8. huhti, 2018

Aramean opetuksia Apostolien teot

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Tämä, joka osti sen pellon synnin palkasta, ja putosi maan pinnan päälle, ja hänet halkaistiin keskeltä, ja kaikki hänen sisälmyksensä tulivat ulos. Ja tämä, se oli tunnettua kaikille niille, jotka asustivat Jerusalemissa, ja siten sitä peltoa kutsuttiin sen paikan kielellä ”Chakel Dama”, jonka käännös on ”Korjath Dam”. – Apt.1:18-19

(Sen paikan kieli oli aramea, ja Luukas kääntää sen hebreaksi tässä. ”Veren pelto”.)

 

* Ja kun ne helluntain päivät olivat täyttyneet, he olivat kaikki kokoontuneena kuin yhtenä; – Apt.2:1

(Vain keski-Egyptin koptin teksti, ja muutama latinan teksti sanoo ”päivät” aramean tavoin. Codex Bezae (D) lisää alkuun ”ja tapahtui, kun...”.)

 

* Ja kun he esirukoilivat, ja rukoilivat henkivaltoja sitoen, vapisi se paikka, jossa he olivat kokoontuneet, ja he kaikki täyttyivät pyhyyden hengellä, ja he puhuivat avoimin silmin Jumalan sanaa. – Apt.4:1

(Aramea yhdistää jakeen edellisiin jakeisiin, ja käyttää kahta eri rukous-sanaa, joista kumpikaan ei ole tavallinen rukous. He pitivät esirukousta ”uhkaajiensa” puolesta ja sitoivat henkivaltoja (kashaf).)

 

* Ja ylipappi tuli täyteen kateutta, ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan; he, jotka olivat zaddokialaisesta opetuksesta. – Apt.5:17

(Luukas tuo esiin historiallisen faktan, että tähän aikaan ylipappi ja kansan johto olivat ”saddukeuksia”.)

 

* Ja he poistuivat aamurukouksen aikaan ja menivät sisään temppeliin, ja olivat opettamassa. Mutta ylipappi ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, kutsuivat työtoverinsa ja Israelin vanhimmat ja lähettivät vankihuoneeseen, että toisivat apostolit. – Apt.5:21

(”Aamun aika” on aamurukoushetki. Apostolit ottavat sitä seuraavan rabbin opetushetken itselleen.)

 

* Ja joku tuli tiedottamaan heille, että ”nämä miehet, jotka te suljitte vankilaan, katso, he seisovat temppelissä ja opettavat kansaa!” – Apt.5:25

(Rabbin opetus pidetään seisaaltaan nykyaikanakin, synagogasaarna taas istualtaan (Luuk.4:20).)

 

* Mutta Estefanos oli täynnä sitä siunausta ja taidollisuutta, ja hän teki kansan keskuudessa niitä merkkejä ja ihmetekoja. – Apt.6:8

(Tämän ”voiman” toinen merkitys on taidollisuus tehdä jotain. Molemmat sopivat suomennokseen.)

 

https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/apostolien-teot-luvut-1-7.html

 

* Ja hän koputti pihan portilla ja siihen vastaamaan lähti tyttö, jonka nimi oli Rode. – Apt.12:13

(Rode, ”pisara”.)

 

* Ja kun nämä olivat paastossa, ja rukoilivat henkivaltoja sitoen, pyhyyden henki sanoi heille, ”erottakaa minulle Shaul ja Bar-Naba sellaiseen työhön, johon minä olen heidät kutsunut”. – Apt.13:2

(Jae käyttää ”vastustavia henkivaltoja vähentävää” rukous-sanaa. Seuraavassa tavallinen rukous.)

3 Ja sen jälkeen, kun he olivat paastonneet ja rukoilleet, he laittoivat kädet heidän päälleen ja lähettivät heidät.

 

* Mutta Paulos ja Bar-Naba sanoivat julkisesti, ”teille täytyi se Jumalan sana puhua ensin, vaan koska te ajatte hänet pois teistä ja itse päätätte sieluistanne, ettette ole arvollisia siihen iankaikkiseen elämään, katso, me käännymme muiden kansakuntien luokse”. – Apt.13:46

(”Sanoivat” on verbin yksikkömuoto, he sanoivat sen yksimielisesti. Sama toistuu muuallakin hebrean ja aramean teksteissä.)

 

https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/apostolien-teot-luvut-8-14.html

 

* Silloin ne apostolit ja vanhimmat, koko seurakunnan kanssa, valitsivat heistä ne miehet, ja lähettivät heidät Antiokii’lle Paulos’n ja Bar-Naba’nkanssa; Jehuda, jota kutsuttiin ”Bar-Shaba”, ja Shila, ne miehet, jotka olivat veljien keskuudessa johtajia. – Apt.15:22

(Bar-Shaba, ”sapatin poika”, Shila, ”kaivattu”)

 

* Ja kun nämä kuulivat, he kävivät kasteella meidän Herramme Jeshuan, Messian nimessä. Ja Paulos laittoi kädet heidän päälleen, ja pyhyyden henki tuli heidän päälleen, ja he puhuivat eri kielillä ja profetoivat. Mutta näitä ihmisiä oli kaikkiaan kaksitoista. – Apt.19:5-7

(Kreikassa on ”noin kaksitoista”, ja ”mutta” puuttuu. Lukuero selittyy lukemalla ”mutta”,יןדֵּּ”noin”,אַ יך. Estrangela-fontilla, tai vaikka väsyneenä lukuvirhe on mahdollista. Lisäksi kreikan teksteissä on eri tapoja kirjoittaa ”12”.)

 

https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/apostolien-teot-luvut-15-21.html