8. huhti, 2018

Roomalaiset luku 13

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 13: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Kaikki sielut, olkaa alamaiset ylemmille käskyvalloille, sillä ei ole käskyvaltaa, joka ei ole Jumalasta, ja ne käskyvallat, jotka ovat, ovat Jumalan käskemiä. – Room.13:1 aramea

Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. – Room.13:1 KR38

 

Sen tähden, joka nousee käskyvaltaa vastaan, nousee Jumalan käskyä vastaan, ja nämä, jotka nousevat vastaan, tulevat saamaan tuomion. – Room.13:2 aramea

Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. – Room.13:2 KR38

 

Sillä se tuomio ei ole pelon aihe hyvän tekijälle, vaan pahan. Sen tähden, tahdotko sinä, ettet pelkäisi käskyvaltaa? Tee hyvää, ja olet saava siltä sinulle ylistyksen!  Sillä hän on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Ja jos teit pahaa, pelkää, sillä ei hän turhaan kanna mukanaan miekkaa, sillä hän on Jumalan palvelija ja sen vihan vaatija niille, jotka tekevät pahaa. – Room.13:3-4 aramea

Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. – Room.13:3-4 KR38

 

Ja tämän tähden meillä on se kehotus, ettemme olisi alamaisia yksin vihan tähden, vaan myös omantunnon tähden. Tämän tähden te veronkin annatte, sillä he ovat Jumalan palvelijoita, jotka näissä pysyvät. Sen tähden, palkitkaa jokaiselle sen mukaan, kuin on velassa; vero, kenelle veroa, ja tullimaksu, kenelle tullimaksu, ja kunnioitus, kenelle kunnioitusta, ja kunnia, kenelle kunnia. – Room.13:5-7 aramea

Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. Sentähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. – Room.13:5-7 KR38

 

Älkääkä olko kenellekään velassa, muuta kuin rakastamaan toinen toistanne, sillä joka rakastaa ystäväänsä, täyttää sen kirjoitetun sanan. – Room.13:8 aramea

Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. – Room.13:8 KR38

 

Sillä se, joka sanoo, että älä tee aviorikosta, äläkä tapa, äläkä varasta, äläkä valehtele, ja jos on toinenkin käsky, myös se täyttyy tässä sanassa, että ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin sieluasi.” Rakkaus ei harjoita pahuutta lähimmäiselleen, koska rakkaus on sen kirjoitetun sanan täyttymys. – Room.13:9-10 aramea

Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi." Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys. – Room.13:9-10 KR38

 

Ja tietäkää myös tämä, että se aika ja se hetki herätä unestamme on nyt, sillä se meidän elämämme on meitä lähellä, rikkaampana kuin uskomme alussa. – Room.13:11 aramea

Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. – Room.13:11 KR38

 

Yö on siis ohi, ja se päivä on lähellä, sen tähden, sivuun meistä ne pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varusteisiin! – Room.13:12 aramea

Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. – Room.13:12 KR38

 

Ja vaeltakaamme kohtuudessa, niin kuin päivällä, ei juhlimisessa eikä juopumuksessa, eikä saastaisessa makuuhuoneessa, eikä kateudessa ja riidassa. Vaan pukeutukaa meidän Herraamme, Jeshuaan, Messiaaseen, älkääkä pitäkö huolta teidän lihanne himoista. – Room.13:13-14 aramea 🙂

Vaeltakaamme säädyllisesti, niinkuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. – Room.13:13-14 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/