8. huhti, 2018

1.Korintolaiset luku 15

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Korintolaiset luvut 15: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1kor.pdf

 

Mutta teille, veljeni, minä teen tiettäväksi, että evankeliumi, jolla minä olen teitä evankelioinut, ja te otitte sen vastaan ja siinä pysytte, Ja siinä te elätte; niiden sanojen kautta, jos muistatte ne sanat, joilla minä teitä evankelioin – jos ette ole uskoneet arvottomasti. – 1.Kor.15:1-2 aramea 👍

Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. – 1.Kor.15:1-2 KR38

 

Sillä minä olen ensimmäisestä saakka teille antanut sen, minkä te otitte vastaan, että Messias kuoli meidän syntiemme tähden, samoin kuin on kirjoitettu, Ja että, hänet haudattiin, ja hän nousi kolmannelle päivälle, kirjoitusten mukaan. – 1.Kor.15:3-4 aramea 👍

Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, – 1.Kor.15:3-4 KR38

 

Ja hän näyttäytyi Keefa’lle, ja sen jälkeen kahdelletoista, Ja niiden jälkeen hän näyttäytyi enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, heidän ollessaan kuin yhtenä. Monet heistä ovat pysyneet tähän saakka, ja osa heistä on nukkunut. – 1.Kor.15:5-6 aramea 👍

ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. – 1.Kor.15:5-6 KR38 🤔

 

Ja näiden jälkeen hän näyttäytyi Jakob’lle, ja hänen jälkeensä kaikille apostoleille. Mutta heidän kaikkien lopuksi, kuin hylättynä syntyneelle, hän näyttäytyi myös minulle. Sillä minä olen vähäinen heistä, jotka ovat apostoleja, enkä ole arvollinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska minä vainosin Jumalan seurakuntaa. – 1.Kor.15:7-9 aramea 👍

Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikäänkuin keskensyntynyt. Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. – 1.Kor.15:7-9 KR38

 

Mutta Jumalan siunauksen kautta minussa on, mitä on, eikä se hänen siunauksensa, joka minussa on, ollut arvotonta, vaan heistä kaikista enemmän minä olen vaivaa nähnyt; en minä, vaan se hänen siunauksensa, joka on minun kanssani. Sen tähden, olinpa minä, tai olivatpa he, siten me julistamme, ja siten te uskotte. – 1.Kor.15:10-11 aramea 👍

Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Olinpa siis minä tai olivatpa he: näin me saarnaamme, ja näin te olette uskoon tulleet. – 1.Kor.15:10-11 KR38

 

Mutta jos Messiasta on julistettu, että hän nousi kuolleista – kuinka teissä on joitakin, jotka sanovat, ettei kuolleiden elämää ole? Ja jos kuolleiden elämää ei ole, ei Messiaskaan noussut. – 1.Kor.15:12-13 aramea

Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole? Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. – 1.Kor.15:12-13 KR38

 

Ja jos Messias ei noussut, meidän julistuksemme on turhaa; turhaa on myös teidän uskollisuutenne. Mutta myös meidät havaittaisiin Jumalan vääriksi todistajiksi, kun olemme todistaneet Jumalasta, joka nostatti Messiaan, kun ei nostanutkaan; – 1.Kor.15:14-15 aramea 👍

Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne; ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. – 1.Kor.15:14-15 KR38 🤨

 

Sillä jos kuolleet eivät nouse, ei Messiaskaan noussut. Ja jos Messias ei noussut, se teidän uskollisuutenne on turhaa, ja te olette vieläkin synneissänne. Ja sittenhän nekin, jotka ovat Messiaassa, ovat kadotukseen joutuneet! Ja jos näissä me olemme yksin tätä elämää varten asettaneet toivomme Messiaaseen, olemme kaikista ihmislapsistasurkeimpia. – 1.Kor.15:16-19 aramea

Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneet olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. – 1.Kor.15:16-19 KR38

 

Mutta nyt, Messias nousi kuolleista, ja on niiden nukkuneiden ensihedelmä. Ja samoin kuin ihmisen kautta oli kuolema, siten myös ihmisen kautta tuli kuolleiden elämä. – 1.Kor.15:20-21 aramea

Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. – 1.Kor.15:20-21 KR38

 

