8. huhti, 2018

Aramean opetuksia Galatalaiset

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Siunaus olkoon teidän kanssanne, ja rauha isältä Jumalalta, ja meidän herraltamme Jeshualta, Messiaalta. – Gal.1:3

(Laitan teivutha mieluummin siunaus kuin armo, joka olisi ruchama, mutta kyllä sen voi armoksikin yhtä hyvin laittaa. Siunaus taas barka, sanoilla on vähän eri sävyjä. Jastrowin sanakirjan mukaan teivutha on ’hyvyys, hyvä teko, hyöty, mielihyvä’. Kreikassa on kharis, armo, josta tulee hyväntekeväisyyskin, ’charity’.)

 

* Minä ihmettelen, kuinka nopeasti te olette kääntyneet Messiaasta – hänestä, joka hyvyydessään kutsui teidät – toiseen toivoon. – Gal.1:6

(Sevarta on toivo, eikä evankeliumi, mutta ehkä lukijaa kohtaan ystävällisempää kuitenkin käyttää sitä ”evankeliumi” - sanaa tästä alkaen.)

 

* Jos me, tai vaikka enkeli taivaista teille evankelioi ulkopuolella sen, mistä meidän evankeliumimme on, hän olkoon kirottu. – Gal.1:8

(Charim, ”karma”, tarkoittaa Jumalan kiroamaa, ihmisten kirouksille on eri sana. Aramean sanamuoto ei anna ymmärtää, että näyttäisi siltä, että välttämättä olisi jo tässä ajassa kirottu, mutta eräänä päivänä...)

 

* Ja minä ohitin siinä juutalaisuudessa paljon ikäisiäni, jotka olivat minun sukuani, ja olin erityisen kiivas isieni opetusten puolesta. – Gal.1:14

(Ohittaa; tulla suuremmaksi, runsaammaksi, rikkaammaksi.)

 

* Että paljastaisi minussa hänen poikansa, että häntä julistaisin kansakunnissa, en siinä silmänräpäyksessä paljastanut tätä ihmisille, – Gal.1:16

(Tässä jakeessa on kaksi aramean sanontaa. Bar satha, ”hetken poikanen”, tarkoittaa ”samalla sekunnilla” nykyisessä puhekielessämme. ”Lihaa ja verta”, basar ve’dama, tarkoittaa taas ihmisiä yleensä.)

 

* Ja kolmen vuoden jälkeen minä menin Jerusalemiin, nähdäkseni Keefan, ja pysyin hänen luonaan ne viisitoista päivää. – Gal.1:18

(Kreikan käsikirjoituksista melko tarkkaan puolet sanoo Pietari, ja toiset Keefas. Delitschin hebreassa Keefa.)

 

* Mutta taas, neljäntoista vuoden jälkeen, minä menin ylös Jerusalemiin Barnaban kanssa, ja toin Tituksen mukanani. – Gal.2:1

(Bar Naba, ”profetioiden poika”. Arameankielinen nimi.)

 

* Myös Titus, joka oli minun kanssani, joka oli aramealainen – ei pakotettu ympärileikkaukseen. – Gal.2:3

(Tässä on erikoinen ilmiö. Kreikan teksteissä aramealainen ja aramea on joka kohtaan vaihdettu kreikkalaiseksi. MUTTA, se kreikan sana, jota tässäkin käytetään, Ελλην merkitsee myös ’hellenistiä’, aatesuuntaa, ei välttämättä kansalaisuutta. Gingrich’n sanakirja; ”kreikkalainen, hellenisti, kreikan taitoinen ihminen”.,

Ἕλλην,  ηνος, ὁ a Greek, a Hellene, one who speaks Greek Ro 1:14. Gentile, non -Jew  Ac 11:20 v.l.; 20:21; 1 Cor 1:24; Gal 3:28. Of proselytes J 12:20. Of ‘God - fearers’ or people in sympathy with Israel's heritage Ac 17:4. [pg 63] )

 

* Ja tämän seurauksena heidän kanssaan, tässä myös toisetkin juutalaiset kompastuivat, että he näin johtivat Barnabankin puolueellisuuteen. – Gal.2:13

(Kasvoihin katsominen on arameassa oppiarvon tai muun yhteiskunnallisen aseman korottamista.)

 

* Ja kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuudessa, minä sanoin Keefalle, heidän kaikkien nähden, ”jos sinä olet juutalainen, te elätte kuin aramealaiset eikä niin kuin juutalaiset, miksi te pakotatte muita kansakuntia elämään niin kuin juutalaiset?” – Gal.2:14

(Kirjeessä käytetään nyt kreikan lainasanaa evankeliumista ensimmäisen kerran. Sana tulee LXX tekstistä, jossa Davidille tuodaan ’hyvä sanoma’. 2Sam.18:27. Sana on tässä muodossa 12 kertaa UT:n arameassa. Vanhurskaudesta on harvinainen sana, teritsa, joka esiintyy mm. TgPs.45.7 ja muissakin psalmeissa noin kymmenen kertaa.)

