7. huhti, 2018

Aramean opetuksia 2.Timoteus

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

*  Sillä ei Jumala ole antanut meille pelon henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja uudistumisen henkeä. - 2.Tim.1:7

(Uudistuminen on uuden viinin mukaan, maritha, ja מרתינותא on kreikkaan laitettu järkeilyksi, נותא מרעי. Perusmuoto sanasta נ רעי merkitsee ”mieli, ajatus”.)

 

*  Ja kestä pahaa, niin kuin hyvä Jeshuan, Messiaan palvelija. Ei kukaan palvele ja jakaudu maailman tahdon mukaan, että olisi kauniina hänelle, joka on hänet valinnut. - 2.Tim.2:3-4

(Kreikka käyttää sotilaallisia termejä, kun taas arameassa on ensisijaisesti papillisia toimituksia tarkoittavat sanavalinnat. Edellisen jakeen palvelija ei ole sotilas, sotilaalle on aivan oma sana, esim. Apt.21:32.)

 

*  Ja jos joku taistelee, ei häntä kruunata, jos hän ei hänen sanansa kautta taistele. - 2.Tim.2:5

(”Hänen sanassaan” tai ”Hänen sanansa kautta”. Kirjoitettu sana kyseessä. Taistelu ei tässäkään ole sotilaallinen termi, vaan näytösluontoinen, esim. gladiaattori - tai painiotteluissa käytettävä sanavalinta. Sama kreikassa.)

 

*  Ja sellaisia tyhjiä sanoja, joista ei ole hyötyä, vältä, sillä he lisäävät enemmän omaan pahuuteensa, nuo,jotka niiden kautta kääntyvät. - 2.Tim.2:16

(Kääntyminen on katseen, ei sydämen kääntymistä, niin kuin normaalisti raamatussa.)

 

*  Ja heidän puheensa turmelee kuin ruoste, tarttuen moniin. Mutta yksi heistä on Hymeneus, ja viimeisenä Pilatus. - 2.Tim.2:17

(Ruosteen leviäminen moniin puuttuu kreikasta. NA28 ei anna jakeelle lukutapavaihtoehtoja. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, jae olisi paljon lyhyempi ja eri sanoilla. Pilatus on tarkalleen sama nimi, kuin se kuuluisa hallitusmieskin, kyllä siihen voi laittaa Filetos tai vaikka Failtus, mutta menen itse mieluummin muun raamatun tekstin ja historiallisten faktojen mukaan. Pilatus on normaali roomalainen nimi.)

 

*  Nämä, jotka ovat eksyneet totuudesta sanoessaan, että kuolleiden ylösnousemus on jo ollut, ja horjuttavat toisten uskollisuutta. - 2.Tim.2:18

(Nimi Hymeneus merkitsee uskollista. Hän juuri horjuttaa toisten uskollisuutta, ”haimanutha”. Samat sanat.)

 

*  Sen tähden, jos joku puhdistaa sielunsa heistä, hän on puhdas astia, kunniaa varten, joka on sopivaa hänen Herransa käyttöä varten, ja valmis jokaiseen hyvään tekoon. - 2.Tim.2:21

(Kreikassa jakeessa on myös ”pyhitetty”. Arameassa tämä asia ei liity pyhitykseen; pyhityksen perusteet ovat muualla.)

 

*  Mutta meidän Herramme työntekijä ei saa taistella, vaan olkoon nöyrä jokaiselle, ja opettaja, ja hengessä avara. - 2.Tim.2:24

(Taistella, on sama sana kuin jakeessa viisi. Kuitenkin kreikka käyttää siellä ”atleettisuutta”, ἀθλέω mutta tässä jakeessa kreikassa on eri sana. Ilmeisesti vain siksi, ettei kukaan tulkitsisi ”Herran palvelija ei saa urheilla”.)

 

*  Mutta tämä teidän tulisi tietää, että niinä viimeisinä päivinä on oleva vaikeita aikoja. Ja ihmislapset ovat silloin itsekeskeisiä ja rahan ystäviä, ylpeitä kerskailijoita, pilkkaajia, jotka eivät ole ihmisten kanssa yhteydessä, siunausten kieltäjiä, pahantekijöitä, - 2.Tim.3:1-2

(”Oman sielunsa rakastaja” on nykysuomeksi itsekeskeinen. Rechem merkitsee myös ystävää, siksi laitoin ”rahan ystävä”. Yhteys tai yksimielisyys, on verbinä käsien yhteen liittämistä, liiton sopimista. ”Armon kieltäjät” on sopiva suomalainen käännös siunausten kieltäjien lisäksi, sana sisältää molemmat merkitykset.)

 

Toisten syyttäjiä, hedelmättömien himojen vankeja, hyvyyden inhoajia. - 2.Tim.3:3

(Syyttäjä on sama sana kuin paholainen. Ensisijaisesti aramean sanontana merkitsee selän takana pahan puhumista.)

 

* Omituisia, äkkipikaisia, ylimielisiä, enemmän himojen kuin Jumalan rakkauden ystäviä. - 2.Tim.3:4

(Sana arvaamaton, omituinen, tulee Hesekiel 20:49 jakeesta, jossa suomalainen käännös ”tämähän puhuu pelkkiä vertauksia”. Enemmän kuin – sanavalintani tulee tov - sanajuuresta, verbinä ”pitää parempana”.)

 

*  Mutta kaikki ne, jotka tahtovat, että eläisivät Jumalan kunnioituksessa, Messias Jeshuan kautta, ovat vainottuja. - 2.Tim.3:12

(Kreikassa vainoaminen on futuuri, arameassa ei. Futuurin saa kyllä, jos jättää viimeisestä sanasta ensimmäisen kirjaimen (mem, מ) pois, tämä voi selittää käännösten eron.)

 

*  Jokainen kirjoitus, joka on hengessä kirjoitettu, on hyödyllinen sille opetukselle ja varmuudelle, jaohjaukselle ja ojentamiselle, joka on puhtaudessa. - 2.Tim.3:16

(Puhtaus on saastaisuuden vastakohta, kyllä sen voi vanhurskaudeksikin kääntää. Varmuus on myös ”suora, luja”.)

 

*  Ja he kääntävät heidän korvansa pois totuudesta, mutta eksyvät juoruihin. - 2.Tim.4:4

(Juoru löytyy TgO.5Moos.28:37, ym.)

 

*  Sillä Dema jätti minut, ja rakastui tähän maailmaan ja meni Thessalonikiaan, Kriskus Galatiaan ja Titus Dalmatiaan. - 2.Tim.4:10

(Dema nimenä merkitsee ”kaltainen”, jotain ulkoisesti muistuttava.)

 

*  Minun puolustuksessani ei aluksi ollut ketään minun kanssani, vaan he kaikki jättivät minut. Ei lueta tätä heille syyksi. - 2.Tim.4:16

(Syyksi, täytyy lisätä, ettei kukaan tulkitse, ettei kirjettä tulisi lukea heille...)

 

*  Anna ”shalom!” Priskillalle ja Akilos’lle, ja Onesiforus’n perhekunnalle. - 2.Tim.4:19

(Talmudissa beit - sanan käytöstä perhekuntana ohjeistetaan pääsiäislampaan syömisen yhteydessä. ”Perhekuntaan voi kuulua niin monta, että jokaiselle riittää oliivin kokoinen pala.” Jos sanaa käytetään esim. ”Beit Hillel” - merkityksessä, silloin kyseessä on vielä suurempi joukko ihmisiä – jotka siis seuraavat rabbi Hillelin opetuksia.)

 

2.Timoteukselle kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/timoteus-ensimmainen-kirje.html