8. huhti, 2018

1.Korintolaiset luku 14

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Korintolaiset luvut 14: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1kor.pdf

 

Juoskaa rakkauden perään, ja intohimoisesti etsikää niitä hengen lahjoja, että enemmän profetoisitte. – 1.Kor.14:1 aramea

Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. – 1.Kor.14:1 KR38

 

Sillä joka puhuu kielillä, ei ole puhumassa ihmislapsille, vaan Jumalalle, sillä ei ihminen ymmärrä, mitä hän puhuu, vaan hän puhuu salaisuuksia hengen kautta.  Mutta sellainen, joka profetoi ihmisille, puhuu rakentavaa ja rohkaisevaa ja lohduttavaa. Joka puhuu kielillä, rakentaa sieluaan, ja joka profetoi, rakentaa seurakuntaa. – 1.Kor.14:2-4 aramea

Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. – 1.Kor.14:2-4 KR38

 

Mutta minä tahdon, että te kaikki puhuisitte kielillä, mutta enemmän, että te profetoisitte. Sillä sellainen, joka profetoi, on suurempi kuin se, joka puhuu kielillä, jos ei selitä. Mutta jos hän selittää, hän rakentaa seurakuntaa. – 1.Kor.14:5 aramea

Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan; sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu. – 1.Kor.14:5 KR38

 

Ja nyt, veljeni, jos minä tulen teidän luoksenne ja puhun teidän kanssanne kielillä, miten minä teitä kasvatan, paitsi puhumalla kanssanne, joko ilmestyksessä tai tiedossa, tai profetiassa tai opetuksessa? – 1.Kor.14:6 aramea

Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profetian tai opetuksen sanoja? – 1.Kor.14:6 KR38

 

Sillä jos on aineellista, niitä, joissa ei ole sielua, ja niillä annetaan ääni, olipa huilu tai kitara, jos ne eivät tee erotusta sävelten välillä toisiinsa, kuinka tiedettäisiin, mitä soitetaan, tai mitä on näppäilty? Ja jos pasuuna kutsuu äänellä, josta ei saa selvää, kuka valmistautuisi taisteluun? – 1.Kor.14:7-8 aramea

*  Niinhän on elottomain soittimienkin laita, huilujen tai kitarain: kuinka tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin? Niinikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? – 1.Kor.14:7-8 KR38

 

Siten myös te, jos te puhuisitte sanoja kielillä ilman selittäjää, kuinka teille olisi tunnettua se, mitä he sanovat – eikö se olisi teille kuin ilman kanssa puhumista? – 1.Kor.14:9 aramea 🙂👍

Samoin tekin: jos ette kielellänne saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen. – 1.Kor.14:9 KR38

 

Sillä katso, maailmassa on monia erilaisia kieliä, eikä yksikään niistä ole ilman ääntä. Ja jos minä en tiedä sen äänen voimaa, minä olen barbaari hänelle, joka puhuu, ja myös hän, joka puhuu, on minulle barbaari. – 1.Kor.14:10-11 aramea

Maailmassa on, kuka tietää, kuinka monta eri kieltä, mutta ei ainoatakaan, jonka äänet eivät ole ymmärrettävissä. Mutta jos en tiedä sanojen merkitystä, olen minä puhujalle muukalainen, ja puhuja on minulle muukalainen. – 1.Kor.14:10-11 KR38

 

Siten myös te, olkaa intohimoisia niiden hengen lahjojen tähden, seurakunnan rakentumiseksi. Etsikää, että rikastuisitte! – 1.Kor.14:12 aramea

Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. – 1.Kor.14:12 KR38

 

Ja hän, joka puhuu kielillä, rukoilkoon, että selittäisi. Sillä jos minä rukoilen kielillä, minun henkeni rukoilee, mutta ymmärrykseni on ilman hedelmiä. – 1.Kor.14:13-14 aramea

Sentähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. – 1.Kor.14:13-14 KR38

 

Sen tähden mitä tulisi tehdä? On rukoiltava hengessä, ja rukoiltava myös ymmärryksessäni, ja laulettava hengessäni ja laulettava myös ymmärryksessäni. – 1.Kor.14:15 aramea

Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. – 1.Kor.14:15 KR38

 

Ja jos ei; jos sinä siunaat hengessä, se tavallinen paikkansa täyttäjä – kuinka hän sanoisi ”amen” siihen sinun kiitokseesi, koska et sinä tiedä, mitä puhut? Sillä sinun siunauksesi on kaunista, vaan siunauksesi ei ole rakentavaa. – 1.Kor.14:16-17 aramea 🙂👍

Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa "amen" sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. – 1.Kor.14:16-17 KR38 🤨👎

 