 

* Koska me tiedämme, ettei ihminen vanhurskaudu kirjoitetun sanan teoista, vaan siitä uskollisuudesta, joka on Jeshuan Messiaaan, jos me häneen Jeshuaan Messiaaseen uskomme, että siitä Messiaan uskollisuudesta tulee vanhurskaaksi, eikä kirjoitetun sanan teoista, koska sanan teoista ei mikään liha tule vanhurskaaksi. – Gal.2:16

(Tämä on pitkin talmudiakin rabbien suuri kysymys, koska ”joka ne täyttää, on niistä elävä”  – siinä ei lue, että tulisi pyhäksi tai vanhurskaaksi. Se oli yksi syy siihen, että Paavali pystyi sanomaan, ”me tiedämme, ettei...”)

 

* Mutta jos me etsimme  vanhurskautusta Messiaan kautta, ja meidät havaitaankin syntisiksi, onko Jeshua, Messias, sitten synnin palvelija? Älä sano näin! – Gal.2:17

(Chas, on aramean huudahdus, joka on ”ei missään tapauksessa”, ”älä nyt hulluja puhu” ym. Kreikassa vastaavaa sanontaa ei ole, ginomai on käytössä, mutta sana sinänsä ei merkitse samaa asiaa.)

 

* Ja minut on ristiinnaulittu Messiaan kanssa, enkä minä enää elä, vaan Messias elää minussa, että minä, joka elän lihassa, eläisin Jumalan pojan uskollisuudessa – hänen, joka rakasti meitä ja antoi oman sielunsa meidän puolestamme. – Gal.2:20

(Kaikissa kreikan teksteissä jakeen loppu on yksikössä, ”rakasti minua.. minun puolestani”.)

 

* Mutta se on lupaus, joka luvattiin Abrahamille ja hänen siemenelleen, eikä hänelle sanottu ”siemenillesi”, niin kuin monille, vaan ”siemenellesi”, niin kuin yhdelle – hän, joka on Messias. – Gal.3:16

(Luvattu lupaus, on aramean erittäin voimallinen sanonta lupauksesta, joka viittaa myös kuninkaaseen – molemmissa sanoissa kuningas mukana, מלך)

 

* Sillä te kaikki olette Jumalan lapsia, Jeshuan Messiaan uskollisuudessa. – Gal.3:26

(Tai, uskollisuuden kautta. Be - voi arameassa tarkoittaa molempia, niin kuin edeltä on varmasti jo näkynyt.)

 

* Ei ole juutalaista eikä aramealaista, ei ole työntekijää eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä te kaikki olette yksi, te olette Jeshuassa Messiaassa. – Gal.3:28

(Jastrowin sanakirjan mukaan aramealaisella voitiin tarkoittaa myös roomalaista.)

 

* Mutta minä tahtoisin nyt olla teidän luonanne, ja muuttaa äänenikin, koska niin ihmettelen teitä! – Gal.4:20

(Brat kalli, ääneni tytär. Tarkoittaa puheääntä.)

 

* Kertokaa minulle te, jotka tahdotte olla sen kirjoitetun sanan alla, ettekö te kuule sitä sanaa? – Gal.4:21

(Sekä arameassa, että hebreassa shma on kuunnella, kuulla, ymmärtää.)

 

* Te olette tehneet tyhjäksi olemisenne Messiaassa, nämä, jotka ovat sanan kautta vanhurskautettuja, ja olette langenneet pois siitä siunauksesta. – Gal.5:4

(Pientä tulkintaa tässä, lähes joka versio lisää jotain ”tahdotte tulla sanan kautta...”, vaikkei sitä ole kreikassakaan.)

 

* Sillä Jeshuassa, Messiaassa, ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uskollisuus, joka tulee täydelliseksi rakkaudessa. – Gal.5:6

(Aramean מתגמרא – täydellistyy, on luettu kreikkaan מתעבדא – tekee työtä, joka on muuten sanatarkasti orjatyötä. Taas kerran aramea sanoo asian selkeämmin, ja asialle on selkeä selityskin.)

 

* Te juoksitte kauniisti  – kuka teitä kiihotti, ettette tottele totuutta? – Gal.5:7

(Kreikan kalos on hyvää, aramean safir on kaunista. Molemmat sanat voi kääntää molemmilla tavoilla.)

 

* Vähäinen hiiva kohottaa koko taikinan. – Gal.5:9

(Kohottaa, sana vain tässä, 1Kor.5:6 ja TgEz.12:19, se voi olla jotain muutakin leipomiseen liittyvää..)

Galatalaisille kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/galatalaiset.html