Sillä samoin kuin Adam’n kautta kaikki ihmislapset kuolivat, myös Messiaan kautta he kaikki saavat elää. Jokainen ihminen vuorollaan; ensihedelmä on Messias, sen jälkeen ne, jotka ovat Messiaan, siinä hänen tulemuksessaan. – 1.Kor.15:22-23 aramea

Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; – 1.Kor.15:22-23 KR38

 

Ja sitten on oleva se loppu, kun hän luovuttaa kuningaskunnan isälle Jumalalle, lakkauttaen kaikki johtajat, ja kaikki käskyvallat, ja kaikki voimat. Sillä hän on tuleva hallitsemaan, kunnes hän on asettava kaikki hänen vastustajansa hänen jalkojensa alle. Ja viimeinen lakkautettu vastustaja on kuolema. – 1.Kor.15:24-26 aramea 👍

sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle." Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. – 1.Kor.15:24-26 KR38

 

Sillä kun kaikki on alistettu hänen jalkojensa alle, mutta kun hän sanoo, että ”kaikki on alistettu hänelle”, tiedetään, että kaikki, paitsi hän, joka alisti kaiken hänelle. Ja kun kaikki on alistettu hänelle, silloin alistetaan hän, poika, hänelle, että kaikki on alistettu hänelle, että Jumala on oleva kaikki kaikessa. – 1.Kor.15:27-28 aramea 👍

Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle." Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa. – 1.Kor.15:28-29 KR38 🤨

 

Ja miksi nämä tehtäisiin, että kastettaisiin kuolleiden puolesta? Jos kuolleet eivät nouse, miksi olisi kuolleiden puolesta kastettuja? – 1.Kor.15:29 aramea

Mitä muutoin ne, jotka kastattavat itsensä kuolleitten puolesta, sillä saavat aikaan? Jos kuolleet eivät heräjä, miksi nämä sitten kastattavat itsensä heidän puolestaan? – 1.Kor.15:29 KR38

 

Ja miksi mekin joka hetki seisomme vaarassa? Minä vannon teidän kirkkautenne kautta, veljeni, joka minulla on meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta, että joka päivä minä kuolen. – 1.Kor.15:30-31 aramea 👍

Ja miksi mekään antaudumme joka hetki vaaraan? Joka päivä minä olen kuoleman kidassa, niin totta kuin te, veljet, olette minun kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. – 1.Kor.15:30-31 KR38 🤨👎

 

Ja jos minut ihmislasten kautta heitettiin eläimille Efesos’ssa, mitä olen saavuttanut, jos kuolleet eivät nousekaan? ”Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme”. – 1.Kor.15:32 aramea 👍

Jos minä ihmisten tavoin olen taistellut petojen kanssa Efesossa, mitä hyötyä minulle siitä on? Jos kuolleet eivät heräjä, niin: "syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme." – 1.Kor.15:32 KR38 🤨

 

Älkää eksykö! Pahat puheet turmelevat suloiset ajatukset. Herättäkää sydämenne puhtaasti, älkääkä tehkö syntiä, sillä on joitakin, joissa ei ole sitä Jumalan tuntemista. Teidän häpeäksenne minä sanon sen. – 1.Kor.15:33-34 aramea 👍

Älkää eksykö. "Huono seura hyvät tavat turmelee." Raitistukaa oikealla tavalla, älkääkä syntiä tehkö; sillä niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Teidän häpeäksenne minä tämän sanon. – 1.Kor.15:33-34 KR38 🤨

 

Joku teistä tulee sanomaan, että ”kuinka kuolleet nousevat, ja millaisessa ruumiissa he tulevat?” Tyhmä, se siemen, jonka sinä kylvät, jos se ei kuole, se ei elä. – 1.Kor.15:35-36 aramea

Mutta joku ehkä kysyy: "Millä tavoin kuolleet heräjävät, ja millaisessa ruumiissa he tulevat?" Sinä mieletön, se, minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole! – 1.Kor.15:35-36 KR38

 

Ja se, mitä sinä kylvit, eihän se ole se ruumis, joka tulee olemaan, vaan sinä kylvät alastoman jyvän, vehnän tai ohran tai muun siemenen. Mutta Jumala antaa hänelle ruumiin niin kuin tahtoo, ja jokaiselle siemenistä omanlaisensa ruumiin. – 1.Kor.15:37-38 aramea

Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai muun minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sille varren, sellaisen kuin tahtoo, ja kullekin siemenelle sen oman varren. – 1.Kor.15:37-38 KR38

 

Mutta ei joka ruumis ole arvollinen; sillä toinen on ihmisen ruumis, ja toinen härän, ja toinen linnun, ja toinen kalan. Ja on taivaallinen ruumis, ja on maallinen ruumis, vaan toinen on taivaallista kunniaa, ja toinen maallista. Ja toinen, hän on auringon kirkkaus, ja toinen kuun kirkkaus, ja toinen on tähden kirkkaus. Ja tähti voittaa toisen tähden kirkkaudessa. – 1.Kor.15:39-41 aramea

Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista on ihmisten, toista taas karjan liha, toista on lintujen liha, toista kalojen. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten. Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. – 1.Kor.15:39-41 KR38

 

Siten on myös kuolleiden elämä; kylvetään turmeluksessa – nousevat ilman turmelusta. Kylvetään murheessa, nousevat kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousevat voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis; sillä on sielun ruumis, ja on hengen ruumis. – 1.Kor.15:42-44 aramea 👍

Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa; kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa; kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. – 1.Kor.15:42-44 KR38

 

Siten on myös kirjoitettu; Adam, se ensimmäinen ihminen, on elävä sielu, ja se toinen Adam tekee hengen eläväksi. – 1.Kor.15:45 aramea

”Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. – 1.Kor.15:45 KR38

 

*  Vaan ei ollut ensin hengellinen, vaan sielullinen, ja sitten hengellinen.  Ensimmäinen ihminen oli tomua, joka on maasta, toinen ihminen on Herra taivaista. Samoin se, joka on tomua, on siten myös tomua, ja samoin se, joka on taivaista, on siten myös taivaallinen. – 1.Kor.15:46-48 aramea 👍

Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset. – 1.Kor.15:46-48 KR38

 

Ja niin kuin me olemme pukeutuneet hänen kaltaisuuteensa, joka on tomusta, siten me tulemme pukeutumaan hänen kaltaisuuteensa, joka on taivaista. – 1.Kor.15:49 aramea 🙂👍

Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. – 1.Kor.15:49 KR38 🤨

 

Mutta tämän minä sanon, veljeni, että liha ja veri eivät voi periä taivasten kuningaskuntaa, eikä turmelus peri turmeltumattomuutta. – 1.Kor.15:50 aramea

Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. – 1.Kor.15:50 KR38

 

Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme me kaikki nuku, mutta me kaikki tulemme muuttumaan. Nopeasti kuin silmänräpäys, sen viimeisen pasuunan kutsuessa, ja kuolleet nousevat ilman turmelusta, ja me tulemme muuttumaan. – 1.Kor.15:51-52 aramea

Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. – 1.Kor.15:51-52 KR38

 

Sillä tämä, joka on turmeltunut, on pukeutuva turmeltumattomuuteen, ja tämä, joka on kuolevainen, on pukeutuva kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä, joka on turmeltunut, pukeutuu turmeltumattomuuteen, ja tämä, joka on kuolevainen, kuolemattomuuteen, silloin on tapahtuva ne sanat, jotka ovat kirjoitetut, että ”kuolema on nielaistu, voiton kautta”. – 1.Kor.15:53-54 aramea 👍

Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu." – 1.Kor.15:1 KR38

 

”Missä piikkisi, kuolema, tai missä voittosi, tuonela?” Mutta synti on se kuoleman piikki, ja synnin voima on se kirjoitettu sana. – 1.Kor.15:55-56 aramea

"Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?" Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki. – 1.Kor.15:1 KR38

 

Mutta kiittäkää Jumalaa, joka antoi meille sen voiton, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta! Siis, minun veljeni ja rakkaani, olkaa tosissanne, älkääkä horjuko, vaan lisääntykää koko ajan siinä Herran työssä, tietäessänne, ettei teidän vaivannäkönne Herrassa ole turhaa. – 1.Kor.15:57-58 aramea 👍

Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa– 1.Kor.15:57-58 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/