, älköön kukaan halveksiko, vaan saattakaa hänet rauhassa, että tulee minun luokseni, sillä minä odotan häntä veljien kanssa. – 1.Kor.16:10-11 aramea

Mutta jos Timoteus saapuu, niin katsokaa, että hän pelotta voi olla teidän luonanne, sillä Herran työtä hän toimittaa niinkuin minäkin. Älköön siis kukaan häntä halveksiko, vaan auttakaa häntä lähtemään rauhassa matkalle, että hän tulisi minun tyköni; sillä minä ja veljet odotamme häntä. – 1.Kor.16:10-11 KR38

 

Mutta veljeäni Apollo, minä olen paljon pyytänyt, että tulisi teidän luoksenne veljien kanssa, ja ehkä ei olekaan se tahto, että hän tulisi teidän luoksenne. Mutta hän on tilaisuuden tullen tulossa luoksenne. – 1.Kor.16:12 aramea

Mitä veli Apollokseen tulee, olen hartaasti kehoittanut häntä lähtemään veljien kanssa teidän tykönne; mutta hän ei ole ollenkaan halukas lähtemään nyt, vaan tulee, kun hänelle sopii. – 1.Kor.16:12 KR38

 

Valvokaa, ja pysykää uskollisuudessa, vahvistukaa, olkaa kärsivällisiä! Ja kaikki teidän tahtonne olkoon rakkaudessa. – 1.Kor.16:13-14 aramea 🙂

Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa. – 1.Kor.16:13-14 KR38 🤨👎

 

Mutta minä pyydän teitä, veljeni, Estefana’m kodista, koska te tiedätte, että nämä ovat Akaia’n ensihedelmä, ja he laittoivat itsensä pyhien palvelemiseen, että myös te olisitte kuuliaisia niille, jotka sellaisia ovat, ja jokaiselle, joka raataa meidän kanssamme ja auttaa. – 1.Kor.16:15-16 aramea

*  Mutta minä kehoitan teitä, veljet: te tunnette Stefanaan perhekunnan ja tiedätte, että se on Akaian ensi hedelmä ja että he ovat antautuneet pyhien palvelukseen. Olkaa tekin kuuliaisia heidän kaltaisilleen ja jokaiselle, joka heidän kanssaan työtä tekee ja vaivaa näkee. – 1.Kor.16:15-16 KR38

 

Mutta minä iloitsen Estefana’n ja Fortunatus’n ja Akaikus’n tulemuksesta, että mitä teiltä puuttui minua kohtaan, nämä täyttivät. Sillä he virvoittivat minun, ja teidänkin henkenne. Sen tähden, tunnistakaa ne, jotka sellaisia ovat. – 1.Kor.16:17-18 aramea 👍

Minä iloitsen Stefanaan ja Fortunatuksen ja Akaikuksen tännetulosta, koska he korvaavat minulle teidän poissaolonne; he ovat virkistäneet minun henkeäni niinkuin teidänkin. Antakaa siis täysi tunnustus sellaisille miehille. – 1.Kor.16:17-18 KR38

 

Koko se seurakunta, joka on Asia’ssa, lähettää teille ”shalom”. Paljon ”shalom” meidän Herrassamme lähettävät Akelos ja Priskilla, sen seurakunnan kanssa, joka on heidän kodissaan. ”Shalom” lähettävät teille kaikki meidän veljemme. Lähettäkää ”shalom” toinen toiselle, pyhän suudelman kautta. ”Shalom”, minun, Paulos’n, omalla kädellä kirjoittamana. – 1.Kor.16:19-21 aramea

Aasian seurakunnat tervehtivät teitä. Monet tervehdykset Herrassa lähettävät teille Akylas ja Priska sekä heidän kodissaan kokoontuva seurakunta. Kaikki veljet lähettävät teille tervehdyksen. Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla. Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti. – 1.Kor.16:19-21 KR38

 

Joka ei rakasta meidän Herraamme Jeshuaa, Messiasta, olkoon ulkopuolinen. Meidän Herramme tulee! – 1.Kor.16:22 aramea 🙂👍

Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän olkoon kirottu! Maran ata. – 1.Kor.16:22 KR38 🤨👎

 

Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, siunaus teidän kanssanne. Ja minun rakkauteni teidän kaikkien kanssa, Messiaassa, Jeshuassa! – 1.Kor.16:23-24 aramea

Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.  Minun rakkauteni on teidän kaikkien kanssa Kristuksessa Jeesuksessa. – 1.Kor.16:23-24 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/