Minä kiitän Jumalaa, että minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Vaan seurakunnassa minä tahdon ennemmin puhua viisi sanaa ymmärryksellä, että toisiakin opettaisin, kuin kymmenen tuhatta sanaa kielillä. – 1.Kor.14:18-19 aramea

Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan; mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni, opettaakseni muitakin, kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä. – 1.Kor.14:18-19 KR38

 

Veljeni, älkää olko lapsia ajatuksissanne, vaan olkaa pahuudelle vastasyntyneitä, ja ajatuksissanne olkaa täydelliset! – 1.Kor.14:20 aramea

Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia; mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. – 1.Kor.14:20 KR38

 

Sanassa on kirjoitettu, että ”vieraalla puheella ja sillä toisella kielellä minä puhun heidän kanssaan, tämän kansan kanssa, eivätkä he silti tule minua kuulemaan, sanoo Herra”. – 1.Kor.14:21 aramea

Laissa on kirjoitettuna: "Vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla minä olen puhuvatälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra." – 1.Kor.14:21 KR38

 

Siis, kieliä ei ole annettu merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Mutta profetia ei ole niille, jotka eivät usko, vaan niille, jotka uskovat. Sen tähden, jos koko seurakunta kokoontuisi, ja he kaikki puhuisivat kielillä, ja sisään tulisi tavallisia ihmisiä tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi, että nämä ovat hulluja? – 1.Kor.14:22-23 aramea

Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko; mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? – 1.Kor.14:1 KR38

 

Ja jos te kaikki olisitte profetoimassa, ja teidän luoksenne sisään tulisi tavallinen ihminen, tai joka ei usko, hän olisi teidän kaikkien tutkima ja teidän kaikkien nuhtelema. Ja hänen sydämensä salaisuudet olisivat paljastetut, ja silloin hän lankeaa kasvoilleen ja palvoo Jumalaa, ja tulee sanomaan, ”todellakin, Jumala on teissä!” – 1.Kor.14:24-25 aramea

Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion, hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. – 1.Kor.14:24-25 KR38

 

Sen tähden, veljeni, minä sanon, että aina, kun te kokoonnutte, sellainen teistä, jolla on laulu, sen sanokoon, ja sellainen, jolla on opetus, ja sellainen, jolla on ilmestys, ja sellainen, jolla on kieli, ja sellainen, jolla on selitys – ne kaikki olkoon rakentumiseksi! – 1.Kor.14:26 aramea 👍

Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi. – 1.Kor.14:26 KR38 🤨👎

 

Ja jos joku puhuu kielillä, puhukoon kaksi, ja kun monet, kolme, ja puhukoon yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön. Ja jos ei ole selittäjää, vaietkoon seurakunnassa hän, joka puhuu kielillä, ja puhukoon ainoastaan omalle sielulleen ja Jumalalle. – 1.Kor.14:27-28 aramea

Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön; mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. – 1.Kor.14:27-28 KR38

 

Mutta profeetat; kaksi tai kolme puhukoon, ja muut pysyköön erossa. Ja jos toinen saa ilmestyksen istuessaan, ensimmäinen vaietkoon. – 1.Kor.14:29-30 aramea 👍

Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot; mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. – 1.Kor.14:29-30 KR38 🤨👎

 

Sillä te kaikki pystytte profetoimaan toinen toisellenne, että jokainen tulee opetetuksi, ja jokainen tulee lohdutetuksi. Sillä profeettojen henki on profeetoille alamainen. – 1.Kor.14:31-32 aramea

Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset; – 1.Kor.14:31-32 KR38

 

Koska Jumala ei ole levottomuuden, vaan rauhan, niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa, teidän naisenne olkoon seurakunnassa hiljaa, sillä heillä ei ole lupaa keskustella, vaan olkoon alamaisia, samoin kuin kirjoitettu sanakin sanoo. Ja jos he jotain tahtovat oppia, kysyköön kodeissaan aviomiehiltään, sillä se on häpeällistä, että naiset puhuisivat seurakunnassa. – 1.Kor.14:33-35 aramea

*  sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. – 1.Kor.14:33-35 KR38

 

Vai onko Jumalan sana lähtenyt teistä, tai onko se tullut yksin teidän luoksenne?  Mutta jos joku teistä luulee olevansa profeetta tai hengellinen, tietäköön nämä, jotka minä kirjoitin teille – jotka ovat meidän Herramme käskyt. Mutta jos joku ei tiedä, olkoon tietämättä. – 1.Kor.14:36-38 aramea

Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä. – 1.Kor.14:36-38 KR38

 

Sen tähden, veljeni, olkaa intohimoisia profetoimaan ja puhumaan kielillä, älkää estelkö. Mutta kaikki tapahtukoon muodossa ja järjestyksessä. – 1.Kor.14:39-40 aramea

Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta. Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä. – 1.Kor.14:39-40 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/